DATAUNDERSTØTTET ENERGIOPTIMERING I KOLDING KOMMUNE

Kunde: Kolding Kommune
Periode: 2019 (Ongoing)
Samarbejdspartner: Energistyrelsen, ReMoni, DTU og Aarhus Universitet
Egne ydelser: Vi har opsat og installeret IoT-sensorerne i 11 plejecentre samt foretaget analyse af energibesparelserne ved hjælp af data fra sensorerne.
Brugen af IoT (Internet of Things) har fundet vej til byggeriet og teknologien har mange fordele. I Kolding Kommune har vi opsat IoT-sensorer i 11 af deres plejecentres ventilationsanlæg. Projektet skal ved hjælp af dataunderstøttet energioptimering reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet. Projektets hovedformål er at undersøge kvaliteten af nyrenoverede installationer med henblik på at vurdere og kvantificere indeklimaet i betjeningsområderne for at sikre korrekt dimensionering og funktion. De digitale informationer skal desuden vise forbedrings- og optimeringsmuligheder, der kan reducere energiforbruget. I projektet anvendes der trådløse IoT-sensorer til at analysere og vurdere kvaliteten af de nye installationer. Data fra IoT-sensorerne bliver herefter analyseret ved at kombinere forskellige datasæt og omsætter dem til reelle energibesparelser. De trådløse IoT-sensorer er opsat på udvalgte tekniske installationer for lettere at kunne tilpasse driftstiderne og varmetilførslen ud fra behov. Analysemetoden er udviklet i et fælles projekt for Energistyrelsen, som vi udfører sammen med DTU, Aarhus Universitet og ReMoni. Der er identificeret en fordobling af energisparepotentialet i plejecentrene i forhold til en traditionel energiscreeningscase og fundet såkaldte ”No Cost”-besparelser på over 200.000 kr. om året. Metoden er et eksempel på, hvordan FN’s Verdensmål og digitalisering kan implementeres i bygninger. Især Verdensmål nr. 7 ”Bæredygtig Energi” og ”Klimaindsats” nr. 13 kan kobles til projektet, da Kolding Kommune energieffektiviserer og bidrager til et mere bæredygtigt energi- og ressourceforbrug ved at benytte digitalisering og ny teknologi til at accelerere og forbedre energieffektiviteten.