År: 2020

To rammekontrakter med Aarhus Kommune

Posted on: december 15, 2020

Stand still perioden er ovre, og vi kan nu med stor glæde fortælle, at vi har vundet hele to rammekontrakter med Aarhus Kommune. Vi skal rådgive inden for to af vores specialer, VVS/Ventilation og solceller.

Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med Aarhus Kommune.


Mød Kevin

Posted on: december 11, 2020

”For mig er det vigtigt at kunne bidrage til en grøn omstilling og sikre en bæredygtig fremtid”.

Ordene kommer fra Kevin, som er ingeniør og rådgiver i energi, indeklima og bæredygtighed. Han har sin daglige gang på vores kontor i Aarhus, hvor han har meget varierende opgaver: Hands-on screeninger af eksisterende bygninger, med fokus på at finde energibesparende tiltag; rapportering af bæredygtighed, energiledelse, samt målemetoder og muligheder indenfor IoT-enheder og -sensorer.

Kevin er uddannet både tømrer og bygningskonstruktør, inden han i 2018 blev færdig med sin kandidat i Bygningers Energi Design.

”Allerede i starten af min konstruktøruddannelse, lagde jeg fokus i energiberegninger og bæredygtighed. Jeg skrev specialer i energirenovering og passivhuse og valgte efter uddannelsen, at jeg ville have mere viden og arbejde med energi, bæredygtighed og indeklima”.

”Det er vigtigt at kunne tænke kritisk og se opgavernes muligheder og løsninger fra alle vinkler. Kortlægning og forståelsen af fx en bygning, kræver at man kan overskue komplekse systemer og deres indvirkning på hinanden. Det handler om at kunne se det store billede” afslutter Kevin.

Har du også lyst til at arbejde med bæredygtigt byggeri som Kevin, så søger vi lige nu dygtige folk til vores kontor i Aarhus.


Grønne ambassadører i Sønderborg

Posted on: november 18, 2020

I forbindelse med Sønderborg Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2029, skal rigtig mange afdelinger i områdets boligforeninger energirenoveres. I den forbindelse er der oprettet et grønt ambassadørkorps i hver af de 6 berørte boligforeninger. Ambassadørerne skal arbejde for social bæredygtighed, et bedre miljø, lavere energiforbrug og mindre CO2 udslip. De skal give inspiration og formidle deres viden, så engagementet spreder sig, og skaber lokal forankring og ejerskab blandt alle beboere.

Ambassadørerne er parate til at gå i gang, arbejde for det gode naboskab, og realisere nogle af deres mange ideer: Deleøkonomi, blomstrende grønne fællesområder, fælles arrangementer, inddragelse af børn, at tørre tøjet udenfor i stedet for at bruge tørretumbleren osv.

Alle ambassadører gennemgår et kursus, så de er godt klædt på til at varetage hvervet som grøn ambassadør. Kurserne afholdes løbende – I denne uge for tre boligforeninger. ProjectZero, EUC Syd og DEM er arrangør.

I DEM har vi bl.a. kortlagt ambitionsniveauet og afholdt workshops og oplæg for bestyrelserne i boligforeningerne, om udvikling af strategi og rammerne herfor.

Læs en artikel om de grønne ambassadører fra Sønderborg Ugeavis her


Energirenoveringer i HAPPI projektet

Posted on: november 16, 2020

”Det ville måske være nemmere at involvere og engagere sig i det, hvis man havde en strategi, der kunne være med til at vise hvordan man skal gå frem”.

Sådan siger en beboer i en af de seks boligforeninger i Sønderborg Kommune, vi arbejder med i EU-projektet HAPPI, som har være i gang over de sidste par år.

Inden 2029 ønsker Sønderborg at være CO2-neutral, og det skal både virksomheder, borgere og boligforeninger bidrage til. Målet i boligforeningerne er at energirenovere 3.300 lejemål i 56 forskellige afdelinger, uden udgiftsstigninger for beboerne.

Beboerne i den enkelte afdeling, bestemmer om energirenoveringerne skal gennemføres, derfor er det også vigtigt, at de kan se ideen når energirenoveringerne præsenteres. Afhængigt af tiltag, kan fordelen være bedre komfort eller en mindre energiregning. Alle boligforeninger er samlet gennem ProjectZero som er tovholder og rådgiver.

Vi oplever en stor opmærksomhed fra andre boligforeninger, til hvordan boligforeningerne i Sønderborg Kommune er kommet i mål med processen. Vil du høre mere om projektet, kan du kontakte Mads Hammershøj – mah@dem.dk

Og tilbage til energistrategierne – for dem har boligforeningerne naturligvis fået nu – og de er i fuld gang med det videre arbejde.

Se dem her: ­https://go-happi.dk/energistrategier/


Artikel om Torben Esbensen – en passioneret first mover indenfor bæredygtig energi

Posted on: oktober 30, 2020

I Sønderborg Kommune bor en af DEMs ’grand old men’ Torben Esbensen. Og det er en stor gave for en kommune, hvis ambition det er, at være Co2-neutrale i 2029.

Torben er nemlig en passioneret og engageret energi-foregangsmand, og med ham som sparringspartner, er Sønderborg godt klædt på til at nå målet i 2029.

Som en lille teaser til artiklen her kan nævnes, at Torben byggede Europas første nul-energihus på DTU i 1974, længe inden nogen overhovedet interesserede sig for energiforbrug.

Så Torben er intet mindre en ’first mover’ – og blev det endda, inden det ord blev et ord i Danmark:-) Læs her den fine artikel, som ProjectZero har skrevet om Torben.

I DEM er vi en del af projektet i Sønderborg. Vi arbejder bl.a. sammen med ProjectZero om at energioptimere 3.300 lejemål i 6 boligforeninger i kommunen. Læs mere om det her.


Energimuseet Tange

Posted on: oktober 26, 2020

Vi skal bruge hvad der er, for at skabe hvad der skal være – Energimuseet i Tange skal omskabes og redefineres. Der skal transformeres og sammenbindes og udvikles på et fundament af bæredygtighed og cirkulær tænkning.

Vi skal snart i gang med dette spændende projekt, som passer perfekt ind i vores speciale.

Læs her direktør for energimuseet Teo Juel Geers tanker om hvorfor de ikke kunne få sig selv til at bygge et nyt energimuseum.

Vi glæder os til at starte processen op sammen med resten af holdet: LOOP arkitekter, MOE og Schönherr.


Seniorbo Struer

Posted on: oktober 19, 2020

Kunne du forestille dig at bo i et bofællesskab, om ikke nu, så senere i dit liv?

Det er der en hel del seniorer der ønsker, viser en undersøgelse fra VIVE, og tallet forventes at stige markant i fremtiden.

I Struer skydes et ambitiøst seniorbolig-projekt i gang. Det er et samarbejde mellem Struer Kommune, Realdania og bygherre Lejerbo Struer-Lemvig, som også skal stå for den fremtidige drift. Lokationen Østergade 29 som ligger tæt på by og havn, husede tidligere en bank, og skal nu forvandles til et bofællesskab for seniorer.

Vi i DEM byder ind med vores viden og erfaring med bæredygtigt byggeri, hvor til vi vil koble dele af verdensmålene, som skal afspejles bredt i realiseringen af det kommende Seniorbo.

Design af de tekniske løsninger vil blive vurderet ud fra de tre bæredygtighedsprincipper, som dækker det sociale, det økonomiske og det miljømæssige.

Vi glæder os til samarbejdet med Pluskontoret arkitekter og antropolog Max Pedersen.


Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen har vundet Viborg Kommunes arkitekturpris

Posted on: oktober 19, 2020

Der er nu skabt en ny og bæredygtig forbindelse mellem den nye Baneby og Viborgs eksisterende bymidte.

Projektet er udført for Mercantec – Karrierecenter Midt og Viborg Municipality med støtte fra Realdania.

Et stort tillykke til vores samarbejdspartnere på projektet: Cubo Arkitekter A/S, LYTT Architecture og ISC Consulting Engineers A/S.

Læs her om vores bidrag i projektet.


Verdensmålene 5 år

Posted on: september 25, 2020

Den 25. september 2015: En bæredygtig udvikling for livet på kloden i 2030. Det er beslutningen som 193 stats- og regeringsledere vedtager i FN.

Vores CEO Jørn Lykou var med i New York dengang, og han var ikke i tvivl da han kom hjem: Vi skal i DEM arbejde aktivt med verdensmålene – og det har vi, som bekendt, gjort siden.

Heldigvis er der nu, i hele samfundet, kommet mere fokus på bæredygtighed. Mange virksomheder, organisationer og borgere har efterhånden taget målene til sig, og bruger dem som pejlemærke og grundlag for udvikling i en mere bæredygtig retning.

Ti år tilbage til at indfri målene er dog ikke lang tid. Som Steen Hildebrandt så skarpt formulerede det, da ’Vores Mål’-rapporten tidligere på måneden blev overrakt til regeringen: ”Vi er langt fra målet. Ja, der er lande der er længere fra målet end os – men det bliver det ikke bedre af. Vi skal fokusere på vore egne handlinger og tiltag”.

Godt vi har fået verdensmålene, og godt at politikerne har fået Vores Mål og de danske målepunkter. Et solidt udgangspunkt for at sætte rammerne frem mod 2030.


Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør

Posted on: september 22, 2020

I DEM er vi vilde med sensorer!

IoT og digitalisering hjælper os med målinger, som vi analyserer og kobler med vores viden – så vi i sidste ende hjælper vores kunder, til bedre indeklima og besparelser på driften.

Region Hovedstadens Psykiatrisk Center Nordsjælland i Helsingør, er en ejendom af nyere stand, men som har problemer med for dårlig afkøling.

Vores dygtige ingeniører har være på besigtigelse og har bl.a. påmonteret sensorer på varmesystemet.

De har kortlagt systemet, som de nu, i de kommende måneder, vil overvåge, så de efterfølgende kan udarbejde et tiltag til forbedringer.

Personalet oplever også at deres automatiske vinduer åbner og lukker utilsigtet, så her er nu ligeledes monteret indeklima-sensorer, som vil danne grundlag for en analyse, så den formodede fejl kan findes.


Lerchesgade, kontorknudepunkt i Odense

Posted on: september 15, 2020

Vi er blevet prækvalificeret til at give tilbud på Lerchesgade Kontorknudepunkt i Odense.

Et offentligt kontorbyggeri baseret på bæredygtige elementer. Det er Bygningsstyrelsens ambitiøse vision, for det 31.000 m² store byggeri, der også visuelt skal signalere bæredygtighed. Ønsket er træ i den bærende konstruktion, som også gerne skal være synligt indvendigt.

Et konstruktivt samarbejde med Bygningsstyrelsen er nøgleordet for vores stærke hold, der udover DEM består af: ZÜBLIN A/S, Dorte Mandrup A/S, AB Clausen A/S. Alle med solide kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri.

I DEM glæder os til at stille vores kompetencer til rådighed indenfor design og planlægning af installationer og indeklima.


Danmark har fået ”Vores Mål”

Posted on: september 3, 2020

De 17 FN Verdensmål (SDG) – som vi i DEM har arbejdet med, siden de blev vedtaget i 2015 – er blevet konverteret til danske forhold. Vi kan nu måle på vores bæredygtige udvikling, i en dansk kontekst. (Vil du have opfrisket målene kan du se dem her). Vi har bistået Danmarks Statistik og 2030-panelet i processen med at udarbejde indikatorer – 197 danske målepunkter, som er samlet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”.

Et så bredt og massivt stykke arbejde med at lave nationale målepunkter, er det første af sin slags i verden. I debatter og på workshops over hele landet, har eksperter, virksomheder, organisationer og dele af den danske befolkning, bidraget med viden og ideer. Mere end 6000 input har således dannet grundlag for de nye indikatorer.

Konklusionen fra Danmarks Statistik og 2030-panelet er dog også, at der er lang vej igen, og at dette første store skridt kræver handling. Politikere og virksomheder skal tage handsken op og føre arbejdet videre, så Danmark kan blive et mere bæredygtigt samfund for alle.

Professor Steen Hildebrandt, som er formand for 2030-panelet udtaler: ”Selvom udviklingen overvejende går i den rigtige retning, når vi ser på bæredygtig energi, jobs og økonomisk vækst, skal vi fortsat kigge langt efter en positiv udvikling for 100 af de fastsatte målepunkter”

De 197 målepunkter er beskrevet i rapporten ”Gør Verdensmål til Vores Mål”. Den overrækkes til Finansministeren den 9. september 2020 på Christiansborg.

Læs rapporten:

Læs mere om Vores Mål:


Nybyggeri – vi er prækvalificeret på tre projekter

Posted on: august 17, 2020

Vi kan lige nu glæde os over at være blevet prækvalificeret på tre spændende projekter indenfor nybyggeri. Læs om projekterne her:

Nyt Administrations- og Sundhedshus i Gribskov
(Totalentreprise sammen med Hoffmann,  Vilhelm Lauritzen arkitekter, AB Clausen, STED)

Gribskov Kommune udbyder i totalentreprise byggeriet af et administrations- og sundhedsfagligt hus. Administrationen indeholder 220 kontorarbejdspladser samt fælles funktioner for borgere og medarbejdere. Det sundhedsfaglige hus indeholder tandpleje, sundhedspleje samt base for hjemme- og sygepleje. Visionen er et moderne, innovativt og bæredygtigt hus, der fremstår æstetisk og funktionelt. Huset skal være borgernes hus med et imødekommende miljø, hvor kommunens arbejde og funktioner er synlige. Det akustiske og atmosfæriske indeklima er vægtet højt i hele projektet.

 

Partnerskabsaftale om modulbyggeri til AAB
(Partnerskabsaftale sammen med BM Byggeindustri, Adserballe Knudsen, Vandkunsten, Vognsen)

AAB har besluttet at udbyde en partnerskabsaftale (rammeaftale), der skal danne grundlag for et fire-årigt samarbejde med en totalentreprenør om planlægning, projektering og levering af modulbyggeri i træ. Formålet med partnerskabsaftalen er at muliggøre, at AAB kan agere hurtigt og agilt, når der indbydes til samarbejde med kommuner og institutionelle investorer om opførelse af alment byggeri, samt når AAB i øvrigt har ønske om opførelse af modulbyggeri på egne grunde.

 

Ny Søndervang – kombineret plejecenter & botilbud
(Bygherrerådgivning sammen med EMCON)

Frederiksberg Kommune ønsker at opføre et nyt kombineret alment plejecenter og botilbud, kaldet Ny Søndervang. Ny Søndervang, der skal være klar til indflytning i 2025, skal i en fleksibel løsning rumme 129 plejeboliger fordelt på 105 boliger til plejecentret, og 24 boliger til botilbuddet hvoraf 8 eventuelt skal etableres som en særlig skærmet enhed. Etablering af plejecentret tager udgangspunkt i Masterplan for modernisering af plejeboliger og botilbuddet i Den sociale masterplan. Målgruppen for plejecentret er ældre borgere, der vurderes at have enten svære eller totale fysiske og/eller mentale funktionsnedsættelser, og målgruppen for botilbuddet er geronto-udviklingshæmning/geronto-psykiatri.


Grønne screeninger

Posted on: juli 7, 2020

Usund bolig? Nej vel…

Er du lejer i den almene boligsektor, kan du godt begynde at glæde dig. En grøn boligaftale er faldet på plads og der er nu afsat penge fra Landsbyggefonden til energirenoveringer, som vil sikre gode og sunde boliger, som gavner både lejere og klimaet.

Landsbyggefonden kræver dog at boligorganisationerne afleverer en grøn screening, som skal vise potentialet for energibesparelser og andre bæredygtige tiltag.

Grønne screeninger er noget vores specialister i DEM har opbygget en årelang erfaring i. De identificerer det eksisterende energiforbrug, og leverer en dataunderstøttet energirapport, som danner et rentabelt og håndgribeligt grundlag for en realiserbar grøn renovering.

Vores tre-delte bæredygtighedsprincip, som omfatter miljøet, mennesket og økonomien – sikre optimale rammer for det hele liv der leves, i og omkring, ejendommen.

Renoveringsekspert Jakob Nørby, er vores go-to person hvis du har spørgsmål til grønne screeninger, han ved alt hvad der skal vides, når det kommer til teknik og regler – jny@dem.dk.

Se her hvordan vi tidligere har identificeret rentable energiprojekter for seks boligorganisationer for 11,7 GWh pr. år.


Rejsegilde på Sønderhaven, Brædstrup

Posted on: juni 24, 2020

I sidste uge blev der afholdt rejsegilde på Sønderhaven, et nyt spændende bæredygtigt boligområde på den tidligere EnergiMidt grund i Brædstrup.

På billedet er vores kommercielle direktør, Mads Hammershøj i selskab med bygherre Peter Pørtner og formand for Dansk Solcelleforening Flemming Vejby Kristensen. De har alle tre tidligere arbejdet hos EnergiMidt og er nu med til at udvikle grundens historie som energi-grund – til et attraktivt boligområde i Brædstrup, hvor bl.a. solceller integreres i tagfladerne, som både vil sørge for el-forbrug og opvarmning i de kommende boliger. På den måde bygges der videre på Brædstrups mangeårige tradition med at udnytte solens energi.

Projektet består af 77 boliger med parkering under terræn. 26 af boligerne skal fungere som bofællesskab med et fælleshus.

 


Nyt kontordomicil på havnen i Aabenraa

Posted on: juni 23, 2020

Om ganske kort tid står et nyt stort kontordomicil på havnen i Aabenraa klar til indflytning.

Stenbjerghus som byggeriet hedder, er 2000 kvadratmeter stort og er tegnet af Oesten Arkitekter & Ingeniører i Aabenraa. Bygherren er Stenbjerg Ejendomme – et større ejendomsselskab, der udvikler og udlejer erhvervsbygninger og boliger i Sønderjylland.

Ejendomsselskabet skal selv have domicil i bygningen, som derudover huser Nordea, Stema Shipping A/S og det lokale arkitektfirma A78.

DEM har stået for energidesign, og projekteret alle de tekniske installationer.


ESCO Hovedstaden – besigtigelse på Bornholm

Posted on: juni 11, 2020

På vegne af Region Hovedstaden – Center for Ejendomme, har vi haft en flok dygtige ingeniører sendt til Bornholm. De skulle screene bygninger på hhv. Bornholms Hospital og Psykiatrisk Center Bornholm, der dækker et samlet areal på ca. 40.000 m2.

Der har vist sig besparelsespotentialer på særligt udvalgte bygninger, samt inden for ventilation, varme, varmt brugsvand, køl og automatik/CTS.

Derudover vil der være et væsentligt vedligeholdelse- og besparelsespotentiale ved optimering af hospitalets søvandskøleanlæg, hvor koldt søvand pumpes ind i bygningens kølesystem, hvilket gør det muligt at nedkøle bygningerne med et minimalt strømforbrug.

 

 


Vores Mål – høringsafslutning

Posted on: juni 9, 2020

I dag slutter høringen for de to sidste delrapporter med foreslåede nye målepunkter for de 17 Verdensmål. Tak for de mange bidrag til, hvordan Verdensmål kan gøres til Vores Mål for Danmark. Vi glæder vil os til september, hvor vores samlede rapport med forslag til supplerende målepunkter for de 17 Verdensmål overrækkes til regeringen.

En bæredygtig samfundsudvikling vedrører os alle, og kræver væsentlige omstillinger i vores samfund. Vores Mål er et perspektivrigt projekt, som har til formål at tilføje flere nationale målepunkter og en baseline med henblik på at etablere fundamentet for måling af bæredygtig udvikling i Danmark.

Vi har været med i hele processen – både som pennefører på én af delrapporterne, workshops-facilitatorer og vi har bidraget med vores ekspertviden indenfor energi, klima og bæredygtige byer og byggerier.

Bag Vores Mål projektet står 2030-panelet, som er etableret af 2030-netværket, Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål og det er udarbejdet i et partnerskab bestående af Danish Energy Management, Deloitte, Geelmuyden Kiese, Sweco, Kraka, RUC og AAU.


Egedal – prækvalifikation

Posted on: maj 21, 2020

Vi er stolte over, at vi sammen med Juul & Nielsen, Rubow og EKJ er blevet prækvalificeret til et stort og spændende 5-årigt projekt for Egedal Kommune, som skal køre som et Strategisk Partnerskab med et samlet anlægsbudget på 400 mio. kr.

Egedal kommune ønsker at styrke læring, trivsel og udvikling på både skole- og dagtilbudsområdet. Skolernes fysiske rammer skal moderniseres, og arealerne skal udnyttes klogere og mere multifunktionelt.

Vi håber naturligvis, at vi får mulighed for at fortsætte det gode samarbejde, vi har haft med Egedal kommune igennem de seneste 5 år.

Læs mere her:

https://www.egedalkommune.dk/nyheder/nyheder/2020/maj/de-praekvalificerede-til-nyt-skoleprojekt-er-fundet/


Bornholms rovfugleshow

Posted on: maj 13, 2020

På Bornholm ligger et rovfugleshow. Her kan man se mange slags fugle, lige fra en stor Gåsegrib med en vægt på 7-9 kg og et vingefang på 2,5 meter, til den noget mindre Latterfugl som blot vejer 500 gr. Fuglene er livlige og smukke, og når vi mennesker betragter dem, ser vi personligheder som vi også finder i vores egen verden. Fascinationen af fugle lever i bedste velgående.

Hos DEM skal vi hjælpe Bornholms rovfugleshow med at strukturere nogle af de bæredygtige tiltag, de allerede gør helt naturligt uden at tænke over det. Det indebærer en ny grøn forretningsplan, hvori behov, muligheder og tilgang analyseres indenfor tre udvalgte områder:

Energieffektiv bygnings- og anlægsdrift – bl.a. skal vi lave et feasibility studie af etablering af solcelleanlæg; en salgsstrategi – mere markedsføring og kommunikation online; samt etablering af bæredygtige indkøbs- og miljøpolitikker.

Projektet er en del af puljen Bæredygtig Bundlinje Bornholm, der formidles af Gate21 – læs mere her: https://www.gate21.dk/baeredygtig-bundlinje-bornholm/

Læs mere om Bornholms rovfugleshow her: https://bornholmsrovfugleshow.dk/ eller på facebook her: https://www.facebook.com/bornholmsrovfugleshow/


Besøgscenter på Skamlingsbanken

Posted on: maj 5, 2020

Skamlingsbanken i morgensolen
©2020 Palle Peter Skov

På det smukke og historiske Skamlingsbanken i Kolding, har der over længere tid været et besøgscenter under opførelse. Siden 1843 har stedet været et folkeligt og nationalt samlingssted, med tilbagevendende grundlovsstævner, mindehøjtidelighed 5. maj ved klokkestablen, samt teater- og sangarrangementer.

Desværre er det ikke alle danskere der ved ret meget om Skamlingsbanken, og det vil bygherre @Kolding kommune gerne lave om på, og dermed gøre det klart for de besøgende, hvad dette sted kunne og kan i dag.

Skamlingsbanken ligger på det højeste punkt i Sønderjylland, i et unikt kuperet landskab som er skabt under den sidste istid. Fra toppen er der udsigt over Lillebælt mod øst, det flade Jylland mod vest og det gamle grænseområde mod syd.

Ambitionen med besøgscentret er, at skabe en ramme for formidling af landskabet og stedets historie i en større sammenhæng, der perspektiverer fortid, nutid og fremtid. Kendskabet til Skamlingsbanken skal nå bredere ud, og stedet skal vedblive at være et folkeligt forsamlingssted.

Kolding kommune skriver:

Når verden har forandret sig omkring danskerne eller danskerne har ønsket at ændre verden, så har Skamlingsbanken været platformen hvorfra budskaber er ”råbt” ud. Gennem historien var dette samlingsstedet for tusinder, der brændte for noget, havde et budskab og ville samles med andre i et fællesskab omkring en sag – ligesom det har været samlingspunkt for forlystelse og samvær.

Skamlingsbanken har fungeret som talerstol for de kvinder og mænd, der kæmpede for retten til at tale dansk, for kvinders valgret, for en fredeligere verden og imod den nazistiske fremmarch. De har alle talt her på Skamlingsbanken. Deres forskellige kampe og fortællinger har manifesteret sig lag på lag og til sammen skabt historien om Skamlingsbanken. Lidt ligesom Skamlingsbankes ikoniske støtte på stedets højeste punkt. Her er lagt sten på sten – fortælling efter fortælling. De har skabt fortællingen om Skamlingsbanken som en talerstol, der bliver lagt mærke til – et facebook-opslag med meninger fra de seneste 173 år. For Skamling er samling – når forandringens vinde blæser…

På en diskret placering i landskabet under en græsklædt bakke, skal Besøgscentret ligge. Det kommer til at rumme udstilling, café, butik, toiletter samt en storslået udsigt ud over Skamlingsbanken gennem det store glasparti, som udgør bygningens ene sidevæg.

Vi har projekteret al VVS, ventilation og belysning + el, internet og automatik, samt haft fagtilsyn og kvalitetssikring i udførelsesfasen af de disse områder.

Skamlingsbanken i morgensolen
©2020 Palle Peter Skov

 

 

 

Skamlingsbanken i morgensolen
©2020 Palle Peter Skov

Skamlingsbanken i morgensolen
©2020 Palle Peter Skov

 


Ny bestyrelse i Global Compact Network Denmark

Posted on: maj 1, 2020

Der har været generalforsamling hos Global Compact Network Denmark. Vores dygtige ekspert og markedsansvarlige indenfor bæredygtighed og energiledelse, Kirsten Mariager, forsætter på posten i bestyrelsen – og hun glæder sig til at fortsætte det gode arbejde fra sidste år.

Bestyrelsen skal sætte den strategiske linje for netværkets arbejde, hvis mission er at inspirere danske virksomheder til at arbejde med bæredygtighed som en del af deres kerneforretning.

Ca. 400 danske virksomheder er medlem af GCND, og DEM repræsenterer SMV’erne som udgør halvdelen af med medlemmerne i det danske netværk.

Læs mere om bestyrelsen og det ambitiøse virksomhedsdrevet netværk her:

https://globalcompact.dk/ny-bestyrelse-i-gcdk/


Energiscreening Psykiatrisk Center Ballerup

Posted on: april 28, 2020

Indimellem arbejder vi faktisk udenfor hjemmekontoret😀

Et hold af vores dygtige ingeniører har været ude og energiscreene Psykiatrisk Center Ballerup. Og til trods for at arbejdet er fordelt på udvalgte bygninger, er det ikke en opgave man lige klarer på ½ time, når bygningsarealet er på 30.000 m2.

Fokus var særligt på optimeringsmuligheder for ventilationsanlæg, varme, brugsvand, styring og køl, hvor alle teknikrum mv. blev besigtiget.

Alt sammen naturligvis med afstand og hensyn til patienter og personel.

 

 

 

 


IoT projekt i Kolding Kommune

Posted on: april 22, 2020

”No Cost”-besparelser på over 200.000 kr. om året. Det er den glædelige overraskelse man har fået på plejecentre i Kolding Kommune.

Vi har opsat IoT-sensorer i 11 af deres plejecentres ventilationsanlæg. Data fra sensorerne er herefter blevet analyseret ved at kombinere forskellige datasæt og omsætter dem til reelle energibesparelser.

Analysemetoden er udviklet i et fælles projekt for Energistyrelsen, som vi udfører sammen med DTU, Aarhus Universitet og ReMoni.

Læs mere om projektet her

Læs omtalen af projektet i HVAC magasinet her


Gratis simulering og oversvømmelsesanalyse

Posted on: april 21, 2020

I det forgangne år blev Danmark igen udfordret af voldsomme mængder regn. Skybrud er blevet mere udbredt, og det forårsager hvert år skader på både bygninger og natur. Derfor giver det rigtig god mening at skybrudssikre udsatte områder, så man undgår oversvømmelse, ved eksempelvis opstuvning fra afløbssystemer eller i et omkringliggende terræn.

Hos DEM har vi stor erfaring indenfor skybrudssikring, og ud fra hyppighed og intensitet af regn kan vi simulere mulige oversvømmelsesscenarier og analysere risikoen. Herved får man det bedste grundlag til at træffe beslutninger om investeringer i eventuelle forebyggelser.

Nogle områder er helt naturligt særligt udsatte, mens andre områder kan blive det, hvis f.eks. landskabet, (infrastrukturen), bygningsmassen eller kloaksystemet ændres – både i større områder og lokalt på den enkelte matrikel.

Vi tilbyder derfor lige nu en gratis simulering og oversvømmelsesanalyse, som afdækker risikoen for opstuvning og oversvømmelse. Er du bygherre eller bygherrens rådgiver og har et konkret projekt eller område med behov for en vurdering så skriv blot til mah@dem.dk.

Vurderingen er uforpligtende, men vi står naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning, såfremt det skulle vise sig at være nødvendigt.

Læs meget mere om vores kompetencer med skybrudssikring og klimatilpasning her.

Tilbuddet gælder indtil udgangen af maj 2020.


Grøndalsvængets Skole er nomineret til Publikumsprisen for smukt byggeri

Posted on: april 2, 2020

Begrebet ”smukt” er sjældent noget man som installationsingeniører får en del af æren for. I dette tilfælde tør vi dog godt sige, at de mange velfungerende, men skjulte tekniske løsninger, kan tåle at få dette mærkat på sig. F.eks. skjuler fodboldbanen en faskine, der forsinker 150.000 liter tagvand fra de nye bygninger og fra overfladebelægningen.

 

  

Udover opførelsen af to helt nye bygninger til hhv. indskoling/KKFO samt til idræt og musik, blev der lavet en totalrenovering af den eksisterende hovedbygning fra 1923, samt opførelse af et helt nyt udeareal med en stor åben skolegård og nye parkeringsområder.

Opgaven blev udført i hovedentreprise, og DEM stod for projektering og fagtilsyn med fagene VVS, Ventilation, Kloak, El, CTS og Energi. Se vores reference på projektet her

At det æstetiske udtryk er et gennemgående tema, ses også i ventilationsindtagene, som er smukt indarbejdet som et mønster i murværket på de nye bygningers gavle. De gamle aftræksskorstene på hovedbygningen var pga. det bevaringsværdige facadeudtryk ikke mulige at fjerne, men nu bruges de i stedet som afkast og indtag til de nye, energieffektive ventilationsanlæg.

Solcellerne på taget af idrætsbygningen er ikke synlige fra gadeplan, men er placeret og opstrenget, så de udnytter sollyset optimalt ift. skygger fra tagfladerne.

Ligeledes har vores projektering bidraget til en flytning af en eksisterende transformatorstation, der tidligere var placeret lige hvor indskolingsbygningen præsenterer sig mod omgivelserne.

Vi er meget stolte af projektet og nomineringen. Gå selv ind og se de nominerede projekter – og så håber vi naturligvis, at du vil give Grøndalsvænget skole din stemme.

Du kan stemme på din favorit her, i perioden 1.-27. april 2020


Opførelse af ny skole i Helsingør

Posted on: marts 30, 2020

HF & VUC Nordsjælland opfører et nyt byggeri til deres uddannelsesaktiviteter i Helsingør.

Vi har sammen med Juul & Nielsen, Christensen & CO architects og Skanding vundet opførelsen af det nye byggeri til HF & VUC i Helsingør. Vi skal stå for de tekniske installationer, indeklima og energi, på projektet der tager afsæt i FN’s Verdensmål 4, der handler om kvalitetsuddannelse. Formålet med opførelsen af den nye skole er at få skabt et inspirerende studiemiljø og en indbydende arbejdsplads for medarbejdere, på en central og attraktiv beliggenhed for alle kursister.

Vi ser frem til samarbejdet med teamet og HF & VUC Nordsjælland.


Bidrag til verdensmålene med vores idékatalog

Posted on: marts 27, 2020

Savner du inspiration til konkrete tiltag, der kan fremme dit projekts bidrag til verdensmålene – ud fra en byggeteknisk vinkel? Så hør Jakob Nørby fortælle om vores nye idékatalog her:


DEM i Mali

Posted on: marts 26, 2020

Dansk Energi Management er i øjeblikket i gang med at lave et feasibility study for Udenrigsministeriet – Danida – der overvejer at finansiere udbygningen af elnettet i det vestlige Mali. Opgaven løses i partnerskab med Sweco A/S.

Kresten Kjær Sørensen fra kontoret i Viby var i Mali i starten af marts måned for at deltage i den første fase af feltstudierne. Denne del af studiet fokuserede på at vurdere tilkoblingsmuligheder på det eksisterende højspændingsnet.

Kresten nåede heldigvis hjem før Corona-krisen tog fat i Danmark. I Mali har landet lukket sine grænser for at undgå spredning, men der er ikke lukket ned for interne rejser i landet og DEMs hold af eksperter arbejder ufortrødent videre. Vi gør alt vi kan for at sikre at de kan komme hjem som planlagt til april.

 


Coronavirus

Posted on: marts 13, 2020

Vi støtter selvfølgelig op om myndighedernes anbefalinger og tager vores forholdsregler.

Vi er fortsat på arbejde i DEM (Dansk Energi Management A/S), selvom flere arbejder hjemmefra de næste 14 dage. Samtlige af vores medarbejdere koordinerer deres opgaver, så alle projekter og forespørgsler bliver løst på bedst mulige vis.

Vi er klar til at møde de udfordringer, der måtte opstå i den kommende tid og til at bakke vores kunder og samarbejdspartnere op, så vi sammen finder løsninger på udfordringerne.

Vi vil gøre alt for at holde hjulene i gang og leverer som aftalt også i den næste periode.

Vores planlagte møder afholdes i videst muligt omfang via telefon eller som Skype-møder.

Kontakt os endelig via hjemmesiden, hvis du har spørgsmål.


Bæredygtighedsrapport 2019

Posted on: marts 11, 2020

Så er vores fjerde og seneste bæredygtighedsrapport landet fra tryk!

Rapporten indeholder vores interne bæredygtige tiltag, initiativer og rådgivningsbidrag i det forgangne år indenfor vores

fire primære Verdensmål – 7, 11, 13 & 17.
Bidragene er med vores finansielle og tekniske indikatorer målt og dokumenteret i forhold til relevante Verdensmål, og rapporten synliggør,

hvor vi gør den største bæredygtige forskel.

Da vi oplever stor efterspørgsel på vores rådgivning indenfor klimatilpasning, vil vi aktuelt implementere det i vores SDG online system,

så vores klimatilpassede løsninger også bliver målbare og mere synlige fremover.

Vores rapport for 2018 var sidste år blandt de seks rapporter, der vandt prisen for bedste rapportering ved SMV COP 2019 med begrundelsen:
“DEM fremhæves for rapportens oversigt over mål, resultater og delmål, der er visuelt flot fremstillet. Virksomheden rapporterer grundigt

og klart på klima og miljø med solide data, og udregner et reelt carbon footprint på deres aktiviteter i det forgangne år med baseline i 2015.

Rapporten indeholder en god kobling mellem FNs Verdensmål og værdiskabelsen for kunderne.”

Se den nye og vores tidligere rapporter her.


Stor interesse for IoT-sensorer og digital energiscreening

Posted on: marts 5, 2020

Energiforum Danmarks årlige konference blev afholdt i denne uge med overskriften ”Sådan når klimavisionerne hverdagen”.

Der blev sat fokus på bæredygtighed i byggeri og bygningsdrift samt omstillingen til grøn energi og reduktion af energiforbruget.

Jakob Nørby deltog ved konferencen og holdte et oplæg om IoT i praksis og om, hvordan IoT-sensorer kan anvendes til energi- og driftsoptimering af ventilation.

Oplægget tog udgangspunkt i Kolding Kommunes baggrund for at bruge data til energioptimering i deres storkøkkener og på deres ventilationsanlæg med konsulenthjælp fra KEN STORKØKKEN og DEM (Dansk Energi Management A/S) samt sensorer fra ReMoni.

Jakob fortalte om den lavpraktiske tilgang til brugen af sensorer, som publikum tog rigtig godt imod. Generelt var der en stor

interesse for IoT-sensorer og de besparelser, de kan bidrage til.

Vi tror på, at IoT-sensorer er kommet for at blive, da de kan give værdifulde indsigter i vores bygninger og driften i dem.


Ledelsesworkshop hos Region Midt

Posted on: marts 3, 2020

I fredags blev der afholdt ledelsesworkshop med Regional Udvikling, Region Midtjylland, hvor vi er i gang med at udvikle en Verdensmåls step-by-step guide til regionen.

Guiden skal hjælpe medarbejdere i Region Midtjylland med at koble Verdensmålene til konkrete projekter og aktiviteter i regionens hverdag og gøre målene forståelige og til at handle på.

På baggrund af de strategiske drøftelser og inputs fra workshoppen er vi godt forberedte på det videre arbejde med guiden.

Tak for det store engagement og de mange gode inputs på dagen!


Vores Mål workshop: Vores Samfund

Posted on: februar 24, 2020

Næste skridt i Vores Mål-projektet tages i dag d. 24. februar i Odense og på onsdag d. 26. februar i København.

Til begge workshops kan du komme med forslag til, hvordan vi skal måle på Verdensmålene om Vores Samfund.

Verdensmålene om Vores Samfund er nr. 8, 9, 10, 11 og 17, der omhandler vækst, industri, jobs, infrastruktur, ulighed, bæredygtige byer og partnerskaber.

Du kan være med, når vi skal diskutere, hvordan vi gør hvert enkelt Verdensmål til Vores mål i en dansk kontekst.

Læs mere og tilmeld dig her.

Begge workshops er åbne for alle men med et begrænset antal pladser. Så skynd dig at tilmelde dig!

Du kan løbende engagere dig og give input til Vores Mål her.


Årskonference: “Sådan når klimavisionerne hverdagen”

Posted on: februar 21, 2020

Energiforum Danmark afholder deres årlige konference for medlemmer og andre interesserede d. 3.-4. marts i Nyborg.

Med overskriften ”Sådan når klimavisionerne hverdagen” sætter konferencen fokus på omstillingen til bæredygtighed i byggeriet og bygningsdriften samt omstillingen til grøn energi og reduktion af energiforbruget, der fortsat kræver en stor indsats på mange niveauer.

På konferencen bliver det blandt andet belyst, hvordan vi træffer de rigtige beslutninger i vores hverdag og påvirker dér, hvor vi kan.

Gennem oplæg, workshops og udstillinger bliver emner som datadrevet energiledelse, indeklima og IoT i praksis præsenteret og diskuteret. Jakob Nørby skal holde oplæg om, hvordan IoT-sensorer kan optimere den digitale tilgang til energiscreening.

Jakob og Mads Hammershøj fra DEM deltager på konferencen og ser frem til nogle inspirerende dage med faglig vidensdeling og netværk.

Se programmet for konferencen og tilmeld dig her.


Kortlægning af CO2-udledning i sparekasse

Posted on: februar 17, 2020

Sønderborg-områdets store virksomheder skal gå forrest mod at reducere CO2-udledningen, så Sønderborg Kommune kan være CO2-neutral i 2029.

Broager Sparekasse har allerede truffet en række energirigtige valg og integreret bæredygtige løsninger. For at realisere visionen om negativ CO2-udledning har sparekassen allieret sig med os for at få kortlagt den præcise udledning.

Vi skal screene fire af sparekassens filialer for at måle udledningen og identificere mulighederne for at reducere fremadrettet.

Vi skal blandt andet undersøge el- og varmeforbruget og beregne udledningen af bilpark samt vand- og papirforbruget.

Derudover kan den nuværende opgave udvikle sig til, at vi også skal hjælpe i arbejdet med Verdensmålene, som sparekassen for nyligt har sat fokus på.

Den mulige opfølgningsopgave kan bestå i udarbejdelse af konkret materiale, som sparekassen kan bruge til markedsføring;

eksempelvis cases og foldere, der beskriver mål og handlingsplaner. Derudover kan vi hjælpe med at identificere indikatorer

for at måle på de mest oplagte Verdensmål indenfor finanssektoren.

Vi har tidligere rådgivet om Verdensmålene indenfor transport- og fødevaresektoren, så det bliver interessant også at udbrede til finanssektoren.

Læs mere om projektet her.


Bygningsejere søges til DGNB-pilotprojekt

Posted on: februar 7, 2020

Er du bygningsejer? Eller kender du nogen, der ejer én eller flere bygninger?

Green Building Council har netop opstartet et nyt DGNB-pilotprojekt, ’Buildings In Use’ (BIU), der skal udvikle en ny DGNB-manual for bygninger i drift.

Vi søger derfor bygningsejere, som vil løfte kvaliteten af driften i deres bygninger, og som vil være nogle af de første til at teste ordningen i Danmark.

Projektet administreres af Green Building Council med repræsentanter fra DGNB i Tyskland, da manualen også er ny i internationalt regi.

’DGNB BIU 2020’ er skåret ind til benet, i forhold til den eksisterende DGNB-manual for bygninger i drift og fokuserer derfor udelukkende på driften.

Projektet giver en indikation af, hvor bæredygtig driften er og på hvilke parametre. Derudover vil der blive udarbejdet en

handleplan for, hvordan byggeriet fremover vil opfylde de formulerede og relevante mål for bæredygtig bygningsdrift.

Ordningen kan både certificere individuelle bygninger eller en hel portefølje. Bygningerne skal have været i drift i minimum 3 år.

Læs mere om DGNB-certificering her.

Kontakt Jakob Rostgaard Dyring på jrd@dem.dk og hør mere om pilotprojektet og hvordan, du kan blive en del af det.


Prækvalificeret til parallelkonkurrencen ”Åen tilbage til byen”

Posted on: februar 5, 2020

I 2020 skal der udarbejdes en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.
Planen skal forene byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning med en tilbageførsel af åen i Horsens.

Vores team er blandt de tre, der er blevet prækvalificeret til at komme med et bud på en udviklingsplan til Åkvarteret.

Teamet består af Transform Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Trafikplan ApS og Substrata.

DEM (Dansk Energi Management A/S) indgår som konsulent indenfor bæredygtig byudvikling.

Vi glæder os til at give vores bud på det spændende projekt i parallelkonkurrencen og til at samarbejde med teamet og Horsens Kommune.

Læs Horsens Kommunes pressemeddelelse her.


Guide til Region Midtjylland om FN’s Verdensmål

Posted on: januar 30, 2020

FN’s Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi.

I udarbejdelsen af strategien har alle faglige teams Regional Udvikling, Region Midtjylland involveret sig i at indtænke FN’s Verdensmål på tværs af teams og medarbejdere.

For at understøtte udviklingsstrategien og ambitionen om at holde fokus på FN’s Verdensmål er det nødvendigt at gøre verdensmålene forståelige og håndgribelige for den enkelte medarbejder.

Vi skal derfor udarbejde en step-by-step guide for Region Midtjylland, der skal kvalificere arbejdet med verdensmålene for den enkelte og i samarbejde med kolleger.

Guiden skal gøre verdensmålene forståelige og til at handle på. Derudover skal den give inspiration til, hvordan et “traditionelt projekt” kan tænkes alternativt ved hjælp af FN’s Verdensmål og hvilke konkrete tiltag, det giver anledning til.

Arbejdet med Verdensmålene skal holdes simpelt. Step-by-step guiden skal derfor være kortfattet og operationel, så den er anvendelig i praksis for de enkelte medarbejdere hos Region Midtjylland.

Udover at guiden skal kunne anvendes i Regional Udvikling, skal den på længere sigt også anvendes i andre dele af Region Midtjylland.


Nyt kontor i København

Posted on: januar 27, 2020

Vi har fået et nyt kontor, der ligger i Paustians Hus ved Kalkbrænderihavnen i Nordhavn.

Nordhavnen er et interessant område med meget byudvikling både i løbet af de seneste og kommende år.

Paustians Hus ligger med sin hvide facade og lette søjler som en modsætning til det bastante Svanemølleværk på den anden side af Kalkbrænderiløbet.

Udover at huse kontorfaciliteter, består Paustians Hus også af en restaurant og et møbel-showroom med designs fra Paustian.

Bygningen er tegnet af den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon i 1987. Paustians Hus er siden udvidet af hans søn Kim Utzon i 2010 og blev fredet i 2012.

Det bliver spændende at komme på plads og falde til i de nye rammer.

Kig endelig forbi vores nye kontor, hvis du er i nærheden!


Vores Mål: Workshop om Vores Planet

Posted on: januar 24, 2020

Vil du bidrage til at gøre Verdensmål til Vores Mål?

Så kan du nu deltage i to workshops – denne gang om Vores Planet i Sønderborg d. 27. januar og i Kalundborg d. 29. januar.

Fra DEM deltager Kirsten Mariager til begge workshops, Karsten Mølgaard og Torben Esbensen i Sønderborg og Morten Søndergaard i Kalundborg.

Til begge workshops er der en unik mulighed for at give dit input til, hvordan vi skal måle på de Verdensmål, der handler om Vores Planet.

Det er Verdensmål nr. 6, 7, 12, 13, 14 og 15, som handler om klima, miljø, forbrug, rent vand, energi, livet i havet og på landjorden.

Vær med, når vi skal diskutere, hvordan vi gør hvert enkelt Verdensmål til Vores mål i en dansk kontekst.

Begge workshops er åben for alle dog med et begrænset antal pladser. Så skynd dig at tilmelde dig her.


Udbygning af elnet i Vestmali

Posted on: januar 20, 2020

Det vestafrikanske land, Mali, er senest nævnt i danske medier i forbindelse med dansk deltagelse i den franske militærtilstedeværelse i regionen.

Danmark laver også udviklingsbistand i landet og har blandt andet støttet opførelsen af et effektivt kraftværk i den vestlige del af landet, der geografisk er på størrelse med Vesteuropa.

Næste etape bliver en udbygning af elnettet i Vestmali, der er rigt på guld. Flere store internationale guldmineselskaber opererer i denne del af landet, der også huser cement- og betonindustri, der alle skal forsynes fra elnettet i fremtiden.

Vi har vundet opgaven med at forberede den danske finansiering af projektet, der støttes gennem Danida Business Finance, som er et samarbejde mellem den danske udviklingsbank (IFU) og det danske udenrigsministerium (Danida).

Vi skal både lave et økonomisk feasibility-studie, da der primært er tale om lånefinansiering og vurdere øvrige udviklingseffekter for lokalbefolkningen herunder projektets bidrag til Verdensmålene.

Opgaven er vundet med et hold af eksperter fra både Europa og Afrika. Fra DEM er Kresten Kjær Sørensen med på holdet. Kresten kender Mali indgående fra sin tid som projektkoordinator for projekter i en dansk miljøorganisation i Mali og besøgte også landet i 2018, da vi havde opgaven med at monitorere EU’s Energy Facility-projekter i Afrika, Caribien og Stillehavet.


Temadag: Energioptimering gennem data og adfærdspåvirkning

Posted on: januar 17, 2020

Der er mange energibesparelser at hente i adfærdsændringer. Data og IoT kan være med til at understøtte energirigtige adfærdsændringer og digitalisere energiscreeninger.

Den 5. februar sætter Energiforum Danmark fokus på, hvordan adfærd påvirkes i en energieffektiv retning, hvordan adfærden fastholdes og hvordan IoT og data kan understøtte den gode energiadfærd.

Temadagen foregår hos Kolding Kommune, som også deler deres erfaringer med energirigtig adfærd i kommunens storkøkkener. Gennem cases, eksempler og erfaringsudveksling bliver vi klogere på, hvordan de ”nemme” adfærds- og driftsbesparelser kan opnås.

Vores markedsansvarlig for energioptimering, Jakob Nørby, skal holde oplæg om, hvordan nye sammenhænge opdages ved brug af IoT, der kan bruges til at optimere ventilationsdriften ved at digitalisere energiscreeningen.

Temadagen finder sted onsdag d. 5. februar kl. 15:00-17:00 og alle er inviteret. Tilmelding skal ske senest 29. januar.

Se detaljeret program og tilmeld dig her.


Endnu en DGNB-certificeret

Posted on: januar 13, 2020

Vores dygtige ingeniør Jakob Rostgaard Dyring har endelig fået sin karakter og er nu uddannet DGNB-konsulent.

DGNB er en måde at certificere og anerkende et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.

DGNB er en tysk certificeringsordning for bæredygtige bygninger, som er oversat til danske vilkår af Green Building Council Denmark.

Med en DGNB-konsulent i huset kan man sikre, at et DGNB-projekt leverer den rette dokumentation til auditoren.

Jakob fortsætter DGNB-rejsen og er godt på vej til at blive auditor. Som auditor er man bindeleddet mellem projektet og Green Building Council og har dermed ansvaret for, at projektet opnår den karakter eller det kriterie, som man har lovet at opfylde.

Tillykke til Jakob med uddannelsen!

Læs mere om DGNB-certificering her.


Grønne SMV’er

Posted on: januar 10, 2020

Kommunerne i Region Midtjylland har indgået et regionalt samarbejde om at hjælpe private SMV’er med en grøn omstilling.

Projektet, ”Energieffektivitet og CO2-reduktion i virksomheder i Region Midt” (ECSMV), startede med et speed dating-arrangement for 17 kommuner og 11 konsulentvirksomheder.

Kirsten Mariager og Jakob Rostgaard Dyring repræsenterede DEM ved speed-daten, som skulle skitsere overfor kommunerne, hvilke løsningsforslag konsulentvirksomhederne tilbyder, og hvordan de kan bistå SMV’erne i at udvikle grønne forretningsmodeller.

Vi tilbyder konsulentbistand om energi-, CO2- og ressourcebesparelser, hvor vi bl.a. analyserer og skaber konkrete kommunikérbare løsningsforslag.

ECSMV-samarbejdet inkluderer en tilskudsordning, der med støttemuligheder skal hjælpe med at implementere grønne forretningsmodeller. Projektet er udrullet i november 2019 og fortsætter frem til 2023 med et budget på 40 mio. kr.

Formålet er at effektivisere SMV’ernes energiforbrug, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig skal tiltagene være med til at forbedre resultater og konkurrencedygtighed i SMV’erne.

Hvis du også vil i gang med grønne forretningsmodeller, kan du søge om tilskud gennem os. Læs mere her.


Vær med til at gøre Verdensmål til Vores Mål

Posted on: januar 6, 2020

Vores Mål handler om at finde udgangspunktet – en baseline – for Verdensmålene i Danmark, hvor vi skal udvikle en lang række indikatorer, så vi kan følge udviklingen frem mod 2030.

I løbet af de næste fem måneder vil Vores Mål samle inputs til, hvordan vi kommer i mål i Danmark – og ikke mindst hvordan vi måler. Inputs samles fra førende eksperter, universiteter, interesseorganisationer, erhvervslivet og dig.

Du er derfor inviteret til at være med til at definere, hvordan vi skal måle bæredygtig udvikling i Danmark.

På to workshops i hhv. Aalborg i dag og i Holbæk onsdag den 8. januar har du en unik mulighed for at give inputs til,

hvordan vi fremover skal måle status for de Verdensmål, der handler om Vores Liv.

Ved at registrére dig kan du give dit input til målene her.