BÆREDYGTIGHED ER VORES VIRKSOMHED

“DEM har altid haft passion for energi og bæredygtighed, med formålet om at bygge en fremtid, hvor energi bliver anvendt på en effektiv og bæredygtig måde, som er til at betale.”

I juni 2015 fusionerede Dansk Energi Management med Esbensen Rådgivende Ingeniører. Fusionen gjorde Dansk Energi Management & Esbensen til en af de førende aktører på området med en udvidet pulje af eksperter og mere end 100 års erfaring tilsammen.
I 2018 gik vi tilbage til navnet Dansk Energi Management – i daglig tale, det mere mundrette DEM.

Verdensmålene er en del af vores DNA

Hos DEM er vi specialister i energipolitiske projekter, monitorering og evaluering (OECD-DAC kriterier), fysiske projekter om byudviklingsplaner, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri.
Både nationalt og internationalt leverer vi skræddersyede bæredygtige og omkostningseffektive løsninger til offentlige og private virksomheder. Vores arbejde med bæredygtighed og energieffektivitet er tæt knyttet til FN’s verdensmål på området, hvor vi arbejder for at sikre adgang til bæredygtig energi og bæredygtige byer, samtidig med at vi bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og styrke det globale arbejde for bæredygtig udvikling gennem partnerskaber.

Vi arbejder med Verdensmål nr. 7, 11, 13 og 17.

 

 

 

 

 

1986 – Frantz Longhi grundlægger Dansk Energi Management A/S i Aarhus.
1991 – DEM bliver medejer af Hvidebæk Fjernvarmeforsyning og er sidenhen med til at udvikle Danmarks første fjernaflæsningssystem til forbrugerne.
2000 – DEM ekspanderer til Malaysia og Thailand og åbner op for nye forretnings-muligheder på energi-markedet.
2001 – DEM bliver medejer af Middelgrundens Vindmøllelaug, som er en havvindmøllepark udenfor Københavns Havn, der genererer nok strøm til at dække firmaets energiforbrug.
2003 – Firmanavnet inkluderer Danish Energy Management for at markere større internationalt fokus og samarbejde med internationale organisationer som DANIDA, UNDP og EBRD.
2003 – Etablering af et etisk kodeks som følger FNs 10 Global Compact principper og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder og brugen af disse i erhvervslivets praksis.
2012 – På Hvidebæk Fjernvarmeværk bliver et termisk solvarme-anlæg installeret, som har en årlig produktion på ca. 6.150 MWh i Danmark – omtrent 23 % af den totale varmeproduktion.
2012 Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har en lang tradition for at tilbyde ydelser indenfor rådgivning og plan- lægning af miljørigtigt og bæredygtigt energidesign, HVAC, ventilation, belysning og el-forsyning. Esbensen er i dag kendt som specialister og en foretrukken samarbejdspartner indenfor energide- sign, vedvarende energi, dagslys, naturlig ventilation og indeklima.
2014 – Dansk Energi Management bliver klimapartner med Aarhus Kommune, som energirenoverer ca. 1 million m2 af kommunens bygningsportefølje inden 2019, hvilket vil reducere kommunens CO2- udledning med 30 %.
2015 - Fusion mellem Dansk Energi Management og Esbensen Rådgivende Ingeniører, som bliver til Dansk Energi Management & Esbensen (DEM-ESB).
2016 Vores medlemskab af Global Compact bygger på mere end et årtis arbejde, der er medvirkende til systema-tisk at sikre, at menneskerettighederne respekteres, arbejdsnormer opretholdes, korruption bekæmpes i alle former og miljømæssige konsekvenser minimeres i alle aktiviteter.

Vores interne initiativ mod bæredygtig-hedsmåling blev anført af vores deltagelse i FNs topmøde for bæredygtig udvikling 2015 i New York.
2016 Vi har undersøgt forretningsmulig- hederne i New York City, og vi er glade for at kunne annoncere, at vi nu åbner kontor på Manhattan. Vi vil udbygge vores services indenfor energieffektivitet, bæredygtigt nybyggeri, energirenovering, energiledelse og FNs bæredygtige udviklingsmål (SDG – Sustai- nable Development Goals).
2017 Vi har udviklet et online SDG rap-porteringssystem til måling af bæredygtig indsats. Det skal bruges til at spore og rapportere om fremskridt i retning af FN’s Verdensmål.

Denne rejse startede for over 30 år siden med design, planlægning og implemen-teringsprojekter i Danmark. Fokuset var dengang, som nu, på bæredygtighed, hvilket førte til en række overvågnings-og evalueringsprojekter med fokus på opret-telse af SMART – eller RACER-indikatorer og it-systemer som førte til opgaver med overvågning af alle typer EU-projekter i alle sektorer. Denne erfaring har ført til oprettelsen af vores online SDG Reporte-ringssystem.
2018 Tiden er kommet til manifestere at fusionen mellem Dansk Energi Manage- ment og Esbensen Rådgivende Ingeniører er en succes og at vi er blevet ét samlet firma.

For at understrege dette har vi givet vores brand et brush-up, bl.a. med et nyt logo, og vi vender tilbage til det oprindelige navn DEM – Dansk Energi Management.

 

Vi har designet og gennemført projekter og programmer for en række statslige og ikke-statslige organisationer, internationale institutioner og kunder i den private sektor, heriblandt: