DEM & FNs Verdensmål

I 2015 mødtes lande fra hele verden for at støtte op om FN’s ønske om at udvikle nye globale mål indenfor 17 vigtige områder, hvilket skulle komme til at hedde de nye bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals). De 17 bæredygtige udviklingsmål er også en dedikeret forpligtelse til de udviklede lande, som erstatter de tidligere mål (Millenium Development Goals), der kun var målrettet udviklingslandene.

Igennem vores arbejde med energieffektivitet og vedvarende energi i Danmark og i udlandet er vores vision og værdier tæt forbundet med FNs bæredygtige udviklingsmål.

Helt specifikt bidrager vores arbejde til følgende af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling:

Nr. 7
Sikre adgang til bæredygtige og pålidelige energikilder som alle har råd til;
Nr. 11
Bygge inkluderende, robuste og bæredygtige byer og bosættelser;
Nr. 13
Skride til umiddelbar handling for at bekæmpe klimaændringer og konsekvenserne af disse;
Nr. 17
Styrke globalt samarbejde for bæredygtig udvikling og mulighederne for implementering af dette.