År: 2017

Glædelig jul 2017

Posted on: december 21, 2017


Kære kunder, samarbejdspartnere og kollegaer

2017 går på hæld, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid, I udviser Danish Management A/S og Dansk Energi Management & Esbensen A/S og for vores resultatrige samarbejde. Vi er taknemmelige for de mange berigende venskaber og samarbejder, både gamle og nye, som fortsætter i det nye år.

Medarbejdere fra vores hovedkontorer i Danmark (København, Aarhus og Sønderborg), Storbritannien, Bangladesh, Malaysia og Thailand og mange andre lande verden over ønsker jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt og fremgangsrigt nytår.

 


Nyt Rådhus til Høje Tåstrup Kommune – Bygherrerådgivning

Posted on: november 30, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S har sammen med Arkitema (hovedrådgiver) og AB Clausen vundet opgaven som bygherrerådgiver for Høje Tåstrup Kommune i forbindelse med opførelsen af et nyt rådhus. Dansk Energi Management & Esbensen A/S skal varetage bygherrerådgivning i forbindelse med brugerproces og udarbejdelse af byggeprogram vedr. installationer, indeklima, energi, bæredygtighed, bygherretilsyn og commissioning. Opgaven forventes påbegyndt ultimo 2017, og det er tanken, at det nye rådhus skal være færdigt i efteråret 2021.

https://www.building-supply.dk/article/view/570117/arkitema_skal_radgive_om_radhusbyggeri


Ribes nye multihus kan vinde en Brick Award!

Posted on: november 24, 2017

Kannikegården på Domkirkepladsen i Ribe er indstillet til Brick Award-prisen, der hvert andet år uddeles af teglproducenten Wienerberger til de mest innovative og arkitektonisk spektakulære bygningsværker med brug af mursten og tegltyper i verden.

Dommerkomitéen begrunder blandt andet nomineringen med den fine brug af teglsten, som skaber en harmonisk forbindelse mellem gamle og nye materialer, der sammen beriger bylandskabet.

DEM-ESB har været rådgivende ingeniører på projektet, som har sikret sig en plads blandt de 50 nominerede til Brick Awards 2018. Vinderen findes i maj 2018 i Østrigs hovedstad Wien.

Læs mere om projektet og Brick Award-prisen her: Wienerberger Brick Award

 


3.000 m² solceller til 19 boligblokke i Sønderborg

Posted on: november 20, 2017

DEM-ESB har projekteret og være byggeledere for installation af 3.000 m² solceller på 19 ens boligblokke i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 22: Kløvermarken/Hvedemarken, en bebyggelse med 432 lejligheder.

Solcelleanlæggene er på en pæn arkitektonisk måde integreret i tagkonstruktionen. Anlæggene er dimensioneret således, at 80% af den producerede solenergi kan bruges her og nu i boligerne, og 20% sendes ud på det offentlige el-net. Solcellerne kan producere 408.000 kWh pr. år, som dækker 37% af boligernes el-forbrug.

Virksomheden Sustain Solutions ApS har haft totalleverancen af solcelleanlæggene.


Vi søger ingeniører !!!

Posted on: november 14, 2017

Hos Dansk Energi Management & Esbensen har vi travlt, og vi søger derfor efter nye medarbejdere.

Klik ind og se de ledige stillinger her

 


Torben Esbensen – udnævnt til Fellow i Solenergi

Posted on: november 9, 2017


Torben Esbensen, fra DEM-ESB, er blevet udnævnt til Fellow i International Solar Energy Society.
Det skete på den netop afholdte Solar World Congress i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.

Udnævnelse til Fellow er en anerkendelse af Torbens mangeårige indsats for fremme af solenergi.

Det er kun tredje gang i Solar Energy Society`s 50-årige historie, at der udnævnes en Fellow.

Torben er tidligere blevet hædret for sit arbejde med vedvarende energi og energieffektivt byggeri. I 1995 modtog han den Europæiske Solenergipris i Wien, i 2003 blev han den første modtager af OECD-International Energy Agency`s Solenergipris, og i 2013 modtog han Passive House Pioneer Award i Frankfurt.


HAPPI-projektet er blevet bevilliget!

Posted on: oktober 26, 2017

Vores EU-ansøgning vedr. HAPPI-projektet (“Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments”) er blevet bevilliget!

Det betyder, at vi i samarbejde med ProjectZero, EUC Syd og seks boligforeninger i Sønderborg og omegn over de næste tre år skal forberede energirenovering af et større antal af boligforeningernes afdelinger. Det indebærer bl.a. energiscreening, energiledelse, kurser og beboerinvolvering.

ProjectZero er hovedansøger, men den største del af projektet tilfalder Dansk Energi Management & Esbensen.


Genforeningspladsen Aabenraa

Posted on: oktober 25, 2017

I anledning af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark (1920-2020) skal
pladsen/parken omkring Folkehjem i Aabenraa renoveres og fornyes.

DEM-ESB er sammen med Arkitekt Mads Thuesen Møller, Aabenraa blevet prækvalificeret til opgaven sammen med to andre rådgiverteams.

Folkehjem er hele Sønderjyllands forsamlingshus og et levende monument over den danske nationale kamp i Sønderjylland. Balkonen på Folkehjem var det sted, hvorfra genforeningen i 1920 blev proklameret under overværelse af 3.000 sønderjyder.

DEM-ESB skal bl.a. se på udeklimaet på pladsen i forhold til sollys og vindpåvirkning.


Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe

Posted on: oktober 16, 2017

Det største sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie er nu på plads.

Ribe Jernstøberi – som er mest kendt for produktion af Rio radiatorer – er flyttet fra bymidten i Ribe til erhvervsområdet i Ribe Nord. Det 80.000 m2 store fabriksareal har siden 1848 ligget midt i Ribe, Danmarks ældste by. Det efterlader et stort og spændende byområde som nu skal udvikles til en ny bydel.

Den 12. Oktober 2017 blev det offentliggjort at DEM-ESB, sammen med totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten A/S, Schønherr A/S og Urban Creators ApS, har vundet projektet.

Vi bidrager til helhedsplanen med en strategi for et minimeret energibehov og en bæredygtig energiforsyning inkl. optimering af dagslysadgang og lokal energiproduktion, baseret på solceller. Derudover vindstudier for sikring af et attraktivt udeklima på bydelens pladser og byrum.

Der deltog over 100 personer i offentliggørelsen af konkurrenceresultatet, der blev foretaget af Esbjergs borgmester Johnny Søtrup. Vinderforslaget blev gennemgået af Professor Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole.

Konkurrencen om Helhedsplan for Jernstøberiet i Ribe er udskrevet af partnerne Ribe Jernindustri A/S, Realdania og Esbjerg Kommune.

Lars Autrup, projektchef i Realdania, udtaler:

– Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter.

Læs mere her: Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe


Konference: RESPONSIBLE ENERGY 2017

Posted on: oktober 10, 2017

Fremtidens energi skaber nye udsigter

Verdensmålene – et strategisk valg for virksomhederne:

Det er et faktum, at der både i civilsamfundet og på politisk niveau er skabt en øget bevidsthed om et stærkt stigende ressourceforbrug. En global accept af FNs Verdensmål, der sætter fokus på optimeret energiudnyttelse og -forbrug, understreger tydeligt denne positive udvikling.

På konferencen Responsible Energy d. 25. oktober 2017 vil vores CEO Jørn Lykou, uddybe tendensen; Verdensmål og energiudvikling – og fortælle om, hvordan de to hænger sammen i bæredygtige forretningsstrategier.

Du finder det fulde program for dagen, samt mulighed for tilmelding her.

Læs om Dansk Energi Management & Esbensens bidrag til konferencen her.

 


Energirådgivere for Arena Aabenraa

Posted on: september 8, 2017


Den nye Arena Aabenraa til 80 mio. kr. blev for nylig indviet med stor festivitas og mange deltagere. Dansk Energi Management & Esbensen har været byggeledere og energirådgivere for projektet samt forestået projektering af El-installationer.

Arenaen, der kan rumme 3.000 tilskuere, blev indviet med en håndboldkamp mellem SønderjyskE` herre ligahold og danmarksmestrene fra Aalborg Håndbold. Arenaen skal være hjemmebane for SønderjyskE` damehold, der ved indvielsen spillede en opvisningskamp mod Füchse Berlin.


Global Compact International Yearbook 2017

Posted on: september 8, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen har nu fornøjelsen af at være en del af Global Compact International Yearbook 2017, der illustrerer bedste praksis inden for arbejdet med FNs bæredygtige udviklingsmål.
Vores bidrag (s. 94) fremhæver måden, hvorpå målene for bæredygtig udvikling (SDG) kan tilpasses virksomhedens strategi og bruges som et værktøj til forretningsudvikling.

Med udgangspunkt i de SDG’er, der er tættest forbundet med vores markedsområder, har vi integreret bæredygtige udviklingsmål og SMART-indikatorer på tværs af alle vores projekter. Dette gør det muligt at påvise, hvilken indvirkning vores projekter har på opfyldelse af SDG’erne. Derudover kan vi måle projekternes indflydelse i vores nyudviklede online SDG-system, der genererer ’Impact Tracking Reports’ til intern og ekstern distribution.

Global Compact International Yearbook 2017


Aarhus Kommune CO2-neutral i 2030!

Posted on: august 21, 2017

Hvordan bliver Aarhus Kommune CO2-neutral i 2030?

En del af svaret er kommunens store energirenoveringsprojekt, Aa+, hvor samtlige af kommunens ejendomme gennemgår et energieffektivt løft.
Og vi er derfor meget stolte af, at Aarhus Kommune har valgt os som rådgiver til energirenovering af ca. 100 ejendomme.
I projektet skal vi i et tæt samarbejde med Aa+-sekretariatet, og ejendommenes brugere finde de mest rentable energiprojekter ud fra et totaløkonomisk perspektiv.

Til vores stærke team har vi desuden tilknyttet MOE A/S til at supplere teamet med både tværfaglige energirådgivere og specialister.

Foruden en stor reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, bidrager Aa+-projektet også til styrkelse af den østjyske jobskabelse, da det som udgangspunkt er lokale håndværkere, der skal udføre opgaverne.


Prækvalificeret til konkurrence om udvikling af kulkransporet i Aarhus

Posted on: juni 14, 2017

Kulkransporet – Foto: Aarhus Kommune

På hold med Vandkunsten, STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, RAW Mobility og Smith Innovation, er Dansk Energi Management & Esbensen udvalgt til at afgive bud på, hvordan området omkring Kulkransporet i Aarhus kan udvikles til en ny ‘High line’ park i Aarhus Sydhavn.

Konkurrencen skal vise, hvordan Kulkransporet kan styrke sammenhængen i hjertet af Aarhus, og hvordan sporet kan knytte kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen, i relation til både erhverv, byliv og social mangfoldighed.

Kulkransporet blev i industriens storhedstid brugt til at transportere kul til gasværket, og det udgør i dag en vigtig del af Aarhus’ kulturarv.

Konkurrencen løber hen over sommeren, og vi glæder os til at afgive vores bud på løsningen!


Bygningsstyrelsen sparer 7 mio. på varme- og elregningen

Posted on: juni 13, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen, har i det forgangne år arbejdet med at energioptimere og renovere 12 af Bygningsstyrelsens ejendomme, herunder adskillige politistationer, Politiskolen i København, Sankt Annæ Palæ, Københavns Byret og Udenrigsministeriet.

Projektet er nyskabende idet det er første gang, indenfor større offentligt byggeri, at et rådgivende ingeniørfirma agerer totalentreprenør.
Med DEM-ESB i spidsen som Totalentreprenør er Performancetest blevet udført og gennemarbejdet med rådgivererfaring, til stor gavn for projektet.

Læs mere om projekter her


Idrætshøjskolen i Sønderborg – Renovering af svømmehal

Posted on: maj 16, 2017

Foto: Idrætshøjskolen i Sønderborg

Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) står overfor en totalrenovering af deres svømmehal (inkl. 25 meter svømmebassin). Svømmehallen er, efter 60 års brug, meget nedslidt og meget snart opfylder den ikke længere Miljøstyrelsens krav til vandbehandling.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S udarbejdede i 2015, sammen med Teknologisk Instituts Svømmebadsteknik og Oesten Arkitekter en tilstandsrapport og et projektforslag til et renoveringsprojekt til ca. 20 mio. kr., som skolen efterfølgende søgte fondspenge til.

Skolen har nu fået tilsagn om en del af de ansøgte midler, og samtidig har skolen selv midler til en del af de nødvendige foranstaltninger.
IHS har derfor bedt Dansk Energi Management & Esbensen A/S, i samråd med Teknologisk Institut, om en analyse af, hvilke tiltag, der bør udføres her og nu, og hvilke der kan vente til hele finansieringen på de 20 mio. kr. er på plads.

Projektet løber fra 2017 og et par år frem.


Kløften Park Ejerlejligheder, Haderslev

Posted on: maj 11, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S er valgt som ingeniører på et privat nybyggeri med 30 ejerlejligheder i ”Kløften Park”, centralt beliggende i Haderslev.

A78 Arkitekter er totalrådgivere på opgaven, og Ian Hobson er med som underrådgiver på konstruktioner.

De ydre rammer i arkitektur, materiale- og farvevalg tilpasses de historiske rammer i området, med rødt tegltag, grønne vinduer og med hvidskurede mure – for at være tro mod stilen i den fredede hovedbygning, Marienlyst, der er bygget i 1827. Boligernes indretning tilpasses tidens forventninger og krav til den moderne bolig.

De 30 lejligheder er fordelt på 5 ens 3-etagers blokke, med 6 lejligheder i hver.
Byggeriet forventes udbudt i 2 selvstændige etaper med henholdsvis 18 og 12 lejligheder.

Projekteringen er igangsat, og første etape forventes udbudt september 2017, med opstart af byggeriet inden udgangen af året.


Udskiftning af halmkedel for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Posted on: maj 10, 2017


Som bygherrerådgivere for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. i Ubby-Jerslev på Vestsjælland har Dansk Energi Management & Esbensen A/S tidligere udbudt udskiftningen af en eksisterende 4,8 MW halmkedel til en ny 7 MW halmkedel samt udvidelse af eksisterende halmlager i totalentreprise.

Halmkedlen anvendes som den primære varmeproduktionsenhed sammen med et solvarmeanlæg på 12.000 m2, der er etableret i 2013.

Totalentreprisen omfatter udskiftning af eksisterende halmkedel og halmdriftslager til et nyt, fuldt funktionsdygtigt halmkedelanlæg inklusive røggasrensning, centralt SRO SYSTEM, ny 30 meter stål-skorsten, askelager samt nyt nødstrømsanlæg.

Byggearbejdet med udskiftningen og udvidelsen er nu godt i gang, og den nye halmkedel forventes taget i brug i efteråret 2017 til glæde og gavn for de ca. 850 fjernvarmebrugere i Ubby-Jerslev og Rørby, der i dag modtager varme fra værket.


100 ejendomme skal energirenoveres i Aarhus Kommune

Posted on: maj 4, 2017

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er netop blevet udvalgt til at afgive et tilbud til Aarhus Kommune på energirenovering af 100 daginstitutioner. Opgaven er del af Aarhus Kommunes ambitiøse Aa+ projekt, der skal bidrage til, at kommunen bliver CO2-neutral i 2030.

 

Opgaven indeholder både en foranalyse af energisparepotentialet, en projekteringsperiode samt byggeledelse og fagtilsyn. For at kunne tilbyde Aarhus Kommune det stærkeste team til opgaveløsningen, er MOE blevet tilknyttet vores team som underrådgiver. Projektet vil starte op efter sommerferien og løber i 1½ år.

Vi glæder os til at afgive tilbud på opgaven.


SmartEnCity Network Webinar

Posted on: april 24, 2017


Torben Esbensen fra Dansk Energi Management & Esbensen havde den 19. april 2017 et indlæg på SmartEnCity netværks-seminar om energirenovering af almene etageboliger.

Webinaret er gratis og kan høres/ses her

Med afsæt i vores erfaringer fra tre boligforeninger i Sønderborg Kommune, illustrerer Torben Esbensen hvorledes vi har arbejdet med energirenovering af de almene etageboliger.
De tre boligforeninger gennemgår individuelle renoveringer af deres boligblokke, men flere tiltag går igen; solceller på taget, udskiftning af fællesbelysning til LED, energieffektive døre og vinduer, isolering af ydervægge og tage.
Med disse tiltag, der reducerer energiforbruget og øger egenproduktionen, bliver boligblokkene stort set forsynet med vedvarende energi alene.

SmartEnCity er et projekt finansieret under EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre Smart Zero Carbon Cities til en realitet i Europa.
Projektet er et samarbejde mellem de 3 små og mellemstore byer Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark, og projektet har i alt fået tildelt ca. 208 mio. kr. hvoraf de ca. 50 mio. kr. er tildelt Sønderborg.
Projektet er en vigtig brik for Sønderborg, for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029, hvilket både borgere, virksomheder og politikere støtter op om. Projektets navn SmartEnCity kommer fra Smart Energy City og handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det.


Prækvalificeret til international projektkonkurrence om Papirøen

Posted on: april 4, 2017

Københavns Kommune har nu offentliggjort navnene på de fem teams, der skal konkurrere om at skulle tegne et vandkulturhus, en promenade og et havnebad på Christiansholm i København, der i daglig tale går under navnet Papirøen.

DEM-ESB udgør sammen med BIG – Bjarke Ingels Group, COBE, Hundsbæk & Henriksen, SLA Landsarkitekter, Teknologisk Institut, Gade & Mortensen og kunstnergruppen A KASSEN ét af de udvalgte teams, der er prækvalificerede.
I alt ansøgte 24 teams om at blive prækvalificeret til den internationale projektkonkurrence.

Udviklingen af Papirøen sker som et led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn, som blandt andet skal få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 2. juni 2017. Det vindende team ventes offentliggjort i begyndelsen af december ovenpå en række bedømmelses- og forhandlingsrunder. Den samlede udvikling af Papirøen forventes påbegyndt i starten af 2018 og ventes færdig i slutningen af 2021.


Vindere af Kähler-konkurrence

Posted on: april 4, 2017

Ida Stoltze

Vinderne af vores Kähler-konkurrence på Building Green Aarhus i sidste uge blev Dorthe Sode fra Dansk Lys og Ida Stoltze, studerende på Navitas. Tillykke til jer!

Tak til alle jer der deltog i konkurrencen, og tak for alle de mange besøg ved vores stand.


Tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum

Posted on: marts 30, 2017


Hos Dansk Energi Management & Esbensen er vi netop nu i gang med at udarbejde en tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Arbejdet indebærer bl.a. foretagelse af en visuel inspektion af klimaskærmen, termografering af udvalgte bygningsdele samt udarbejdelse af en tilhørende vedligeholdelsesplan.

Tilstandsvurderingen skal hjælpe ARoS med at sikre det fornødne overblik, samt at skabe en mere hensigtsmæssig planlægning af fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

 


Mød os ved stand nr. 44 – Building Green Aarhus 2017

Posted on: marts 29, 2017


Hele dagen i dag og igen i morgen, er vi at finde ved stand nr. 44 på Building Green i Aarhus.

Vi ses!

 


Building Green Aarhus 2017

Posted on: marts 21, 2017


Den 29.-30. marts kan du møde Dansk Energi Management & Esbensen ved stand nr. 44 på Building Green Aarhus.

Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet – og når arrangementet løber af stablen i Centralværkstedet på Aarhus Havn, bliver det Building Greens første Aarhus-event.

Hos DEM-ESB glæder vi os meget til nogle gode dage med dialog, sparring og networking med alle jer, der kigger forbi vores stand.

 


DEM-ESB’s første årlige bæredygtighedsrapport er nu på hylden!

Posted on: marts 9, 2017


Hos Dansk Energi Management & Esbensen har vi netop lanceret vores årlige bæredygtighedsrapport!
Læsere vil ikke kun få et indblik i vores interne indsats for bæredygtighed, men vil også kunne læse om hvordan vi måler vores arbejde i forhold til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Højdepunkter fra ”Our Footpoint” omhandler firmaets indsats med hensyn til blandt andet en vurdering af medarbejdernes trivsel, en måling af vores indsats for CO2-reducering samt et indblik i vores Business Integrity Management System (BIMS).

”Our Impact” måler derefter nøjagtigt hvordan den enkelte medarbejders arbejde bidrager til de globale bæredygtighedsmål. Nøgletal heri viser de såkaldte SMART indikatorer, som Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet på baggrund af vores mere end 20 års erfaring med monitorering og evaluering.

 

Sustainability Report 2015-2016


Solceller – Lillerød Rensningsanlæg

Posted on: marts 8, 2017

Solcelleanlæg ved Lillerød Rensningsanlæg

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har for ‘Forsyningen Allerød Rudersdal A/S’ forestået opførelsen af et markplaceret solcelleanlæg, på 232 kWp svarende til 1425 m2 solcellepaneler.

Anlægget har en årlig ydelse på 235.000 kWh – svarende til 27 % af rensningsanlæggets samlede strømforbrug.
Anlægget er kalkuleret og tilpasset i størrelse, på baggrund af rensningsanlæggets årlige forbrug af strøm, således at stort set hele produktionen fra solcelleanlægget aftages af rensningsanlægget selv.

Solcellepanelerne er hævet fra terræn, så fårene på marken, der holder bevoksningen nede, kan græsse frit.

Officiel indvielse af anlægget er fredag d. 21. april 2017 kl. 14 – Alle er velkomne.


DEM-ESB bærer Klimastafetten for Aarhus Kommune

Posted on: marts 6, 2017


År tilbage satte Århus Kommune gang i KLIMASTAFETTEN, som en måde at kickstarte klimasamarbejdet med og mellem virksomheder i Århus. Med stafetten bliver der sat spot på klimaindsatsen i århusianske virksomheder gennem involvering af medarbejderne og fortælling af de gode historier.

 

Klimastafetten er denne gang landet hos Kirsten Mariager, der er senior konsulent her hos Dansk Energi Management & Esbensen:

“En af de store udfordringer ved den grønne omstilling er at værdisætte og synliggøre effekterne af bæredygtighed – det gælder både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Det er desværre ofte en hindring for igangsætning af bæredygtige investeringer.

Alle taler om det voksende globale behov for bæredygtig udvikling. Og verdenssamfundet har formelt forpligtet sig til FNs 17 bæredygtige udviklingsmål  – de såkaldte Sustainable Development Goals –  eller SDGer. Forpligtelsen gælder for os alle – også for Århus Kommune og dens erhvervsliv. Århus Klimaplan 2016 – 2020 sætter de lokale rammer for store dele af denne forpligtelse – og vi bør derfor gribe mulighederne som SDGerne giver. SDGerne danner en fælles reference og kommunikationsplatform, der kan fremme værdisætningen og synliggørelsen af den grønne omstilling i Aarhus – og i sidste ende være katalysator for at fremme den grønne vækst lokalt.

Dansk Energi Management og Esbensen har udviklet et SDG-modelværktøj, der systematisk omsætter og formidler værdien af organisationers bæredygtige indsatser og bidrag til opfyldelse af FNs bæredygtige udvklingsmål.”

 


Projektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K

Posted on: februar 27, 2017

Hotel Herman K, Bremerholm 6 – Efter (Illustration: Dansk Ejendoms Management)

Bremerholm 6 – Før

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har forestået ingeniørprojektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K, beliggende i den nedlagte transformerstation på Bremerholm 6. Hotellets nærmeste naboer er Magasin og Hotel D´Angleterre ved Kongens Nytorv.

Ingeniørprojektering består af energirammeberegninger, energirenovering samt alle tekniske installationer inden for ventilation, vand, varme, køl, sprinkling, el, solceller og elevator.
Ønsket om at lave en eksisterende meget ”rå” betonbygning om til et 5-stjernet hotel har været særdeles spændende, men også udfordrende for de implicerede ingeniører.

En væsentlig faktor i projekteringen var, at føringsvejene for installationer nærmest var givet på forhånd og på ingen måde levede op til pladskravene for implementering af de forskellige installationstyper.

Af hensyn til komforten blev der endvidere stillet store krav til ventilation samt ikke mindst til mulighederne for opvarmning og køling, i takt med vejrets skiften.
Yderligere skulle der selvfølgelig tages hensyn til de mange myndighedskrav, der skal overholdes. Specielt i forhold til brandalarmering, varslingsanlæg, flugtveje og sprinkling.

Under hele byggeperioden varetages byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af Dansk Energi Management & Esbensen, og vi glæder os til at se hotellet stå færdigt i 2018.

 

Læs mere om Hotel Herman K her.


Vinder af konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter

Posted on: februar 22, 2017

Foto af projektforslaget

Dansk Energi Management & Esbensen har vundet konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter for Sønderborg Kommune.
Projektgruppen består desuden af A78 Arkitekter, Tegnestuen Regnbuen og Ian Hobson Rådgivende Ingeniører.
Byggeriet omfatter nybyggeri på 1.250 m², til-og ombygning på 650 m² samt let ombygning på 3.000 m² – et projekt til ca. 30 mio. kr.


Nomineret til ”Mies van der Rohe”-prisen

Posted on: februar 8, 2017

Kannikegården i Ribe, hvor DEM-ESB har været rådgivende ingeniører, er nomineret til den europæiske arkitekturpris: ”Mies van der Rohe”-prisen, der betragtes som en af verdens mest prestigefyldte arkitekturpriser.

355 projekter var i år valgt ud til at konkurrere om den eftertragtede Mies van der Rohe-pris. Nu er feltet snævret ind til bare 40 værker, der alle fremhæver mulighederne og tendenserne i nutidens europæiske områder. Kun tre danske projekter er sluppet gennem nåleøjet til at komme i betragtning til årets Mies van Der Rohe-pris.

I midten af februar bliver de endelige finalister annonceret, og først i maj løftes sløret for vinderen.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har tegnet bygningen sammen med Oesten Arkitekter i Aabenraa.

Kannikegården fungerer som menighedshus for Ribe Domkirke.


Vi søger ingeniører…

Posted on: januar 19, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S vækster,

og vi søger derfor flere dygtige ingeniører.

Se alle vores åbne stillingsopslag her.

 

Erfarne VVS-/ventilationsingeniører søges til vores kontor i Aarhus

Til styrkelse af vores team søger vi erfarne, dynamiske og ambitiøse VVS-/ventilations- og bygningsingeniører til vores kontor i Aarhus med erfaring indenfor projektering af tekniske installationer og med kendskab til byggeteknik.

Ledende VVS-/ventilationsingeniør søges til vores kontor i Aarhus (evt. København)

Til vores kontor i Aarhus, søger vi lige nu en erfaren VVS-/ventilationsingeniør/projektleder, der har lyst til at stå i spidsen for videreudviklingen og styrkelsen af fagområdet og vores projekterende team på tværs af vores tre kontorer.

Diplom-/civilingeniører søges til vores kontorer i Aarhus og Sønderborg

Til vores kontorer i Århus og Sønderborg søger vi diplom- og civilingeniører, med kompetencer indenfor projektering af tekniske installationer, og som også interesserer sig for energirenovering, energidesign, indeklima, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri.


Vinder af parallelopdraget Stigsborg Havnefront

Posted on: januar 18, 2017


Det tidligere industriområde Stigborg Havnefront i Nørresundby skal omdannes til en attraktiv ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv og rekreative arealer.
Det ca. 55 ha store område strækker sig mellem Limfjordsbroen i vest og Limfjordstunnellen i øst og er Aalborgs største byudviklingsprojekt i nyere tid.

Sammen med Vandkunsten, BOGL, Oxford Research, Via Trafik og Mette Lis Andersen har DEM-ESB vundet parallelopdraget om udarbejdelse af et forslag til en udviklingsplan for den nye bydel. Det er et enstemmigt Aalborg Byråd, der har udvalgt teamet til at arbejde videre med forslaget, frem mod en endelig udviklingsplan for Stigsborg Havnefront.

Hovedgrebet i planen er etableringen af en Danmarks største byparker oven på den gamle Kemira-grund. Byparken danner ramme for en række langtidsholdbare strategier for bæredygtig byudvikling.

Der er i forslaget bl.a. fokuseret på sikring af minimalt energiforbrug, optimale dagslysforhold og implementering af smart city teknologier ligesom en række udvalgte DGNB-indikatorer har indgået i udviklingen af forslaget.