Vision & værdier

Vi vil i samarbejde med vores kunder og partnere bidrage til at gøre verden mere bæredygtig og miljøvenlig. Og vores arbejde gør faktisk allerede en forskel!

Bæredygtighed er en del af vores forretningskoncept og en del af måden vi arbejder og tænker på. Lige fra byudviklingsplaner til energirenoveringer, energiledelse og design af nye bygninger tænker vi bæredygtighed ind i processen og slutproduktet.

På lokalt niveau hvor folk bor og arbejder, leverer vi ingeniørydelser til udvikling af energieffektive huse og bygninger med et sundt indeklima.
På den globale plan bruger vi energieffektive løsninger til at skabe grundstenen for sund, bæredygtig og miljøvenlig vækst. Det bidrager til at løfte levestandarden for mennesker i udviklingslande og hjælper med at fremme globale partnerskaber for udvikling.
Vi assisterer udviklingslande i udarbejdelse og formulering af energipolitikker samt implementeringen af miljømæssige forbedringer gennem brugen af vedvarende energikilder.

For at opnå en bedre udnyttelse af jordens knappe ressourcer, arbejder vi konstant på at udvikle vores innovative rådgivningsmetoder og værktøjer til at forbedre bæredygtigheden hos vores kunder.

Vi vil værne om jordens ressourcer. Derfor tager vi ansvar for, at vores brug af ressourcer sker på en bæredygtig måde for eksempel efter ”cradle to cradle”-princippet.

Vores vision
Dybt forankret i vores passion for energieffektive løsninger stræber vi efter at bidrage til en fremtid hvor energi og bæredygtighed er integreret på en omkostningseffektiv måde.


Vores værdier
“Vores værdier er nøje afstemt med FN’s globale bæredygtige udviklingsmål (United Nations Sustainable Development Goals, SDG) og EU’s 2030 og 2050 mål for reducering af udledning af drivhusgasser til mindst 80 % under 1990 niveau inden år 2050.”

  1. Vores motivation til at levere bæredygtige energiløsninger hvor og hvornår der er behov, og derved forbedre energieffektivitet og bidrage til en forhøjet andel af energieffektive kilder på det globale marked.
  1. Vores forpligtelse til at forbedre folks levestandarder og bidrage til udviklingen af bæredygtige byer og lokalsamfund.
  1. Vores evne til at være kreative og forandringsparate, bekæmpe klimaforandringer og opfylde kundens ønsker til innovative løsninger.
  1. Vores vilje og lyst til at fremme samarbejde og gensidig tillid indenfor alle vores partnerskaber, og derved opretholde gennemsigtighed og en høj standard for social ansvarlighed og forretningsetik.