År: 2018

DEM indstiller dedikeret og motiveret civilingeniør til FRI’s Unge Fri Rådgiver 2019

Posted on: december 14, 2018


I spidsen for Bygningsstyrelsens Vækstpakke stod Stig Nørgaard Knudsen som projektleder i den sjældne situation, at en rådgivende ingeniørvirksomhed agerede totalentreprenør i et større renoveringsprojekt. Hans måde at løse det komplicerede og innovative projekt på er én af årsagerne til, at DEM indstiller Stig Nørgaard Knudsen til FRI’s, (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), Unge Rådgiver Pris, 2019. FRI uddeler hvert år prisen som Årets Unge Rådgiver til en ung ingeniør med lederpotentiale, der har gjort noget ekstravagant.

Ambitiøs fra starten
Med sit bachelorprojekt fra AU i 2011 vandt han IDA-prisen for året mest nytænkende og bedst formidlede afgangsprojekt. Med en kandidat i Integreret Energi Design, blev den ambitiøse Stig Nørgaard Knudsen i 2013 ansat hos DEM. Sidenhen har Stig suppleret sine kompetencer med en efteruddannelse i økonomi og varetager i dag Markedsområdet Bæredygtigt Byggeri og Byudvikling.

(mere…)


Besøg af kinesisk delegation

Posted on: november 29, 2018


I forbindelse med konferencen ”China Denmark Regions and Cities Forum 2018”, der blev afholdt i Aarhus og med efterfølgende teknisk site visit til Sønderborg, forhandlede DEM med en delegation fra Dongtai City i Jiangsu provinsen. Dongtai City er i gang med at planlægge et stort resort-område, og de er interesserede i at samarbejde med DEM om at gøre dette område bæredygtigt og CO2-neutralt.

Under konferencen overrakte Dongtai delegationen en gave til Aarhus borgmesteren Jacob Bundsgaard under overværelse af vores CEO Jørn Lykou, og sammen med Dongtai`s delegationsleder mødtes Torben Esbensen med Kina`s Ambassadør i Danmark,  HE Madam Deng Ying, som for nylig også besøgte Project Zero i Sønderborg.

 


Kina konference

Posted on: november 20, 2018

For tredje gang, og for anden gang på dansk jord, afholder Danmark og Kina: ”China Denmark Regions and Cities Forum”. Med lige knap 300 deltagere samles både danske og kinesiske virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer med fokus på at øge samarbejdet mellem Danmark og Kina. Hovedarrangørerne er Aarhus Kommune og Region Midtjylland sammen med den danske ambassade i Beijing og Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countires (CPAFFC). 
Arrangementet foregår over to dage; den første dag med sessioner og workshops, og den anden dag med besøg hos både virksomheder og institutioner.

Formålet med det første forum i 2016 var at skabe et rum, hvor Danmark og Kina kunne dele viden på lokalpolitisk niveau og øge samarbejdet, så det blev mere effektivt. I år handler det om at bygge videre på det samarbejde, der er blevet skabt. Forummet fokuserer på tre områder: grønne løsninger, sundhed og ældrepleje og landbrug og mad.

På vegne af DEM er Torben Esbensen en del af programkomiteen. Torben Esbensen har ansvaret for området: ”Grønne løsninger”, hvor han d. 20.11 afholder en workshop og dagen efter, d. 21.11, står han for et besøg i Sønderborg, hvor man kan besøge Danfoss og ”Det grønne Distrikt”, projekt ZERO. Derudover holder vores CEO, Jørn Lykou, et oplæg om FN’s Verdensmål.

Selvom Danmark og Kina ligger på henholdsvis 2. pladsen og 54. pladsen på FN’s Verdensmåls-index ifølge sdgindex.org, så er der, ifølge Jørn Lykou, stadigvæk et stort potentiale for et samarbejde: 
”Kina har også tiltrådt FN’s Verdensmål og har vist øget interesse i integration af bæredygtighed ved udviklingen af nye bysamfund. Det er et område, vi i Danmark og i DEM har stor viden om og erfaring med”, forklarer Jørn Lykou.

Danmark og Kina deler ikke kun interesser indenfor bæredygtighed, men også problemstillinger. Begge lande er udfordret i forhold til miljørigtig energi, rent vand og stigende by-forøgelse.

Torbens Esbensens ansvarsområde, Grønne løsninger, lægger op til at løse udfordringerne gennem samarbejde. Argumentet er, at ingen teknologi eller organisation kan løse samtlige klima- og miljøproblemstillinger alene, og derfor er samarbejde essentielt for at løse flere problemer. Der er fokus på produktion og forbrug, og det hele handler om at finde innovative, grønne løsninger.


Bæredygtig bundlinje

Posted on: november 16, 2018

NetHire er én af de 100 små og mellemstore virksomheder, som Bæredygtig Bundlinje hjælper. Projektet fokuserer på grønne forretningsmodeller, som kan reducere virksomheders brug af energi og ressourcer

App’en, som NetHire har udviklet, giver håndværkere mulighed for at leje det værktøj, de har brug for. De behøver ikke engang forlade byggepladsen, fordi værktøjet bliver leveret indenfor en time og bliver også hentet igen. Udover fleksibilitet sørger app’en også for, at ikke alle håndværkere behøver at eje alting selv, og app’en fungerer derfor som en professionel deleøkonomisk platform. Deleøkonomi ser man oftere og oftere med fx AirBnB og GoMore som de store frontfigurer. At genbruge og dele, frem for at investere i nyt, har en stor effekt på miljøet og klimaet.

Den effekt bruger vi som rådgiver for NetHire. En grøn forretningsmodel handler nemlig ikke kun om reducering af omkostninger. Det handler også  om at gøre en forskel.

Med viden og ekspertise indenfor FNs Verdensmål analyserer vi virksomheden og identificerer de mål, NetHire har en indvirkning på. Vi måler NetHires specifikke bidrag, til de identificerede mål, og kæder det sammen med den grønne forretningsmodel. FNs Verdensmål kombineret med en grøn forretningsmodel, bygger dermed rammerne for en stærk CSR-profil, og det er præcis dét NetHire ønsker.

Bæredygtig Bundlinje er støttet af EU’s Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden. Det drives af Gate 21 i et partnerskab med Allerød, Fredensborg og Københavns Kommuner samt Frederikssund Erhverv.


Vinder af Fremtidens Forstad – Ny bydel i Årslev/Sdr. Nærå

Posted on: november 14, 2018


Sammen med Tegnestuen Vandkunsten, Raw Mobility og Bactocon har Dansk Energi Management A/S med forslaget ”Boliger i landskabet” vundet konkurrencen om udarbejdelse af et forslag til en ny bydel i Årslev/Sdr. Nærå. I det udarbejdede forslag har Dansk Energi Management A/S været ansvarlig for energi og bæredygtighed.

Det er en enstemmig jury, der har udpeget vinderforslaget, der jf. juryens betænkning leverer et klart og stærkt bud på dette nye boligområde, hvor dialogen mellem det unikke, eksisterende landskab og nye bymæssige fortætninger bliver stedets bærende identitet og store tiltrækningskraft.

Af dommerbetænkningen fremgår desuden, at ”forslaget arbejder med bæredygtighed på flere niveauer samtidig. Udarbejdelsen af den stærke bebyggelsesplan sikrer optimerede forhold vedrørende sollys og vindforhold, hvilket verificeres ved hjælp af indledende undersøgelser af blandt andet vindstudier.

Derudover peges særligt på udnyttelsen af dagslys og solenergi. Muligheden for at indtænke intelligente installationsfortove, til føring af teknisk infrastruktur, er et fremsynet og interessant bud på en bæredygtig og fremtidssikret tænkning, der kunne være en oplagt mulighed at satse på i grundmodnings-processen”.


FN17 – Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus inviterer

Posted on: oktober 31, 2018


Tirsdag den 13. november deltager vores Market Maker for Bæredygtighed og Energiledelse, Kirsten Mariager, i dette spændende arrangement. Kirsten vil tale om implementering af FNs Verdensmål i firmastrategien:

FNs 17 verdensmålene sætter pejlemærker for en omstilling til et bæredygtigt samfund – en bedre verden i balance, hvor mennesker kan trives godt i en højt udviklet civilisation i samklang med naturgrundlaget.

Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus vil med denne debataften sætte fokus på det positive potentiale for byggesektoren som springer ud af de 17 verdensmål.

Det er udfordringer og muligheder for at skabe bedre byer, bygninger og landskaber. Smukke og gode fysiske rammer om vores liv på kloden – ikke blot i Danmark, men også globalt. Verdensmålene er inspiration til udvikling af firmastrategier som passer til en verden i markant forandring.

Vi har inviteret oplægsholdere som fokuserer på de 17 bæredygtighedsmål – og oplægsholdere fra vores egen verden som har sat eller er ved at sætte deres virksomheder i relation til verdensmålene.

Key note:  Steen Hildebrandt PhD og Prof. emeritus – FN17 – firmastrategier til en verden i forandring

Thomas Hilbert lektor og programkoordinator på Arkitektskolen Aarhus – hvordan der arbejdes med bæredygtighedsbegrebet og verdensmålene i undervisningen af de kommende arkitekter. 

Katrina Wiberg, adjunkt på Arkitektskolen Aarhus – om arbejdet med bæredygtighedsmålene i forskningen på AAA med eksemplet ”Waterscapes of Value” om gemte og glemte muligheder i Aarhus.

Kristina Jordt Adsersen, arkitekt maa, LINK arkitektur – om praktisk brug af verdensmålene

Holger Dahl arkitekt maa, Kommunikationschef, Schönherr – den etiske fordring

Kirsten Mariager, ingeniør, Market Maker Bæredygtighed og Energiledelse, Dansk Energi Management

– om implementering af målene i firmastrategien

Annette Blegvad UIA 2023 – om Arkitektforeningens perspektiv på FN17 verdensmålene

Gratis for medlemmer/studentermedl. af IDA eller Akademisk Arkitektforening, (andre 300kr./100kr.)
Tilmelding til: Arkitektforeningen Østjylland: oestjylland@arkitektforeningen.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REDUCERER SIT CO2-AFTRYK MED HJÆLP FRA ENERGIRENOVERING

Posted on: oktober 9, 2018

Ude ved vestkysten ligger Danmarks arealmæssigt største kommune, Ringkøbing-Skjern kommune.  Med det tredje projekt, på  fjerde år, energirenoverer kommunen offentlige bygninger i tæt samarbejde med DEM for at sænke energiforbruget. I denne omgang, efter at have energiscreenet fem skoler, to plejehjem og ét servicecenter, er vi nu gået i gang med at projektere de anbefalede tiltag.

”Energirenovering  kan sikre at anlæggene ikke producerer mere energi end højst nødvendigt. Det minimerer både elregningen og gavner miljøet, da installationerne b ruger mindre energi. Det bliver vigtigere, jo ældre bygninger bliver” siger Morten Staal. Han er DEM’s projektleder og forklarer yderligere, hvad man skal have for øje, når man energirenoverer:

”Det er en fordel at have en holistisk tilgang til energirenovering, når man renoverer tekniske anlæg. De trimmes, tilpasses hinanden og deres fremtidige funktion. Det giver et bedre indeklima, et lavere energiforbrug og derfor en større brugertilfredshed. Energirenoveringer er generelt en ”win-win ” situation, både for bygningsejer og bruger.”

”Samarbejde” har været kernen i  projektet for DEM og kommunen. Dvs., at vi har samarbejdet om energiscreeningen og fortsætter med at være fælles om projektet, indtil alle tiltag er færdigimplementeret. Udover at skulle reducere CO2-aftrykket, har renoveringerne også til formål at spare penge på bygningsdriften og fremtidssikre bygningerne. Ved at udskifte gamle anlæg i de otte bygninger forventer vi, at projektet kan give en besparelse på 10-20% på energiforbruget.

Projektet er planlagt til at stå færdigt ultimo 2019.


PULSERENDE GYMNASIUM BLIVER CENTRUM FOR VIBORG

Posted on: september 12, 2018


12.500 kvadratmeter. 1200 studerende, 100 lærere.

D. 31. august var der rejsegilde for det nye gymnasium i Viborg: Midtbyens Gymnasium. Gymnasiet skal rumme både Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium, samt Center for Industri, eux-uddannelser og robotteknologiske uddannelser. Det summer allerede af viden og innovation.

Som underrådgiver til CUBO Arkitekter har vi sammen forsøgt at skabe de bedste rammer for de studerende. Derfor har der bl.a. andet været fokus på at skabe et moderne læringsmiljø. Der er udendørsarealer på flere af etagerne, og på femte sal kommer der til at være en multibane, som kan bruges både af lærerne til undervisning og af de studerende i deres fritid.

For at sikre bæredygtighed, er der fokus på at integrere energitekniske løsninger i et naturligt flow med den øvrige arkitektur. For eksempel er varmesystemet, i udarbejdelsen af energikonceptet, blevet isoleret mere end det lovpligtige krav. Derudover bruger vi commissioning. Commissioning er en proces, der har fokus på de tekniske installationer og deres funktioner. Det sikre, at alle bygningens tekniske anlæg kører, når gymnasiet skal tages i brug i 2019. Det betyder også, at de studerende får et godt indeklima, da alle de tekniske installationer snakker sammen, sådan at der bliver varmet og kølet på de rigtige tidspunkter.

Når gymnasiet står færdigt, bliver det et naturligt knudepunkt i hjertet af Viborg og bindeled til den nye bydel, Viborg Baneby.
(Illustrationen af bygningen er lavet af CUBO arkitekter).

Læs mere om rejsegildet i denne artikel: https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Stort-gymnasium-rejste-sig-fra-gruset/artikel/389183


Happi jagter energibesparelser

Posted on: september 5, 2018


I 2029 skal Sønderborg-området være 100% CO2-neutralt, og det EU-finansierede projekt HAPPI skal hjælpe det på vej. En stor del af HAPPI-projektet handler om beboerinddragelse, hvilket bl.a. medvirker til, at beboerne får mest muligt ud af de planlagte renoveringer efter projektet. Boligforeningerne i Sønderborg, som står for cirka 20% af boligmassen i kommunen, har allerede reduceret deres CO2-aftryk med 44%, og HAPPI-projektet vil forventeligt sænke CO2-udslippet med yderligere 1.640 tons om året. Vi er partnere i HAPPI sammen med ProjectZero og 6 boligforeninger i området. Læs ProjectZeros beretning om, hvordan vi konkret screener for energibesparelser:

http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2018/August/På-jagt-efter-energibesparelser.aspx?utm_source=ZEROnyt&utm_medium=newsletter&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=


Innovativt rådhus i Høje Taastrup skal skabe liv i den nye bydel

Posted on: august 28, 2018


Som vi tidligere har skrevet om, bygger Høje Taastrup nyt rådhus. Den nye bygning skal være grøn og skabe en moderne arbejdsplads med vidensdeling og samarbejde. Byggeriet bliver første spadestik i en ambitiøs byudvikling af det nye Høje Taastrup C.

Idéen bag bygningen er ikke kun, at den skal være en arbejdsplads. Den skal være for alle, og derfor vil beboerne i Høje Taastrup kunne bruge rådhuset om eftermiddagen. Med afsæt i æstetik, innovation og bæredygtighed skal huset også være arkitektonisk interessant.

Sammen med Arkitema og AB Clausen er vi bygherrerådgiver og skal blandt andet bidrage med vores kompetencer indenfor indeklima, energi og bæredygtighed i udarbejdelsen af et konkurrenceprogram. Bygningen skal opfylde kravene til et Bygningsklasse 2020-byggeri. Det skal sandsynliggøres, at Rådhuset kan leve op til certificeringsklasse guld efter DGNBDenmark, hvilket passer godt ind i vores vision om bæredygtigt byggeri. Vi er glade for at være med i så ambitiøst et projekt.

Læs mere om byggeriet nedenfor:
https://byensejendom.dk/article/konkurrence-om-nyt-innovativt-raadhus-i-hoje-taastrup-25097


Sundhedshus Haderslev indviet

Posted on: august 21, 2018


Det store nye sundhedshus i Haderslev er blevet indviet af Regionrådsformand Stephanie Lose og Haderslevs borgmester H.P.Geil. Flere hundrede af byens borgere deltog i festligheden. Sundhedshuset er på 5.000 m², har koste 78 mio. kr. og 100 personer har deres daglige virke i huset.

DEM har projekteret alle tekniske installationer (ventilation, VVS, EL, røntgen), og Erik Arkitekter har tegnet bygningen.

 

 


Egedal kommune digitaliserer deres energiforbrug

Posted on: august 16, 2018


Energimærkninger er et lovkrav, men når Egedal Kommune skal mærkes på ny i 2019, handler det om mere end blot kravene. Opgaven drejer sig om 140 ejendomme; en samlet bygningsmasse på 210.000 m2. Vi er bygherrerådgiver i forbindelse med udbuddet.

Som noget nyt vil alle data blive noteret digitalt, og det kommer til at gøre en forskel.

”Et energimærke bliver måske til en 30-siders rapport, som ligger i en skuffe, men det kan meget mere,” fortæller vores projektleder, Jakob Nørby. ”Når man har data digitalt, kan man krydsregistrere fx ejendomme, og det bliver langt nemmere at overskue energiforbruget. Derfor er det også nemmere at se de gode energirenoveringsprojekter og dermed de gode besparelsesmuligheder”.

Han forklarer også, at man med digitale data kan gå tilbage og se tidligere ændringer, og derfor kan udnytte det bedre. Det bliver nemmere at reducere energiforbruget, hvilket i sidste ende er målet hos Egedal Kommune.

Sideløbende med energimærkningen er vi også lige nu en del af et energirenoveringsprojekt for kommunen. Projektet er et led i deres ”Parat til Fremtiden”-program. ”Vi er stolte af at kunne bidrage på flere områder i vores samarbejde med Egedal” slutter Jakob Nørby.

Se energirenoveringsprojektet her:   https://www.dem.dk/cases/energirenovering/esco-energieffektivisering/


Lyngby-Taarbæk Rådhus

Posted on: juli 9, 2018


Vi er stolte over at skulle være med til at afgive et tilbud på ombygning, restaurering og indretning af det karakteristiske Lyngby-Taarbæk Rådhus. Projektet skal være med til at styrke en dynamisk og åben arbejdskultur med vidensdeling og koordination i højsædet. Vi skal i projektet gøre brug af vores specialistkompetencer og erfaring inden for Commissioning. Erfaringer som blandt andet er høstet fra et stort projekt for Bygningsstyrelsen, hvor vi gennemførte performancetest på fredede ejendomme som Udenrigsministeriet og Københavns Byret, der sikrer et optimal drift og øget energieffektivitet.

Vi er glade for at være prækvalificeret sammen med andre virksomheder med særlige specialistkompetencer; JJW Arkitekter, Varmings Tegnestue, Eduard Troelsgård, Gert Carstensen, og Teknologisk Institut.


Portræt af vores superekspert

Posted on: juli 5, 2018


Vores superekspert og first-mover indenfor solenergi, bæredygtigt byggeri og energidesign er portrætteret i seneste nummer af CLEAN – en medlemsorganisation for det grønne Danmark.

Bæredygtig energi og byggeri har ikke altid ligget højt på dagsordenen, men for Torben Esbensen, der i nov. 2017 blev udnævnt Fellow i International Solar Energy Society (ISES), startede passionen for mere end 45 år siden. Læs hele portrættet her.


Bæredygtighedsdag hos DEM (Dansk Energi Management)

Posted on: juli 3, 2018

Bæredygtighed ligger grundlæggende i vores DNA og er et vigtigt fundament for vores daglige arbejde. Historisk har DEM altid arbejdet med bæredygtighed og har taget et stort og vigtigt skridt ved at integrere FNs Verdensmål i forretningsstrategien og det daglige arbejde. Det er derfor også helt naturligt for os at sætte ”Bæredygtig Arbejdskultur” på den interne dagsorden. Vi prioriterede derfor en hel dag med intern fokus på Bæredygtig Arbejdskultur i samarbejde med CoreEnergy, hvor vi bl.a. blev introduceret til elementer fra hjerneforskningen, der har betydning for evnen til at arbejde bæredygtigt.


HAPPI (“Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments”)

Posted on: juni 27, 2018

Vi er nu startet op på vores EU-projekt HAPPI, som er blevet til i et partnerskab på tværs af alle boligforeningerne i Sønderborg, EUC-Syd, ProjectZero og DEM.

Partnerskabet modtager tilskud fra EU til gennemførelse af projektet, og pengene skal bruges til at udvikle nye metoder til at forberede og finansiere energirenoveringer i boligforeningerne. Samtidig skal der arbejdes med, hvordan beboerne i boligforeningerne bedre kan inddrages i projekterne.

I torsdags holdte vi og @ProjectZero i den forbindelse sommermøde for bestyrelserne i de 6 boligforeninger. Her orienterede blandt andre teknisk rådgiver Malene Wellendorf om projektets implementering af energiledelse, og nogle af de andre spændende aktiviteter der venter efter sommerferien.

HAPPI-projektet betyder, at der over de næste 3 år skal energirenoveres i 3.300 lejemål på tværs af alle områdets boligforeninger.


Dansk Energi Management & Esbensen skifter navn og logo

Posted on: juni 19, 2018

Det er nu seks år siden at vi optog firmaet Esbensen Rådgivende Ingeniører under vores vinger. Sammenslutningen har været en stor succes på markedet for bæredygtigt energidesign i nybyggeri og ved energirenoveringsprojekter i både ind- og udland. Nu skifter vi tilbage til navnet Dansk Energi Management A/S og i daglige tale, det mere mundrette DEM.

Navnejusteringen er et led i firmaets vækststrategi og en naturlig konsekvens af den organiske udvikling, som DEM gennemgår i disse år, og det handler i høj grad om, hvem vi er som virksomhed, og vores forretningsstrategi er også fortsat, at være de bedste på markedet.

Læs hele pressemeddelelsen her.


Borgmesterbesøg fra Dongtai, Kina

Posted on: juni 11, 2018


Sønderborg og Project Zero har tiltrukket prominente gæster fra Dongtai City i Kina. Læs her artiklen om de to byers samarbejde om CO2 neutral byudvikling.

Borgmesterbesøg fra Dongtai_Kina


Åbning af Hotel Herman K

Posted on: juni 5, 2018


I fredags åbnede Københavns nye 5-stjernede hotel, Hotel Herman K., hvor en gammel transformerstation er blevet forvandlet til et luksuriøst boutique-hotel. Hotellet rummer 31 værelser, der hvert har sit særpræg, samt en restaurant og bar. Projektet er skabt i et samarbejde mellem
Brøchner Hotels, Kähler Design og Dansk Ejendoms Management. DEM-ESB har været rådgiver for alle tekniske installationer, indeklima, energi og har samtidig haft ansvaret for byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen i udførelsesfasen.

Hotel Herman K


Besøg fra Dongtai City i Kina

Posted on: maj 24, 2018


En VIP delegation fra Dongtai City i Kina (1,3 mio. indbyggere) besøger Sønderborg den 25. maj 2018. Delegationen ledes af Ms. Chen Weihong, Mayor of the People`s Government of Dongtai City, Jiangsu Province.

Delegationen skal besøge Danfoss i Nordborg og Project Zero i Sønderborg og har derudover bedt om et møde med DEM-ESB for at høre nærmere om ”Energy Efficient Buildings and Sustainable Urban Design”, idet DEM-ESB har kinesiske referencer fra design af en nybygget ”Zero Carbon Building” og en ”Zero Carbon Masterplan” for et nyt byudviklingsområde i Haiyan City i Zhejiang Province.


Implementering af energiledelse

Posted on: maj 14, 2018


Næste skridt i vores opgave med implementering af energiledelse i det danske forsvar handler om prioritering af indsatsen. Til dette udvikler vi et værktøj, der visualiserer konsekvenser ved miljø- og energitiltagene. Værktøjet er med en simpel brugerflade, så også ”ikke-teknikere” kan analysere forskellige scenarier.


”Kalvebod Fælled Skole” overdraget til Københavns Kommune

Posted on: april 20, 2018


Mandag den 16 april 2018 overtog Københavns Kommune Danmarks måske flotteste folkeskole ”Kalvebod Fælled Skole” beliggende på Vestamager.

Danske Energi Management & Esbensen har stået for projektering af de tekniske installationer, og vi er utrolig stolte over at være en del af dette fantastiske byggeri.

En stor tak til vores samarbejdspartnere i totalrådgiverteamet, Lundgaard Tranbjerg (Arkitekt), Jørgen-Nielsen (Konstruktioner), BOGL (Landskabsarkitekt) og Gade & Mortensen (akustik), samt naturligvis også MT Højgaard (Hovedentreprenør) og COWI (Byggeledelse).


Torben Esbensen – 70 år

Posted on: april 19, 2018


Et stort tillykke til en af vores meget erfarne medarbejdere – Torben Esbensen, som har rundet de 70 år.

Torben er uddannet civilingeniør og har været i branchen i mange år – hvor han har arbejdet målrettet for at fremme bæredygtigt byggeri og solenergi, både nationalt og internationalt.

I efteråret 2017 blev Torben udnævnt til Fellow i Solenergi. Udnævnelsen er en anerkendelse af Torbens mangeårige indsats for fremme af solenergi. Torben er også tidligere blevet hædret for sit arbejde med vedvarende energi og energieffektivt byggeri. I 1995 modtog han den Europæiske Solenergipris i Wien, i 2003 blev han den første modtager af OECD-International Energy Agency`s Solenergipris, og i 2013 modtog han Passive House Pioneer Award i Frankfurt.


Renovering af svømmehallen på Sønderborg Idrætshøjskole

Posted on: april 10, 2018


DEM-ESB er valgt som totalrådgiver i forbindelse med renovering af svømmehallen ved Idrætshøjskolen i Sønderborg. Svømmehallen, med sit 25 meters konkurrencebassin, er fra 1960 og alle de tekniske anlæg trænger til renovering og udskiftning. DEM-ESB har engageret Teknologisk Instituts Svømmebadsteknik som underrådgiver vedr. vandbehandlingsanlægget. Udover svømmehallen skal de øvrige ventilationsanlæg på skolen energirenoveres, og der skal etableres et bygningsintegreret solcelleanlæg på 540 m².

Idrætshøjskolen der er tegnet i 1952, er Danmarks største idrætshøjskole og den fjerde største højskole i landet. Den er klassificeret som bevaringsværdig, hvorfor solcelleanlægget skal integreres i et tag, der ikke kan ses fra vejen.


Madproduktion med afsæt i FN’s Verdensmål

Posted on: april 5, 2018


Studenterhusfonden i Aarhus leverer over 90% af maden på Aarhus Universitet. De driver bl.a. kantiner, cafeer og forskellige konferencer, og de er førende, når det gælder at arbejde bæredygtigt med madproduktion. Deres vision er at være den sunde og foretrukne non-profit madproducent – både lokalt og i en klimasammenhæng, som et bidrag til at øge bevidstheden om sundhed og bæredygtighed.

Dansk Energi Management har leveret et strategisk grundlag for alt det spændende og meget gennemtænkte arbejde som Studenterhusfonden leverer indenfor bæredygtig madkultur. Fra indkøb af råvarer, hands-on arbejdsprocesser i køkkenet, kundens indkøb, til affaldshåndtering. En analyse på tværs af organisationen har dannet grundlag for vores levering af Studenterhusfondens nye strategi for Bæredygtigt fællesskab. Denne strategi benytter FNs Verdensmål som platform til kommunikere om nuværende og fremtidige initiativer og mål.

DEM leverer en samlet skriftlig strategi med beskrivelse af Studenterhusfondens mest relevante SDG mål – nr. 2, 4, 8, 12, 13, deres interne mål, motivation og handlinger. Som en del af et overordnet kommunikationskoncept leverer vi også infografikker som kan bruges i al deres kommunikation og markedsføring, fx tilbud, cases og e-learning. Næste skridt er, at DEM designer en ny hjemmeside for Studenterhusfonden. Denne hjemmeside skal helt enkel visualisere alt det Studenterhusfonden kan og gør, til fordel for både kunder og samarbejdspartnere.


Ny bæredygtighedsrapport 2016-2017

Posted on: april 4, 2018


Tag et kig i vores nye bæredygtighedsrapport 2016-2017. Dette års rapport fremhæver vores online rapporteringssystem på side 24. På side 25 kan du se det bæredygtige aftryk, alle vores projekter har haft i året 2016-2017, målt i forhold til den tid, vi har brugt på at arbejde med de primære mål for bæredygtig udvikling og SDG-delmål.

Side 5 viser derudover vores bidrag til bæredygtig udvikling i forhold til SMART indikatorer.

Rapporten er tilgængelig på vores hjemmeside her:
https://www.dem.dk/om/dem-fns-verdensmaal/vision-vaerdier//

Rapporten er også uploadet til Global Compacts hjemmeside her:
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/412751


Prækvalificeret til konkurrence om Fremtidens Forstad

Posted on: marts 23, 2018


Dansk Energi Management & Esbensen A/S er sammen med Vandkunsten, Bactocon og hhv. Trafikplan og Raw Mobility, blevet prækvalificeret til to konkurrencer om Fremtidens Forstad ved Årslev/Sdr. Nærå. Målet for de to konkurrencer er:

  • En projektkonkurrence om en ny bydel hvor landskab, arkitektur og fællesskab skal medvirke til at skabe en bydel med urban karakter af høj kvalitet.
  • En projektkonkurrence om bymidten, hvor attraktive byfunktioner, fællesskab og oplevelsesrige byrum er med til at skabe et aktivt og nærværende byliv.

Konkurrencerne gennemføres i to faser, hvor første fase er en projektkonkurrence med fastholdelse af deltagernes anonymitet. Første fase afsluttes med, at juryen udpeger indtil to vindere, der inviteres til i fase to, at videreudvikle deres forslag på grundlag af juryens bemærkninger. Fase to, der således har karakter af et udbud efter forhandling,

gennemføres i dialog med de udvalgte konkurrencedeltagere.

I begge konkurrencer vil vores indsats fokusere på energioptimering ift. energiforsyning, minimeret energibehov samt udnyttelse af vedvarende energi, herunder vurdering af dagslysforhold, solindfald samt vindforhold.


Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen

Posted on: februar 23, 2018

Mads Hammershøj er ansat som Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen.

Mads skal som Head of Sales arbejde med Dansk Energi Management & Esbensens overordnede kommercielle områder, i første omgang i Indland. Markedsområderne; Energirenovering, Bæredygtigt byggeri & byudvikling, Teknisk bygherrerådgivning og Bæredygtighedsledelse med rådgivning om FN´s verdensmål skal danne grundlag for en øget vækst på det indenlandske marked.

Her skal han i tæt samarbejde med Market Makerne udvikle markedsstrategien, der skal være omdrejningspunkt for afsætningen af vores energiløsninger til erhvervsmarkedet. Mads indtræder i den daglige ledelse og vil primært være at finde på Aarhus kontoret. Han vil dog også have sin naturlige gang på kontorerne i både Sønderborg og København.

Mads kommer fra en stilling som afdelingsleder hos Eniig Energi A/S.

Velkommen til Mads.


Ombygning af Sønderborg bibliotek

Posted on: februar 13, 2018

DEM-ESB er rådgivere for Sønderborg Kommune, når det tidligere bibliotek ombygges til nyt kommunalt misbrugscenter med klinik, samt udkøringssted for hjemmeplejen.

I denne forbindelse etableres nye omklædnings-, kontor- og mødefaciliteter. Der etableres nyt varmefordelingsanlæg, ventilationssystem og afløbsinstallationer. Derudover udskiftes vinduerne og facaden efterisoleres.


Energiledelse hos Forsvaret

Posted on: januar 9, 2018


Vi har netop færdiggjort en energigennemgang af hele Forsvaret. Opgaven er en del af en større opgave med at indføre energiledelse efter ISO50001 til år 2020.

Hos Dansk Energi Management & Esbensen arbejder vi med energiledelse i både Danmark og udlandet, hvor vi har udviklet målbare energiledelsessystemer til både store og mindre virksomheder. Læs mere om energiledelse.


Nyt ungdomskulturhus i Sønderborg

Posted on: januar 3, 2018

Sønderborg Kommune blev i 2017 udnævnt til Årets Ungdomskommune og i den forbindelse blev det besluttet at opføre et nyt ungdomskulturhus på 520 m2, der specielt henvender sig til unge mellem 15 og 25 år.

Huset placeres centralt i bymidten lige overfor det eksisterende Sønderborghus, der er byens kulturhus for den lidt ældre generation.
Projektet omfatter renovering af en tidligere mejeribygning samt en tilbygning.

Den nye bygning er tegnet af Tegnestuen Mejeriet i Haderslev med Dansk Energi Management & Esbensen A/S som ingeniører på energi og tekniske installationer.