År: 2021

Elbiler i boligforeninger er en god idé

Posted on: december 7, 2021

Seks boligforeninger i det EU støttede HAPPI projekt i Sønderborg er, som en del af deres overordnede projekt, allerede godt i gang med renoveringer, der understøtter en mere bæredygtig bygningsdrift; bl.a. energibesparende tiltag og etablering af solceller.

Næste skridt er derfor at tilvælge initiativer, der rækker udenfor energiforbruget i bygningerne.

Med et øget fokus på el- og hybridbiler, samt en målsætning om, at der skal være minimum 775.000 grønne biler i Danmark i 2030, er det vigtigt at sikre gode rammer for erhvervelse af elbiler, og sørge for at der allerede nu er ladestandere til rådighed i boligforeningerne.

I processen mod den rette løsning, er der mange spørgsmål at besvare, og mange individuelle ønsker der skal imødekommes. Derfor er det vigtigt, at boligforeningerne får skabt enighed om, hvilken strategi der er den rette – en god ladeinfrastruktur er f.eks. en investering på niveau med fibernet, legepladser og fællesfaciliteter etc.

På et beboermøde for nylig, fremlagde en af DEMs konsulenter, bl.a. hvordan tilvalg af elbiler kan være med til at indfri flere verdensmål, og en inkarneret elbil-fortaler Andreas Aupke fortalte om sin erfaring på området.

Læs mere om mødet her

 


Fra Verdensmål til Vores Mål

Posted on: november 3, 2021

Endnu engang bliver vi opmærksomme på dette fantastiske projekt vi har være en del af … Stort tillykke til Geelmuyden Kiese Danmark:-)

I år var der debut for Bæredygtighedsprisen ved Årets Rambuk 2021 – og kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese tog hæderen for kampagnen “Fra Verdensmål til Vores Mål”.

Læs mere om, hvordan Geelmuyden Kiese dygtigt løftede kendskabet til verdensmålene og involverede hele befolkningen i, hvordan vi som samfund når bæredygtighedsmålene, her: https://gknordic.com/dk/case/vores-maal/

Opgaven er stillet af Danmarks Statistik og 2030-panelet, og er løst i samarbejde mellem Deloitte, Sweco, Geelmuyden Kiese, Dansk Energi Management, Kraka, RUC og AAU.


Fejring af fælles energi- og klimamål i Sønderborg

Posted on: september 16, 2021

For 3 år siden startede seks boligforeninger i Sønderborg-området en fælles klimarejse, under navnet HAPPI – et ambitiøst EU-støttet projekt på tværs af boligforeningerne, ProjectZero, EUC Syd og DEM.

Som et led i projektet har alle boligforeningerne både udviklet og implementeret deres egen energi- og bæredygtighedsstrategi med ambitiøse klimamål for fremtiden, og udnævnt grønne ambassadører for projektet.

Det er helt enestående, at alle Sønderborg-områdets boligforeninger har udarbejdet energi- og bæredygtighedsstrategier. På naturcenteret Kær Vestermark, fejrede boligforeningerne og 75 beboere for nylig deres opnåede resultater siden 2016. Her roste Borgmester Erik Lauridsen og direktør for ProjectZero Peter Rathje boligforeningerne og uddelte diplomer for deres store indsats.

En organisation kan sætte mange ting i gang, men glemmer man at involvere de mennesker, det handler om, ”så gør vi som vi plejer og det virker ikke”, indledte Peter Rathje sin tale, og fortsatte ”Beboernes opbakning og aktive deltagelse er altafgørende for at realisere de ambitiøse målsætninger på tværs af områdets boligforeninger”.

”Sønderborg-områdets ProjectZero´s vision om at skabe et CO2-neutralt område i 2029, kan kun realiseres, når alle på tværs af samfundet bakker op og engagerer sig”, sagde Borgmester Erik Lauridsen i sin takketale til både de grønne ambassadører og boligforeningerne: ”Klimaet er en brændende platform for os alle. Samfundet er nødt til at reducere CO2-udledningen, spare på energien og producere mere vedvarende energi”.

Udover de involverede parter i projektet, har også EU store forventninger til de reduktioner i CO2-udledningen, som energiinvesteringerne i boligforeningerne vil resultere i. Torben Esbensen, DEM, er initiativtager bag projektet, og har ansøgt EU om midler til gennemførelse af samarbejdet om ”energivenlige og bæredygtige boligrenoveringer”. Dette takkede Peter Rathje fra ProjectZero ham for, og kaldte det ”enestående” at alle trækker i samme retning, uanset deres kultur eller DNA. Der findes ikke tilsvarende samarbejder på tværs i resten af landet.

Siden 2016 har boligforeningerne i Sønderborg-området samlet set energirenoveret deres boliger for ca. 140 millioner kroner, med fokus på energivinduer, isolering, ventilationsanlæg, solceller på taget, batterianlæg etc. Foreningernes seneste fokus er på el-biler og ladestandere – og som ekspert på området har Torben Esbensen også en andel i dette vigtige fokusområde.


Handlingens årti

Posted on: juni 30, 2021

”Vi er trådt ind i handlingens årti, hvor vi skal indfri FN’s verdensmål… Vores handlinger i dag afgør, om vi når målene i 2030 og opfylder Parisaftalens klimaambitioner”.

Sådan indledes Danmarks nye udviklingspolitiske strategi – ”Fælles om Verden” – hvor kampen for klima, natur og miljø står højt på dagsordenen – og det glæder os i DEM.

Vi har de sidste 25 år hjulpet bl.a. Danida, EU og Verdensbanken med at udvikle politikker og strategier på energiområdet i Afrika og Asien. Vi har evalueret og monitoreret over 1000 forskellige projekter indenfor et bredt spektrum af vedvarende energiteknologier.

Det særlige ved at fremme klimarigtige energiløsninger i udviklingslande er, at det både handler om at øge adgangen til energi samt at øge brugen af bæredygtige energikilder; og begge disse elementer er med i strategien. Der er samtidig, med rette, stort fokus på at mobilisere finansiering.

Den danske indsats i Afrika og Asien er vigtig. Vi ser derfor frem til nye muligheder for at hjælpe med at skabe stærke og bæredygtige resultater og lære af de erfaringer, der bliver gjort undervejs.

Du kan læse mere om strategien på Udenrigsministeriets website her


Tillykke Danmark med vores nye handleplan for at opnå verdensmålene!

Posted on: juni 30, 2021

Baggrunden for Regeringens nye handleplan er projektet ”Vores Mål” som DEM var konsulent på i partnerskab med Deloitte Danmark, Sweco, Kraka Advisory, Geelmuyden Kiese Danmark, Roskilde University og Aalborg University. Vi bistod Danmarks Statistik og 2030-Panelet i processen med at udarbejde indikatorer – 197 danske målepunkter, som blev samlet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”. Med den nu offentliggjorte handleplan kan vi se Danmark rykke tættere på målet om mere bæredygtighed.

For eksempel på Verdensmål 13 om klima har DEM bl.a. været med til at lave grundlaget for, at den danske regering vil indtænke fremskrivningen af vores drivhusgas-udslip og ikke blot den aktuelle udledning, når vi måler vores klimaindsats.

Verdensmål 17 om partnerskaber har DEM bl.a. været med til at lave grundlaget for, at den danske regering nu også vil opgøre, hvor stor en del af de statslige udviklingslån, der går til aktiviteter i de fattigste af udviklingslandene, og ikke kun hvor meget udviklingsbistand, der går til disse lande.

Det kan virke som små detaljer, men det kan få stor betydning, og vi er stolte af at have været med til det grundige forarbejde for hvordan Danmark definerer sine bidrag til opnåelse af verdensmålene.

Se handleplanen her


Tilbud til Verdensbanken

Posted on: maj 19, 2021

DEM har for nyligt indsendt et tilbud til Verdensbanken om udarbejdelse af en publikation om Zero Carbon Buildings. DEM stiller med et team af eksperter som blandt andet inkluderer specialister og forskere fra World Resource Institute (WRI).

Vi har lavet et tilbud hvor vi foreslår at koble verdensmålene – SDG’erne, til konceptet for en bygning der i hele sin levetid har et CO2 aftryk der er lig med NUL.

Under det sidste arbejdsmøde med WRI blev én af deres ansatte så begejstret for tilbuddet og et forhåbentlig snarligt samarbejde med DEM, at han lige tilføjede en lille fanfare! Vi håber Verdensbanken bliver lige så begejstrede:-)


Grøn Data

Posted on: maj 7, 2021

Vi har været en del af Erhvervsstyrelsens Partnerskab for åbne offentlige data, i projektet ”Grøn Data”.

Rigtig meget data som eksempelvis forbrugsdata og sensordata får værdi, når det kobles til stamdata eller økonomi- og administrative data. Det er ofte data af mere statisk karakter, der kan gøre dynamiske forbrugs- og sensordata ‘klogere’, idet de gør det muligt at koble data til de faktiske forhold omkring bygninger. Derfor kan der være stor værdi i at udstille stamdata på kommunale bygninger.

Læs vores case (på side 16 i pdf’en) med Hillerød Kommune i case-samlingen ”Åbne energidata baner vejen for nye grønne forretningsmodeller” på Erhvervsstyrelsens website her.


Vores årlige bæredygtighedsrapport er nu blevet trykt!

Posted on: april 16, 2021

Det er vores femte rapport siden vedtagelsen af verdensmålene i 2015, og det har virkelig været en rejse – hvor er der sket meget på den bæredygtige bane i de fem år!

I 2015 deltog vi i FN’s topmøde om bæredygtig udvikling i New York. Det var begyndelsen på vores forpligtelse til at arbejde med målene. I 2016 blev vi medlem af UN Global Compact og vi identificerede de fire Verdensmål samt 30 indikatorer, som relaterer sig til vores markedsområder som rådgivende ingeniør- og konsulentfirma.

Vi måler dermed hårde fakta – dvs. reel ”impact” af alle vores projekter, og opfylder dermed hovedsigtet med Verdensmålene – at kunne sætte data på arbejdet med målene.

I starten af 2017 udgav vi så vores første COP rapport – vores bæredygtighedsrapport – om det forgangne rapporteringsår, hvor vi, som nu, fokuserede på vores fremskridt mod mere bæredygtighed.

Det er glædeligt at se flere og flere virksomheder tage målene til sig i en gentænkning af strategier og forretningsplaner. Vi er selv så heldige at være med i processen hos mange af disse virksomheder som rådgiver og sparringspartner.

Se vores rapport her

Eller på vores profil hos UN Global Compact her


Effektiv brug af el i industrivirksomheder

Posted on: april 6, 2021

DEM og virksomheden FlexMeter er ved at udvikle et koncept for effektiv brug af el i industrivirksomheder.

Baseret på en detaljeret viden om elforbruget og produktionen, laver vi forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner. Resultatet, er kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, som kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet her.

 


Grønne forretningsmodeller i DEM

Posted on: marts 29, 2021

Mere bæredygtighed og bedre bundlinje. Hvordan en virksomheds produkter eller serviceydelser bidrager til en bæredygtig udvikling er grundlæggende det, en grøn forretningsmodel går ud på. Det åbner for nye forretningsmuligheder, mærkbare konkurrencefordele og et stærkere brand.

Vores ressourceforbrug skal begrænses og udnyttes bedre. Omstillingen til cirkulær økonomi fremtidssikrer både virksomhederne og verden omkring dem.

Vi får en større og større forventning om, at de danske virksomheder, ikke bare har forholdt sig til, men også handlet på, den presserende bæredygtige dagsorden. Samfundsmæssigt har vi også forpligtet os til at implementere FN’s 17 Verdensmål – så både den brændende platform og efterspørgslen på grønne forretningsmodeller kommer kun til at vokse.

I DEM har vi efterhånden hjulpet en del virksomheder med grønne forretningsmodeller og med os på sidelinjen, er det relativt nemt at gå til:

Vi hjælper med at strukturere arbejdet. Først kortlægger vi, hvor virksomheden er i dag. På den baggrund fastsætter vi mål og handlinger i den nye forretningsmodel.

Læs mere om støttemuligheder for SMV’ere her


Seniorbo Struer

Posted on: marts 12, 2021

Seniorer i Struer kan nu udleve drømmen om at bo i et bofællesskab.

En nedlukket bank bliver omdannet til ’Seniorbo Struer’ – cirka 20 individuelle boliger med fællesarealer og en central placering ved gågaden og havnen i Struer.

Struer Kommune, Realdania, Lejerbo, Pluskontoret, DEM og antropolog Max Pedersen står bag projektet, og vi vil gerne vise værdien i at bruge de eksisterende arkitektoniske kvaliteter i transformationen til boliger.

DEMs bidrag er naturligvis bæredygtigheden. Vi vil gerne vise, hvordan man tilgodeser både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed. Boligerne bliver lavenergiboliger med fokus på et sundt indeklima, beboerne får, blandt andre ting, medbestemmelse på indretning af fællesarealer og driftomkostningerne holdes lave.

Udover vores egne gode ideer, vil vi også meget gerne trække de potentielle kommende beboere med ind i beslutningerne om, hvordan et sådant projekt får mest mulig succes. Så udover ideer til bæredygtighed, vil vi også gerne have ideer til temaerne ’fællesskabet og byen’ og ’fællesskabet og inde-/udeliv’.

Vi har lavet nogle små beskrivende videoer for at give indsigt i projektet, og disse kan ses på Struer Kommunes website her: https://www.struer.dk/seniorbo


Holdånd i det strategiske partnerskab L:Eg

Posted on: marts 5, 2021

Hvordan sikrer vi at vi trækker i samme retning i det tværfaglige strategiske samarbejde og at vi når de ønskede resultater? I L:Eg samarbejder vi bevidst og målrettet ved hjælp af samarbejdsplatformen Teamvaerk, udviklet af Bedre Byggeprocesser.

L:Eg har netop skudt samarbejdet på partnerskabets første skole i gang med en Teamvaerk-workshop. Her deltog både bygherre, L:Eg og repræsentanter fra Søhøjskolen, som er den første skole, der skal helhedsrenoveres – målet er kreative og multifunktionelle læringsmiljøer.

”Det er helt afgørende at vi kommer rigtigt fra start i vores partnerskabsprojekter”, fortæller Chris Arendrup, Teamvaerk facilitator i L:Eg. Han fortsætter ”Derfor prioriterer vi at sætte ord på samarbejde og målsætninger. På vores samarbejdsworkshop har vi sammen defineret de rammer vi gerne vil samarbejde i og de mål vi gerne vil nå. Det gør det muligt for os at måle på samarbejdet løbende – og selvfølgelig handle, hvis vi oplever at adfærd eller mål begynder at skride”.

Partnerskabet består af RUBOW arkitekter A/SNERD architectsDEM (Dansk Energi Management A/S)EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER ASJuul & Nielsen A/S samt Egedal Kommune.


Vi søger virksomheder, der ønsker at reducere elforbruget

Posted on: februar 25, 2021

Sammen med Flexmeter søger vi virksomheder til et gratis skræddersyet testforløb, der skal hjælpe virksomhederne med at reducere deres elforbrug.

Industrien i Danmark står for 13% af landets energiforbrug og ca. halvdelen af dét, er elforbrug.

Det har vi, i Dansk Energi Management og i Flexmeter, sat os for at gøre noget ved, og vi er lige nu ved at udvikle et koncept, som kan sætte fingeren præcist på alle de lavthængende frugter, der er for at reducere elforbruget i industrien.

Det nye koncept er baseret på et succesfuldt koncept udviklet til en anden branche, og med støtte fra Elforsk, tilpasses konceptet til plastbranchen.

Plastbranchen er blandt andet udvalgt, fordi der i denne branche er stort fokus på bæredygtighed. Konceptet tager udgangspunkt i en skræddersyet måling af el-forbruget som sammenlignes med data fra produktionen.

Baseret på en detaljeret viden sættes der ind med forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner og resultatet, i form af kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet her hos Plastindustrien:

https://plast.dk/2021/02/dansk-energi-management-soeger-virksomheder-der-oensker-at-reducere-elforbruget/


Konkurrence vundet!

Posted on: februar 15, 2021

Vi har vundet konkurrencen, hvor opgaven var at transformere Finansforbundets Hus på Christianshavn.

Konkurrencen falder smukt ind i vores bæredygtige kernekompetence og Finansforbundets værdier, da vores forslag, blandt andre verdensmål, har et strategisk fokus på mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Principper som affaldsbegrænsning og cirkulær økonomi er et væsentligt element i vores forslag.

Vi glæder os meget over at have vundet og over samarbejdet med FinansforbundetBAUHERRChristensen & Co Architects og AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører.


Virtuelle gåture i DEM

Posted on: februar 4, 2021

I DEM har vi et bæredygtighedsudvalg. Og det er godt for kontorkroppen, for udvalget har nemlig systematiseret en ugentlig gåtur.

Hver torsdag, efter frokost på hjemmekontoret, går vi en tur med en kollega i øret, til en lille snak om løst og fast. En snak som vi tidligere typisk ville have ved kaffemaskinen på kontoret.


Egedal Kommune – et strategisk partnerskab

Posted on: februar 2, 2021

Succeskriterie i Egedal Kommune Partnerskabet: Nye løsninger der med stor fordel kan anvendes på mere end ét projekt.

Et strategisk partnerskab har mange fordele. En af dem er, at der er tid og plads til at gennemtænke de bedste løsninger. Løsninger der også bliver de mest bæredygtige, hvis de kan anvendes på flere projekter.

Derfor har vi i partnerskabet dannet små rådgivergrupper bestående af RUBOW arkitekter A/, NERD architects, DEM – Dansk Energi Management A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/ og entreprenør Juul & Nielsen A/S samt skoleledere, driftskoordinatorer og projektledere fra Egedal Kommune.

På renoveringslisten står lige nu fire skoler. Første skridt er, at få et overblik over ejendomsporteføljen og hvilke opgaver der ønskes løst. Om fire år, når disse fire skoler er færdigrenoveret og nye projekter skal igangsættes, vil det så være muligt at genanvende nogle af de gode løsninger, vi allerede har fundet. Det synes vi giver virkelig god mening.

L:Eg er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både Egedal Kommunes borgere og for branchen. L:Eg er baseret på en fælles forståelse for de udfordringer og potentialer vi finder i byggeri til børn og unge.


DEM kontorer i Aarhus og København har været på ’studietur’

Posted on: januar 6, 2021

Destinationen for Aarhuskontoret var Energimuseet; smukt beliggende ved Tange Sø og Gudenåen. Under en dejlig bæredygtig frokost, fik vi et oplæg om museets fortid og fremtid, af direktør Teo Juel Geer, efterfulgt af en guidet tur rundt på museet.

Som nogle måske ved, er vi i DEM så heldige, at vi skal være med til at renovere Energimuseet på bedste cirkulære og bæredygtige vis. Læs mere om projektet her: https://www.dem.dk/energimuseet-tange/

I København tog vi ikke så langt væk fra kontoret, vi blev nemlig i Nordhavn. Her guidede ‘Københavnerture’ os rundt og berettede bl.a. om Nordhavns rolle i besættelsestiden.

Vi var på konditaget Lüders, et offentligt byrum, på taget af et P-hus, med faciliteter til træning og leg. Vi så Portland Towers, en af Nordhavns mange arkitekturattraktioner – tidligere industrisiloer fra 70’erne, og som nu huser et miljøcertificeret kontorhus med 360-graders udsigt over København og Øresund.

Et andet spændende byggeri vi så var FN Byen. To Campuser, som huser 11 FN organisationer i Campus 1 og UNICEF’s nye højlager, verdens største humanitære varehus, i Campus 2. Læs mere om et af Skandinaviens mest bæredygtige byggerier her: https://un.dk/da/om-fn-byen