Pressearkiv

Sustainability Report 2019

13. marts 2020

Our latest Sustainability Report 2019 contains our internal sustainable actions, initiatives and advisory contributions in the past year within our four primary SDGs – 7, 11, 13 and 17.

Unge ingeniører: Her er vores løfter til at nå de danske reduktionsmål og FN’s verdensmål

21. februar 2020

Hvis vi skal lykkes med at indfri de danske reduktionsmål og verdensmålene, skal vores viden som rådgivende ingeniører sættes i spil, skriver Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Young Professionals, der i dette debatindlæg har formuleret en række løfter til hvordan de vil bidrage.

Arkitekturanmeldelse: Af børn og fugle skal man høre sandheden. Her er en skole man har lyst til at være i

02. februar 2020

Grøndalsvængets skole i København NVs fuglekvarter har fået en højtflyvende make-over. Den gamle skolelænge er blevet renoveret og skolen er blevet udvidet med to tilbygninger, maskeret som sammenbyggede længer.

Kalundborg har gjort noget for klima og energi i 50 år

29. januar 2020

Under overskriften Vores planet blev der onsdag diskuteret mål for klima, miljø, forbrug, rent vand, livet i havet og på landjorden i en åben workshop i Kalundborg, med landets førende eksperter og meningsdannere. Til sommer ved vi, hvilke tal vi skal følge med i, når vi vil finde ud af, om Danmark lever op til FN’s Verdensmål.

FN’s Verdensmål er også vigtige i Nordjylland

7. januar 2020

Der skal handling til, hvis vi vil gøre verden til et bedre sted. Sådan lyder det i de 17 verdensmål, som FN har udformet. Målene handler om alt fra at udrydde fattigdom og sult til at sikre ligestilling og bæredygtighed. Og selvom udfordringerne måske synes større andre steder end i Nordjylland, så er verdensmålene også et emne her i landsdelen.

COP-rapportering: refleksioner og gode råd fra de dygtigste SMV’er

12. november 2019

For to måneder siden løb seks mindre virksomheder med hæderen for at have lavet en særligt god COP-rapport. SMV COP har til formål at give et skulderklap til de små virksomheder, der laver gode rapporter med få ressourcer og dele deres best practice for bæredygtighedsrapportering med andre SMV’er.

Nyt dansk partnerskab skal sætte fokus på Verdensmålene

5. november 2019

Det nye partnerskab skal udvikle et udgangspunkt for, øge kendskabet til og involvere alle interesserede i verdensmålene. Partnerskabet er samtidig den første af sin slags, hvor en nation udvikler sine egne indikatorer.

Verdensmål bliver til vores mål

30. oktober 2019

Det nye Baseline-initiativ skal sætte ekstra fokus på Danmarks arbejde med FNs Verdensmål. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdet med at sætte mål for Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling.

Projekt vil udvikle en baseline for verdensmålene i Danmark

30. oktober 2019

Et nyt initiativ skal sætte fokus på at måle Danmarks arbejde med FN’s Verdensmål. Projektet skal således udvikle et udgangspunkt – en baseline – for verdensmålene i Danmark. Samtidig skal arbejdet øge kendskabet til verdensmålene.

Nu er Frihedsmuseet færdigbygget

30. september 2019

Slots- og Kulturstyrelsen har i dag overdraget det færdigbyggede Frihedsmuseum til Nationalmuseet. Museumsbygningen er opført i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører og Dansk Energi Management samt Arkil, GK Danmark, Optimus og Juul&Nielsen.

Rapportering af bæredygtighed betaler sig

26. september 2019

Danish Energy Management (DEM) blev hyldet ved SMV COP 2019 og fik en pris for sin bæredygtighedsrapportering. Det er første gang, at Global Compact Network Denmark og FSR hylder god rapportering i SMV-segmentet med SMV COP 2019.

NYT MEDLEM – Danish Energy Management rådgiver om bæredygtighed i verdensmålsregi

23. september 2019

Bæredygtighed er in. Men hvordan implementerer vi ofte generelle vendinger og ukonkrete målsætninger i vores virksomheder? FBSA byder velkommen til DEM, som rådgiver om netop denne problemstilling.

Derfor er 6 virksomheders bæredygtighedsrapporter “eksemplariske”

19. september 2019

De 1.000 største virksomheder i landet løber ofte med opmærksomheden, når det gælder samfundsansvar. e-Boks, Danish Energy Management, GrøndlandsBANKEN, Lodam Electronics, MP Pension og VandCenter Syd beviser, at de også kan lege med.

FRI vinder international pris for rapport om bæredygtighed

11. september 2019

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, vandt den internationale anerkendelse FIDIC Award 2019 for sit arbejde med bæredygtighed og FN’s Verdensmål. De FRI-virksomheder, der har stillet eksempler til rådighed er: COWI, Dansk Energi Management, NIRAS, NTU International, Rambøll Danmark og Sweco Danmark.

IoT-sensorer giver indblik i ventilationsanlæggets forbrugsmønster

September 2019

Den danske virksomhed ReMoni har lanceret en række IoT-sensorer. som kan give værdifulde oplysninger om ventilationsanlægs drift. Oplysningerne kan omsættes direkte til energibesparelser.

Hotel Herman K vinder Renover prisen 2019

5. september 2019

Parterne bag renoveringen af den gamle transformerstation, der i dag er forvandlet til et hotel i centrum i København, kan kalde sig danske mestre i bygningsrenovering.

Spadestik på historisk bakketop

14. august 2019

Syd- og sønderjyske håndværkere bygger Oplevelsescenter, som skal gøre Skamlingsbanken til et folkeligt mødested og en national attraktion nær Kolding. Via sin placering i landskabet og sin arkitektur bliver oplevelsescentret startskuddet til ny viden om det helt særlige og historiske sted.

At the Danish Parliament, Mogens Lykketoft speaks up about the important role of government & industry in meeting climate targets and SDGs

14. maj 2019

The big question is: What will it take for politicians, businesses and the general public to ramp-up the changes necessary to achieve Global Goals for sustainability that include meeting climate targets and drastically reducing social inequalities?

Ingeniør finder “børnesygdom” i BR18

3. maj 2019

Bygningsreglementets krav til funktionsafprøvning er et godt skridt på vejen til at sikre driftsklare bygninger ved aflevering. Men Stig Nørgaard Knudsen ærgrer sig over den begrebsforvirring, der kan være i forhold til performancetest og funktionsafprøvning.


Datadrevet energiledelse skal drive den grønne omstilling i Aarhus og Viborg

25. april 2019

“Forsvarets beslutning om at indføre energiledelse vil bære frugt langt ud i fremtiden.” DEM skal hjælpe Forsvaret med at reducere energiforbruget med en femtedel de næste to år.

Energiledelse skal gøre Forsvaret 20
procent grønnere inden 2020

25. april 2019

Energistyrelsen støtter 12 projekter, der fremmer energieffektiviteten i kommuner og regioner i
Danmark. Et af projekterne er IDEVA, der står for Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg
og Aarhus.

Energistrategier i boligforeningerne

24. april 2019

HAPPI-projektet er i fuld gang, og der arbejdes på nuværende tidspunkt på at klargøre flere af energirenoveringsprojekterne, så de kan præsenteres for beboerne i de involverede afdelinger.

Energy audit to cover 100 govt buildings and entities in 2019

29. marts 2019

The Authority for Electricity Regulation Oman (AER) has
announced the appointment of Danish Energy
Management (DEM) and Energy Services Company (EMS) to assist in establishing a working model and roll-out programme for Energy Services Companies (ESCOs).

Oman appoints company to reduce electricity consumption

25. marts 2019

Oman’s Authority for Electricity Regulation has appointed Danish Energy Management (DEM) and the energy services company EMS to assist in establishing a programme for energy services companies to carry out auditing and retrofitting for government buildings falling under the cost reflective tariff.

Klimatiltag bliver gjort mere konkrete

1. marts 2019

Campingplads ejer Kim Abelstedt Hansen fra Hullehavn
Camping har i dag fået gode råd fra energikonsulenten
Jakob Nørby fra Dansk Energi Management. Hullehavn
Camping vil nemlig gerne være mere klimavenlige, men
også gerne på en økonomisk rentabel måde.

Viborg med i nyt avanceret teknologiforsøg: Skal spare energi

30. februar 2019

Viborg er med i forsøgsprojekt, hvor målet er, at kommunale bygninger kan spare fem-ti procent af energiforbruget ved hjælp af avanceret måleudstyr.

Aarhus vil hjælpe andre kommuner med at spare på energien

5. februar 2019

Gennem målrettet arbejde med at få bragt energiforbruget i kommunale bygninger ned, er det lykkedes Aarhus Kommune at spare millioner af kroner på el, vand og varme. Nu skal erfaringerne fra Aarhus hjælpe Viborg – og på sigt andre kommuner – med at spare på energien.

Bruger du og din virksomhed FN’s Verdensmål rigtigt?

8. januar 2019

På listen over ord, der blev sagt oftest i 2018, har ”FN’s Verdensmål” sneget sig godt op. Det er der også god grund til. Det er vigtigt, at vi husker, hvorfor vi bruger dem og husker, hvad de kan gøre for os, for de kan nemlig måle vores bæredygtighed.

Sensorproducent gjorde energieftersyn endnu bedre

29. oktober 2018

En vuggestue i Aarhus midtby havde været igennem et energieftersyn. Så kom en håndfuld clamp-on IoT-sensorer fra firmaet Remoni i spil, og så kom endnu flere forbedringer frem i lyset.

BR18 kalder på Bygningsstyrelsens Performancetest

10. oktober 2018

Performancetest, og den fokus på energioptimeringer der følger med, leverer en energibesparelse, som typisk er lavere i forhold til den forventede energibesparelse. Det sikrer økonomisk vinding for bygherren, minimerer energiforbruget, sørger for færdige og driftsklar bygninger.

Ringkøbing-Skjern Kommune reducerer sit CO2-aftryk med hjælp fra energirenovering

9. oktober 2018

Ude ved vestkysten ligger Danmarks arealmæssigt største kommune, Ringkøbing-Skjern kommune. Med det tredje projekt, på fjerde år, energirenoverer kommunen offentlige bygninger i tæt samarbejde med DEM for at sænke energiforbruget.

CLEAN Medlem – ekspert inden for solenergi – kommer vidt omkring

5. juli 2018

Torben Esbensen, rådgivende civilingeniør hos Dansk Energi Management i Sønderborg, har været medlem af CLEAN siden 2010, og er internationalt kendt for at være frontløber inden for bæredygtigt byggeri, energi og solenergi.

“What’s in it” for companies working with the SDGs?

19. juni 2018

In a number of business meetings and academic conferences we have attended recently, the same question keeps popping up. Are the SDGs just the newest PR gimmick to make companies look good?

Dansk Energi Management & Esbensen skifter navn og logo

19. juni 2018

Det er seks år siden at Dansk Energi Management tog firmaet Esbensen Rådgivende Ingeniører under sine vinger. Firmaet skifter nu tilbage til navnet Dansk Energi Management A/S – i daglig tale DEM.