År: 2019

4. søndag i advent – Verdensmål 17

Posted on: december 22, 2019

Verdensmålene kan kun realiseres gennem et stærkt globalt samarbejde.

Fjerde søndag i advent har fokus på Verdensmål 17 ”Partnerskab for handling”, der skal styrke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øge midlerne til at nå målene.

Verdensmål 17 kan kun overføres til udlandsprojekter, da der skal være en etableret kontakt mellem en ’stærk’ og ’svag’ part eksempelvis et uland. Mange lande har fortsat brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

I dag er verden tættere forbundet end nogensinde før: Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele idéer og fremme innovation på. Målet er at styrke nord-syd og syd-syd-samarbejde ved at støtte nationale planer for at nå målene.

Vi etablerer værdifulde partnerskaber ved at overføre viden og/eller økonomi til ulande. På den måde er vi med til at fremme partnerskaber for en bæredygtig udvikling.

Vi har en vilje og lyst til at fremme samarbejde og gensidig tillid indenfor alle vores partnerskaber, for at opretholde gennemsigtighed og en høj standard for social ansvarlighed og forretningsetik.

Se vores udlands-referencer, der understøtter mål 17 herunder.

Rigtig glædelig 4. søndag i advent.


Glædelig jul!

Posted on: december 20, 2019

Glædelig jul fra alle os hos DEM

Må I få en dejlig jul med jeres kære samt et lykkebringende nytår.

Vi ses i 2020!


Adfærdsprojekt for ELFORSK

Posted on: december 19, 2019

Vi har netop vundet et projekt for ELFORSK om adfærdsbesparelser i industrien.

Det er et demonstrationsprojekt, der skal udvikle et koncept til adfærdsændringer ved hjælp af data og IoT (Internet of Things). Adfærden har stor betydning for energiforbruget i en industrivirksomhed og der er et stort uudnyttet potentiale med adfærdsændringer.

I projektet skal vi tage et eksisterede koncept udviklet til storkøkkener og gøre det mere generisk, så det kan anvendes i forskellige industrivirksomheder.

Der skal laves to test-cases i løbet af projektet fra plastindustrien. Da plastindustrien i disse år har et stort fokus på bæredygtighed men samtidig har et stort elforbrug, passer projektet godt ind i vores fokus- og kompetenceområder.

Det er et afgørende princip i konceptet at vi kan generere energibesparelser i løbet af få måneder, og dermed relativt hurtigt
være med til at øge produktiviteten og forbedre energieffektiviteten i den enkelte virksomhed.

Projektet løber i hele 2020.

Du kan læse mere om projektet herunder.


3. søndag i advent – Verdensmål 13

Posted on: december 15, 2019

Alle lande i verden kan se drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990.

Det tredje Verdensmål i vores adventskalender er nr. 13 ”Klimaindsats”, der skal bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. Derfor skal oplysningsarbejde gå hånd i hånd med styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, samt et større fokus på forebyggelsesindsatser.

Vi arbejder med mål nr. 13 på nybyg- og renoveringssager, hvor vi beregner CO2-besparelser og reducerer udledningen på energieffektiviseringsprojekter. På udlandsprojekter integrerer vi tiltag mod klimaforandringer og styrker tilpasningsevnen til klimarelaterede risici.

Derudover rådgiver vi i at identificere målet, hvor vi opfylder kundens ønsker til innovative løsninger til at bekæmpe klimaforandringer.

Se vores referencer, hvor Verdensmålene er implementeret her.

Følg med næste søndag, hvor vi fremhæver mål 17.


DEM skal fremme energiteknologi i Kina

Posted on: december 13, 2019

Vi er blevet udvalgt af Energistyrelsen til at fremme dansk energiteknologi og know-how i Kina.

Projektet sker i samarbejde Sønderborg Kommune, ProjectZero, EUC Syd og byrådet i Haiyan, og er ét ud af de blot seks projekter, der er kommet gennem nåleøjet hos Energistyrelsen.

Projektet har fokus på en provins i Kina, Zhejiang, der har flere store planer for regionens bæredygtige udvikling såsom: ”Sustainable City Development”, ”Future Community Projects,” og ”Coastal New City ”.

I projektet skal der udvikles en pakkeløsning til energirenovering af eksisterende boligbyggeri, der eksempelvis indeholder energiscreening af 3 forskellige typer bygninger, forslag til energirenovering, beregning af rentabilitet og CO2, informationsmateriale, seminarer og kurser.

Derudover udvikles der en pakkeløsning til nybyggeri med mange af de samme elementer. Ved projektets udløb vil der være etableret et regionalt bynetværk i Zhejiang-provinsen.

Projektet startede d. 1/12 2019 og løber frem til 1/9 2020.

Læs mere her.

For mere information kontakt Torben Esbensen på te@dem.dk Kresten Kjaer på kks@dem.dk.


Ny medarbejder

Posted on: december 11, 2019

I sidste uge startede Kevin Guldberg Nielsen som energiingeniør hos os på vores kontor i Aarhus.

Kevin er uddannet tømrer og sidenhen bygningskonstruktør med en cand.tech i bygnings- og energidesign fra Aalborg Universitet.

Han skal udarbejde opgaver indenfor energi, indeklima og bæredygtighed, og vi ser frem til at drage nytte af

hans praktiske erfaring og tekniske viden.

 

Velkommen til Kevin!


Workshop-forløb om klimaindsats og energiledelse

Posted on: december 9, 2019

Sønderborg Kommune ønsker at være CO2-neutral i 2029. Ambitionen er helt konkret at Sønderborg-områdets store virksomheder frem mod 2025 skal reducere deres CO2-udledning med 11.000 tons.

Det betyder, at flere virksomheder i kommunen skal arbejde aktivt mod et CO2-neutralt Sønderborg, og områdets største virksomheder skal gå forrest.

I mandags tog de 10 virksomheder hul på et fælles workshop-forløb om klimastrategi og energiledelse. Her blev der arbejdet fokuseret med emner indenfor klima, energi og bæredygtighed, hvor den fælles parameter var FN’s Verdensmål.

Forløbet består af fire workshops samt hjemmearbejde og varer frem til april 2020. Vi faciliterer de tre første workshops og har udviklet de værktøjer, der anvendes undervejs i forløbet.

Virksomhederne skal udveksle erfaringer og muligheder, og på trods af deres forskellige karakterer, er der stort potentiale for at vidensdelingen vil bidrage til effektiviseringer hos øvrige virksomheder og på tværs af brancher. Samtidig oparbejdes en større selvindsigt i virksomhederne ift. grønne tiltag og forretningsmuligheder.

Virksomheder, der er en del af projektet, er Danfoss, LINAK, Alsion, BHJ, Stryhns, Danish Crown, Sønderborg Sygehus, Gråsten Teglværk og Sønderborg Forsyning.

ProjectZero er tovholder for at engagere virksomhederne i forløbet. Læs mere om projektet og dem her.


2. søndag i advent – Verdensmål nr. 11

Posted on: december 8, 2019

Det andet Verdensmål, vi vil fremhæve, er nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund”. Målet skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Over halvdelen af verdens befolkning bor nu i byerne, og vandringen fra land til by ser ud til at fortsætte. De mange store byer bruger enorme mængder af mad, vand og andre ressourcer, og producerer kæmpemæssige dynger af affald, der skal håndteres.

Det kræver en stigning i antallet af byer og bosættelser, der vedtager og gennemfører planer, som stræber mod inklusion, ressourceeffektivitet, tilpasning til klimaændringer, modstandsdygtighed over for katastrofer, og som gennemfører helhedsorienteret katastrofe- og risikostyring.

I DEM arbejder vi med mål 11 i bolig- og byudviklingssager, ved at tænke klimatilpasning ind i projektløsningerne. Dermed bidrager vi til tilgængelige, grønne og offentlige rum og at naturen bliver inkluderet i nye og eksisterende boligområder.

På udlandsprojekter rådgiver vi mindre udviklede lande til at konstruere bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer og energieffektive løsninger.

Se referencer, hvor Verdensmålene er implementeret her.

Følg med næste søndag, hvor mål 13 er i fokus.


1. søndag i advent – Verdensmål nr. 7

Posted on: december 1, 2019

Hver søndag i advent vil vi fremhæve ét af de 4 Verdensmål, vi arbejder med i DEM.

Det første er Verdensmål 7 ”Bæredygtig energi”, der skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

I takt med at den globale befolkning fortsat vil stige, vil efterspørgslen efter billig energi også blive større.
Med en global økonomi der er afhængig af fossile brændstoffer og stigningen i udledningen af drivhusgasser vil det skabe drastiske ændringer i vores klimasystem. Det har en synlig effekt på alle kontinenter.

Vi arbejder med mål nr. 7 i nybyg- og renoveringsprojekter med henblik på at implementere energieffektivisering i nye og eksisterende bygninger. Derudover rådgiver vi andre i at identificere målet i deres forretning.

I vores projekter anvender vi også, så vidt muligt, rene brændstoffer og teknologi samt vedvarende energikilder for at opnå et mere bæredygtigt energiforbrug.

Se referencer, hvor Verdensmålene er implementeret her.

Ligesom de andre Verdensmål har nr. 7 delmål og indikatorer, der skal bidrage til at opfylde målet. Dem kan du læse om her.

Følg med næste søndag, hvor mål nr. 11 er i fokus.


Invitation til orienteringsmøde om ‘Vores Mål’

Posted on: november 22, 2019

Vi skyder arbejdet med at gøre Verdensmålene til Vores Mål i gang til orienteringsmøde tirsdag d. 26. november. Alle med interesse er inviteret!

Vores Mål skal udvikle danske indikatorer til Verdensmålene, der frem til 2030 skal sætte kursen mod en mere bæredygtig udvikling i Danmark.

Formålet er at udvikle håndgribelige indikatorer, der afspejler hverdagen i Danmark, da Verdensmålenes indikatorer kan være vanskelige at måle i en dansk kontekst.
De 17 Verdensmål omfatter 169 delmål og over 200 indikatorer, som er fastsat af FN.

Orienteringsmødet starter med velkomst fra Steen Hildebrandt, formand for 2030-panelet, og derefter en præsentation af Vores Mål, hvor de involverede parter
vil løfte sløret for, hvordan de nye danske indikatorer skal udvikles, og hvordan du kan deltage.

Vi ser frem til at komme i gang sammen med resten af partnerskabet, som består af Deloitte Danmark, Geelmuyden Kiese Danmark,
DEM (Dansk Energi Management A/S), Kraka, Roskilde University og Aalborg Universitet.

Tilmelding foregår her.

Den officielle invitation kan du finde her: DST_Orienteringsmøde_Invitation_endelig.


Workshop om SDG i byggeriet

Posted on: november 18, 2019

I sidste uge deltog vores bæredygtighedseksperter Kirsten Mariager og Kresten Kjaer i en SDG-workshop hos Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA).

Temaet for dagen var blandt andet, hvordan vi går fra tale til handling i forhold til Verdensmålene, så vi kan styrke det bæredygtige byggeri.

En række eksperter og praktikere gav hver især deres bud på, hvordan vi måler, dokumenterer og rapporter på Verdensmålene indenfor byggebranchen.

På dagen holdte Kirsten et oplæg, hvor hun delte sine erfaringer om, hvordan Verdensmålene kan implementeres i organisationer.

Tak til Christina Schultz fra FBSA for et spændende og aktuelt arrangement i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.


Bæredygtighed i Brædstrup

Posted on: november 12, 2019

Et nyt bæredygtigt projekt på den tidligere energigrund i Brædstrup, bliver en ny bydel, kaldet Sønderhaven.

Den nye bydel i Sønderhaven vil skyde op på én af de bedste beliggenheder i Brædstrup med 77 lejeboliger. Heraf bliver 26 af boligerne øremærket til et bofællesskab centralt beliggende med et tilhørende fælleshus.

Sammen med Peja Ejendomme, Ginnerup Arkitekter, Møller&Grønborg, VSP og Envidan skal vi gøre den østjyske by Brædstrup mere bæredygtig. Boligerne bliver opført, så de lever op til moderne energikrav og får etableret flere bæredygtige løsninger som for eksempel tagintegrerede solceller på alle tagflader.

Vi kobler projektet op mod Verdensmålene og leverer projektering af tekniske installationer for EL, VVS, ventilation og kloak. Derudover rådgiver vi indenfor energi, bæredygtighed og indeklima.

I Sønderhaven kan du bo grønt, bynært og bæredygtigt med butikker, caféer og indkøbsmuligheder lige om hjørnet, samtidig med at du er tæt på grønne områder og natur.

Vi er spændte på at komme i gang med projektet og til byggestarten i begyndelsen af 2020.


Grøn omstilling af transportsektoren

Posted on: november 7, 2019

I sidste uge afholdt Transportsektorens Innovationsnetværk et netværksmøde om ledelsesværktøjer og beregningsmodeller i den grønne omstilling af transportsektoren.

Her holdt Kirsten Mariager oplæg om, hvordan FN’s Verdensmål kan implementeres i transportsektoren og hvilke fordele, det har.

Der er potentiale for at gøre transportsektoren grøn, og vi har netop igangsat et projekt for transport- og logistikvirksomheden ICT Logistics, hvor vi kobler Verdensmålene til deres prioriteter og strategi.

ICT Logistics vil som en del af det målrettede arbejde med Verdensmålene blandt andet udarbejde en Bæredygtighedsrapport, der skal udvide rapporteringen om deres samfundsansvar og miljøindsatser.

Sammen med vores søstervirksomhed Danish Management (DM) assisterer vi ICT Logistics i dette arbejde ved at screene deres bæredygtighedsindsatser og sætte dem i relation til Verdensmålene.

Vores løsning danner grundlag for en efterfølgende udvikling af indikatorer, så ICT Logistics fremadrettet kan spore, dokumentere og kommunikere deres bæredygtighed op imod Verdensmålene.

Løsningen skal styrke ICT Logistics nuværende forretning og giver økonomisk, social- og miljømæssig merværdi.

Et projekt – og en sektor – som vi ser frem til at se resultatet af.


Dansk baseline for Verdensmålene

Posted on: oktober 30, 2019

I 2015 forpligtede FN’s medlemslande sig som bekendt til 17 Verdensmål for bæredygtig samfundsudvikling.

Forpligtelsen til de 17 Verdensmål, 169 delmål og 232 indikatorer på verdensplan er ambitiøst og unikt i sig selv.

Verdensmålene er relevante for alle lande, men for at være tilpasset hvert lands udfordringer og styrker, kræver det et nuanceret overblik over, hvor vi står i dag.

Derfor skal Danmarks Statistik og en stærk partnerskabsgruppe nu fastlægge supplerende danske indikatorer og etablere en dansk baseline for Verdensmålene. Målene skal udbredes endnu mere end de er i dag og gøres målbare i den danske kontekst.

Det er et partnerskab bestående af Deloitte, Geelmuyden Kiese Danmark, Sweco, DEM (Dansk Energi Management A/S), Kraka, Roskilde Universitet og Aalborg Universitet, der skal løfte opgaven. Sammen skal vi gøre Verdensmålene til fælles danske mål.

Det er et ambitiøst og perspektivrigt projekt med stor betydning for den videre udvikling af det danske samfund.

Med vores ekspertviden indenfor bæredygtighed på tværs af sektorer og Verdensmål bidrager vi i projektet med indikatorudvikling
og inddragelse af samfundets interessenter.

Læs mere om projektet her.


Danmarks måske største energieffektiviseringsprojekt

Posted on: oktober 28, 2019

Region Hovedstaden har udvalgt os som rådgivere til energieffektivisering af regionens bygninger og hospitaler.

Med en samlet investering på ca. 1 mia. kr. skal projektet bidrage til at nedbringe CO2-belastningen fra energiforbruget med 70% frem mod 2025. Det gør projektet til ét af Danmarks største og mest ambitiøse energieffektiviseringsprojekter, som vi er meget stolte over at være en del af.

Sammen med Center for Ejendomme, Rambøll og NIRAS skal vi gennemføre energiscreening, analyse og programmering af udvalgte energitiltag.
I projektet vil totalentreprenørerne blive inddraget i en tidlig fase, hvor kodeordet er samarbejde i bestræbelserne på at opnå mest mulig energieffektivitet for regionen.

Vi ser frem til at bidrage med vores viden og erfaring fra energieffektiviseringsprojekter i både Danmark og udlandet.


Mød os til temamøde om Verdensmål og bæredygtigt byggeri

Posted on: oktober 22, 2019

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) er vært for et temamøde d. 13. november omhandlende byggeriets rolle i de ambitiøse klimamål.

Arrangementet er for dig, der vil blive klogere på de redskaber, der hjælper organisationer og virksomheder med at prioritere, styre og dokumentere processerne for at flytte sig i en mere bæredygtig retning.
Du vil også få inspiration fra andre, der er i gang med rapportering.

Vores bæredygtighedsekspert, Kirsten Mariager, er blandt oplægsholderne på dagen.
Hun vil give dig et indblik i vores tilgang til måling og rapportering af Verdensmålene, som vi for nyligt fik en pris for ved SMV COP 2019.

Arrangementet finder sted i Bygningskulturens Hus i København d. 13. november kl. 14.00-17.00.

Ses vi?

Se programmet for dagen og tilmeld dig her.


Event: Transformation af bygninger

Posted on: oktober 17, 2019

Den 2. december afholder vi et event sammen med AB Clausen og Zeso Arkitekter.

Kom med, når vi mødes i Marketenderiet i Valby og udforsker temaet “Transformation af bygninger”.

Sammen undersøger vi, hvordan vi bliver dygtigere til at give gamle bygninger nyt liv og formål, der både genererer afkast og skaber glæde for slutbrugerne.

Mød ligesindede aktører fra byggebranchen og bliv hængende til refleksion og netværk, når vi serverer lidt vådt og tørt til ganen.

Se invitation og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at se dig!


Data fra IoT-sensorer skal skabe grundlag for ny forretningsmodel

Posted on: oktober 14, 2019

40% af EU’s samlede energiforbrug kommer fra bygninger. Der er et stort potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, der ikke bliver indfriet, blandt andet på grund af mangel på finansieringsmodeller, der er målrettet bygningsrenoveringer.

Projektet Effect4buildings skal udvikle nye, og forbedre eksisterende, modeller for at skabe de nødvendige redskaber, der skal give de offentlige bygningsejere et større incitament til, og bedre mulighed for at gennemføre energirenoveringer.

Som en del af projektet hjælper vi med at udføre en case på Boesagerskolen i Egedal Kommune. Formålet er, at undersøge mulighederne for en effektfuld opfølgning på et energirenoveringsprojekt ved at kombinere brugerundersøgelser med analyse og forædling af IoT-data om CO2, partikler, støj, temperatur, lysintensitet og effektforbrug.

Effect4buildings er udarbejdet i samarbejde med Gate21 og er støttet af EU’s Interreg program.

Partnerne skal i samarbejde med kommunale bygningsejere og private teknologileverandører indhente og dele viden om teknologiske løsninger.

Gate21 fokuserer på at udvikle en såkaldt MSC-model (Multi-Service-Contracting), der dækker over helhedsorienterede finansieringsmodeller.

Udover renovering kan modellen også involvere byggeriets driftsomkostninger, interne servicekrav og indeklima som parametre.

Du kan blive klogere på projektet her.


500 lejligheder renoveret i Esbjerg

Posted on: oktober 7, 2019

Vi har siden 2015 renoveret over 500 lejligheder for Boligforeningen Ungdomsbo på Stengårdsvej i Esbjerg.

Boligområdet Ungdomsbo er på den såkaldte ”Ghettoliste” over særligt udsatte boligområder. Lejlighederne har været beboet under hele renoveringsperioden.

Thomas Jørgensen fra DEM varetager sammen med Ingeniørværket byggeledelsen på projektet. Derudover står vi for projekteret el- og fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinering og procesledelse.

Det er et stort og omfangsrigt projekt, der kræver opmærksomhed og tilpasning fra byggeledelsen: ”Det er især vigtigt at tage hensyn til beboerne under hele renoveringsprocessen. Det er et stort koordineringsarbejde, der skal gå op, da det jo er beboernes hjem og hverdag, som renoveringen påvirker,” fortæller Thomas.

Renoveringen indebærer nye badeværelser, skabe, installationer, facadevinduer, døre, og stueetagen får egen terrasse.
Derudover bliver opholdsarealerne forbedret med blandt andet 6 forskellige gårdrum med lege- og parkeringspladser, oplyste stisystemer og parker. 

Områderne, som bliver tilpasset beboernes behov, skal bidrage til aktivitet og trygge rammer.

”Det er meget positivt, at vi holder tidsplanen for renoveringerne af lejlighederne der, som forventet, bliver afsluttet til december,”
fortæller Thomas.

Læs mere om projektet her.


Ny medarbejder – Christine

Posted on: oktober 2, 2019

I går startede Christine Svart som PQ-ansvarlig og kommunikationsmedarbejder hos DEM, Aarhus.

Christine er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet og har 20 års erfaring med kommunikation og formidling fra den private og offentlige sektor.

Hun har de seneste år arbejdet med PQ’er, forretningsudvikling og kommunikation i byggebranchen, så vi ser frem til at drage nytte af hendes viden og erfaringer.

Velkommen til Christine!


FN’s Verdensmål fylder 4 år

Posted on: september 26, 2019

D. 25. september 2015 blev Verdensmålene vedtaget i New York.

Verdens stats- og regeringsledere blev sammen med FN’s 193 medlemslande enige om at efterleve 17 mål for en mere bæredygtig udvikling.

Danmark er ét af de lande, der har forpligtet sig til at bidrage til målene frem til 2030, og det kræver en stor indsats at opnå holdbare udviklingsresultater.

Verdensmålene skal én gang for alle udrydde fattigdom og sult i verden, og målene fokuserer i langt højere grad på bæredygtighed. Alle har retten til at leve et værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.

En ny undersøgelse viser, at næsten to ud af tre danskere kender til målene. Det synes vi, er rigtig godt – men det kan blive bedre. Læs om undersøgelsen her.

Vi har arbejdet med Verdensmålene siden starten for nu 4 år siden. Da det er de færreste virksomheder, der kan arbejde med alle 17 Verdensmål, har vi valgt de 4, der passer til vores ydelser og ekspertise: 7, 11, 13 og 17. Har du tænkt over, hvilke der er relevante for din virksomhed?

Læs mere om, hvordan vi har implementeret Verdensmålene i vores arbejde her.


Medlem af Byggeriets Samfundsansvar

Posted on: september 24, 2019

Vores grønne tilgang til byggeriet passer perfekt ind i konceptet for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar – FBSA.

”Hos DEM er vi bevidste om, hvordan vi bruger jordens ressourcer – og specielt hvordan vi genbruger dem. Vores tilgang til samfundsansvar i bygge- og anlægsbranchen er derfor den cirkulære og mest energieffektive,” siger Peter Juhl Thorseng, DEM.

Som nyt medlem ser vi frem til samarbejdet og til at kunne bidrage yderligere til den gode praksis og samfundsansvaret indenfor byggeriet.

Læs her mere om FBSA og hvorfor, vi er medlem.


Cirkulær økonomi i SMV’er

Posted on: september 16, 2019

Vi har netop opstartet et spændende projekt om cirkulær økonomi (CØ) og bæredygtighed sammen med KEN STORKØKKEN A/S.

KEN Storkøkken er forhandler af en innovativ køkkenmaskine, kaldet Flexichef, der har potentiale til at revolutionere måden, storkøkkener tilbereder mad på i forhold til minimering af madspild og samling af flere køkkenmaskiner i én.

Som CØ-konsulenter, hjælper vi KEN Storkøkken med at gentænke forretningsmodellen ud fra en bæredygtig og cirkulær tankegang. Formålet er, at få storkøkkener til at gentænke produktionsformen for at spare tid, energi og ressourcer i en branche, der traditionelt er storforbruger af energi og vand.

Projektet har fået tilskud gennem ’Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er’, der, som projektnavnet antyder, skal skabe bæredygtig vækst gennem cirkulære forretningsmodeller. Det treårige projekt er finansieret af EU’s Regionalfondsmidler og administreres af Lifestyle & Design Cluster.

Læs mere om projektet her.


Rapportering af bæredygtighed betaler sig

Posted on: september 12, 2019


Vores seneste bæredygtighedsrapport er blandt de 6 vindere af SMV COP 2019!
Vores rapport er blevet fremhævet, fordi den “rapporterer grundigt og klart på klima og miljø med solide data” og “indeholder en god kobling mellem FN’s Verdensmål og værdiskabelsen for kunderne”.

Vi er meget stolte over den fine anerkendelse af vores interne arbejde med bæredygtighed.

Det er første gang, at Global Compact  Network Denmark og FSR hylder god rapportering i SMV-segmentet med SMV COP 2019. De sætter fokus på god rapportering og anerkender de SMV’er, hvis årlige Communication on Progress (COP) rapport til FN særligt, udmærker sig.

Ved at hylde de bedste rapporter, kan det være en inspiration for andre til at begynde med rapportering. En sag vi er glade for at kunne bidrage med inspiration til.

Komiteens begrundelse for udvælgelsen lyder:
CSR-udvalget fremhæver COP-rapporten fra Danish Energy Management for rapportens oversigt over mål, resultater og delmål, der er visuelt flot fremstillet på side fem. Danish Energy Management rapporterer grundigt og klart på klima og miljø med solide data, og de udregner et reelt carbon footprint på deres aktiviteter i det forgangne år med baseline i 2015. Rapporten indeholder også en god kobling mellem FN’s verdensmål og værdiskabelsen for kunderne.”

Læs mere om prisen her og se vores bæredygtighedsrapport her.


Vinder af Renover-prisen 2019

Posted on: september 6, 2019


I går blev Hotel Herman K kåret som årets vinder af Renover-prisen og er dermed Danmarks bedste renoveringsprojekt.

Sammen med Dansk Ejendoms Management, AB Clausen A/S og Brøchner Hotels har vi transformeret en gammel transformerstation fra 70’erne om til et 5-stjernet luksushotel midt i København.

Formand for nomineringsudvalget, Gøsta Knudsen, begrundede hvorfor Hotel Herman K fortjente sejren:
Hotel Herman K er eksemplarisk for sin forvandling fra transformatorstation til hotel. Projektet er en meget vellykket renovering, hvor man som noget særligt har formået at bevare det oprindelige spændingsfyldte, rå og brutalistisk arkitektoniske udtryk. Det vidner om arkitektonisk indlevelse, en forbilledlig byggeledelse og et fornemt samarbejde med hoteloperatøren. Respekt. Det er en overbevisende præstation.”

Vi er utroligt glade og stolte over prisen! Vi håber, at besøgende og brugere af hotellet, vil se en lige så stor værdi i transformationen, som teamet bag gør.

Læs mere om prisen og hotellet her.


Nominering til Årets Skolebyggeri 2019

Posted on: september 5, 2019


I går blev de 5 nominerede til Årets Skolebyggeri 2019 offentliggjort. Prisen skal inspirere andre til at bygge spændende skoler og læringsmiljøer, der sætter fokus på børns fremtid og det sunde læringsrum.

Grøndalsvængets Skole er en næsten 100 år gammel klassisk byskole, der er blevet helhedsrenoveret og udvidet med to nye skolebygninger. Den fremstår nu som en moderne skole med plads til differentieret læring og rum til både individ og fællesskab.

Dommerne siger i deres indstilling, at det er ”en meget gennemført skole, som lever op til målet om ’det fleksible læringsmiljø’, hvor eleverne har flere handlemuligheder. Der er en absolut fornemmelse for campus-miljø i en blanding af oplevet landsbymiljø, som er skabt ud fra bæredygtighedstanken ift. valget af materialer. Visuelt smukt og gennemtænkt.”

Vi har været ansvarlige for projektering og teknik, JJW Arkitekter har været totalrådgiver og stået for arkitektur og indretning,
Schul Landskabsarkitekter har udarbejdet landskabsbearbejdning, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører har været ansvarlige for konstruktion og Jakon A/S har været hovedentreprenør.

Det er Nohrcon, der kårer Årets Skolebyggeri og vinderen findes ved hjælp af en brugerafstemning – og vi vil rigtig gerne have din stemme!

Prisen for Årets Skolebyggeri 2019 bliver uddelt d. 2. oktober 2019.
Du kan stemme på din favorit indtil d. 25. september kl. 12:00 her.


Baseline og måleregistrering for Forsvaret

Posted on: august 26, 2019


Forsvarsministeriet skal have implementeret miljø- og energiledelse i alle deres myndighedsområder.

Vi kan, efter en vundet konkurrence, heldigvis fortsætte arbejdet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sammen med NIRAS.

Den nye rammeaftale består af miljøledelse varetaget af Niras, og os, der skal implementere energiledelse.

En bærende del af arbejdet med energiledelse for Forsvaret indebærer udførelse af energigennemgang, håndtering af store mængder data og udvikling af baseline, som er udgangspunktet for Forsvarets energiforbrug.

Det massive datasæt rummer informationer fra alle Forsvarets anvendelsesområder – herunder skibe, kampfly og bygninger. Oplysninger fra de 6.000 bygninger er blandt andet areal, lokation, energi- og vandforbrug.

Som rådgiver for Forsvarsministeriet i processen skal vi behandle data fra alle myndighedsområderne, hvortil vi har udviklet en baseline, baseret på de data, der er til rådighed.

På projektet har vi taget udgangspunkt i eksisterende data fra Forsvaret samt registreret målerne og målerstrukturen, der har dannet grundlag for den udviklede baseline.

Læs mere om casen her.


Dataunderstøttet energioptimering i Kolding Kommune

Posted on: august 22, 2019


Brugen af IoT (Internet of Things) har fundet vej til byggeriet og teknologien har mange fordele.

Vi har netop startet et projekt med Kolding Kommune omkring dataunderstøttet energioptimering af ventilationsanlæg i 11 plejecentre. Formålet er at reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet ved hjælp af IoT-sensorer.

IoT bruges til at forbinde fysiske ting med digitale informationer. For Kolding Kommune bruges IoT til at kvantificere indeklimaet og måle på energiforbruget ved at placere sensorerne på selve ventilationsanlægget. De digitale informationer vil vise forbedrings- og optimeringsmuligheder, der kan reducere energiforbruget.

De trådløse IoT-sensorer er opsat på udvalgte tekniske installationer med henblik på at analysere og fastlægge nuværende forbrug, og tilpasse driftstiderne samt varmetilførslen ud fra behov.

Analysemetoden er udviklet i et fælles projekt for Energistyrelsen, som vi udfører sammen med DTU, Aarhus Universitet og ReMoni.

De foreløbige resultater af projektet har allerede vist energibesparelser på op til 30% af energiforbruget, så vi er spændte på at se det endelige resultat af projektet.


Energirenovering af skoler bidrager til Verdensmålene

Posted on: juli 11, 2019


Vi har netop påbegyndt to energirenoveringsprojekter på en folkeskole i Holme og en i Viby ved Aarhus.
Energirenovering af kommunale bygninger er en del af Aa+, som skal understøtte Aarhus Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2030.

På de to skoler skal der arbejdes på i alt 21 ventilationsanlæg – en delvis omfattende opgave og hovedkonceptet bag et godt indeklima.
Derudover skal vinduer, døre og pumper til varmt brugsvand og varme udskiftes.

Desuden skal ydermuren på Holme skole efterisoleres og på skolen i Viby skal en stor del af lofterne i klasselokalerne, på gangene og i fællesområder udskiftes, der giver en bedre akustik.

Udover at skolerne bliver up-to-date både udseende- og energimæssigt, er idéen også, at alle installationer og udskiftninger kan betale sig selv hjem ved hjælp af energibesparelser. Det giver de kommunale skoler en økonomisk gevinst, samtidig med at de bliver renoveret. Overskuddet fra energibesparelserne på skolen i Viby skal bruges på de nye lofter.

For begge skoler er målet at spare penge på energiregningen, samtidig med at de får et bedre indeklima og en god akustik i klasselokalerne. Det er en helhedsorienteret løsning, der selvfølgelig også vil spare miljøet for et stort CO2-udslip.

Du kan læse mere om Aa+ her og se andre af vores cases, hvor energibesparelser og indeklima er i fokus her.


IoT Week

Posted on: juni 24, 2019


Den årlige internationale konference om Internet of Things (IoT) har i år haft base i Musikhuset Aarhus.
På konferencen blev der sat fokus på fremtidens brug af teknologi og hvordan, den vil påvirke virksomheder og mennesker.

Fra DEM (Dansk Energi Management A/S) deltog Jakob Rostgaard Dyring, der har fået en god fornemmelse for, hvor IoT-markedet befinder sig og er på vej hen.

Denne gang fyldte SDG’erne meget i både oplæg og på udstillingerne, hvor producenter indenfor IoT kunne præsentere deres nyeste viden og produkter.

Der var generelt få repræsentanter med fokus på byggebranchen og på, hvordan data kan måle bygningers performance eksempelvis med sensorer, der måler på indeklima og ventilation for at optimere bygningen ift. energi og komfort.
”Jeg bed mærke i, at bygningsbranchen var stærkt underrepræsenteret. Og selvom IoT stadig er nyt i byggebranchen, er der et stort uudnyttet potentiale indenfor brugen af IoT. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at holde os opdaterede og tænke IoT ind i vores projekter så meget som muligt,” siger Jakob.

Du kan læse mere om konferencen her.


NorthSide Sustainability Symposium

Posted on: juni 7, 2019


Worldperfect og Aarhus Kommune inviterede Kirsten Mariager og Mads Hammershøj med til Sustainability Symposium på dette års NorthSide Festival.

Arrangementet bød blandt andet på spændende oplæg om bæredygtighed som DNA og forretningsmodel fra Down The Drain Group, brug og genbrug af træ ved LENDAGER GROUP samt en rundvisning på festivalpladsen for at se de bæredygtige løsninger og ”behind the scenes”. Andre deltagere var blandt andre PensionDanmark, Aarhus Universitet, Scan Underlay, Orbicon og Briq Group.

Det har især været interessant at høre om, hvordan festivalen håndterer bæredygtighed, og hvad deres ambitiøse planer for en mere bæredygtig og CO2-neutral fremtid er.

Vi er vilde med kombinationen af festival, forretningsudvikling og networking på sådan en solrig fredag.


Kick-off netværksmøde om energiledelse

Posted on: juni 5, 2019


I går satte Energistyrelsen, Energiforum Danmark og Transition ApS gang i første netværksmøde om datadrevet energiledelse.

Fra DEM (Dansk Energi Management A/S) deltog Kirsten Mariager og Malene Wellendorf sammen med Jeppe Vejen og Ellen Oehlenschläger fra hhv. Aarhus Kommune og Viborg Kommune. Sammen er de en del af IDEVA-projektet, der skal implementere databaseret energiledelse i de to kommuner.

I netværket bliver der udvekslet viden og erfaringer med dataopsamling og brug af værktøjer til energiledelse på tværs af i alt 12 projekter, der på forskellig vis arbejder med etablering af databaseret energiledelse i kommunale eller regionale bygninger.

Det er Energistyrelsen, der har etableret erfaringsnetværket, som strækker sig over 4 netværksmøder frem til juni 2020.

Et af de vigtige formål med netværket er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, der på sigt vil understøtte udbredelsen af databaseret energiledelse til øvrige kommuner, regioner og andre aktører.

Vi ser frem til at følge projekterne og deres proces med datadrevet energiledelse over det næste år.


Vundet rammeaftale for FA09

Posted on: maj 31, 2019


Vi har sammen med AB Clausen A/S vundet en rammeaftale for FA09 indenfor kategorien ”større komplicerede sager”.

FA09 er en almen boligorganisationsadministration, der administrerer 10.000 lejemål fordelt på en række boligorganisationer og kollegier i Storkøbenhavn.
FA09 hjælper boligorganisationer med at blive så velfungerende og attraktive som muligt.

Vi ser frem til samarbejdet og til at bidrage til bedre bæredygtige boliger, der har kvalitetsstempel og samtidig kan sikres til en overkommelig pris for lejerne.


Level(s)

Posted on: maj 16, 2019


Level(s) er blevet kaldt fremtidens bæredygtige værktøj indenfor byggeri. Det er EU-kommissionens bud på en ny måde at vurdere bæredygtigheden i et byggeri på.
Level(s) er en værktøjskasse, som indeholder en række metoder, der skal bruges til at fremtidssikre byggeriet i forhold til klimaforandringer.

Danske arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og bygherrer deltager i testen af Level(s) med hhv. 17 danske projekter.
Jakob Rostgaard Dyring er vores repræsentant og tester af Level(s)-værktøjet og han har for nyligt været til den 3. workshop ud af 4.

Til de forskellige workshops evalueres der løbende på metoden og anvendelsen af Level(s)-værktøjet, så den endelige version bliver så anvendelig som muligt.

Du kan læse om Level(s) her.


Interview med Mogens Lykketoft

Posted on: maj 14, 2019


Vores bæredygtigheds- og SDG-ekspert, Heather Louise Madsen, har sammen med Ole Busck fra Aalborg Universitet interviewet Mogens Lykketoft til en snak om bæredygtighed og klimaforandringer i industrien.

Det er blevet til en artikel, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved, hvad det kræver af politikere, virksomheder og offentligheden, for at vi sammen kan nå de 17 Verdensmål inden 2030.

Du kan læse artiklen her.


Stig Nørgaard Knudsen i Dagens Byggeri

Posted on: maj 3, 2019


Dagens Byggeri har skrevet om Stig Nørgaard Knudsen’s holdning til den begrebsforvirring, han oplever i BR18.

Bygningsreglementets krav til funktionsafprøvning er et godt skridt på vejen til at sikre driftsklare bygninger ved aflevering. Men hvor der er masser af positive ting at sige omkring den opdaterede udgave af reglementet, er der også et par “børnesygdomme”.

Du kan læse artiklen her.


Kirsten i bestyrelsen for Global Compact Network Denmark

Posted on: april 30, 2019


I går deltog vores SDG-eksperter Kirsten Mariager og Heather Louise Madsen i årsmøde og generalforsamling hos UN Global Compact Network Denmark.
Ved årsmødet var der inspirerende oplægsholdere og vidensdeling indenfor bæredygtighed og arbejdet med FN’s Verdensmål.

På generalforsamlingen var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer, hvor Kirsten stillede op og blev valgt ind. Om indstillingen siger hun:
Min motivation er en målrettet styrkelse af fokus på SMV’erne i Danmark. Jeg går ind for, at vi skal have et større fokus på udbredelse og forståelse af SDG’erne i SMV’erne.”

Det var der heldigvis lydhørhed for og vi er glade for at bidrage til endnu mere synlighed på Verdensmålene i Danmark.

Tillykke med titlen, Kirsten!


Magasin om energiledelse

Posted on: april 25, 2019


Energiforum Danmark har udgivet et tema-magasin om Energiledelse.

Ida Marie Nielsen har skrevet om to af vores energiledelsesprojekter.

Den ene artikel er om IDEVA-projektet, som står for Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg Kommune og Aarhus Kommune.
Datadrevet energiledelse skal mindske energiforbruget i de to kommuner og derved gøre dem grønnere.

Den anden artikel beskriver, hvordan vi har implementeret energiledelse for Forsvarsministeriet.
Den store og komplekse organisation skal ved hjælp af omfattende energiledelse være 20 % grønnere i 2020.

Begge projekter har været utrolig spændende og lærerige at være en del af og vi er glade for, at Energiforum Danmark sætter fokus på energiledelse.


MiljøForum Fyn

Posted on: april 23, 2019


Lige før påske deltog Kirsten Mariager og Mads Hammershøj på MiljøForum Fyn.

Kirsten og Mads holdte blandt andet et oplæg om FN’s Verdensmål og om, hvordan virksomheder kan identificere og implementere dem.

Derudover faciliterede de en hands-on workshop for de 40 virksomheder, der deltog.
Workshoppen skulle få deltagerne til at gøre sig nogle tanker om hvilke Verdensmål, der kan være relevante for dem at knytte til netop deres virksomhed. Det er nemlig lettere sagt end gjort.

Tak til MiljøForum Fyn og Fyns Maritime Klynge for at invitere os og for at sætte fokus på Verdensmålene.


PraktikMatch på Navitas

Posted on: april 13, 2019


Igen i år havde vi en stand til PraktikMatch for de ingeniørerstuderende på Navitas.
PraktikMatch afholdes af Ingeniørhøjskolen i Aarhus, så studerende og virksomheder kan høre mere om hinanden, inden der skal vælges praktik til efteråret.

Vi snakkede med en masse nysgerrige og inspirerende studerende, der var interesseret i at høre mere om, hvem vi er, og hvilket praktikforløb vi kan tilbyde.

Praktikanter har altid været en stor del af vores virksomhed, da en praktikant bidrager med nye perspektiver og inspirerer til nye måder at tænke på.
Som praktikant hos os kan du selv være med til at præge dine arbejdsopgaver efter interesse, men det er også muligt at dykke ned i bestemte områder.


To forskønnelsespriser til DEM

Posted on: april 12, 2019


Det er med stolthed vi kan fortælle at DEM fik overrakt, ikke bare én, men hele to priser, ved Københavns Kommunes årlige præmiering af smukke bygninger, bymiljøer og anlæg. Vi blev præmieret som ingeniør på opførelsen af Kalvebod Fælled Skole OG for Hotel Herman K.
 
 
En tidligere tranformatorbygning fra 1963 er blevet forvandlet til et luksushotel på Bremerholm, i centrum af København. Det rå udtryk er bevaret, ude, med de oprindelige ikoniske bronzelameller på facaden, og inde, ved at bevare den massive betonkonstruktion, de oprindelige gulve og stålporte.

En del af begrundelsen for hotellets præmiering lyder:
”Hensigten med at tilføje noget nyt uden at ødelægge det oprindelige hus er gennemført på en meget flot og konsekvent måde. Med stor respekt for det eksisterende byggeris kvaliteter og historie har man indordnet hotellets funktion derefter, hvilket giver stedet en særlig karakter”.

Læs vores case studies om Hotel Herman K her.
Læs Københavns kommunes prisnomineringstekst om Herman K her.
 
 
Den cirkelrunde Kalvebod Fælled Skole, der ligger i Ørestad, lægger stor vægt på idræt og bevægelse, hvilket også kommer til udtryk i de smukke fysiske rammer, bl.a. med en integreret idrætshal som et svævende glaselement. Skolegården der glider naturligt ud i fælleden, og byder omverdenen ind, går også godt i tråd med det overordnede fokus på bæredygtighed, hvortil vores ekspertise i DEM, har bidraget.

Læs vores case study om Kalvebod Fælled Skole her.
Læs Københavns kommunes prisnomineringstekst om Kalvebod Fælled Skole her.


To nomineringer til Københavns Kommunes Publikumspris

Posted on: marts 22, 2019


Københavns Kommune belønner hvert år smukt byggeri, gode bymiljøer og anlæg med en publikumspris.

Prisen skal i år findes blandt de otte nominerede projekter, som du kan se og stemme på her.

Vi har været med på to af projekterne hhv. Brøchner Hotels’ Hotel Herman K og Kalvebod Fælled Skole sammen med blandt andre Dansk Ejendoms Management A/S, AB Clausen A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Lundgaard & Tranberg Arkitekter og BOGL Landskabsarkitekter.

Du kan se indstillingen af Herman K her og Kalvebod Fælled Skole her.

Du kan stemme på din favorit til Bygningspræmieringens publikumspris til og med den 8. april 2019.


To nomineringer til RENOVER-prisen

Posted on: marts 20, 2019


Hvert år hylder RENOVER prisen Danmarks bedste renoveringsprojekter.

Vi har været med på to af de nominerede projekter: Hotel Herman K sammen med Dansk Ejendoms Management og AB Clausen A/S og Grøndalsvængets Skole sammen med JJW ARKITEKTER.

Herman K er en tidligere transformerstation, der nu er blevet til et energivenligt, bronzebeklædt, 5-stjernet luksushotel beliggende midt i København.
Grøndalsvængets Skole er et eksempel på, hvordan en 90 år gammel skole kan omdannes og skabe en forbindelse mellem skole og lokalområde.

Du kan se nomineringen af Grøndalsvængets Skole her og Herman K her.

 


Morten Bindslev som formand for FRI Young Professionals

Posted on: marts 13, 2019


Morten Bindslev er blevet formand for FRI Young Professionals.

Det er dejligt med dygtige medarbejdere, der engagerer sig og arbejder aktivt for at få flere ingeniører i Danmark.

FRI Young Professionals er et netværk for yngre medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

FRI Young Professionals arrangerer blandt andet netværksarrangementer og skaber gode relationer mellem yngre medarbejdere i FRI’s medlemsvirksomheder.

Morten skriver på sin LinkedIn-profil om indstillingen:

“FRI YP har mange spændende aktiviteter på programmet i år, og jeg håber, at jeg som formand kan bidrage til den fortsatte udvikling af det stærke netværk som er mellem yngre rådgivere i branchen.

På kort sigt har vi i april inviteret vores medlemmer til en guidet tour på byggeriet af Fjordforbindelsen/Kronprinsesse Mary’s Bro, og vi arbejder lige nu på et fælles arrangement med vores søsterorganisation fra YP Norge, som besøger Danmark sidst i maj.

Der vil i fremtiden være brug for endnu flere ingeniører, derfor har FRI YP indledt et samarbejde med Danske Gymnasier og Dansk Arbejdsgiverforening, om at udarbejde ingeniørfaglige gymnasieopgaver, som skal inspirere flere til at blive ingeniører.

Vi har også ambitioner om, at FRI YP skal afholde flere inspirationsmøder på relevante uddannelsesinstitutioner, hvor yngre rådgivere fortæller om alle de fantastiske muligheder som er, hvis de studerende vælger at arbejde i rådgiverbranchen.”


Jakob Nørby i indslag på TV2 Bornholm

Posted on: marts 11, 2019


Sidste fredag var Jakob Nørby på besøg hos Hullehavn Camping sammen med TV2 Bornholm.

Ligesom flere andre bornholmske virksomheder, er campingpladsen en del af klimainitiativet Bæredygtig Bundlinje, fordi de vil være mere klimavenlige.
Bæredygtig Bundlinje er en del af Bright Green Island, hvis formål er, at bæredygtighed også skal være en god forretning. Herigennem hjælper vi Hullehavn Camping med rådgivning i form af løsningsforslag til energibesparelser, der også kan betale sig rent økonomisk.

Helt overordnet handler det om at gøre klimatiltag som dette mere konkret og håndgribeligt for den enkelte virksomhed. En mulighed for Hullehavn er – udover energibesparelser – at spare på vandforbruget og forbedre den nuværende affaldssortering.
“For at blive mere klimavenlige kræver det, at man som virksomhed sætter sig ind i, hvad man vil med bæredygtigheden og hvordan man vil drive sin virksomhed,” siger Jakob Nørby blandt andet til TV2 Bornholm.

Se indslaget her.


Faglig fredag i DEM

Posted on: marts 5, 2019


Første fredag i marts bød på faglig ud-af-huset input for de ansatte i DEM. Vi lagde ud med en tur til Aarhus Kommune’s nye kontorhus ’Blixens’ i Gellerup, hvor teamkoordinator for Energiledelse Jakob Kaiser viste os rundt og bl.a. fortalte, at den overordnede plan for huset er, at det skal være et åbent sted, som bruges aktivt af alle i området. Medarbejderne flyttede ind i uge 7, så trods stadig arbejdende håndværkere hist og pist, var indtrykket at de er kommet godt på plads i de flotte omgivelser.

Herefter gik turen lidt længere ned ad Karens Blixens Boulevard, til E&P Huset, hvor Brabrand Boligforening midlertidigt holder til, mens de venter på at deres nye hovedkvarter – overfor kontorhuset Blixens – bliver bygget færdigt. Her fik vi en guidet tur rundt i Gellerup af Informationsmedarbejder chadi kayed, som med sin store viden om området, gav os et godt indblik i de mange nye tiltag som er en del af Helhedsplanen. Afslutningsvist var der tid til spørgsmål og kaffe i E&P Huset, hvor også Kommunikationschef Morten Korsgaard fortalte om nogle af tankerne bag Brabrand Boligforenings indsats i Gellerup.

En stor tak til Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening for at give os et bredt indblik og et positivt indtryk af alt det nye der foregår i Gellerup.


Bæredygtighedsrapport 2018

Posted on: februar 7, 2019


Vores bæredygtighedsrapport for 2018 er netop blevet publiceret!
Det er uploadet på FN’S Global Compact hjemmeside – verdens største bæredygtigheds initiativ for virksomheder. Dette års rapport fokuserer på Verdensmål nr. 17 “Partnerskaber for Handling”, fremhæver en række interne initiativer og eksterne partnerskaber og projekter, som alle bidrager til vores mulighed for at gribe bæredygtighed an på en holistisk måde.

Tag et kig på rapporten på Global Compact’s hjemmeside eller her.


Partnerskaber for en bæredygtig fremtid

Posted on: februar 5, 2019


Mandag den 4. februar deltog vi i en konference på Aarhus Universitet under overskriften: Partnerskaber for en bæredygtig fremtid – Hvad ved vi? Hvordan gør vi en forskel? Er der håb?

AU’s bestyrelsesformand Connie Hedegaard startede debatten efterfulgt af erfarne folk fra erhvervslivet, og afslutningsvis rundede en af Verdensmålenes skarpe fortalere, professor emiritus, Steen Hildebrandt af. Alle indlæg blev krydret med relevante paneldebatter, velstyret af journalist Martin Breum som moderator.

I mellem indlæg og debatter af bl.a. AU’s bestyrelsesformand Connie Hedegaard og en af Verdensmålenes skarpe fortalere, professor emiritus, Steen Hildebrandt, præsenterede vi vores bidrag til at løse verdens globale udfordringer gennem partnerskaber. Vi indgår blandt andet konkret i flere innovative partnerskaber med universiteter og grønne iværksættere. I ét af partnerskaberne er vi, sammen med ReMoni, Aarhus Universitet og DTU, i gang med at udvikle en databaseret energiscreening, der kombinerer viden om bygningsfysik med IoT-sensorer og modelberegninger. Projektet kan du læse mere om her.