BÆREDYGTIGHED ER VORES VIRKSOMHED

“DEMs rødder har altid været solidt plantet i passionen for energi med det mål at bygge en fremtid, hvor energi bliver anvendt på en effektiv og bæredygtig måde, som er til at betale.”

Fusionen af Dansk Energi Management og Esbensen Rådgivende Ingeniører i juni 2015 gjorde Dansk Energi Management & Esbensen til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen. I 2018 er vi vendt tilbage til navnet Dansk Energi Management, eller i daglig tale, det mere mundrette DEM.

Hos DEM er vi specialister indenfor energipolitiske projekter, monitorering og evaluering (OECD-DAC kriterier), fysiske projekter om byudviklingsplaner, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri. Både nationalt og internationalt leverer vi skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til vores kunder. Vores arbejde med bæredygtighed og energieffektivitet er tæt knyttet til FN’s verdensmål på området, hvor vi arbejder for at sikre adgang til billig, bæredygtig energi og bæredygtige byer, samtidig med at vi bidrager til at bekæmpe klimaændringer og styrke det globale arbejde for bæredygtig udvikling gennem partnerskaber.

1986 – Frantz Longhi grundlægger Dansk Energi Management A/S i Aarhus.
1991 – DEM bliver medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning og er sidenhen med til at udvikle Danmarks første fjernaflæsningssystem til forbrugerne.
2000 – DEM ekspanderer til Malaysia og Thailand og åbner op for nye forretnings-muligheder på energi-markedet.
2001 – DEM bliver medejer af Middelgrundens Vindmøllelaug, som er en havvindmøllepark udenfor Københavns Havn, der genererer nok strøm til at dække firmaets energiforbrug.
2003 – Firmanavnet inkluderer Danish Energy Management for at markere større internationalt fokus og samarbejde med internationale organisationer som DANIDA, UNDP og EBRD.
2003 – Etablering af et etisk kodeks som følger FNs 10 Global Compact principper og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder og brugen af disse i erhvervslivets praksis.
2012 – På Hvidebæk Fjernvarmeværk bliver et termisk solvarme-anlæg installeret, som har en årlig produktion på ca. 6.150 MWh i Danmark – omtrent 23 % af den totale varmeproduktion.
2012 Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har en lang tradition for at tilbyde ydelser indenfor rådgivning og plan- lægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning. Esbensen er i dag kendt som specialister og en foretrukken samarbejdspartner indenfor energide- sign, vedvarende energi, dagslys, naturlig ventilation og indeklima.
2014 – Dansk Energi Management bliver klimapartner med Aarhus Kommune, som energirenoverer ca. 1 million m2 af kommunens bygningsportefølje inden 2019, hvilket vil reducere kommunens CO2- udledning med 30 %.
2015 - Fusion mellem Dansk Energi Management og Esbensen Rådgivende Ingeniører, som bliver til Dansk Energi Management & Esbensen (DEM-ESB).
2016 Vores medlemskab af Global Compact bygger på mere end et årtis arbejde, der er medvirkende til systema-tisk at sikre, at menneskerettighederne respekteres, arbejdsnormer opretholdes, korruption bekæmpes i alle former og miljømæssige konsekvenser minimeres i alle aktiviteter.

Vores interne initiativ mod bæredygtig-hedsmåling blev anført af vores deltagelse i FNs topmøde for bæredygtig udvikling 2015 i New York.
2016 Vi har undersøgt forretningsmulig- hederne i New York City, og vi er glade for at kunne annoncere, at vi nu åbner kontor på Manhattan. Vi vil udbygge vores services indenfor energieffektivitet, bæredygtigt nybyggeri, energirenovering, energiledelse og FNs bæredygtige udviklingsmål (SDG – Sustai- nable Development Goals).
2017 Vi har udviklet et online SDG rap-porteringssystem til måling af bæredygtig indsats. Det skal bruges til at spore og rapportere om fremskridt i retning af FN’s Verdensmål.

Denne rejse startede for over 30 år siden med design, planlægning og implemen-teringsprojekter i Danmark. Fokuset var dengang, som nu, på bæredygtighed, hvilket førte til en række overvågnings-og evalueringsprojekter med fokus på opret-telse af SMART – eller RACER-indikatorer og it-systemer som førte til opgaver med overvågning af alle typer EU-projekter i alle sektorer. Denne erfaring har ført til oprettelsen af vores online SDG Reporte-ringssystem.
2018 Tiden er kommet til manifestere at fusionen mellem Dansk Energi Manage- ment og Esbensen Rådgivende Ingeniører er en succes og at vi er blevet ét samlet firma.

For at understrege dette har vi givet vores brand et brush-up, bl.a. med et nyt logo, og vi vender tilbage til det oprindelige navn DEM – Dansk Energi Management.

VORES HISTORIE ER GRØN

1991 – Biomasse fjernvarmeværk i Hvidebæk, Danmark

Grundlæggelsen af Dansk Energi Management A/S går tilbage til 1986, hvor Frantz Longhi etablerede firmaet, der i begyndelsen fokuserede på vedvarende energi og energieffektivitet i projekters design, planlægning og implementering. I løbet af firmaets første år blev succesfulde energiprojekter til en værdi af 75 mio. EUR gennemført, og dette bidrog til en kraftig stigning i folks energibevidsthed og større fokus på energibesparelser og på alternativer til de nuværende energikilder.

DEM begyndte at beskæftige sig med internationale energiprojekter i 1992, da firmaet leverede rådgivning og konsulentbistand indenfor energipolitik til økonomi-ministerier i den Baltiske region. Gennem tiden blev DEM gradvist mere involveret i internationale energiprojekter, og firmaet var således et af de første i Central- og Østeuropa til at implementere de såkaldte ESCO projekter (Energy Service Companies). Opgaverne blev herved mere miljø- og energivenlige og inkluderede vedvarende energi, energieffektive løsninger i produktion og i bygninger samt omlægning af brændstofforbrug og modernisering af varme infrastruktur.

I 1995 begyndte DEM at udføre monitorerings- og evalueringsopgaver indenfor energi og senere også indenfor områderne miljø, landbrug og uddannelse. I 1999 oprettedes der branchekontorer i Thailand og Malaysia hvorfra DEM leverede rådgivningsydelser og teknisk assistance til regeringer. DEM arbejdede blandt andet med DANIDA-støttede CDM projekter (Clean Development Mechanism) som havde til formål at informere Malaysiske projektledere om reglerne for CO2-reduktioner ifølge UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) og opgaverne indebar energiscreeninger, baseline-studier og projektdesigns. I flere årtier har DEM således arbejdet i globale udviklingspartnerskaber med anerkendte institutioner som Europakommissionen, Udenrigsministeriet (DANIDA) og FNs udviklingsprogram (UNDP) og har sidenhen udvidet sine forretningsområder yderligere, også rent geografisk til at inkludere Asien, Afrika og Mellemøsten.

I Danmark har DEM en lang rådgivningstradition med arbejde for især Energistyrelsen og danske kommuner og regioner, hvor vi yder rådgivningsservices indenfor energiplanlægning, energiledelse, ESCO og kvalitetssikring. Internationalt arbejder DEM med energiprojekter i hele verden, og primært indenfor vedvarende energi, energieffektivitet, efterspørgselsstyring, energi i landdistrikter, energipolitik og energilovgivning.

1974 – DTU Zero Energy House


 
Grundlæggelsen af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S går tilbage til 1947 i Sønderborg af ingeniør og lærer ved Håndværkerskolen, Henry Mortensen. I 1960 indtrådte ingeniør Jørgen Esbensen i firmaet, der herefter gik under navnet Mortensen & Esbensen. Henry Mortensen forlod firmaet i 1967 for at gå på pension, og Jørgen Esbensen videreførte firmaet som et personligt selskab.

Integreret energidesign har tradition for at være firmaets kernekompetence og varemærke, herunder evnen til at indbyde til dialog og give kreative råd fra begyndelsen af byggeprocessen, hvilket derved giver mulighed for bedre helhedsløsninger. Som kandidatstuderende i 1974 blev Torben Esbensen projektleder for designet af et Zero Energy House til Danmarks Tekniske Universitet (DTU), hvilket skulle blive en af de første passive bygninger designet og bygget i Europa. Dette Zero Energy House blev en inspiration for de efterfølgende årtiers store satsninger indenfor lav-energi bygninger, passivhuse og plus-energi huse. DTU Zero Energy House var især berømt for bygningsdesignet, hvilket Torben Esbensen, søn af Jørgen Esbensen, tre årtier senere blev belønnet med en pris “Pioneer Award for Passive House Design” for.

Med interessen og erfaringen fra DTU Zero Energy House projektet, oprettede civilingeniør Torben Esbensen i 1977 en afdeling af Esbensen A/S i København. Afdelingen skulle primært beskæftige sig med energiopgaver, herunder specielt vedvarende energi. Ved Jørgen Esbensens død I 1978 overtog Torben Esbensen ledelsen af både afdelingen i København og Sønderborg. I 2006 blev flere kontorer åbnet i Danmark og i 2008 også i Oslo, Norge.

Esbensen har en lang tradition for at tilbyde ydelser indenfor rådgivning og planlægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning. Esbensen er i dag kendt som specialister og en foretrukken samarbejdspartner indenfor energidesign, vedvarende energi, dagslys, naturlig ventilation og indeklima. Projekterne omfatter miljøvenlige og bæredygtige højhuse og sociale boligbyggerier, kontorer, hoteller, undervisnings- og kulturinstitutioner, sportsfaciliteter, industribygninger og hospitaler.
 
 
DEM har designet og gennemført projekter og programmer for en række statslige og ikke-statslige organisationer, internationale institutioner og kunder i den private sektor, heriblandt: