År: 2015

Prækvalificeret til større renovering af N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus

Posted on: december 22, 2015

Fjordsgade
Dansk Energi Management & Esbensen er på hold med CEBRA og DRIAS Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til opgaven om en større renovering af N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus, der i fremtiden skal danne rammerne omkring byens nye Fritids- og Foreningshus.

Bygningen der i dag fungerer som skole og SFO overgår til Sport og Fritid og skal fremadrettet benyttes til undervisning, administration, bevægelse og kreativitet. Et multifunktionelt hus, der skal kunne bruges på tværs af foreningerne og med stor fokus på foranderlighed og fleksibilitet. Der er primært tale om en renoveringsopgave som omfatter i alt ca. 7 000 m²  fordelt over 1 hovedbygning samt 4 mindre bygninger i skolegården.

Foruden en større renovering, vil der ligeledes være arbejder vedr. energirenovering af bygningen. Disse tiltag er forud for projektet kortlagt og beskrevet, men vil blive en del af det samlede entrepriseudbud.


Egedal Kommune vil sænke energiforbruget

Posted on: december 22, 2015

AstridOgJakob_farve_IMG_5175
Egedal Kommune sætter frem til 2019 fokus på at sænke energiforbruget i kommunes bygninger. Målet er et bedre indeklima og en besparelse på 5 millioner kroner.

Vi er meget glade for, at Egedal Kommune har valgt os til at være med til at sænke energiforbruget og forbedre indeklimaet. Til projektet har vi udviklet en særlig brugerorienteret tilgang, der gør at brugerne bliver involveret i arbejdet på lige fod med det tekniske aspekt.

Læs mere her.


Det danske Zero Carbon House i Haiyan er nu indviet…

Posted on: november 24, 2015

IMG_5284IMG_5263
Det danske Zero Carbon House i Haiyan er nu indviet. Otte danske firmaer deltog i indvielsen, her i blandt Dansk Energi Management & Esbensen, som har stået i spidsen for planlægningen af ZERO++-huset.
Arbejdet har banet vejen for, at vi også skal stå i spidsen for design og energiprojektering af den øvrige del af Danish Low Carbon Street.

Læs mere om indvielsen her.


Prækvalificeret til udviklingen af et tre hektar stort og centralt beliggende område i Roskilde, til boliger, storbutikker og erhverv!

Posted on: november 9, 2015

NyØstergade

Vi er på hold sammen med bl.a. Tegnestuen Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab blevet Området skal udvikles til et levende, attraktivt og på alle måder bæredygtigt byområde, som kan danne bro mellem den nordlige og sydlige del af byen og bidrage til skabelsen af en dynamisk bymidte. Dette kommer bl.a. til at ske ved etablering af nye forbindelser, der skal sammenkoble området med den historiske bymidte på tværs af jernbaneterrænet ved stationen.


Prækvalificeret til konkurrence om 104 plejeboliger m.m. ved Paris

Posted on: oktober 30, 2015

Frankrig
Vi er med Tegnestuen Vandkunsten og de to franske arkitekt-/ingeniørfirmaer, NGARCHITECTURES og BCCB blevet prækvalificeret i konkurrencen om et energirigtigt og bæredygtigt plejeboligprojekt med 104 boliger, fællesfaciliteter, fysio-/ergoterapi.

Holdet blev først udvalgt blandt 60 ansøgere og er efter en præsentationsrunde i Paris endeligt udvalgt, som ét af tre hold.

Det 8.500 m2 store nybyggeri, kaldet Sainte-Marthe à Bobigny, skal opføres i Bobigny, en forstad til Paris. Projektet har fokus på velfærdsteknologi og bæredygtighed, og der lægges vægt på det sociale fællesskab og ’hjemlighed’.
Projektet omfatter endvidere en børnehave.


Prækvalificeret til opførelsen af ca. 70 almene boliger på Beauvaisgrunden i København

Posted on: oktober 27, 2015

Beauvaisgrunden
Vi er blevet prækvalificeret til opførelsen af ca. 70 almene boliger på Beauvaisgrunden i København. Her ønsker Boligforeningen 3B at skabe attraktive og bæredygtige boliger i høj kvalitet, og både den yngre og den ældre generation skal kunne se sig selv bo her gennem et helt liv, hvorfor der skal leveres et stærkt og fleksibelt bokoncept med fokus på boligfællesskaber i mindre enheder, hvilket vi har god erfaring med fra bl.a. rammeaftalerne for AlmenBolig+.
Vi er på hold med Tegnestuen Vandkunsten, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører og Mark Vacher.


Energigennemgang af Flyvestation for Forsvaret

Posted on: oktober 26, 2015

f-16-manas
Dansk Energi Management & Esbensen har fået til opgave at udføre energigennemgang på en af Forsvarets Flyvestationer med henblik på implementering af et certificeret energiledelsessystem jævnfør ISO 50001-standarden for energiledelse.

Læs mere om opgaven her.


Gode PV-nyheder: Forsvarets nye solcelleanlæg i Oksbøl…

Posted on: oktober 6, 2015

Oksbøl_RForsvarets nye solcelleanlæg i Oksbøl har allerede nu – 2,5 måned før tid – produceret den forventede årlige produktion på 300.000 kWh. Anlægget er projekteret af Dansk Energi Management & Esbensen, udført af AT-Solar, og blev færdigt i december sidste år.

Produktionen i år svarer til 56,9 danske husstandes årlige elforbrug. Se flere detaljer her.

Den samlede produktion fra Forsvarets solcelleanlæg kan ses her.


Haiyan visit gives new agreements

Posted on: september 28, 2015

News2-1Official presentation of low carbon city gives new agreements towards a Danish entry in the Chinese five energy plan – The Danish Low Carbon Street in Haiyan is the second of three phases in a strong cooperative agreement between Haiyan County in China and Sønderborg Municipality. The Danish Low Carbon Street is developed as the first phase of making Haiyan sustainable. The project excited the Chinese delegation in such a way that new agreements were made on energy renovating the existing building stock in Haiyan. Read more about the project here.


The Danish Low Carbon Street

Posted on: september 22, 2015

Haiyan_Page_6_s
A sustainable low carbon city designed to be role model to Chinas five year energy plan – set to house more than 2000 residents the Haiyan Danish Low Carbon Street has strategies for energy, water, waste, environment, ecology and transport which is sustained through sustainability management, energy efficient behavior and user involvement. Read more about the project here.


Bygherrerådgivning vedr. rammeudbud og senere miniudbud af større solcelleanlæg for HOFOR A/S

Posted on: september 21, 2015

Solceller 2
Dansk Energi Management & Esbensen A/S indgik i august en aftale med HOFOR A/S om bygherrerådgivning vedr. rammeudbud og senere miniudbud af større solcelleanlæg ved flere vandværker på Sjælland.

Som led i bestræbelserne på at gøre København CO2-neutral ønsker vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR-koncernen, at der leveres, opsættes og idriftsættes solcelleanlæg på selskabernes respektive lokationer.

Aftalen løber fra sep. 2015 – maj 2016.


CLIMATE WEEK NYC – SEPTEMBER 21-28, 2015

Posted on: september 21, 2015

NYC
Urban Innovation for Livable Cities: This conference in New York will next week provide a forum for the effective exchange of solutions and experiences, bringing together leaders from the public and private sectors in a hands-on discussion on urban innovation for livable cities.

We are part of the DI delegation participating in NYC, and CEO Jørn Lykou is invited to speak at the conference. His presentation is entitled “Integrating the holistic building energy efficiency model in energy planning for cities.”

Accompanied by the Mayor of Aarhus who will open the conference, our delegation is in charge along with Aarhus Municipality for the specific workshop on EE with key opening speech by Technical Director Erik Jeppesen and we will be attending several meetings about energy management and client consultancy during the week, with a range of potential customers. Kirsten Mariager will  e.g. at NY University introduce energy management as a systematic approach to secure and sustain energy savings in buildings illustrated by a case at Aarhus University, Denmark.

http://www.climateweeknyc.org/


Prækvalificerede til konkurrence om totalrådgivning ifm. renovering af 5 PCB-berørte højhuse i Brøndby Strand

Posted on: september 16, 2015

Brøndby Strand
Dansk Energi Management & Esbensen er sammen med JJW Arkitekter, Danakon, Torkil Laursen og Teknologisk Institut blevet prækvalificerede til konkurrence om totalrådgivning vedr. renovering af fem PCB-berørte højhuse i 16 etager. Der er tale om et fælles udbud fra de tre boligselskaber:

  • Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB), afdeling Rheumpark
  • Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB), afd. 8
  • Tranemosegaard (TMG), afd. T13

 

Renoveringen omhandler bl.a. følgende hovedpunkter:

  • PCB-sanering af primære, sekundære og tertiære PCB-kilder.
  • Energirenovering af klimaskærme.
  • Indvendige renoveringsarbejder i boligerne, som følge af den omfattende PCB-sanering, hvorunder alle vinduespartier, altandøre, lette facadeelementer, samt al indvendig aptering og installationer nedrives og bortskaffes.
  • Renoveringen omfatter desuden håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier.

Nomineret til Årets Skolebyggeri 2015

Posted on: september 15, 2015

Vigerslev Alle Skole2
Dansk Energi Management & Esbensen er, i samarbejde med Sloth Møller, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, 1:1 Landskab og Enemærke & Petersen, nomineret til ”Årets Skolebyggeri 2015” med Vigerslev Allés Skole i Valby.

På Vigerslev Allés Skole var de bevaringsværdige 100 år gamle skolebygninger så nedslidte, at der var behov for en omfattende helhedsrenovering og energioptimering samt en udvidelse.

Den ‘nye’ Vigerslev Allés Skole fremstår nu som en moderne skole i bevaringsværdige rammer, hvor der er tænkt bevægelse, inklusion og nye læringsformer i udformningen. Læringscenteret midt i skolegården fungerer som skolens “hjerte og hjerne”. Indeklimaet er betydeligt forbedret, og der er niveaufri adgang for øget tilgængelighed. Bygningerne er koblet sammen via en bevægelsessti, og skolen fremstår nu som en ‘ny’ skole, der inspirerer til bevægelse både ude og inde.

Prisen for Årets skolebyggeri uddeles på Nohr-Con’s “Konference om byggeri af fremtidens skole” den 30. september 2015.

GIV OS DIN STEMME VIA DETTE LINK:

https://da.surveymonkey.com/r/aarets-skole-2015
– Senest fredag den 25. september kl. 12.


Prækvalificeret til endnu et skolebyggeri! Denne gang i Hedensted…

Posted on: september 8, 2015

Hedensted Skole
Vi er på hold med Mangor & Nagel Arkitektfirma og LB Consult blevet prækvalificeret til endnu et skolebyggeri! Denne gang er det Hedensted Skole, som der står overfor en større om- og tilbygning. Projektet omfatter således ombygning på i alt 7.900 kvm. af mellemtrin, udskoling, faglokaler, administration, personaleområder og pædagogisk læringscenter, mens den nye tilbygning på 850 kvm. skal indeholde faciliteter til samling og musik.


Prækvalificeret til at udføre energiscreening, Egedal Kommune

Posted on: september 3, 2015

Egedal-Kommune
Vi er prækvalificeret til at udføre energiscreening af byggetekniske anlæg for Egedal Kommune!
Screeningen omfatter forsyningsanlæg, ventilationsanlæg, el-installationer, VVS-installationer, køling, varmeanlæg, CTS, automatik mv., og bygningsmassen udgøres af forskellige typer af anvendelse, herunder skoler, idrætsinstitutioner, biblioteker og børneinstitutioner.
Energiscreeningen har til opgave at belyse mulige investeringer i nævnte områder, herunder energibesparelse, anlæggenes tilstand, investeringsomkostninger, forbedring af indeklima mv. Energiscreeningen skal udmønte sig i én rapport pr. ejendom, og skal bl.a. anvendes til brug for videre projektering af de byggetekniske anlæg i kommunens ejendomme.

 


Zero Carbon Building i Haiyan, Kina

Posted on: september 1, 2015

HaiyanIndenfor rammerne af en samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og Haiyan County har Dansk Energi Management & Esbensen A/S fået kontrakt på at designe en ”Zero Carbon Demonstration Building ”, som nu er opført i en park i centrum af Haiyan.
Haiyan er en, efter kinesiske forhold, mindre by med ca. 500.000 indbyggere, som ligger ved Kina’s østkyst ca. 150 km. syd for Shanghai.
Dansk Energi Management & Esbensen har designet bygningen i samarbejde med det store arkitektfirma i provinsen : Zhejiang Urban & Rural Planning Design Institute.
Bygningen på 350 m² er en CO2-neutral bygning, der skal anvendes som energiskole for området og som demonstrationsbygning for energibesparende foranstaltninger.
Byggeriet indeholder en lang række energispare- og bygningskomponenter fra danske virksomheder.


Prækvalificeret til opførelse af et nyt springcenter for Høje-Taastrup Kommune!

Posted on: august 27, 2015

Nærheden søen_Foto af NærHeden

Nærheden søen – Foto: NærHeden

Vi er prækvalificeret til opførelse af et nyt byggeri, der skal huse et springcenter, som Høje-Taastrup Kommune vil opføre i forbindelse med udviklingen af den nye bydel ”NærHeden – Fremtidens Forstad” ved Hedehusene, som er et byudviklingsprojekt, Dansk Energi Management & Esbensen også er involverede i. Vi er på hold med Vestergaard Nielsen, Mangor & Nagel Arkitektfirma og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma. Foruden selve springhallen med stortrampoliner og nedfældede springgrave skal centeret indeholde rytmesale, omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Projektet omfatter design, projektering og opførelse af faciliteter for det nye springcenter, hvor det samlede areal, er på ca. 2.000m². Projektet skal gennemføres i perioden marts til august 2016. Læs mere on ”NærHeden – Fremtidens Forstad” her.


Vi er inviteret til at tale på konferencen “100% Climate Neutrality – Solutions for Crossing Borders” d. 6.-8. oktober i Sønderborg

Posted on: august 26, 2015

{8BAE168F-88BE-491E-B32B-212793B37A5B}ClimateneutralBannerX

Den 6.-8. oktober afholdes konferencen ”100 % Climate Neutrality – Solutions for Crossing Borders” på Syddansk Universitet, Alsion i Sønderborg. Dansk Energi Management & Esbensen er blevet inviteret til at tale på konferencen over emnet: ”New and Innovative Solar Energy Buildings in South Denmark ”. Konferencen vil vise muligheder for klimaneutralitet, og med Project Zero i Sønderborg og Klimapakt Flensborgs initiativer har grænseregionen allerede udvist en stærk forpligtelse til at opnå klima-neutralitet. Konferencen sætter fokus på de energimæssige aspekter og kombinerer gode ideer fra kommuner, industri og nyeste forskning for at give eksempler på, hvordan vi sikrer og understøtter overgangen til klimaneutralitet.

Se programmet her.


Shortlisted! Clean Energy Cooperation with India (CECI)

Posted on: august 24, 2015

Europan Commission logo_en

Danish Energy Management & Esbensen have recently been shortlisted for the EC tender “Clean Energy Cooperation with India (CECI). Our consortium partners are the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), and Development Environergy Services Limited (DESL).

India is the world’s sixth largest energy consumer. India’s substantial and sustained economic growth is placing enormous demands on its energy resources. Increasing urbanization and the continuing rapid development of economic prosperity means that consumption of power per capita in India is increasing at a rate which greatly outstrips supply. The country will face potentially severe energy supply issues if the country is to continue in its growth as a developing world economy. With a budget of 1.5 Million Euros, this project aims at enhancing India’s capacity to deploy low carbon energy production and improve energy efficiency, thereby contributing to the mitigation of global climate change. Project activities will support India’s efforts to secure the supply of energy and thus contribute to global energy security, within a well-established framework for strategic energy cooperation between the EU and India.

Tasks will include updating and applying Energy Efficiency legislation for the building sector in India, using the experience of EU regulation and standards in this area; undertake design studies to retrofit/construct at least eight existing/new buildings, according to very high energy efficiency requirements, capacity development, etc.


Shortlisted! European Commission tender for “Switch to Green Flagship Facility”

Posted on: august 24, 2015

Europan Commission logo_en

Danish Energy Management & Esbensen have been shortlisted for the European Commission tender “Switch to Green Flagship Facility”. Our consortium partners are Switch to Green, ÅF-Mercados (Spain), ICCS-NTUA (Greece), and International Institute for Energy Conservation (IIEC) (Thailand).

Given the scale of environmental challenges and their impact on and interaction with economic growth and social development, greening the economy is an urgent necessity and increasingly a political priority in many developing countries. With a budget of 1 Million Euros, this project aims to develop and foster effective dialogue and cooperation on transformation towards inclusive green economy between the EU and developing countries.

The tasks include: improving identification and formulation of new actions contributing to the SWITCH TO GREEN flagship initiative; enhance dialogue and exchange of experiences on supporting the transformation towards an inclusive green economy between the EU and partner countries; and create, share and communicate knowledge in an effective manner amongst the EU and developing countries.


Shortlisted! Energy Efficiency Strategy for Botswana

Posted on: august 24, 2015

Botswana_logo_cropped

Danish Energy Management & Esbensen have been shortlisted for a World Bank tender regarding Energy Efficiency Strategy for Botswana. The objective is to recommend strategic actions which could be taken by the Government of Botswana to promote and sustain overall Energy Efficiency. This includes an assessment of the current Energy Efficiency scenario within the country and finally building the local capacity to strengthen the implementation and future growth in this direction.


Prækvalificeret til international projektkonkurrence i Viborg Kommune!

Posted on: august 20, 2015

7818204-spaden-i-jorden-ved-viborg-baneby-om-et-r---1

Billede: Banebro set mod nord – visualisering fra helhedsplanen. Visualisering af: Tegnestuen Vandkunsten.

Dansk Energi Management & Esbensen er netop blevet prækvalificeret til en stor international projektkonkurrence, som Viborg Kommune afholder i samarbejde med Mercantec og Realdania. Vi er på hold med Cubo Arkitekter, ISC Rådgivende Ingeniører og Møller og Grønborg. Konkurrencen er ambitiøs og bredtfavnende, og de 5 prækvalificerede teams skal komme med et forslag til udformningen af: et erhvervsgymnasium, der skal være et fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser til ca. 1.100 elever og 100 ansatte; en ny broforbindelse over banen, som skaber et levende byrum til både bevægelse og ophold samt som for-areal til perronen; samt en overordnet bebyggelsesplan for de tilstødende arealer syd for banen.

Aflevering af projektforslag sker i begyndelsen af november 2015, hvor der udpeges 1-3 vindere, der inviteres til at deltage i konkurrencens anden fase, som forventes afsluttet i foråret 2016.

Læs mere her


Dansk Energi Management & Esbensen og Dansk Industri planlægger konference om energieffektivisering og vedvarende energi i New York

Posted on: august 14, 2015

gluten-free-new-york-city

Dansk Energi Management & Esbensen har etableret et samarbejde med Dansk Industri for at tilbyde en unik dansk helhedsorienteret energimodel til det amerikanske marked. Vi har siden juni 2014 sammen med Dansk Industri’s New York-baserede kontor arbejdet på et feasibility studie, der skal skabe klarhed over mulighederne for at levere rådgivningsydelser indenfor energiområdet til New Yorks bystyre, andre offentlige kunder og den private sektor via etablering af et kontor i byen. New Yorks borgmester har efterlyst assistance fra danske virksomheder til at hjælpe byen med i fremtiden at modstå eftervirkningerne fra storme som Sandy. Dette indbefatter også energiområdet, da byen er særdeles sårbar på forsyningsområdet på grund af udfald af reserveanlæg i lavtliggende byområder, som der trækkes på som følge af et alt for højt energiforbrug i bygningerne.

Næste skridt for Dansk Energi Management & Esbensen er, at præsentere den ”danske model” for hvordan energieffektivisering og brug af vedvarende energi kan gennemføres i større bysamfund eller for en større sammenhængende ejendomsportefølje.  Præsentationen sker ved en konference, som afholdes i New York i efteråret 2015 og er under forberedelse.

 


Vinder af ny kontrakt! Midtvejsevaluering for det finske EEP-program i Sydafrika og Østafrika

Posted on: august 14, 2015

Ministry for foreign Affairs of Finland

Danish Management er vinder af et spændende M&E projekt for Udenrigsministeriet i Finland. Det finske Udenrigsministerium etablerede i 2009 ”Energy and Environment Partnership Programme in Southern and East Africa” (EEP Programme), som skal øge adgangen til vedvarende energi og promovere energibesparelser i lande som Sydafrika, Tanzania, Kenya, m.fl. Fase I af EEP programmet er gennemført, og Fase II løber frem til 2017. Vi skal foretage en midtvejsevaluering af projektets Fase II og redegøre for implementeringsforløbet, komme med anbefalinger til sidste halvdel af implementeringsperioden, foretage en detaljeret analyse af projektets effektivitet og potentielle gennemslagskraft inklusiv en model af den organisatoriske opstilling for Fase III. Vi glæder os til at komme i gang!


Vinder af ny kontrakt! Vurdering af evalueringssystemer brugt i udviklingsarbejde for Norad

Posted on: august 13, 2015

Norad logo

Danish Management har for nyligt vundet et spændende M&E projekt for Norad – Styrelsen for udviklingsbistand i Norge. Norad vil have foretaget en vurdering af evalueringssystemer brugt i udviklingsarbejde verden over. Vi skal stå i spidsen for denne vurdering, som vil omhandle alle dele af evalueringsværdikæden, herunder beslutningstagning, kvalitetssikring, implementering, anvendelse og formidling. Vi skal indsamle, bearbejde og analysere oplysninger om evalueringssystemer blandt medlemmer og observatører af OECD Development Assistance (DAC) Evaluation Network (EvalNet) gennem strategisk analyse, erfarings- og dataindsamling, interviews, kommunikation, etc.

Vi ser frem til at komme i gang!


Mød os til ”Professional Lighting Design Convention” i Rom – oktober 2015!

Posted on: juli 17, 2015

PLDC_Logo_150x150

Fra d. 28. til d. 31. oktober afholdes ”Professional Lighting Design Convention” (PLDC) i Rom. PLDC er en kongres skabt til det globale marked indenfor lysdesign, og et mødested for lysdesignere, arkitekter, researchere, universiteter, virksomheder og kunder, der søger læring om de seneste trends og den nyeste udvikling indenfor lysdesign. På den tre-dage lange kongres, vil der blive holdt omkring 70 præsentationer af profilerede talere inkl. hovedtalere.

Dansk Energi Management & Esbensen er blevet udvalgt til at tale på kongressen sammen med Aarhus Universitet. Der afholdes et 60 minutters indlæg, hvor erfaringer, resultater og pilotstudier for forskning, bliver fremlagt i forbindelse med etablering af døgnrytmelys til behandling af maniske patienter i psykiatriske hospitalsmiljøer, for nedbringelse af tvang i psykiatrien, på Risskov psykiatriske hospital.  Erfaringerne fra dette projekt bliver således også implementeret i projekteringen af det nye psykiatriske hospital i Skejby.

Læs mere om konferencen her.


Prækvalificeret til totalrådgivning ved etablering af Demens- og Hjernecentrum Aarhus

Posted on: juli 16, 2015

dagcenter-personer

DCAa-logo-370x90

Dansk Energi Management & Esbensen er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med etablering af Demens- og Hjernecentrum Aarhus, som skal opføres i det nordlige Aarhus. Aarhus Kommune ønsker at skabe et samlet Demens- og Hjernecentrum, der sikrer de bedst mulige vilkår for mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme. Byggeriets første etape består af 125 almene boliger (10.000 m2) med tilhørende fællesarealer, heraf 75 specialboliger til mennesker med svær demens og 50 demensboliger, som forventes udført efter standarderne bygningsklasse 2020, og klar til ibrugtagning primo 2019. Anden etape er en ombygning af ca. 2.650 m2, primært til boliger egent til psykiatriske borgere med svær adfærd, og forventes ibrugtaget i 2020. Vi er på hold sammen med Friis & Moltke, Hune & Elkjær, Orbicon, Preben Skaarup Landskabsarkitekt og specialkonsulent indenfor demens Mette Juncher Søndergaard.


Nulenergihuse og bæredygtig byudvikling vækker positiv opsigt i EU og Kina

Posted on: juli 9, 2015

Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, er i gang med sin åbningstale, mens Jean-Claude Juncker lytter

Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, er i gang med sin åbningstale, mens EU-Kommisionsformand Jean-Claude Juncker lytter.

I sidste uge blev der afholdt EU-Kina konference om den kinesiske urbanisering i Bruxelles. Både den kinesiske premierminister, Li Keqiang og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker deltog. Jean Claude Juncker fremhævede Sønderborg Kommune og Haiyan som et godt eksempel på et samarbejde om bæredygtig udvikling, som hele Kina kan lære af.

”En lille by i Danmark, Sønderborg, og Haiyan har udviklet et koncept for nulenergihuse. De breder sig nu i Kina. (…) Vi har lyttet til jer.”udtalte EU-Kommissionen formand Jean Claude Juncker.

Sønderborg Kommune har en ProjectZero-vision om, at gøre Sønderborg og område CO2-neutralt i 2029, og skulderklappet fra EU-Kommissionsformanden understreger blot, at konceptet er så godt sammensat, at det vækker opsigt rundt om i verden.

I 2013 indgik EU og Kina en partnerskabsaftale om bæredygtig byudvikling. På urbaniseringskonferencen i Beijing i Kina den 21. november 2013, blev aftalen udmøntet i 12 konkrete samarbejder mellem kinesiske og europæiske byer. En af de 12 aftaler er en samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og Hayian County i Kina. Dansk Energi Management & Esbensen samarbejder med Sønderborg Kommune og har leveret produkter og ydelser i første fase af samarbejdet, som bl.a. omfatter et nulenergihus, en ny bæredygtig bydel og uddannelse.

Det første resultat af samarbejdet med Haiyan var udformningen og konstruktionen af et nulenergihus på 350 m2 i centrum af Haiyan. Dansk Energi Management & Esbensen som bl.a. har kontor i Sønderborg, har udformet bygningens energi- og bæredygtigheds design i samarbejde med Zhejing Urban & Rural Planning Design Institute. Bygningen stod færdig i april 2015.

Som en følge af nulenergihuset i Haiyan, underskrev Haiyan Urban Construction Investment and Development Co. og Dansk Energi Management & Esbensen en ny kontrakt i begyndelsen af januar 2015. Formålet med kontrakten er at udvikle en konceptuel plan for et byområde på 60.000 m2 i centrum af Haiyan, der har fået navnet ”Danish Low Carbon Street”.

design_3d_solar_radiation

3D design af solindfald

Designet skal foreslå en urban bæredygtig byplan, udviklet ud fra en helhedsorienteret tankegang, der tager hensyn til de eksisterende bygningers placering, volumen og højde. Udviklingen i området er planlagt nøje for, at sikre det optimale solindfald på bygninger samt et optimalt naturligt dagslys i rum, og med et skandinavisk bæredygtigt udtryk i arkitekturen. Desuden omfatter planen analyser for den mest bæredygtige energiforsyning til Danish Low Carbon Street. Planen sikrer lavere kulstofemissioner for vandforsyning, drænsystem, affaldsbehandling og lokal transport indenfor området. Sidst men ikke mindst er der udarbejdet overordnede retningslinjer til et konceptuelt bæredygtigt design for de nye og gamle bygninger i området.

”Sønderborg og Haiyan viser vejen i Kina” – Læs pressemeddelelsen fra Sønderborg Kommune her.

Rådgivende ingeniør Torben Esbensen udtaler sig her om planen for den nye bæredygtige bydel i Haiyan.


Winner of a huge Energy Performance Contract in Malaysia!

Posted on: juni 26, 2015

Press Conference with Malaysian Media - National TV News and quite a number of Newspapers

On Wednesday, we have entered into our first Energy Performance Contract with the State Government of Malacca, in Malaysia. The Contract is for our newly established local company “Danish Energy Efficiency Partners Sdn. Bhd.”, which we own jointly with the Danish Climate Investment Fund, managed by IFU.

The Danish Climate Investment Fund – a public and private initiative – is based on an agreement to invest DKK1.2bn in climate projects in developing countries, Last year, Danish Energy Management & Esbensen carried out energy audits in selected buildings in Malacca. Now we move on to the stage of implementing our recommendations for retrofitting the buildings, which include Putra Specialist Hospital, a state administration building, and Malacca Central Bus Terminal, covering a total floor area of 80,000 m2. The expected energy saving is around 4, 7 mill. KWh per year. Six additional buildings, covering a floor area of 100,000 m2, will be included at a later stage. The contract value will be paid by the State Government over the next ten years from the energy cost savings. As such, there is no net cost for the state or the building occupants – it is all paid by the savings.

With this project, Danish Energy Management & Esbensen have launched our one-stop-shop concept in Malaysia. Moving forward, we are able to showcase our approach to Energy Efficiency in a large building portfolio, fitted to be replicated world-wide. We are excited to continue our work with the State Government in Malacca!

Read more about our Energy Performance Contract with the State Government of Malacca here (in English)

Read more about our partnership with the Danish Climate Investment Fund here (in Danish)


Promoting Green Initiatives with IMT-GT!

Posted on: juni 26, 2015

Signing the Agreement with Mr. Balamurugan of Centre for IMT-GT on cooperation

On Wednesday, we entered into an exciting agreement with the regional organization IMT-GT (Indonesia, Malaysia, and Thailand – Growth Triangle). The agreement is all about working together on promoting green initiatives in states and provinces in Indonesia, Malaysia and Thailand. The organisation has 43 member states / provinces in West Malaysia, Sumatra and Southern Thailand. Some cities are already engaged in preparing Green City Action Plans, where the first one was in Malacca in Malaysia – sponsored by the Asian Development Bank. Danish Energy Management & Esbensen projections on Energy Efficiency in buildings are one of the key initiatives in the Green City Action Plan for Malacca, and moving forward we will be promoting our concept to other cities together with IMT-GT.


Dansk Energi Management A/S & Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S fusionerer

Posted on: juni 19, 2015

Billede - fusion

Det nye firmanavn er Dansk Energi Management & Esbensen A/S. Begge firmaer har i mange år været veletablerede firmaer på den danske og internationale energi- og rådgivningsscene – med mere end 100 års samlet firmaerfaring. Både Dansk Energi Management og Esbensen er en del af koncernen Danish Management Group (DMG). De to firmaer, har siden Esbensen blev en del af DMG-familien i 2012, haft et tæt og succesrigt samarbejde energi-specialisterne imellem.

Administrerende direktør Jørn Lykou fortæller: ”Med fusionen skaber vi for vore kunder en endnu mere enkel, effektiv og fremtidssikret struktur med en udvidet ekspertbase, som tilbydes alle kunder. Vores kunder og samarbejdspartnere får med fusionen nu direkte adgang til ét samlet firma, hvor vi hidtil har opereret med flere kontaktrelationer for, at bringe de samlede ressourcer i spil.

Fusionen skaber synergieffekter, der samlet styrker og underbygger virksomhedens position på både det danske og internationale marked. I modsætning til andre større firmaer i den rådgivende konsulent- og ingeniør branche, har Dansk Energi Management & Esbensen fokuseret kerneserviceydelserne på energi. Endvidere fortæller administrerende direktør Jørn Lykou: ”Vores forretningsstrategi er fortsat, at være den bedste på markedet med spidskompetencer inden for energi – 360 grader rundt – så vores kunder får adgang til den højeste specialviden inden for energi og bæredygtighed”.

Sammenlagt har Dansk Energi Management & Esbensen udført konsulent arbejde i mere en 100 lande. Med kontorer i både Danmark, Norge, England, Thailand, Malaysia, Bangladesh og Sydafrika kan vi hurtigt være i lokalområderne hvor efterspørgslen er, og derved skabe de bedste betingelser for en bæredygtig udvikling.

På det danske marked tilbyder vi private og offentlige bygherrer rådgivning indenfor integreret energidesign/energirenovering af større bygninger. Vi dækker spidskompetencer inden for energi-investeringer og rentabilitet gennem simulering af bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation. Dette videreføres til konkret projektering af energidesign, indeklima, ventilation, køl, VVS, El og vedvarende energi med optimering af økonomi, miljø og funktion.

På det internationale marked arbejder vi i en lang række lande, typisk for internationale donorer, som Verdensbanken, EU, FN og regionale udviklingsbanker, med at skabe de bedste rammebetingelser i udviklingslande for en bæredygtig udvikling. Vi yder rådgivning indenfor energipolitik, energilovgivning, energieffektivisering, vedvarende energi, organisationsudvikling, finansiering samt monitorering og evaluering.

I forbindelse med fusionen ser ledelsen ud som følger – Jørn Lykou udnævnes til administrerende direktør, mens Peter Juhl Thorseng og Morten Søndergaard bliver vicedirektører for henholdsvis det danske og internationale marked. Formand for bestyrelsen er Frantz Longhi, der er ejer af Danish Management Group A/S.


PLETSKUD! – Vinder af Skytternes Hus

Posted on: juni 18, 2015

Skytternes hus -medium

Sammen med GPP Arkitekter og NS Rådgivende Ingeniører har vi vundet totalrådgivningsopgaven vedrørende det ny Skytternes Hus, som skal opføres ved Aarhus Skøjtehal. Bygherres vision er at skabe et moderne og funktionelt byggeri, der giver gode, fremtidssikrede rammer for dansk skydesport. Byggeriet skal være bæredygtigt miljømæssigt og totaløkonomisk, og helhedsorienterede løsninger, hvor der skabes synergi mellem æstetik, teknik og økonomi, kommer til at være i højsædet. Byggeriet står færdig i starten af 2017. Vi ser frem til at komme i gang!


Første spadestik er taget til Hadbjergparken på Elbæk Allé i Hadsten

Posted on: juni 17, 2015

Elbæk Alle

I går blev første spadestik til Hadbjergparken på Elbæk Allé i Hadsten taget. Det 5.350 m2 store botilbud for udviklingshæmmede og handicappede borgere kommer til at rumme 33 almene boliger, seks aflastningsboliger, et aktivitetscenter med produktionskøkken og undervisningslokaler, ligesom STU-tilbuddet også får lokaler i Hadbjergparken. Projektet er udarbejdet sammen med Aarhus Arkitekterne, Landskabslaboratoriet Grün og Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører. Vi har stået for udvikling af koncept for energi og indeklima samt projektering af bygningsinstallationer.

Følg disse links for at læse mere begivenheden:

Favrskov Kommune 

Første Spadestik på Elbæk Alle i Hadsten er taget

Første spadestik i størrelse extra-large


Ukraine, European Investment Bank: Kaniv Pumped Storage Power Plant – Sedimentation Study

Posted on: juni 8, 2015

image00

Illustration: UkrHydroEnergy (UHE), a state owned company of Ukraine that administers cascades of hydro power plants along Dnieper and Dniester rivers.

In the Ukrainian “Energy Strategy through 2030” Kaniv Hydro Pumped Storage Plant is one of the three major PSP plants which play a significant role for lead shifting in order to provide sufficient electric energy during peak hours. Concerns have been raised that the operation of the Kaniv PSP will have a negative impact on the hydrodynamic conditions in the reservoir, which may re-mobilise these sediments and could result in the downstream migration of radioactive and toxic materials, including also heavy metals and pesticides that may result in health hazards for the downstream population.

The European Investment Bank (EIB) had hired Danish Energy Management & Esbensen in February 2015 to review the existing studies and to prepare a report into the risks associated with possible disturbance of radioactive and/or toxic sediments caused by the future operation of the Kaniv PSP in the Ukraine.

As part of the assignment the Danish Energy Management & Esbensen’s consultants –

Activity 1. assessed whether the existing studies are sufficient in terms of their scope and quality to be able to determine the impact of the Kaniv PSP on the sediments in the Kaniv Reservoir, and if so

Activity 2.

(i) quantified the impact on the physical displacement of the radioactive and other toxic sediments in the Kaniv Reservoir

(ii) quantified the impact in the Kaniv Reservoir and downstream;

(iii) recommended pertinent mitigating measures

The Final Sedimentation Study Report was submitted in April 2015 to the EIB. The report captured the findings and also made recommendations for a more detailed quantification of the actual sediment displacement, transport and re-settlement. After a thorough review of the report and its recommendations by EIB, the beneficiary and other project stakeholders,  Danish Energy Management & Esbensen has been invited to conduct further supplementary sedimentation studies through June and July 2015 to

a. improve the understanding of the measures which have been conducted so far and to
b. reduce the uncertainties affiliated to the interpretation thereof.