År: 2016

Dansk Energi Management & Esbensen søger grafisk designer med flair for kommunikation

Posted on: december 16, 2016


Er du en kreativ og engageret grafiker, og brænder du for at udarbejde grafiske materialer?

Så er du måske vores nye kollega.

Læs stillingsopslaget her


Bygherrerådgiver på flytning af Post Nord’s store brevsorteringscenter i Østdanmark

Posted on: december 6, 2016

postnord
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har været bygherrerådgiver på flytning af Post Nord’s store brevsorteringscenter i Østdanmark, som flytter til 20.000 m2 nyrenoverede lokaler i Høje Taastrup.
Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udarbejdelse af udvidet forprojekt og udbud i to Totalentrepriser for henholdsvis administration- og produktionsområderne samt været gennemgående bygherrerepræsentant gennem hele udførelsesfasen.
Der har igennem hele projektet været stort fokus på bl.a. etablering af gode dags- og kunstlysforhold i produktionsområderne.

Den officielle indvielse fandt sted den 11. november 2016.


Indlæg på China-Denmark Regions and Cities Forum i Beijing

Posted on: december 2, 2016

Haiyan

Zero Carbon House

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er inviteret til at holde et indlæg på den dansk-kinesiske samarbejdskonference, der afholdes i Beijing den 5.-6.december 2016.

Temaet er ”Green Solutions for Sustainable Urbanisation ”, hvor DEM-ESB præsenterer de tre projekter, som firmaet har gennemført i Haiyan City i Zhejiang Province indenfor rammerne af samarbejdsaftalen mellem Sønderborg Kommune og Haiyan County.

De tre projekter er:

 • Zero Carbon House, som er designet af DEM-ESB og opført i Haiyan.
 • Danish Low Carbon Street i Haiyan: Design af en bæredygtig masterplan for et 6 ha byområde centralt i Haiyan.
 • Universe Science Park i Haiyan: Design af en bæredygtig masterplan for en ny science park på 17 ha.

Fremtidssikring af Skamlingsbanken

Posted on: november 25, 2016

skamlingsbanken

Det nye besøgscenter er diskret placeret i det kuperede terræn. Næsten som en hule gemmer centret sig i landskabet under en græsklædt bakke. Visualisering: Cebra.

Den 21. november blev vinderforslaget i projektkonkurrencen om nyt besøgscenter, ved det historiske mødested Skamlingsbanken, afsløret.

Dansk Energi Managment & Esbensen er med i teamet bag vinderforslaget ”Skamlingsbanken – natur og stemmer, der samler”, sammen med Cebra, Opland Landskabsarkitekter, Drias Rådgivende Ingeniører og 2+1 Idébureau.

Skamlingsbanken er et af Sønderjyllands højeste punkter og har dannet bagtæppe for nogle af Danmarkshistoriens vigtigste taler. Den 113 meter høje bakke skråner ned til Mosvig ved Lillebælt, har igennem historien udgjort en naturlig scene for vigtige taler afholdt af blandt andet Grundtvig. Således handler arkitektkonkurrencen om at forene historiens vingesus og et unikt og karakteristisk landskab i et nyt besøgscenter.


Vi åbner kontor i NYC !

Posted on: oktober 28, 2016

img_2405img_2402
I forlængelse af vores undersøgelser af forretningsmuligheder i New York City, er vi glade for at kunne annoncere, at vi nu åbner kontor på Manhattan.
I første omgang vil vi satse på at udbygge vores services indenfor energieffektivitet, bæredygtigt nybyggeri, energirenovering, energiledelse og FNs bæredygtige udviklingsmål (SDG – Sustainable Development Goals).
Kontoret er i første omgang ikke fast bemandet, idet vi pendler frem og tilbage, hvilket en fleksibel lejeaftale gør muligt.
I hele uge 44 er vores markedsansvarlige indenfor energiledelse, Kirsten Mariager, at finde på kontoret.
I uge 45 er det vores CEO, Jørn Lykou.


Danish Energy Management

Grand Central Tech

335 Madison Avenue, 4th Floor
New York City, NY, 10017

Web: https://www.dem.dk/en/
Tlf. (646) 647-3038

Kontoret ligger lige ved Grand Central Station på Manhattan.


Vinder af masterplanen for udviklingen af Amager Fælled Kvarter

Posted on: oktober 27, 2016

vandkunsten_visualisering_boligstraede2000px

Illustration: Vandkunsten

Dansk Energi Management & Esbensen, Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab og Norconsult-Wessberg har vundet By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter, der er det sidste bykvarter i Ørestad.

Konkurrenceprogrammet forudsatte, at masterplanen skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri, primært boliger. I konkurrenceprogrammet efterlyste By & Havn en visionær grøn og blå profil, der forankrer byudviklingen i stedets natur syd for Grønjordssøen.

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune. Det er ydermere By & Havns målsætning at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og dette arbejde vil blive igangsat samtidig med kvalificeringen af masterplanen. Efterfølgende skal masterplanen danne udgangspunkt for et lokalplanforslag, som skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

 


Responsible Energy 2016

Posted on: oktober 11, 2016

csr
Fra COP21 har danske og internationale virksomheder fået klare ambitioner og nye rammer for deres arbejde, indsats og produkter. Men hvordan omsættes globale ambitioner til konkrete handlinger – i lokalt, nationalt og globalt perspektiv?

På CSR-konferencen Responsible Energy 2016 er Dansk Energi Management & Esbensen med.
Vi deler ud af vores viden og erfaring inden for Energiledelse og Strategisk Bæredygtighedsmåling. Ses vi?

Program for RESPONSIBLE ENERGY 2016


Skab merværdi med energiledelse og strategisk bæredygtighedsmåling!

Posted on: oktober 10, 2016

udklip-jp
Har du her i weekenden læst Dansk Energi Management & Esbensens skriv i Jyllands Postens særtillæg om Energi, bragt lørdag den 8. oktober 2016?
Vi beskriver vores arbejde med energiledelse og strategisk bæredygtighedsmåling, som er blandt vores kernekompetencer. Kan vi hjælpe dig igang?

Læs PDF-udgaven her.


Masterplan for ny forlystelsespark i Kina

Posted on: juli 15, 2016

Haiyan Masterplan

Energy Arena

DEM-ESB har i samarbejde med Bay Achitects, CD Link og Danfoss Universe udarbejdet en masterplan for en ny forlystelsespark med fokus på videnskab, teknologi og energi i Haiyan i Kina. DEM-ESB har udarbejdet en plan for energiforsyning og reduktion af energibehov i parken. Energikonceptet indeholder både traditionelle vedvarende energikilder som sol og vind, men også mere specielle installationer som algefacader, varmegenvinding fra spildevand og saltlagre for lagring af overskudsvarme.

Haiyan Universe Masterplan


Nomineret til World Architecture Festival Award

Posted on: juli 8, 2016

WorldArchitectureFestival

NærHeden smelter de sociale relationer fra den tætte by sammen med forstadens grønne kvaliteter og giver kommende beboere optimale rammer for en nem hverdag med stærke fællesskaber. Illustration: Arkitema Architects.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er sammen med blandt andre Arkitema Architects nomineret til en World Architecture Festival Award for arbejdet med byudviklingsprojektet NærHeden, som opføres ved Hedehusene mellem København og Roskilde. NærHeden er en bæredygtig nytænkning af forstadsmiljøet, hvor det nemme liv, fællesskaber og trivsel i kombination med nem adgang til naturen er prioriteret højt, hvilket er med til at skabe livskvalitet for beboerne, gøre byen grønnere og biodiversiteten større.

Projektet kan følges på www.naerheden.dk.


Helhedsrenoveringen af Skolen ved Sundet samt opførelse af et nyt stort fritidshjem i tilknytning til skolen

Posted on: juni 15, 2016

SkolenVedSundet
Vi er sammen med H+ Arkitekter, Rønnow Arkitekter og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma blevet prækvalificeret til helhedsrenoveringen af Skolen ved Sundet på Amager og opførelse af et nyt 1.300 kvm. stort fritidshjem i tilknytning til skolen.

Skolen ved Sundet fra 1938 er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og det regnes i dag for hans hovedværk, og skolen blev i 1990 fredet både ind- og udvendigt. Skolen skal nu, mens den er i drift, helhedsrenoveres og ombygges inden for seks definerede indsatsområder:

 1. Indvendig og udvendig genopretning,
 2. Energirenovering,
 3. Indeklima,
 4. Tilgængelighed,
 5. Klimatilpasning samt
 6. Modernisering.

Skolen ved Sundet er én af blot tre fredede folkeskoler i København, og efter tidligere at have renoveret og udbygget Sølvgades Skole, som er en af de to øvrige, ser vi frem til at arbejde videre med Skolen ved Sundet


New York Energy Week 2016

Posted on: juni 13, 2016

c86b982b-62b6-48f2-a6ca-7e26443f1167
DEM-ESB er i denne uge – som en del af delegationen fra Danish Cleantech Hub – repræsenteret ved New York Energy Week 2016. Med fokus på energieffektivitet inviterer Danish Cleantech Hub til en række arrangementer i løbet af ugen. Dette trans-atlantiske partnerskab samler forskningsinstitutioner samt offentlige og private interessenter, som en del af en større indsats for at fremskynde overgangen til en grønnere økonomi.
I løbet af ugen præsenterer vi vores kernekompetencer, samt vores ny-udviklede værktøj til ”Sustainability Management and Measurement” for bl.a. BEEx og NYU.
Vi glæder os!


Hilsen fra Rwanda…

Posted on: juni 10, 2016

AFR_Janine_Ampurire__Monitoring_and_evaluation_manager_IMG_9582

AFR-plakat med Janine Ampurire, Monitoring and Evaluation Manager

Navnet Rwanda er for de fleste først og fremmest forbundet med folkemordet i 1994. I mellemtiden har landet imidlertid gennemgået en imponerende udvikling, hvor man fra at være et fuldstændig ødelagt land… er rykket op til at være et af meget få lande i Afrika, der opfylder næsten alle FN’s globale udviklingsmål og har præsteret den hurtigste fattigdomsreduktion i Afrikas historie.

Samtidig med på mange måder at være et foregangsland – især på baggrund af den frygtelige forhistorie – er muligheden for at være en del af den økonomiske fremgang dog fortsat meget ulige fordelt. En af de organisationer, der forsøger at rette op på dette, er Access to Finance, Rwanda (AFR), der arbejder på at give fattige landarbejdere adgang til de finansielle markeder for dermed styrke deres indtægtsmuligheder. I den forbindelse administrerer og igangsætter AFR en lang række projekter, hvor det kan være vanskeligt at bevare overblikket over fremdrift m.v.

Med henblik på at effektivisere de daglige arbejdsgange og skabe overblik over de mange projekter udvikler Dansk ICT Management / Dansk Energi Management & Esbensen hen over sommeren 2016 on-site et web-baseret Management Information System, der til dels er skræddersyet til AFR’s behov, men samtidig er en applikation, der løser helt generelle problemstillinger i forbindelse med projektstyring i forhold til målopfyldelse, rapportering mv.

Overordnet arbejder AFR (i lighed med en lang række andre ”hjælpeorganisationer”) ud fra en metode kaldet ”Theory of Change”, hvor man ser indsatsen i de enkelte projekter som en del af fødekæden i forhold til de overordnede mål. Det af Dansk ICT Management udviklede system understøtter således ikke blot styring af det enkelte projekt med hensyn til aktiviteter, opsætning af mål mv. men også den mere overordnede rapportering i forhold til i hvilket omfang de enkelte projekter bidrager til de overordnede mål.


Prækvalificeret til at afgive bud på om- og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

Posted on: juni 6, 2016

Vejen Raadhus_2014
Vi er sammen med Årstiderne Arkitekter og Orbicon blevet prækvalificeret til at afgive bud på om- og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus.
Vejen Kommune ønsker med projektet at skabe et markant BR2015-byggeri med nutidige arbejdspladser for medarbejderne på rådhuset og selve indretningen af byggeriet skal ske med fleksible åbne kontormiljøer, hvor arbejdsmiljøet vægtes meget højt specielt i forhold til lyddæmpning og temperaturforhold. Indretningen af arbejdspladserne skal endvidere understøtte nye måder at arbejde på – såkaldt New Ways of Working, hvilket altsammen ligger indenfor vores kerneområder.
Vi ser frem til næste fase!


Udbud: Udskiftning af eksisterende halmkedel samt udvidelse af halmlager for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Posted on: maj 26, 2016

Hvidebæk
Som bygherrerådgivere for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. i Jerslev på Vestsjælland har Dansk Energi Management & Esbensen A/S nu udbudt udskiftningen af den eksisterende 4,8 MW halmkedel til en ny 7 MW halmkedel samt udvidelse af det eksisterende halmlager i totalentreprise. Efter den igangværende prækvalifikation løber tilbuds- og forhandlingsfasen frem til oktober, hvor der indgås kontrakt med vinderen. Byggearbejdet med udskiftningen og udvidelsen starter op i foråret 2017 og den nye halmkedel tages i brug i efteråret 2017 til glæde og gavn for de ca. 850 fjernvarmebrugere i Ubby, Jerslev og Rørby, der i dag modtager varme fra værket.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt og kan downloades på Byggeweb via www.rib-software.dk ved at søge på TN077544 efter log in.


Dansk Energi Management & Esbensen er nu medlem af Global Compact

Posted on: april 12, 2016

UN Global Compact
Dansk Energi Management & Esbensen er rigtig glade for, i februar 2016, at være blevet medlem af Global Compact, fordi vi nu er i stand til at måle effekten af ​​vores daglige arbejde og sætte det i perspektiv. Dette omfatter vores danske og internationale markeder og alle vores interessenter på globalt plan.
Vores interne initiativ mod bæredygtighedsmåling blev anført af vores deltagelse i FNs topmøde for bæredygtig udvikling 2015 i New York.

Men principperne bag Global Compact har en lang tradition i organisationen som helhed. I 2003 vedtog Danish Management Group en Code of Ethics og Integrity Management System, som blev oprettet efter de ti (dengang ni) principper for FNs Global Compact, og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, og at bruge disse som en standard for erhvervslivet praksis.
DEM-ESBs medlemskab af Global Compact bygger dermed på mere end et årtis arbejde, der er medvirkende til systematisk at sikre, at menneskerettighederne respekteres, arbejdsnormer opretholdes, korruption bekæmpes i alle former og miljømæssige konsekvenser minimeres i alle aktiviteter.
 
Læs brevet fra vores CEO Jørn Lykou her.
 
Læs om vores medlemskab af Global Compact her.


Vindere af konkurrence om nyt gymnasium og banebro i Viborg

Posted on: april 8, 2016

Viborg

Illustration: CUBO Arkitekter

Dansk Energi Management & Esbensen er med på det vindende hold til nyt gymnasium og ny banebro i Viborg, benævnt Hærvejskvarteret.

Vinderholdet består udover DEM-ESB af Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg, ISC Rådgivende Ingeniører samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras.

Hærvejskvarteret består af to selvstændige projekter – et 13.000 m2 nyt stort gymnasium for Mercantec, der skal ligge ved siden af Viborg Station/Viborg Svømmehal, samt en ca. 270 m lang banebro, der skal fungere som stiforbindelse mellem Viborg Midtby og den sydlige bydel.

DEM-ESB skal på projektet varetage opgaverne indenfor energi- og bæredygtighedsdesignet, indeklimaforhold samt projektere alle tekniske installationer.

Læs mere her:

http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2016/Marts/Projektkonkurrence

http://baneby.viborg.dk/Projekter/Banebro-og-gymnasium


Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave på vej i Brøndby Strand

Posted on: februar 26, 2016

broendby_raekkehuse_hoejhuse-e1449567275593
Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave er på vej i Brøndby Strand, og vi er glade for hos Dansk Energi Management & Esbensen at kunne fortælle, at vi sammen med Danakon, JJW Arkitekter, Torkil Laursen og Teknologisk Institut har vundet første etape af renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.
Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering samt efterfølgende totalrenovering af 320 boliger fordelt på fem højhuse. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og P-kældre.

Vi glæder os til at komme i gang!

Læs om projektet her.


Energitjek på Boesagerskolen

Posted on: februar 22, 2016

Energitjek Boesagerskolen

Klik på artiklen for at læse mere…

Dansk Energi Management & Esbensen energiscreener størstedelen af Egedal Kommunes i alt 114 bygninger i løbet af forår/sommer 2016. På baggrund af resultaterne vil Egedal Kommune vurdere, hvilke bygninger der skal energirenoveres. Det sker i efteråret 2016.

En foreløbig vurdering på baggrund af energiscreeningen på Boesagerskolen viser, at anlæggenes elforbrug kan halveres ved udskiftning til nye anlæg. Nye anlæg vil også betyde betragtelige varmebesparelser, en væsentlig forbedring af indeklimaet, ligesom skolen vil få reduceret fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.


Prækvalificeret til totalrådgivning for Syddjurs Kommune

Posted on: februar 18, 2016

Billeder fra juni 2011 176_5
Vi er blevet prækvalificeret til totalrådgivning for Syddjurs Kommune, i forbindelse med udvikling og opførelse af 28 nye pleje-/ældreboliger, fælleshuslokaler, servicearealer og demensdagcenter i Kolind.

Syddjurs Kommune har i forbindelse med udbuddet særligt fokus på at demensomsorgen skal være forbundet med tryghed, nærvær og høj faglighed, hvilket betyder, at følgende parametre vægtes højt:

 • Fleksibel indretning af boliger og fællesarealer
 • At Lyd- og lysmiljø understøtter døgnrytmen og giver livskvalitet
 • At uderummet er lige så vigtigt som inderummet
 • At teknologianvendelse er velovervejet og fremtidssikret
 • At rehabilitering og fysisk træning tænkes ind som en stor del af hverdagen
 • At der kan laves mad i boenhederne
 • At pårørende føler sig velkomne
 • At der er mulighed for et hotelophold i en presset situation
 • At der skabes en velfungerende arbejdsplads
 • At der tilbydes et attraktivt og varieret tilbud til hjemmeboende med demenssygdom
 • At der kan skabes et fagligt centrum med plads til udvikling af demensindsatsen

Dansk Energi Management & Esbensen har stor erfaring fra tidligere, med lignende opgaver, herunder Fælledgården på Østerbro, Hadbjergparken i Hadsten og Helsingør Handicapcenter.

Til opgaven for Syddjurs Kommune, er vi på hold med AART Architects, DRIAS Rådgivende Ingeniører og Vega Landskab.


Energioptimering for Bygningsstyrelsen

Posted on: januar 18, 2016

bygst
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har netop vundet en stor totalentrepriseaftale omkring energioptimering for Bygningsstyrelsen. Aftalen omhandler energioptimering af 12 større administrations- og kontorejendomme deriblandt Udenrigsministeriet.

Projektet vil reducere energiforbruget i ejendommen med minimum 15% og er det første i Danmark, hvor de energibesparende tiltag vil blive performancetestet i forbindelse med aflevering. Performancetesten vil sikre, at det installerede udstyr lever op til de opstillede energieffektive krav, og forventes at blive retningsgivende for fremtidige energioptimeringer er bygningsmassen i Danmark.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S vil benytte sig af en utraditionel fremgangsmåde, der sikrer Bygningsstyrelsen størst mulig værdi i alle projektets faser. Til projektet vil Dansk Energi Management & Esbensen A/S tilknytte kvalitetsbevidste samarbejdspartnere, der har stor erfaring med at energioptimere bygninger i drift.

Opgaven vil blive udført i 2016, og omhandler fagområder som CTS, VVS, ventilation, belysning, solceller, køleanlæg og klimaskærmsforbedringer.