DEM & FNs Verdensmål

Vi har arbejdet med FN’s Verdensmål siden 2015, hvor målene blev præsenteret. Vi har tilstede i New York sammen med andre lande og virksomheder fra hele verden, for at høre om og støtte op om FN’s ønske. Ønsket var at udvikle nye globale mål indenfor 17 vigtige områder, som blev til de bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals), vi kender i dag.

De 17 bæredygtige udviklingsmål er en dedikeret forpligtelse til de udviklede lande, som erstatter de tidligere mål (Millenium Development Goals), der kun var målrettet udviklingslandene.

Igennem vores arbejde med energieffektivitet og vedvarende energi i Danmark og i udlandet er vores vision og værdier tæt forbundet med FN’s Verdensmål.

Helt specifikt bidrager vores arbejde til følgende af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Nr. 7
Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til;
Nr. 11
Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser;
Nr. 13
Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse;
Nr. 17
Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette.