År: 2020

Kortlægning af CO2-udledning i sparekasse

Posted on: februar 17, 2020

Sønderborg-områdets store virksomheder skal gå forrest mod at reducere CO2-udledningen, så Sønderborg Kommune kan være CO2-neutral i 2029.

Broager Sparekasse har allerede truffet en række energirigtige valg og integreret bæredygtige løsninger. For at realisere visionen om negativ CO2-udledning har sparekassen allieret sig med os for at få kortlagt den præcise udledning.

Vi skal screene fire af sparekassens filialer for at måle udledningen og identificere mulighederne for at reducere fremadrettet.

Vi skal blandt andet undersøge el- og varmeforbruget og beregne udledningen af bilpark samt vand- og papirforbruget.

Derudover kan den nuværende opgave udvikle sig til, at vi også skal hjælpe i arbejdet med Verdensmålene, som sparekassen for nyligt har sat fokus på.

Den mulige opfølgningsopgave kan bestå i udarbejdelse af konkret materiale, som sparekassen kan bruge til markedsføring;

eksempelvis cases og foldere, der beskriver mål og handlingsplaner. Derudover kan vi hjælpe med at identificere indikatorer

for at måle på de mest oplagte Verdensmål indenfor finanssektoren.

Vi har tidligere rådgivet om Verdensmålene indenfor transport- og fødevaresektoren, så det bliver interessant også at udbrede til finanssektoren.

Læs mere om projektet her.


Bygningsejere søges til DGNB-pilotprojekt

Posted on: februar 7, 2020

Er du bygningsejer? Eller kender du nogen, der ejer én eller flere bygninger?

Green Building Council har netop opstartet et nyt DGNB-pilotprojekt, ’Buildings In Use’ (BIU), der skal udvikle en ny DGNB-manual for bygninger i drift.

Vi søger derfor bygningsejere, som vil løfte kvaliteten af driften i deres bygninger, og som vil være nogle af de første til at teste ordningen i Danmark.

Projektet administreres af Green Building Council med repræsentanter fra DGNB i Tyskland, da manualen også er ny i internationalt regi.

’DGNB BIU 2020’ er skåret ind til benet, i forhold til den eksisterende DGNB-manual for bygninger i drift og fokuserer derfor udelukkende på driften.

Projektet giver en indikation af, hvor bæredygtig driften er og på hvilke parametre. Derudover vil der blive udarbejdet en

handleplan for, hvordan byggeriet fremover vil opfylde de formulerede og relevante mål for bæredygtig bygningsdrift.

Ordningen kan både certificere individuelle bygninger eller en hel portefølje. Bygningerne skal have været i drift i minimum 3 år.

Læs mere om DGNB-certificering her.

Kontakt Jakob Rostgaard Dyring på jrd@dem.dk og hør mere om pilotprojektet og hvordan, du kan blive en del af det.


Prækvalificeret til parallelkonkurrencen ”Åen tilbage til byen”

Posted on: februar 5, 2020

I 2020 skal der udarbejdes en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.
Planen skal forene byudvikling, gode trafikale forhold og klimatilpasning med en tilbageførsel af åen i Horsens.

Vores team er blandt de tre, der er blevet prækvalificeret til at komme med et bud på en udviklingsplan til Åkvarteret.

Teamet består af Transform Arkitekter, GHB Landskabsarkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S, Trafikplan ApS og Substrata.

DEM (Dansk Energi Management A/S) indgår som konsulent indenfor bæredygtig byudvikling.

Vi glæder os til at give vores bud på det spændende projekt i parallelkonkurrencen og til at samarbejde med teamet og Horsens Kommune.

Læs Horsens Kommunes pressemeddelelse her.


Guide til Region Midtjylland om FN’s Verdensmål

Posted on: januar 30, 2020

FN’s Verdensmål danner rammen for Region Midtjyllands Regionale Udviklingsstrategi.

I udarbejdelsen af strategien har alle faglige teams Regional Udvikling, Region Midtjylland involveret sig i at indtænke FN’s Verdensmål på tværs af teams og medarbejdere.

For at understøtte udviklingsstrategien og ambitionen om at holde fokus på FN’s Verdensmål er det nødvendigt at gøre verdensmålene forståelige og håndgribelige for den enkelte medarbejder.

Vi skal derfor udarbejde en step-by-step guide for Region Midtjylland, der skal kvalificere arbejdet med verdensmålene for den enkelte og i samarbejde med kolleger.

Guiden skal gøre verdensmålene forståelige og til at handle på. Derudover skal den give inspiration til, hvordan et “traditionelt projekt” kan tænkes alternativt ved hjælp af FN’s Verdensmål og hvilke konkrete tiltag, det giver anledning til.

Arbejdet med Verdensmålene skal holdes simpelt. Step-by-step guiden skal derfor være kortfattet og operationel, så den er anvendelig i praksis for de enkelte medarbejdere hos Region Midtjylland.

Udover at guiden skal kunne anvendes i Regional Udvikling, skal den på længere sigt også anvendes i andre dele af Region Midtjylland.


Nyt kontor i København

Posted on: januar 27, 2020

Vi har fået et nyt kontor, der ligger i Paustians Hus ved Kalkbrænderihavnen i Nordhavn.

Nordhavnen er et interessant område med meget byudvikling både i løbet af de seneste og kommende år.

Paustians Hus ligger med sin hvide facade og lette søjler som en modsætning til det bastante Svanemølleværk på den anden side af Kalkbrænderiløbet.

Udover at huse kontorfaciliteter, består Paustians Hus også af en restaurant og et møbel-showroom med designs fra Paustian.

Bygningen er tegnet af den verdensberømte arkitekt Jørn Utzon i 1987. Paustians Hus er siden udvidet af hans søn Kim Utzon i 2010 og blev fredet i 2012.

Det bliver spændende at komme på plads og falde til i de nye rammer.

Kig endelig forbi vores nye kontor, hvis du er i nærheden!


Vores Mål: Workshop om Vores Planet

Posted on: januar 24, 2020

Vil du bidrage til at gøre Verdensmål til Vores Mål?

Så kan du nu deltage i to workshops – denne gang om Vores Planet i Sønderborg d. 27. januar og i Kalundborg d. 29. januar.

Fra DEM deltager Kirsten Mariager til begge workshops, Karsten Mølgaard og Torben Esbensen i Sønderborg og Morten Søndergaard i Kalundborg.

Til begge workshops er der en unik mulighed for at give dit input til, hvordan vi skal måle på de Verdensmål, der handler om Vores Planet.

Det er Verdensmål nr. 6, 7, 12, 13, 14 og 15, som handler om klima, miljø, forbrug, rent vand, energi, livet i havet og på landjorden.

Vær med, når vi skal diskutere, hvordan vi gør hvert enkelt Verdensmål til Vores mål i en dansk kontekst.

Begge workshops er åben for alle dog med et begrænset antal pladser. Så skynd dig at tilmelde dig her.


Udbygning af elnet i Vestmali

Posted on: januar 20, 2020

Det vestafrikanske land, Mali, er senest nævnt i danske medier i forbindelse med dansk deltagelse i den franske militærtilstedeværelse i regionen.

Danmark laver også udviklingsbistand i landet og har blandt andet støttet opførelsen af et effektivt kraftværk i den vestlige del af landet, der geografisk er på størrelse med Vesteuropa.

Næste etape bliver en udbygning af elnettet i Vestmali, der er rigt på guld. Flere store internationale guldmineselskaber opererer i denne del af landet, der også huser cement- og betonindustri, der alle skal forsynes fra elnettet i fremtiden.

Vi har vundet opgaven med at forberede den danske finansiering af projektet, der støttes gennem Danida Business Finance, som er et samarbejde mellem den danske udviklingsbank (IFU) og det danske udenrigsministerium (Danida).

Vi skal både lave et økonomisk feasibility-studie, da der primært er tale om lånefinansiering og vurdere øvrige udviklingseffekter for lokalbefolkningen herunder projektets bidrag til Verdensmålene.

Opgaven er vundet med et hold af eksperter fra både Europa og Afrika. Fra DEM er Kresten Kjær Sørensen med på holdet. Kresten kender Mali indgående fra sin tid som projektkoordinator for projekter i en dansk miljøorganisation i Mali og besøgte også landet i 2018, da vi havde opgaven med at monitorere EU’s Energy Facility-projekter i Afrika, Caribien og Stillehavet.


Temadag: Energioptimering gennem data og adfærdspåvirkning

Posted on: januar 17, 2020

Der er mange energibesparelser at hente i adfærdsændringer. Data og IoT kan være med til at understøtte energirigtige adfærdsændringer og digitalisere energiscreeninger.

Den 5. februar sætter Energiforum Danmark fokus på, hvordan adfærd påvirkes i en energieffektiv retning, hvordan adfærden fastholdes og hvordan IoT og data kan understøtte den gode energiadfærd.

Temadagen foregår hos Kolding Kommune, som også deler deres erfaringer med energirigtig adfærd i kommunens storkøkkener. Gennem cases, eksempler og erfaringsudveksling bliver vi klogere på, hvordan de ”nemme” adfærds- og driftsbesparelser kan opnås.

Vores markedsansvarlig for energioptimering, Jakob Nørby, skal holde oplæg om, hvordan nye sammenhænge opdages ved brug af IoT, der kan bruges til at optimere ventilationsdriften ved at digitalisere energiscreeningen.

Temadagen finder sted onsdag d. 5. februar kl. 15:00-17:00 og alle er inviteret. Tilmelding skal ske senest 29. januar.

Se detaljeret program og tilmeld dig her.


Endnu en DGNB-certificeret

Posted on: januar 13, 2020

Vores dygtige ingeniør Jakob Rostgaard Dyring har endelig fået sin karakter og er nu uddannet DGNB-konsulent.

DGNB er en måde at certificere og anerkende et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.

DGNB er en tysk certificeringsordning for bæredygtige bygninger, som er oversat til danske vilkår af Green Building Council Denmark.

Med en DGNB-konsulent i huset kan man sikre, at et DGNB-projekt leverer den rette dokumentation til auditoren.

Jakob fortsætter DGNB-rejsen og er godt på vej til at blive auditor. Som auditor er man bindeleddet mellem projektet og Green Building Council og har dermed ansvaret for, at projektet opnår den karakter eller det kriterie, som man har lovet at opfylde.

Tillykke til Jakob med uddannelsen!

Læs mere om DGNB-certificering her.


Grønne SMV’er

Posted on: januar 10, 2020

Kommunerne i Region Midtjylland har indgået et regionalt samarbejde om at hjælpe private SMV’er med en grøn omstilling.

Projektet, ”Energieffektivitet og CO2-reduktion i virksomheder i Region Midt” (ECSMV), startede med et speed dating-arrangement for 17 kommuner og 11 konsulentvirksomheder.

Kirsten Mariager og Jakob Rostgaard Dyring repræsenterede DEM ved speed-daten, som skulle skitsere overfor kommunerne, hvilke løsningsforslag konsulentvirksomhederne tilbyder, og hvordan de kan bistå SMV’erne i at udvikle grønne forretningsmodeller.

Vi tilbyder konsulentbistand om energi-, CO2- og ressourcebesparelser, hvor vi bl.a. analyserer og skaber konkrete kommunikérbare løsningsforslag.

ECSMV-samarbejdet inkluderer en tilskudsordning, der med støttemuligheder skal hjælpe med at implementere grønne forretningsmodeller. Projektet er udrullet i november 2019 og fortsætter frem til 2023 med et budget på 40 mio. kr.

Formålet er at effektivisere SMV’ernes energiforbrug, skabe CO2-besparelser og reducere ressourceforbruget. Samtidig skal tiltagene være med til at forbedre resultater og konkurrencedygtighed i SMV’erne.

Hvis du også vil i gang med grønne forretningsmodeller, kan du søge om tilskud gennem os. Læs mere her.


Vær med til at gøre Verdensmål til Vores Mål

Posted on: januar 6, 2020

Vores Mål handler om at finde udgangspunktet – en baseline – for Verdensmålene i Danmark, hvor vi skal udvikle en lang række indikatorer, så vi kan følge udviklingen frem mod 2030.

I løbet af de næste fem måneder vil Vores Mål samle inputs til, hvordan vi kommer i mål i Danmark – og ikke mindst hvordan vi måler. Inputs samles fra førende eksperter, universiteter, interesseorganisationer, erhvervslivet og dig.

Du er derfor inviteret til at være med til at definere, hvordan vi skal måle bæredygtig udvikling i Danmark.

På to workshops i hhv. Aalborg i dag og i Holbæk onsdag den 8. januar har du en unik mulighed for at give inputs til,

hvordan vi fremover skal måle status for de Verdensmål, der handler om Vores Liv.

Ved at registrére dig kan du give dit input til målene her.