År: 2020

Endnu en DGNB-certificeret

Posted on: januar 13, 2020

Vores dygtige ingeniør Jakob Rostgaard Dyring har endelig fået sin karakter og er nu uddannet DGNB-konsulent.

DGNB er en måde at certificere og anerkende et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.

DGNB er en tysk certificeringsordning for bæredygtige bygninger, som er oversat til danske vilkår af Green Building Council Denmark.

Med en DGNB-konsulent i huset kan man sikre, at et DGNB-projekt leverer den rette dokumentation til auditoren.

Jakob fortsætter DGNB-rejsen og er godt på vej til at blive auditor. Som auditor er man bindeleddet mellem projektet og Green Building Council og har dermed ansvaret for, at projektet opnår den karakter eller det kriterie, som man har lovet at opfylde.

Tillykke til Jakob med uddannelsen!

Læs mere om DGNB-certificering her.


Grønne SMV’er

Posted on: januar 10, 2020

Kommunerne i Region Midtjylland har indgået et regionalt samarbejde om at hjælpe private SMV’er med en grøn omstilling.

Projektet, ”Energieffektivitet og CO2-reduktion i virksomheder i Region Midt” (ECSMV), startede med et speed dating-arrangement for 17 kommuner og 11 konsulentvirksomheder.

Kirsten Mariager og Jakob Rostgaard Dyring repræsenterede DEM ved speed-daten, som skulle skitsere overfor kommunerne, hvilke løsningsforslag konsulentvirksomhederne tilbyder, og hvordan de kan bistå SMV’erne i at udvikle grønne forretningsmodeller.

Vi tilbyder konsulentbistand om energi-, CO2- og ressourcebesparelser, hvor vi bl.a. analyserer og skaber konkrete kommunikérbare løsningsforslag.

ECSMV-samarbejdet inkluderer en tilskudsordning, der med støttemuligheder skal hjælpe med at implementere grønne forretningsmodeller. Projektet er udrullet i november 2019 og fortsætter frem til 2023 med et budget på 40 mio. kr.

Formålet er at effektivisere SMV’ernes energiforbrug, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig skal tiltagene være med til at forbedre resultater og konkurrencedygtighed i SMV’erne.

Hvis du også vil i gang med grønne forretningsmodeller, kan du søge om tilskud gennem os. Læs mere her.


Vær med til at gøre Verdensmål til Vores Mål

Posted on: januar 6, 2020

Vores Mål handler om at finde udgangspunktet – en baseline – for Verdensmålene i Danmark, hvor vi skal udvikle en lang række indikatorer, så vi kan følge udviklingen frem mod 2030.

I løbet af de næste fem måneder vil Vores Mål samle inputs til, hvordan vi kommer i mål i Danmark – og ikke mindst hvordan vi måler. Inputs samles fra førende eksperter, universiteter, interesseorganisationer, erhvervslivet og dig.

Du er derfor inviteret til at være med til at definere, hvordan vi skal måle bæredygtig udvikling i Danmark.

På to workshops i hhv. Aalborg i dag og i Holbæk onsdag den 8. januar har du en unik mulighed for at give inputs til,

hvordan vi fremover skal måle status for de Verdensmål, der handler om Vores Liv.

Ved at registrére dig kan du give dit input til målene her.