VORES HISTORIE ER GRØN

1991 – Biomasse fjernvarmeværk i Hvidebæk, Danmark

Grundlæggelsen af Dansk Energi Management A/S

DEM har fokuseret på vedvarende energi og energieffektivitet i projekters design, planlægning og implementering siden begyndelsen. I løbet af firmaets første år blev omfangsrige energiprojekter gennemført og det bidrog til en kraftig stigning i energibevidstheden, et større fokus på energibesparelser og alternativer til de nuværende energikilder.

  • I 1986 grundlagde Frantz Longhi DEM.
  • DEM begyndte at beskæftige sig med internationale projekter i 1992, hvor firmaet leverede rådgivning indenfor energipolitik til økonomi-ministerier i den Baltiske region. Med tiden blev DEM gradvist mere involveret i internationale energiprojekter. DEM var et af de første i Central- og Østeuropa til at implementere ESCO-projekter (Energy Service Companies). Opgaverne blev herefter mere miljø- og energivenlige og inkluderede vedvarende energi, energieffektive løsninger i produktion og bygninger samt omlægning af brændstofforbrug og modernisering af varmeinfrastruktur.
  • I 1995 begyndte DEM at udføre monitorerings- og evalueringsopgaver indenfor energi og senere indenfor områderne miljø, landbrug og uddannelse.
  • I 1999 fik DEM kontorer i Thailand og Malaysia, hvorfra rådgivningsydelser og teknisk assistance til regeringer blev leveret. DEM arbejdede blandt andet med DANIDA-støttede CDM-projekter (Clean Development Mechanism), som informerer Malaysiske projektledere om reglerne for CO2-reduktioner ifølge UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Opgaverne indebar energiscreeninger, baseline-studier og projektdesigns.

I flere årtier har DEM arbejdet i globale udviklingspartnerskaber med anerkendte institutioner som Europakommissionen, Udenrigsministeriet (DANIDA) og FN’s udviklingsprogram (UNDP) og har udvidet forretningsområderne yderligere siden – også rent geografisk – til at inkludere Asien, Afrika og Mellemøsten.

I Danmark har DEM en tradition for at yde rådgivningsarbejde for især Energistyrelsen og samtlige danske kommuner og regioner indenfor energiplanlægning, energiledelse, ESCO og kvalitetssikring. DEM arbejder internationalt med energiprojekter primært indenfor vedvarende energi, energieffektivitet, efterspørgselsstyring, energi i landdistrikter, energipolitik og energilovgivning.

1974 – DTU Zero Energy House

Grundlæggelsen af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S

  • I 1947 blev Esbensen Rådgivende Ingeniører grundlagt i Sønderborg af ingeniør og lærer ved Håndværkerskolen, Henry Mortensen.
  • I 1960 indtrådte ingeniør Jørgen Esbensen i firmaet, der herefter gik under navnet Mortensen & Esbensen.
  • Henry Mortensen forlod firmaet og gik på pension i 1967 og Jørgen Esbensen videreførte firmaet som et personligt selskab.

Det tidligere Esbensens kernekompetence og varemærke er Integreret energidesign og evnen til at indbyde til dialog og give kreative råd fra begyndelsen af byggeprocessen.
I 1974 blev Torben Esbensen projektleder for designet af et “Zero Energy House” til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket skulle blive en af de første passive bygninger designet og bygget i Europa.
Zero Energy House blev en inspiration for de efterfølgende årtiers store satsninger indenfor lav-energi bygninger, passivhuse og plus-energi huse. DTU Zero Energy House var især kendt for bygningsdesignet, hvilket Torben Esbensen, søn af Jørgen Esbensen, tre årtier senere blev belønnet for med prisen “Pioneer Award for Passive House Design”.

  • Med erfaringen fra DTU Zero Energy House-projektet, oprettede civilingeniør Torben Esbensen i 1977 en afdeling i København. Afdelingen skulle primært beskæftige sig med energiopgaver, herunder specielt vedvarende energi.
  • I 1978 overtog Torben Esbensen ledelsen af både afdelingen i København og Sønderborg.
  • I 2006 åbnede flere kontorer i Danmark og i 2008 åbnede kontorer i Oslo.

Det tidligere Esbensen har en lang tradition for at tilbyde ydelser indenfor rådgivning og planlægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning.
Esbensen er i dag kendt som specialister og en foretrukken samarbejdspartner indenfor energidesign, vedvarende energi, dagslys, naturlig ventilation og indeklima. Projekterne omfatter miljøvenlige og bæredygtige højhuse og sociale boligbyggerier, kontorer, hoteller, undervisnings- og kulturinstitutioner, sportsfaciliteter, industribygninger og hospitaler.

DEM har designet og gennemført projekter og programmer for en række statslige og ikke-statslige organisationer, internationale institutioner og kunder i den private sektor, heriblandt: