Energirenovering af skoler bidrager til Verdensmålene

Posted on: juli 11, 2019

Vi har netop påbegyndt to energirenoveringsprojekter på en folkeskole i Holme og en i Viby ved Aarhus.
Energirenovering af kommunale bygninger er en del af Aa+, som skal understøtte Aarhus Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2030.

På de to skoler skal der arbejdes på i alt 21 ventilationsanlæg – en delvis omfattende opgave og hovedkonceptet bag et godt indeklima.
Derudover skal vinduer, døre og pumper til varmt brugsvand og varme udskiftes.

Desuden skal ydermuren på Holme skole efterisoleres og på skolen i Viby skal en stor del af lofterne i klasselokalerne, på gangene og i fællesområder udskiftes, der giver en bedre akustik.

Udover at skolerne bliver up-to-date både udseende- og energimæssigt, er idéen også, at alle installationer og udskiftninger kan betale sig selv hjem ved hjælp af energibesparelser. Det giver de kommunale skoler en økonomisk gevinst, samtidig med at de bliver renoveret. Overskuddet fra energibesparelserne på skolen i Viby skal bruges på de nye lofter.

For begge skoler er målet at spare penge på energiregningen, samtidig med at de får et bedre indeklima og en god akustik i klasselokalerne. Det er en helhedsorienteret løsning, der selvfølgelig også vil spare miljøet for et stort CO2-udslip.

Du kan læse mere om Aa+ her og se andre af vores cases, hvor energibesparelser og indeklima er i fokus her.


IoT Week

Posted on: juni 24, 2019

Den årlige internationale konference om Internet of Things (IoT) har i år haft base i Musikhuset Aarhus.
På konferencen blev der sat fokus på fremtidens brug af teknologi og hvordan, den vil påvirke virksomheder og mennesker.

Fra DEM (Dansk Energi Management A/S) deltog Jakob Rostgaard Dyring, der har fået en god fornemmelse for, hvor IoT-markedet befinder sig og er på vej hen.

Denne gang fyldte SDG’erne meget i både oplæg og på udstillingerne, hvor producenter indenfor IoT kunne præsentere deres nyeste viden og produkter.

Der var generelt få repræsentanter med fokus på byggebranchen og på, hvordan data kan måle bygningers performance eksempelvis med sensorer, der måler på indeklima og ventilation for at optimere bygningen ift. energi og komfort.
”Jeg bed mærke i, at bygningsbranchen var stærkt underrepræsenteret. Og selvom IoT stadig er nyt i byggebranchen, er der et stort uudnyttet potentiale indenfor brugen af IoT. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at holde os opdaterede og tænke IoT ind i vores projekter så meget som muligt,” siger Jakob.

Du kan læse mere om konferencen her.


NorthSide Sustainability Symposium

Posted on: juni 7, 2019

Worldperfect og Aarhus Kommune inviterede Kirsten Mariager og Mads Hammershøj med til Sustainability Symposium på dette års NorthSide Festival.

Arrangementet bød blandt andet på spændende oplæg om bæredygtighed som DNA og forretningsmodel fra Down The Drain Group, brug og genbrug af træ ved LENDAGER GROUP samt en rundvisning på festivalpladsen for at se de bæredygtige løsninger og ”behind the scenes”. Andre deltagere var blandt andre PensionDanmark, Aarhus Universitet, Scan Underlay, Orbicon og Briq Group.

Det har især været interessant at høre om, hvordan festivalen håndterer bæredygtighed, og hvad deres ambitiøse planer for en mere bæredygtig og CO2-neutral fremtid er.

Vi er vilde med kombinationen af festival, forretningsudvikling og networking på sådan en solrig fredag.


Kick-off netværksmøde om energiledelse

Posted on: juni 5, 2019

I går satte Energistyrelsen, Energiforum Danmark og Transition ApS gang i første netværksmøde om datadrevet energiledelse.

Fra DEM (Dansk Energi Management A/S) deltog Kirsten Mariager og Malene Wellendorf sammen med Jeppe Vejen og Ellen Oehlenschläger fra hhv. Aarhus Kommune og Viborg Kommune. Sammen er de en del af IDEVA-projektet, der skal implementere databaseret energiledelse i de to kommuner.

I netværket bliver der udvekslet viden og erfaringer med dataopsamling og brug af værktøjer til energiledelse på tværs af i alt 12 projekter, der på forskellig vis arbejder med etablering af databaseret energiledelse i kommunale eller regionale bygninger.

Det er Energistyrelsen, der har etableret erfaringsnetværket, som strækker sig over 4 netværksmøder frem til juni 2020.

Et af de vigtige formål med netværket er at danne et erfarings- og inspirationsgrundlag, der på sigt vil understøtte udbredelsen af databaseret energiledelse til øvrige kommuner, regioner og andre aktører.

Vi ser frem til at følge projekterne og deres proces med datadrevet energiledelse over det næste år.


Vundet rammeaftale for FA09

Posted on: maj 31, 2019

Vi har sammen med AB Clausen A/S vundet en rammeaftale for FA09 indenfor kategorien ”større komplicerede sager”.

FA09 er en almen boligorganisationsadministration, der administrerer 10.000 lejemål fordelt på en række boligorganisationer og kollegier i Storkøbenhavn.
FA09 hjælper boligorganisationer med at blive så velfungerende og attraktive som muligt.

Vi ser frem til samarbejdet og til at bidrage til bedre bæredygtige boliger, der har kvalitetsstempel og samtidig kan sikres til en overkommelig pris for lejerne.


Level(s)

Posted on: maj 16, 2019

Level(s) er blevet kaldt fremtidens bæredygtige værktøj indenfor byggeri. Det er EU-kommissionens bud på en ny måde at vurdere bæredygtigheden i et byggeri på.
Level(s) er en værktøjskasse, som indeholder en række metoder, der skal bruges til at fremtidssikre byggeriet i forhold til klimaforandringer.

Danske arkitekter, ingeniører, materialeproducenter og bygherrer deltager i testen af Level(s) med hhv. 17 danske projekter.
Jakob Rostgaard Dyring er vores repræsentant og tester af Level(s)-værktøjet og han har for nyligt været til den 3. workshop ud af 4.

Til de forskellige workshops evalueres der løbende på metoden og anvendelsen af Level(s)-værktøjet, så den endelige version bliver så anvendelig som muligt.

Du kan læse om Level(s) her.


Interview med Mogens Lykketoft

Posted on: maj 14, 2019


Vores bæredygtigheds- og SDG-ekspert, Heather Louise Madsen, har sammen med Ole Busck fra Aalborg Universitet interviewet Mogens Lykketoft til en snak om bæredygtighed og klimaforandringer i industrien.

Det er blevet til en artikel, der blandt andet sætter spørgsmålstegn ved, hvad det kræver af politikere, virksomheder og offentligheden, for at vi sammen kan nå de 17 Verdensmål inden 2030.

Du kan læse artiklen her.


Stig Nørgaard Knudsen i Dagens Byggeri

Posted on: maj 3, 2019

Dagens Byggeri har skrevet om Stig Nørgaard Knudsen’s holdning til den begrebsforvirring, han oplever i BR18.

Bygningsreglementets krav til funktionsafprøvning er et godt skridt på vejen til at sikre driftsklare bygninger ved aflevering. Men hvor der er masser af positive ting at sige omkring den opdaterede udgave af reglementet, er der også et par “børnesygdomme”.

Du kan læse artiklen her.


Kirsten i bestyrelsen for Global Compact Network Denmark

Posted on: april 30, 2019


I går deltog vores SDG-eksperter Kirsten Mariager og Heather Louise Madsen i årsmøde og generalforsamling hos UN Global Compact Network Denmark.
Ved årsmødet var der inspirerende oplægsholdere og vidensdeling indenfor bæredygtighed og arbejdet med FN’s Verdensmål.

På generalforsamlingen var der valg af nye bestyrelsesmedlemmer, hvor Kirsten stillede op og blev valgt ind. Om indstillingen siger hun:
Min motivation er en målrettet styrkelse af fokus på SMV’erne i Danmark. Jeg går ind for, at vi skal have et større fokus på udbredelse og forståelse af SDG’erne i SMV’erne.”

Det var der heldigvis lydhørhed for og vi er glade for at bidrage til endnu mere synlighed på Verdensmålene i Danmark.

Tillykke med titlen, Kirsten!


Magasin om energiledelse

Posted on: april 25, 2019


Energiforum Danmark har udgivet et tema-magasin om Energiledelse.

Ida Marie Nielsen har skrevet om to af vores energiledelsesprojekter.

Den ene artikel er om IDEVA-projektet, som står for Intelligent Databaseret Energiledelse i Viborg Kommune og Aarhus Kommune.
Datadrevet energiledelse skal mindske energiforbruget i de to kommuner og derved gøre dem grønnere.

Den anden artikel beskriver, hvordan vi har implementeret energiledelse for Forsvarsministeriet.
Den store og komplekse organisation skal ved hjælp af omfattende energiledelse være 20 % grønnere i 2020.

Begge projekter har været utrolig spændende og lærerige at være en del af og vi er glade for, at Energiforum Danmark sætter fokus på energiledelse.


MiljøForum Fyn

Posted on: april 23, 2019

Lige før påske deltog Kirsten Mariager og Mads Hammershøj på MiljøForum Fyn.

Kirsten og Mads holdte blandt andet et oplæg om FN’s Verdensmål og om, hvordan virksomheder kan identificere og implementere dem.

Derudover faciliterede de en hands-on workshop for de 40 virksomheder, der deltog.
Workshoppen skulle få deltagerne til at gøre sig nogle tanker om hvilke Verdensmål, der kan være relevante for dem at knytte til netop deres virksomhed. Det er nemlig lettere sagt end gjort.

Tak til MiljøForum Fyn og Fyns Maritime Klynge for at invitere os og for at sætte fokus på Verdensmålene.


PraktikMatch på Navitas

Posted on: april 13, 2019


Igen i år havde vi en stand til PraktikMatch for de ingeniørerstuderende på Navitas.
PraktikMatch afholdes af Ingeniørhøjskolen i Aarhus, så studerende og virksomheder kan høre mere om hinanden, inden der skal vælges praktik til efteråret.

Vi snakkede med en masse nysgerrige og inspirerende studerende, der var interesseret i at høre mere om, hvem vi er, og hvilket praktikforløb vi kan tilbyde.

Praktikanter har altid været en stor del af vores virksomhed, da en praktikant bidrager med nye perspektiver og inspirerer til nye måder at tænke på.
Som praktikant hos os kan du selv være med til at præge dine arbejdsopgaver efter interesse, men det er også muligt at dykke ned i bestemte områder.


To forskønnelsespriser til DEM

Posted on: april 12, 2019

Det er med stolthed vi kan fortælle at DEM fik overrakt, ikke bare én, men hele to priser, ved Københavns Kommunes årlige præmiering af smukke bygninger, bymiljøer og anlæg. Vi blev præmieret som ingeniør på opførelsen af Kalvebod Fælled Skole OG for Hotel Herman K.

En tidligere tranformatorbygning fra 1963 er blevet forvandlet til et luksushotel på Bremerholm, i centrum af København. Det rå udtryk er bevaret, ude, med de oprindelige ikoniske bronzelameller på facaden, og inde, ved at bevare den massive betonkonstruktion, de oprindelige gulve og stålporte.

En del af begrundelsen for hotellets præmiering lyder:
”Hensigten med at tilføje noget nyt uden at ødelægge det oprindelige hus er gennemført på en meget flot og konsekvent måde. Med stor respekt for det eksisterende byggeris kvaliteter og historie har man indordnet hotellets funktion derefter, hvilket giver stedet en særlig karakter”.

Læs vores case studies om Hotel Herman K her.
Læs Københavns kommunes prisnomineringstekst om Herman K her.

 

Den cirkelrunde Kalvebod Fælled Skole, der ligger i Ørestad, lægger stor vægt på idræt og bevægelse, hvilket også kommer til udtryk i de smukke fysiske rammer, bl.a. med en integreret idrætshal som et svævende glaselement. Skolegården der glider naturligt ud i fælleden, og byder omverdenen ind, går også godt i tråd med det overordnede fokus på bæredygtighed, hvortil vores ekspertise i DEM, har bidraget.

Læs vores case study om Kalvebod Fælled Skole her.
Læs Københavns kommunes prisnomineringstekst om Kalvebod Fælled Skole her.


To nomineringer til Københavns Kommunes Publikumspris

Posted on: marts 22, 2019

Københavns Kommune belønner hvert år smukt byggeri, gode bymiljøer og anlæg med en publikumspris.

Prisen skal i år findes blandt de otte nominerede projekter, som du kan se og stemme på her.

Vi har været med på to af projekterne hhv. Brøchner Hotels’ Hotel Herman K og Kalvebod Fælled Skole sammen med blandt andre Dansk Ejendoms Management A/S, AB Clausen A/S, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Lundgaard & Tranberg Arkitekter og BOGL Landskabsarkitekter.

Du kan se indstillingen af Herman K her og Kalvebod Fælled Skole her.

Du kan stemme på din favorit til Bygningspræmieringens publikumspris til og med den 8. april 2019.


To nomineringer til RENOVER-prisen

Posted on: marts 20, 2019

Hvert år hylder RENOVER prisen Danmarks bedste renoveringsprojekter.

Vi har været med på to af de nominerede projekter: Hotel Herman K sammen med Dansk Ejendoms Management og AB Clausen A/S og Grøndalsvængets Skole sammen med JJW ARKITEKTER.

Herman K er en tidligere transformerstation, der nu er blevet til et energivenligt, bronzebeklædt, 5-stjernet luksushotel beliggende midt i København.
Grøndalsvængets Skole er et eksempel på, hvordan en 90 år gammel skole kan omdannes og skabe en forbindelse mellem skole og lokalområde.

Du kan se nomineringen af Grøndalsvængets Skole her og Herman K her.


Morten Bindslev som formand for FRI Young Professionals

Posted on: marts 13, 2019

Morten Bindslev er blevet formand for FRI Young Professionals.

Det er dejligt med dygtige medarbejdere, der engagerer sig og arbejder aktivt for at få flere ingeniører i Danmark.

FRI Young Professionals er et netværk for yngre medlemmer af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

FRI Young Professionals arrangerer blandt andet netværksarrangementer og skaber gode relationer mellem yngre medarbejdere i FRI’s medlemsvirksomheder.

Morten skriver på sin LinkedIn-profil om indstillingen:

“FRI YP har mange spændende aktiviteter på programmet i år, og jeg håber, at jeg som formand kan bidrage til den fortsatte udvikling af det stærke netværk som er mellem yngre rådgivere i branchen.

På kort sigt har vi i april inviteret vores medlemmer til en guidet tour på byggeriet af Fjordforbindelsen/Kronprinsesse Mary’s Bro, og vi arbejder lige nu på et fælles arrangement med vores søsterorganisation fra YP Norge, som besøger Danmark sidst i maj.

Der vil i fremtiden være brug for endnu flere ingeniører, derfor har FRI YP indledt et samarbejde med Danske Gymnasier og Dansk Arbejdsgiverforening, om at udarbejde ingeniørfaglige gymnasieopgaver, som skal inspirere flere til at blive ingeniører.

Vi har også ambitioner om, at FRI YP skal afholde flere inspirationsmøder på relevante uddannelsesinstitutioner, hvor yngre rådgivere fortæller om alle de fantastiske muligheder som er, hvis de studerende vælger at arbejde i rådgiverbranchen.”


Jakob Nørby i indslag på TV2 Bornholm

Posted on: marts 11, 2019

Sidste fredag var Jakob Nørby på besøg hos Hullehavn Camping sammen med TV2 Bornholm.

Ligesom flere andre bornholmske virksomheder, er campingpladsen en del af klimainitiativet Bæredygtig Bundlinje, fordi de vil være mere klimavenlige.
Bæredygtig Bundlinje er en del af Bright Green Island, hvis formål er, at bæredygtighed også skal være en god forretning. Herigennem hjælper vi Hullehavn Camping med rådgivning i form af løsningsforslag til energibesparelser, der også kan betale sig rent økonomisk.

Helt overordnet handler det om at gøre klimatiltag som dette mere konkret og håndgribeligt for den enkelte virksomhed. En mulighed for Hullehavn er – udover energibesparelser – at spare på vandforbruget og forbedre den nuværende affaldssortering.
“For at blive mere klimavenlige kræver det, at man som virksomhed sætter sig ind i, hvad man vil med bæredygtigheden og hvordan man vil drive sin virksomhed,” siger Jakob Nørby blandt andet til TV2 Bornholm.

Se indslaget her.


Faglig fredag i DEM

Posted on: marts 5, 2019

Første fredag i marts bød på faglig ud-af-huset input for de ansatte i DEM. Vi lagde ud med en tur til Aarhus Kommune’s nye kontorhus ’Blixens’ i Gellerup, hvor teamkoordinator for Energiledelse Jakob Kaiser viste os rundt og bl.a. fortalte, at den overordnede plan for huset er, at det skal være et åbent sted, som bruges aktivt af alle i området. Medarbejderne flyttede ind i uge 7, så trods stadig arbejdende håndværkere hist og pist, var indtrykket at de er kommet godt på plads i de flotte omgivelser.

Herefter gik turen lidt længere ned ad Karens Blixens Boulevard, til E&P Huset, hvor Brabrand Boligforening midlertidigt holder til, mens de venter på at deres nye hovedkvarter – overfor kontorhuset Blixens – bliver bygget færdigt. Her fik vi en guidet tur rundt i Gellerup af Informationsmedarbejder chadi kayed, som med sin store viden om området, gav os et godt indblik i de mange nye tiltag som er en del af Helhedsplanen. Afslutningsvist var der tid til spørgsmål og kaffe i E&P Huset, hvor også Kommunikationschef Morten Korsgaard fortalte om nogle af tankerne bag Brabrand Boligforenings indsats i Gellerup.

En stor tak til Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening for at give os et bredt indblik og et positivt indtryk af alt det nye der foregår i Gellerup.


Bæredygtighedsrapport 2018

Posted on: februar 7, 2019

Vores bæredygtighedsrapport for 2018 er netop blevet publiceret!
Det er uploadet på FN’S Global Compact hjemmeside – verdens største bæredygtigheds initiativ for virksomheder. Dette års rapport fokuserer på Verdensmål nr. 17 “Partnerskaber for Handling”, fremhæver en række interne initiativer og eksterne partnerskaber og projekter, som alle bidrager til vores mulighed for at gribe bæredygtighed an på en holistisk måde.
Tag et kig på rapporten på Global Compact’s hjemmeside eller her.


Partnerskaber for en bæredygtig fremtid

Posted on: februar 5, 2019


Mandag den 4. februar deltog vi i en konference på Aarhus Universitet under overskriften: Partnerskaber for en bæredygtig fremtid – Hvad ved vi? Hvordan gør vi en forskel? Er der håb?

AU’s bestyrelsesformand Connie Hedegaard startede debatten efterfulgt af erfarne folk fra erhvervslivet, og afslutningsvis rundede en af Verdensmålenes skarpe fortalere, professor emiritus, Steen Hildebrandt af. Alle indlæg blev krydret med relevante paneldebatter, velstyret af journalist Martin Breum som moderator.

I mellem indlæg og debatter af bl.a. AU’s bestyrelsesformand Connie Hedegaard og en af Verdensmålenes skarpe fortalere, professor emiritus, Steen Hildebrandt, præsenterede vi vores bidrag til at løse verdens globale udfordringer gennem partnerskaber. Vi indgår blandt andet konkret i flere innovative partnerskaber med universiteter og grønne iværksættere. I ét af partnerskaberne er vi, sammen med ReMoni, Aarhus Universitet og DTU, i gang med at udvikle en databaseret energiscreening, der kombinerer viden om bygningsfysik med IoT-sensorer og modelberegninger. Projektet kan du læse mere om her.


DEM indstiller dedikeret og motiveret civilingeniør til FRI’s Unge Fri Rådgiver 2019

Posted on: december 14, 2018


I spidsen for Bygningsstyrelsens Vækstpakke stod Stig Nørgaard Knudsen som projektleder i den sjældne situation, at en rådgivende ingeniørvirksomhed agerede totalentreprenør i et større renoveringsprojekt. Hans måde at løse det komplicerede og innovative projekt på er én af årsagerne til, at DEM indstiller Stig Nørgaard Knudsen til FRI’s, (Foreningen af Rådgivende Ingeniører), Unge Rådgiver Pris, 2019. FRI uddeler hvert år prisen som Årets Unge Rådgiver til en ung ingeniør med lederpotentiale, der har gjort noget ekstravagant.

Ambitiøs fra starten
Med sit bachelorprojekt fra AU i 2011 vandt han IDA-prisen for året mest nytænkende og bedst formidlede afgangsprojekt. Med en kandidat i Integreret Energi Design, blev den ambitiøse Stig Nørgaard Knudsen i 2013 ansat hos DEM. Sidenhen har Stig suppleret sine kompetencer med en efteruddannelse i økonomi og varetager i dag Markedsområdet Bæredygtigt Byggeri og Byudvikling.

(mere…)


Besøg af kinesisk delegation

Posted on: november 29, 2018


I forbindelse med konferencen ”China Denmark Regions and Cities Forum 2018”, der blev afholdt i Aarhus og med efterfølgende teknisk site visit til Sønderborg, forhandlede DEM med en delegation fra Dongtai City i Jiangsu provinsen. Dongtai City er i gang med at planlægge et stort resort-område, og de er interesserede i at samarbejde med DEM om at gøre dette område bæredygtigt og CO2-neutralt.

Under konferencen overrakte Dongtai delegationen en gave til Aarhus borgmesteren Jacob Bundsgaard under overværelse af vores CEO Jørn Lykou, og sammen med Dongtai`s delegationsleder mødtes Torben Esbensen med Kina`s Ambassadør i Danmark,  HE Madam Deng Ying, som for nylig også besøgte Project Zero i Sønderborg.

 


Kina konference

Posted on: november 20, 2018

For tredje gang, og for anden gang på dansk jord, afholder Danmark og Kina: ”China Denmark Regions and Cities Forum”. Med lige knap 300 deltagere samles både danske og kinesiske virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer med fokus på at øge samarbejdet mellem Danmark og Kina. Hovedarrangørerne er Aarhus Kommune og Region Midtjylland sammen med den danske ambassade i Beijing og Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countires (CPAFFC). 
Arrangementet foregår over to dage; den første dag med sessioner og workshops, og den anden dag med besøg hos både virksomheder og institutioner.

Formålet med det første forum i 2016 var at skabe et rum, hvor Danmark og Kina kunne dele viden på lokalpolitisk niveau og øge samarbejdet, så det blev mere effektivt. I år handler det om at bygge videre på det samarbejde, der er blevet skabt. Forummet fokuserer på tre områder: grønne løsninger, sundhed og ældrepleje og landbrug og mad.

På vegne af DEM er Torben Esbensen en del af programkomiteen. Torben Esbensen har ansvaret for området: ”Grønne løsninger”, hvor han d. 20.11 afholder en workshop og dagen efter, d. 21.11, står han for et besøg i Sønderborg, hvor man kan besøge Danfoss og ”Det grønne Distrikt”, projekt ZERO. Derudover holder vores CEO, Jørn Lykou, et oplæg om FN’s Verdensmål.

Selvom Danmark og Kina ligger på henholdsvis 2. pladsen og 54. pladsen på FN’s Verdensmåls-index ifølge sdgindex.org, så er der, ifølge Jørn Lykou, stadigvæk et stort potentiale for et samarbejde: 
”Kina har også tiltrådt FN’s Verdensmål og har vist øget interesse i integration af bæredygtighed ved udviklingen af nye bysamfund. Det er et område, vi i Danmark og i DEM har stor viden om og erfaring med”, forklarer Jørn Lykou.

Danmark og Kina deler ikke kun interesser indenfor bæredygtighed, men også problemstillinger. Begge lande er udfordret i forhold til miljørigtig energi, rent vand og stigende by-forøgelse.

Torbens Esbensens ansvarsområde, Grønne løsninger, lægger op til at løse udfordringerne gennem samarbejde. Argumentet er, at ingen teknologi eller organisation kan løse samtlige klima- og miljøproblemstillinger alene, og derfor er samarbejde essentielt for at løse flere problemer. Der er fokus på produktion og forbrug, og det hele handler om at finde innovative, grønne løsninger.


Bæredygtig bundlinje

Posted on: november 16, 2018

NetHire er én af de 100 små og mellemstore virksomheder, som Bæredygtig Bundlinje hjælper. Projektet fokuserer på grønne forretningsmodeller, som kan reducere virksomheders brug af energi og ressourcer

App’en, som NetHire har udviklet, giver håndværkere mulighed for at leje det værktøj, de har brug for. De behøver ikke engang forlade byggepladsen, fordi værktøjet bliver leveret indenfor en time og bliver også hentet igen. Udover fleksibilitet sørger app’en også for, at ikke alle håndværkere behøver at eje alting selv, og app’en fungerer derfor som en professionel deleøkonomisk platform. Deleøkonomi ser man oftere og oftere med fx AirBnB og GoMore som de store frontfigurer. At genbruge og dele, frem for at investere i nyt, har en stor effekt på miljøet og klimaet.

Den effekt bruger vi som rådgiver for NetHire. En grøn forretningsmodel handler nemlig ikke kun om reducering af omkostninger. Det handler også  om at gøre en forskel.

Med viden og ekspertise indenfor FNs Verdensmål analyserer vi virksomheden og identificerer de mål, NetHire har en indvirkning på. Vi måler NetHires specifikke bidrag, til de identificerede mål, og kæder det sammen med den grønne forretningsmodel. FNs Verdensmål kombineret med en grøn forretningsmodel, bygger dermed rammerne for en stærk CSR-profil, og det er præcis dét NetHire ønsker.

Bæredygtig Bundlinje er støttet af EU’s Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden. Det drives af Gate 21 i et partnerskab med Allerød, Fredensborg og Københavns Kommuner samt Frederikssund Erhverv.


Vinder af Fremtidens Forstad – Ny bydel i Årslev/Sdr. Nærå

Posted on: november 14, 2018


Sammen med Tegnestuen Vandkunsten, Raw Mobility og Bactocon har Dansk Energi Management A/S med forslaget ”Boliger i landskabet” vundet konkurrencen om udarbejdelse af et forslag til en ny bydel i Årslev/Sdr. Nærå. I det udarbejdede forslag har Dansk Energi Management A/S været ansvarlig for energi og bæredygtighed.

Det er en enstemmig jury, der har udpeget vinderforslaget, der jf. juryens betænkning leverer et klart og stærkt bud på dette nye boligområde, hvor dialogen mellem det unikke, eksisterende landskab og nye bymæssige fortætninger bliver stedets bærende identitet og store tiltrækningskraft.

Af dommerbetænkningen fremgår desuden, at ”forslaget arbejder med bæredygtighed på flere niveauer samtidig. Udarbejdelsen af den stærke bebyggelsesplan sikrer optimerede forhold vedrørende sollys og vindforhold, hvilket verificeres ved hjælp af indledende undersøgelser af blandt andet vindstudier.

Derudover peges særligt på udnyttelsen af dagslys og solenergi. Muligheden for at indtænke intelligente installationsfortove, til føring af teknisk infrastruktur, er et fremsynet og interessant bud på en bæredygtig og fremtidssikret tænkning, der kunne være en oplagt mulighed at satse på i grundmodnings-processen”.


FN17 – Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus inviterer

Posted on: oktober 31, 2018


Tirsdag den 13. november deltager vores Market Maker for Bæredygtighed og Energiledelse, Kirsten Mariager, i dette spændende arrangement. Kirsten vil tale om implementering af FNs Verdensmål i firmastrategien:

FNs 17 verdensmålene sætter pejlemærker for en omstilling til et bæredygtigt samfund – en bedre verden i balance, hvor mennesker kan trives godt i en højt udviklet civilisation i samklang med naturgrundlaget.

Arkitektforeningen Østjylland, IDA Østjylland og Arkitektskolen Aarhus vil med denne debataften sætte fokus på det positive potentiale for byggesektoren som springer ud af de 17 verdensmål.

Det er udfordringer og muligheder for at skabe bedre byer, bygninger og landskaber. Smukke og gode fysiske rammer om vores liv på kloden – ikke blot i Danmark, men også globalt. Verdensmålene er inspiration til udvikling af firmastrategier som passer til en verden i markant forandring.

Vi har inviteret oplægsholdere som fokuserer på de 17 bæredygtighedsmål – og oplægsholdere fra vores egen verden som har sat eller er ved at sætte deres virksomheder i relation til verdensmålene.

Key note:  Steen Hildebrandt PhD og Prof. emeritus – FN17 – firmastrategier til en verden i forandring

Thomas Hilbert lektor og programkoordinator på Arkitektskolen Aarhus – hvordan der arbejdes med bæredygtighedsbegrebet og verdensmålene i undervisningen af de kommende arkitekter. 

Katrina Wiberg, adjunkt på Arkitektskolen Aarhus – om arbejdet med bæredygtighedsmålene i forskningen på AAA med eksemplet ”Waterscapes of Value” om gemte og glemte muligheder i Aarhus.

Kristina Jordt Adsersen, arkitekt maa, LINK arkitektur – om praktisk brug af verdensmålene

Holger Dahl arkitekt maa, Kommunikationschef, Schönherr – den etiske fordring

Kirsten Mariager, ingeniør, Market Maker Bæredygtighed og Energiledelse, Dansk Energi Management

– om implementering af målene i firmastrategien

Annette Blegvad UIA 2023 – om Arkitektforeningens perspektiv på FN17 verdensmålene

Gratis for medlemmer/studentermedl. af IDA eller Akademisk Arkitektforening, (andre 300kr./100kr.)
Tilmelding til: Arkitektforeningen Østjylland: oestjylland@arkitektforeningen.dk


RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REDUCERER SIT CO2-AFTRYK MED HJÆLP FRA ENERGIRENOVERING

Posted on: oktober 9, 2018

Ude ved vestkysten ligger Danmarks arealmæssigt største kommune, Ringkøbing-Skjern kommune.  Med det tredje projekt, på  fjerde år, energirenoverer kommunen offentlige bygninger i tæt samarbejde med DEM for at sænke energiforbruget. I denne omgang, efter at have energiscreenet fem skoler, to plejehjem og ét servicecenter, er vi nu gået i gang med at projektere de anbefalede tiltag.

”Energirenovering  kan sikre at anlæggene ikke producerer mere energi end højst nødvendigt. Det minimerer både elregningen og gavner miljøet, da installationerne b ruger mindre energi. Det bliver vigtigere, jo ældre bygninger bliver” siger Morten Staal. Han er DEM’s projektleder og forklarer yderligere, hvad man skal have for øje, når man energirenoverer:

”Det er en fordel at have en holistisk tilgang til energirenovering, når man renoverer tekniske anlæg. De trimmes, tilpasses hinanden og deres fremtidige funktion. Det giver et bedre indeklima, et lavere energiforbrug og derfor en større brugertilfredshed. Energirenoveringer er generelt en ”win-win ” situation, både for bygningsejer og bruger.”

”Samarbejde” har været kernen i  projektet for DEM og kommunen. Dvs., at vi har samarbejdet om energiscreeningen og fortsætter med at være fælles om projektet, indtil alle tiltag er færdigimplementeret. Udover at skulle reducere CO2-aftrykket, har renoveringerne også til formål at spare penge på bygningsdriften og fremtidssikre bygningerne. Ved at udskifte gamle anlæg i de otte bygninger forventer vi, at projektet kan give en besparelse på 10-20% på energiforbruget.

Projektet er planlagt til at stå færdigt ultimo 2019.


PULSERENDE GYMNASIUM BLIVER CENTRUM FOR VIBORG

Posted on: september 12, 2018


12.500 kvadratmeter. 1200 studerende, 100 lærere.

D. 31. august var der rejsegilde for det nye gymnasium i Viborg: Midtbyens Gymnasium. Gymnasiet skal rumme både Viborg Handelsgymnasium og Viborg Tekniske Gymnasium, samt Center for Industri, eux-uddannelser og robotteknologiske uddannelser. Det summer allerede af viden og innovation.

Som underrådgiver til CUBO Arkitekter har vi sammen forsøgt at skabe de bedste rammer for de studerende. Derfor har der bl.a. andet været fokus på at skabe et moderne læringsmiljø. Der er udendørsarealer på flere af etagerne, og på femte sal kommer der til at være en multibane, som kan bruges både af lærerne til undervisning og af de studerende i deres fritid.

For at sikre bæredygtighed, er der fokus på at integrere energitekniske løsninger i et naturligt flow med den øvrige arkitektur. For eksempel er varmesystemet, i udarbejdelsen af energikonceptet, blevet isoleret mere end det lovpligtige krav. Derudover bruger vi commissioning. Commissioning er en proces, der har fokus på de tekniske installationer og deres funktioner. Det sikre, at alle bygningens tekniske anlæg kører, når gymnasiet skal tages i brug i 2019. Det betyder også, at de studerende får et godt indeklima, da alle de tekniske installationer snakker sammen, sådan at der bliver varmet og kølet på de rigtige tidspunkter.

Når gymnasiet står færdigt, bliver det et naturligt knudepunkt i hjertet af Viborg og bindeled til den nye bydel, Viborg Baneby.
(Illustrationen af bygningen er lavet af CUBO arkitekter).

Læs mere om rejsegildet i denne artikel: https://viborg-folkeblad.dk/viborg/Stort-gymnasium-rejste-sig-fra-gruset/artikel/389183


Happi jagter energibesparelser

Posted on: september 5, 2018


I 2029 skal Sønderborg-området være 100% CO2-neutralt, og det EU-finansierede projekt HAPPI skal hjælpe det på vej. En stor del af HAPPI-projektet handler om beboerinddragelse, hvilket bl.a. medvirker til, at beboerne får mest muligt ud af de planlagte renoveringer efter projektet. Boligforeningerne i Sønderborg, som står for cirka 20% af boligmassen i kommunen, har allerede reduceret deres CO2-aftryk med 44%, og HAPPI-projektet vil forventeligt sænke CO2-udslippet med yderligere 1.640 tons om året. Vi er partnere i HAPPI sammen med ProjectZero og 6 boligforeninger i området. Læs ProjectZeros beretning om, hvordan vi konkret screener for energibesparelser:

http://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2018/August/På-jagt-efter-energibesparelser.aspx?utm_source=ZEROnyt&utm_medium=newsletter&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=


Innovativt rådhus i Høje Taastrup skal skabe liv i den nye bydel

Posted on: august 28, 2018


Som vi tidligere har skrevet om, bygger Høje Taastrup nyt rådhus. Den nye bygning skal være grøn og skabe en moderne arbejdsplads med vidensdeling og samarbejde. Byggeriet bliver første spadestik i en ambitiøs byudvikling af det nye Høje Taastrup C.

Idéen bag bygningen er ikke kun, at den skal være en arbejdsplads. Den skal være for alle, og derfor vil beboerne i Høje Taastrup kunne bruge rådhuset om eftermiddagen. Med afsæt i æstetik, innovation og bæredygtighed skal huset også være arkitektonisk interessant.

Sammen med Arkitema og AB Clausen er vi bygherrerådgiver og skal blandt andet bidrage med vores kompetencer indenfor indeklima, energi og bæredygtighed i udarbejdelsen af et konkurrenceprogram. Bygningen skal opfylde kravene til et Bygningsklasse 2020-byggeri. Det skal sandsynliggøres, at Rådhuset kan leve op til certificeringsklasse guld efter DGNBDenmark, hvilket passer godt ind i vores vision om bæredygtigt byggeri. Vi er glade for at være med i så ambitiøst et projekt.

Læs mere om byggeriet nedenfor:
https://byensejendom.dk/article/konkurrence-om-nyt-innovativt-raadhus-i-hoje-taastrup-25097


Sundhedshus Haderslev indviet

Posted on: august 21, 2018


Det store nye sundhedshus i Haderslev er blevet indviet af Regionrådsformand Stephanie Lose og Haderslevs borgmester H.P.Geil. Flere hundrede af byens borgere deltog i festligheden. Sundhedshuset er på 5.000 m², har koste 78 mio. kr. og 100 personer har deres daglige virke i huset.

DEM har projekteret alle tekniske installationer (ventilation, VVS, EL, røntgen), og Erik Arkitekter har tegnet bygningen.

 

 


Egedal kommune digitaliserer deres energiforbrug

Posted on: august 16, 2018


Energimærkninger er et lovkrav, men når Egedal Kommune skal mærkes på ny i 2019, handler det om mere end blot kravene. Opgaven drejer sig om 140 ejendomme; en samlet bygningsmasse på 210.000 m2. Vi er bygherrerådgiver i forbindelse med udbuddet.

Som noget nyt vil alle data blive noteret digitalt, og det kommer til at gøre en forskel.

”Et energimærke bliver måske til en 30-siders rapport, som ligger i en skuffe, men det kan meget mere,” fortæller vores projektleder, Jakob Nørby. ”Når man har data digitalt, kan man krydsregistrere fx ejendomme, og det bliver langt nemmere at overskue energiforbruget. Derfor er det også nemmere at se de gode energirenoveringsprojekter og dermed de gode besparelsesmuligheder”.

Han forklarer også, at man med digitale data kan gå tilbage og se tidligere ændringer, og derfor kan udnytte det bedre. Det bliver nemmere at reducere energiforbruget, hvilket i sidste ende er målet hos Egedal Kommune.

Sideløbende med energimærkningen er vi også lige nu en del af et energirenoveringsprojekt for kommunen. Projektet er et led i deres ”Parat til Fremtiden”-program. ”Vi er stolte af at kunne bidrage på flere områder i vores samarbejde med Egedal” slutter Jakob Nørby.

Se energirenoveringsprojektet her:   https://www.dem.dk/cases/energirenovering/esco-energieffektivisering/


Lyngby-Taarbæk Rådhus

Posted on: juli 9, 2018


Vi er stolte over at skulle være med til at afgive et tilbud på ombygning, restaurering og indretning af det karakteristiske Lyngby-Taarbæk Rådhus. Projektet skal være med til at styrke en dynamisk og åben arbejdskultur med vidensdeling og koordination i højsædet. Vi skal i projektet gøre brug af vores specialistkompetencer og erfaring inden for Commissioning. Erfaringer som blandt andet er høstet fra et stort projekt for Bygningsstyrelsen, hvor vi gennemførte performancetest på fredede ejendomme som Udenrigsministeriet og Københavns Byret, der sikrer et optimal drift og øget energieffektivitet.

Vi er glade for at være prækvalificeret sammen med andre virksomheder med særlige specialistkompetencer; JJW Arkitekter, Varmings Tegnestue, Eduard Troelsgård, Gert Carstensen, og Teknologisk Institut.


Portræt af vores superekspert

Posted on: juli 5, 2018


Vores superekspert og first-mover indenfor solenergi, bæredygtigt byggeri og energidesign er portrætteret i seneste nummer af CLEAN – en medlemsorganisation for det grønne Danmark.

Bæredygtig energi og byggeri har ikke altid ligget højt på dagsordenen, men for Torben Esbensen, der i nov. 2017 blev udnævnt Fellow i International Solar Energy Society (ISES), startede passionen for mere end 45 år siden. Læs hele portrættet her.


Bæredygtighedsdag hos DEM (Dansk Energi Management)

Posted on: juli 3, 2018

Bæredygtighed ligger grundlæggende i vores DNA og er et vigtigt fundament for vores daglige arbejde. Historisk har DEM altid arbejdet med bæredygtighed og har taget et stort og vigtigt skridt ved at integrere FNs Verdensmål i forretningsstrategien og det daglige arbejde. Det er derfor også helt naturligt for os at sætte ”Bæredygtig Arbejdskultur” på den interne dagsorden. Vi prioriterede derfor en hel dag med intern fokus på Bæredygtig Arbejdskultur i samarbejde med CoreEnergy, hvor vi bl.a. blev introduceret til elementer fra hjerneforskningen, der har betydning for evnen til at arbejde bæredygtigt.


HAPPI (“Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments”)

Posted on: juni 27, 2018

Vi er nu startet op på vores EU-projekt HAPPI, som er blevet til i et partnerskab på tværs af alle boligforeningerne i Sønderborg, EUC-Syd, ProjectZero og DEM.

Partnerskabet modtager tilskud fra EU til gennemførelse af projektet, og pengene skal bruges til at udvikle nye metoder til at forberede og finansiere energirenoveringer i boligforeningerne. Samtidig skal der arbejdes med, hvordan beboerne i boligforeningerne bedre kan inddrages i projekterne.

I torsdags holdte vi og @ProjectZero i den forbindelse sommermøde for bestyrelserne i de 6 boligforeninger. Her orienterede blandt andre teknisk rådgiver Malene Wellendorf om projektets implementering af energiledelse, og nogle af de andre spændende aktiviteter der venter efter sommerferien.

HAPPI-projektet betyder, at der over de næste 3 år skal energirenoveres i 3.300 lejemål på tværs af alle områdets boligforeninger.


Dansk Energi Management & Esbensen skifter navn og logo

Posted on: juni 19, 2018

Det er nu seks år siden at vi optog firmaet Esbensen Rådgivende Ingeniører under vores vinger. Sammenslutningen har været en stor succes på markedet for bæredygtigt energidesign i nybyggeri og ved energirenoveringsprojekter i både ind- og udland. Nu skifter vi tilbage til navnet Dansk Energi Management A/S og i daglige tale, det mere mundrette DEM.

Navnejusteringen er et led i firmaets vækststrategi og en naturlig konsekvens af den organiske udvikling, som DEM gennemgår i disse år, og det handler i høj grad om, hvem vi er som virksomhed, og vores forretningsstrategi er også fortsat, at være de bedste på markedet.

Læs hele pressemeddelelsen her.


Borgmesterbesøg fra Dongtai, Kina

Posted on: juni 11, 2018


Sønderborg og Project Zero har tiltrukket prominente gæster fra Dongtai City i Kina. Læs her artiklen om de to byers samarbejde om CO2 neutral byudvikling.

Borgmesterbesøg fra Dongtai_Kina


Åbning af Hotel Herman K

Posted on: juni 5, 2018


I fredags åbnede Københavns nye 5-stjernede hotel, Hotel Herman K., hvor en gammel transformerstation er blevet forvandlet til et luksuriøst boutique-hotel. Hotellet rummer 31 værelser, der hvert har sit særpræg, samt en restaurant og bar. Projektet er skabt i et samarbejde mellem
Brøchner Hotels, Kähler Design og Dansk Ejendoms Management. DEM-ESB har været rådgiver for alle tekniske installationer, indeklima, energi og har samtidig haft ansvaret for byggeledelsen og arbejdsmiljøkoordineringen i udførelsesfasen.

Hotel Herman K


Besøg fra Dongtai City i Kina

Posted on: maj 24, 2018


En VIP delegation fra Dongtai City i Kina (1,3 mio. indbyggere) besøger Sønderborg den 25. maj 2018. Delegationen ledes af Ms. Chen Weihong, Mayor of the People`s Government of Dongtai City, Jiangsu Province.

Delegationen skal besøge Danfoss i Nordborg og Project Zero i Sønderborg og har derudover bedt om et møde med DEM-ESB for at høre nærmere om ”Energy Efficient Buildings and Sustainable Urban Design”, idet DEM-ESB har kinesiske referencer fra design af en nybygget ”Zero Carbon Building” og en ”Zero Carbon Masterplan” for et nyt byudviklingsområde i Haiyan City i Zhejiang Province.


Implementering af energiledelse

Posted on: maj 14, 2018


Næste skridt i vores opgave med implementering af energiledelse i det danske forsvar handler om prioritering af indsatsen. Til dette udvikler vi et værktøj, der visualiserer konsekvenser ved miljø- og energitiltagene. Værktøjet er med en simpel brugerflade, så også ”ikke-teknikere” kan analysere forskellige scenarier.


”Kalvebod Fælled Skole” overdraget til Københavns Kommune

Posted on: april 20, 2018


Mandag den 16 april 2018 overtog Københavns Kommune Danmarks måske flotteste folkeskole ”Kalvebod Fælled Skole” beliggende på Vestamager.

Danske Energi Management & Esbensen har stået for projektering af de tekniske installationer, og vi er utrolig stolte over at være en del af dette fantastiske byggeri.

En stor tak til vores samarbejdspartnere i totalrådgiverteamet, Lundgaard Tranbjerg (Arkitekt), Jørgen-Nielsen (Konstruktioner), BOGL (Landskabsarkitekt) og Gade & Mortensen (akustik), samt naturligvis også MT Højgaard (Hovedentreprenør) og COWI (Byggeledelse).


Torben Esbensen – 70 år

Posted on: april 19, 2018


Et stort tillykke til en af vores meget erfarne medarbejdere – Torben Esbensen, som har rundet de 70 år.

Torben er uddannet civilingeniør og har været i branchen i mange år – hvor han har arbejdet målrettet for at fremme bæredygtigt byggeri og solenergi, både nationalt og internationalt.

I efteråret 2017 blev Torben udnævnt til Fellow i Solenergi. Udnævnelsen er en anerkendelse af Torbens mangeårige indsats for fremme af solenergi. Torben er også tidligere blevet hædret for sit arbejde med vedvarende energi og energieffektivt byggeri. I 1995 modtog han den Europæiske Solenergipris i Wien, i 2003 blev han den første modtager af OECD-International Energy Agency`s Solenergipris, og i 2013 modtog han Passive House Pioneer Award i Frankfurt.


Renovering af svømmehallen på Sønderborg Idrætshøjskole

Posted on: april 10, 2018


DEM-ESB er valgt som totalrådgiver i forbindelse med renovering af svømmehallen ved Idrætshøjskolen i Sønderborg. Svømmehallen, med sit 25 meters konkurrencebassin, er fra 1960 og alle de tekniske anlæg trænger til renovering og udskiftning. DEM-ESB har engageret Teknologisk Instituts Svømmebadsteknik som underrådgiver vedr. vandbehandlingsanlægget. Udover svømmehallen skal de øvrige ventilationsanlæg på skolen energirenoveres, og der skal etableres et bygningsintegreret solcelleanlæg på 540 m².

Idrætshøjskolen der er tegnet i 1952, er Danmarks største idrætshøjskole og den fjerde største højskole i landet. Den er klassificeret som bevaringsværdig, hvorfor solcelleanlægget skal integreres i et tag, der ikke kan ses fra vejen.


Madproduktion med afsæt i FN’s Verdensmål

Posted on: april 5, 2018


Studenterhusfonden i Aarhus leverer over 90% af maden på Aarhus Universitet. De driver bl.a. kantiner, cafeer og forskellige konferencer, og de er førende, når det gælder at arbejde bæredygtigt med madproduktion. Deres vision er at være den sunde og foretrukne non-profit madproducent – både lokalt og i en klimasammenhæng, som et bidrag til at øge bevidstheden om sundhed og bæredygtighed.

Dansk Energi Management har leveret et strategisk grundlag for alt det spændende og meget gennemtænkte arbejde som Studenterhusfonden leverer indenfor bæredygtig madkultur. Fra indkøb af råvarer, hands-on arbejdsprocesser i køkkenet, kundens indkøb, til affaldshåndtering. En analyse på tværs af organisationen har dannet grundlag for vores levering af Studenterhusfondens nye strategi for Bæredygtigt fællesskab. Denne strategi benytter FNs Verdensmål som platform til kommunikere om nuværende og fremtidige initiativer og mål.

DEM leverer en samlet skriftlig strategi med beskrivelse af Studenterhusfondens mest relevante SDG mål – nr. 2, 4, 8, 12, 13, deres interne mål, motivation og handlinger. Som en del af et overordnet kommunikationskoncept leverer vi også infografikker som kan bruges i al deres kommunikation og markedsføring, fx tilbud, cases og e-learning. Næste skridt er, at DEM designer en ny hjemmeside for Studenterhusfonden. Denne hjemmeside skal helt enkel visualisere alt det Studenterhusfonden kan og gør, til fordel for både kunder og samarbejdspartnere.


Ny bæredygtighedsrapport 2016-2017

Posted on: april 4, 2018


Tag et kig i vores nye bæredygtighedsrapport 2016-2017. Dette års rapport fremhæver vores online rapporteringssystem på side 24. På side 25 kan du se det bæredygtige aftryk, alle vores projekter har haft i året 2016-2017, målt i forhold til den tid, vi har brugt på at arbejde med de primære mål for bæredygtig udvikling og SDG-delmål.

Side 5 viser derudover vores bidrag til bæredygtig udvikling i forhold til SMART indikatorer.

Rapporten er tilgængelig på vores hjemmeside her:
https://www.dem.dk/om/dem-fns-verdensmaal/vision-vaerdier//

Rapporten er også uploadet til Global Compacts hjemmeside her:
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/active/412751


Prækvalificeret til konkurrence om Fremtidens Forstad

Posted on: marts 23, 2018


Dansk Energi Management & Esbensen A/S er sammen med Vandkunsten, Bactocon og hhv. Trafikplan og Raw Mobility, blevet prækvalificeret til to konkurrencer om Fremtidens Forstad ved Årslev/Sdr. Nærå. Målet for de to konkurrencer er:

 • En projektkonkurrence om en ny bydel hvor landskab, arkitektur og fællesskab skal medvirke til at skabe en bydel med urban karakter af høj kvalitet.
 • En projektkonkurrence om bymidten, hvor attraktive byfunktioner, fællesskab og oplevelsesrige byrum er med til at skabe et aktivt og nærværende byliv.

Konkurrencerne gennemføres i to faser, hvor første fase er en projektkonkurrence med fastholdelse af deltagernes anonymitet. Første fase afsluttes med, at juryen udpeger indtil to vindere, der inviteres til i fase to, at videreudvikle deres forslag på grundlag af juryens bemærkninger. Fase to, der således har karakter af et udbud efter forhandling,

gennemføres i dialog med de udvalgte konkurrencedeltagere.

I begge konkurrencer vil vores indsats fokusere på energioptimering ift. energiforsyning, minimeret energibehov samt udnyttelse af vedvarende energi, herunder vurdering af dagslysforhold, solindfald samt vindforhold.


Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen

Posted on: februar 23, 2018

Mads Hammershøj er ansat som Head of Sales hos Dansk Energi Management & Esbensen.

Mads skal som Head of Sales arbejde med Dansk Energi Management & Esbensens overordnede kommercielle områder, i første omgang i Indland. Markedsområderne; Energirenovering, Bæredygtigt byggeri & byudvikling, Teknisk bygherrerådgivning og Bæredygtighedsledelse med rådgivning om FN´s verdensmål skal danne grundlag for en øget vækst på det indenlandske marked.

Her skal han i tæt samarbejde med Market Makerne udvikle markedsstrategien, der skal være omdrejningspunkt for afsætningen af vores energiløsninger til erhvervsmarkedet. Mads indtræder i den daglige ledelse og vil primært være at finde på Aarhus kontoret. Han vil dog også have sin naturlige gang på kontorerne i både Sønderborg og København.

Mads kommer fra en stilling som afdelingsleder hos Eniig Energi A/S.

Velkommen til Mads.


Ombygning af Sønderborg bibliotek

Posted on: februar 13, 2018

DEM-ESB er rådgivere for Sønderborg Kommune, når det tidligere bibliotek ombygges til nyt kommunalt misbrugscenter med klinik, samt udkøringssted for hjemmeplejen.

I denne forbindelse etableres nye omklædnings-, kontor- og mødefaciliteter. Der etableres nyt varmefordelingsanlæg, ventilationssystem og afløbsinstallationer. Derudover udskiftes vinduerne og facaden efterisoleres.


Energiledelse hos Forsvaret

Posted on: januar 9, 2018


Vi har netop færdiggjort en energigennemgang af hele Forsvaret. Opgaven er en del af en større opgave med at indføre energiledelse efter ISO50001 til år 2020.

Hos Dansk Energi Management & Esbensen arbejder vi med energiledelse i både Danmark og udlandet, hvor vi har udviklet målbare energiledelsessystemer til både store og mindre virksomheder. Læs mere om energiledelse.


Nyt ungdomskulturhus i Sønderborg

Posted on: januar 3, 2018

Sønderborg Kommune blev i 2017 udnævnt til Årets Ungdomskommune og i den forbindelse blev det besluttet at opføre et nyt ungdomskulturhus på 520 m2, der specielt henvender sig til unge mellem 15 og 25 år.

Huset placeres centralt i bymidten lige overfor det eksisterende Sønderborghus, der er byens kulturhus for den lidt ældre generation.
Projektet omfatter renovering af en tidligere mejeribygning samt en tilbygning.

Den nye bygning er tegnet af Tegnestuen Mejeriet i Haderslev med Dansk Energi Management & Esbensen A/S som ingeniører på energi og tekniske installationer.


Glædelig jul 2017

Posted on: december 21, 2017


Kære kunder, samarbejdspartnere og kollegaer

2017 går på hæld, og vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den tillid, I udviser Danish Management A/S og Dansk Energi Management & Esbensen A/S og for vores resultatrige samarbejde. Vi er taknemmelige for de mange berigende venskaber og samarbejder, både gamle og nye, som fortsætter i det nye år.

Medarbejdere fra vores hovedkontorer i Danmark (København, Aarhus og Sønderborg), Storbritannien, Bangladesh, Malaysia og Thailand og mange andre lande verden over ønsker jer og jeres familier en glædelig jul samt et godt og fremgangsrigt nytår.

 


Nyt Rådhus til Høje Tåstrup Kommune – Bygherrerådgivning

Posted on: november 30, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S har sammen med Arkitema (hovedrådgiver) og AB Clausen vundet opgaven som bygherrerådgiver for Høje Tåstrup Kommune i forbindelse med opførelsen af et nyt rådhus. Dansk Energi Management & Esbensen A/S skal varetage bygherrerådgivning i forbindelse med brugerproces og udarbejdelse af byggeprogram vedr. installationer, indeklima, energi, bæredygtighed, bygherretilsyn og commissioning. Opgaven forventes påbegyndt ultimo 2017, og det er tanken, at det nye rådhus skal være færdigt i efteråret 2021.

https://www.building-supply.dk/article/view/570117/arkitema_skal_radgive_om_radhusbyggeri


Ribes nye multihus kan vinde en Brick Award!

Posted on: november 24, 2017

Kannikegården på Domkirkepladsen i Ribe er indstillet til Brick Award-prisen, der hvert andet år uddeles af teglproducenten Wienerberger til de mest innovative og arkitektonisk spektakulære bygningsværker med brug af mursten og tegltyper i verden.

Dommerkomitéen begrunder blandt andet nomineringen med den fine brug af teglsten, som skaber en harmonisk forbindelse mellem gamle og nye materialer, der sammen beriger bylandskabet.

DEM-ESB har været rådgivende ingeniører på projektet, som har sikret sig en plads blandt de 50 nominerede til Brick Awards 2018. Vinderen findes i maj 2018 i Østrigs hovedstad Wien.

Læs mere om projektet og Brick Award-prisen her: Wienerberger Brick Award

 


3.000 m² solceller til 19 boligblokke i Sønderborg

Posted on: november 20, 2017

DEM-ESB har projekteret og være byggeledere for installation af 3.000 m² solceller på 19 ens boligblokke i Sønderborg Andelsboligforenings afd. 22: Kløvermarken/Hvedemarken, en bebyggelse med 432 lejligheder.

Solcelleanlæggene er på en pæn arkitektonisk måde integreret i tagkonstruktionen. Anlæggene er dimensioneret således, at 80% af den producerede solenergi kan bruges her og nu i boligerne, og 20% sendes ud på det offentlige el-net. Solcellerne kan producere 408.000 kWh pr. år, som dækker 37% af boligernes el-forbrug.

Virksomheden Sustain Solutions ApS har haft totalleverancen af solcelleanlæggene.


Vi søger ingeniører !!!

Posted on: november 14, 2017

Hos Dansk Energi Management & Esbensen har vi travlt, og vi søger derfor efter nye medarbejdere.

Klik ind og se de ledige stillinger her

 


Torben Esbensen – udnævnt til Fellow i Solenergi

Posted on: november 9, 2017


Torben Esbensen, fra DEM-ESB, er blevet udnævnt til Fellow i International Solar Energy Society.
Det skete på den netop afholdte Solar World Congress i Abu Dhabi i de Forenede Arabiske Emirater.

Udnævnelse til Fellow er en anerkendelse af Torbens mangeårige indsats for fremme af solenergi.

Det er kun tredje gang i Solar Energy Society`s 50-årige historie, at der udnævnes en Fellow.

Torben er tidligere blevet hædret for sit arbejde med vedvarende energi og energieffektivt byggeri. I 1995 modtog han den Europæiske Solenergipris i Wien, i 2003 blev han den første modtager af OECD-International Energy Agency`s Solenergipris, og i 2013 modtog han Passive House Pioneer Award i Frankfurt.


HAPPI-projektet er blevet bevilliget!

Posted on: oktober 26, 2017

Vores EU-ansøgning vedr. HAPPI-projektet (“Housing Association’s Energy Efficiency Process Planning and Investments”) er blevet bevilliget!

Det betyder, at vi i samarbejde med ProjectZero, EUC Syd og seks boligforeninger i Sønderborg og omegn over de næste tre år skal forberede energirenovering af et større antal af boligforeningernes afdelinger. Det indebærer bl.a. energiscreening, energiledelse, kurser og beboerinvolvering.

ProjectZero er hovedansøger, men den største del af projektet tilfalder Dansk Energi Management & Esbensen.


Genforeningspladsen Aabenraa

Posted on: oktober 25, 2017

I anledning af 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark (1920-2020) skal
pladsen/parken omkring Folkehjem i Aabenraa renoveres og fornyes.

DEM-ESB er sammen med Arkitekt Mads Thuesen Møller, Aabenraa blevet prækvalificeret til opgaven sammen med to andre rådgiverteams.

Folkehjem er hele Sønderjyllands forsamlingshus og et levende monument over den danske nationale kamp i Sønderjylland. Balkonen på Folkehjem var det sted, hvorfra genforeningen i 1920 blev proklameret under overværelse af 3.000 sønderjyder.

DEM-ESB skal bl.a. se på udeklimaet på pladsen i forhold til sollys og vindpåvirkning.


Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe

Posted on: oktober 16, 2017

Det største sammenhængende byudviklingsprojekt i Ribes historie er nu på plads.

Ribe Jernstøberi – som er mest kendt for produktion af Rio radiatorer – er flyttet fra bymidten i Ribe til erhvervsområdet i Ribe Nord. Det 80.000 m2 store fabriksareal har siden 1848 ligget midt i Ribe, Danmarks ældste by. Det efterlader et stort og spændende byområde som nu skal udvikles til en ny bydel.

Den 12. Oktober 2017 blev det offentliggjort at DEM-ESB, sammen med totalrådgiver Tegnestuen Vandkunsten A/S, Schønherr A/S og Urban Creators ApS, har vundet projektet.

Vi bidrager til helhedsplanen med en strategi for et minimeret energibehov og en bæredygtig energiforsyning inkl. optimering af dagslysadgang og lokal energiproduktion, baseret på solceller. Derudover vindstudier for sikring af et attraktivt udeklima på bydelens pladser og byrum.

Der deltog over 100 personer i offentliggørelsen af konkurrenceresultatet, der blev foretaget af Esbjergs borgmester Johnny Søtrup. Vinderforslaget blev gennemgået af Professor Jens Kvorning, Kunstakademiets Arkitektskole.

Konkurrencen om Helhedsplan for Jernstøberiet i Ribe er udskrevet af partnerne Ribe Jernindustri A/S, Realdania og Esbjerg Kommune.

Lars Autrup, projektchef i Realdania, udtaler:

– Det er et meget flot og velgennemført vinderprojekt, som udviser den respekt for omgivelserne, som er helt afgørende i nordens ældste by. Det er en plan, der sørger for, at Ribes fysiske struktur og historie lever videre i et helt nyt bykvarter.

Læs mere her: Helhedsplanen for området Jernstøberiet i Ribe


Konference: RESPONSIBLE ENERGY 2017

Posted on: oktober 10, 2017

Fremtidens energi skaber nye udsigter

Verdensmålene – et strategisk valg for virksomhederne:

Det er et faktum, at der både i civilsamfundet og på politisk niveau er skabt en øget bevidsthed om et stærkt stigende ressourceforbrug. En global accept af FNs Verdensmål, der sætter fokus på optimeret energiudnyttelse og -forbrug, understreger tydeligt denne positive udvikling.

På konferencen Responsible Energy d. 25. oktober 2017 vil vores CEO Jørn Lykou, uddybe tendensen; Verdensmål og energiudvikling – og fortælle om, hvordan de to hænger sammen i bæredygtige forretningsstrategier.

Du finder det fulde program for dagen, samt mulighed for tilmelding her.

Læs om Dansk Energi Management & Esbensens bidrag til konferencen her.

 


Energirådgivere for Arena Aabenraa

Posted on: september 8, 2017


Den nye Arena Aabenraa til 80 mio. kr. blev for nylig indviet med stor festivitas og mange deltagere. Dansk Energi Management & Esbensen har været byggeledere og energirådgivere for projektet samt forestået projektering af El-installationer.

Arenaen, der kan rumme 3.000 tilskuere, blev indviet med en håndboldkamp mellem SønderjyskE` herre ligahold og danmarksmestrene fra Aalborg Håndbold. Arenaen skal være hjemmebane for SønderjyskE` damehold, der ved indvielsen spillede en opvisningskamp mod Füchse Berlin.


Global Compact International Yearbook 2017

Posted on: september 8, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen har nu fornøjelsen af at være en del af Global Compact International Yearbook 2017, der illustrerer bedste praksis inden for arbejdet med FNs bæredygtige udviklingsmål.
Vores bidrag (s. 94) fremhæver måden, hvorpå målene for bæredygtig udvikling (SDG) kan tilpasses virksomhedens strategi og bruges som et værktøj til forretningsudvikling.

Med udgangspunkt i de SDG’er, der er tættest forbundet med vores markedsområder, har vi integreret bæredygtige udviklingsmål og SMART-indikatorer på tværs af alle vores projekter. Dette gør det muligt at påvise, hvilken indvirkning vores projekter har på opfyldelse af SDG’erne. Derudover kan vi måle projekternes indflydelse i vores nyudviklede online SDG-system, der genererer ’Impact Tracking Reports’ til intern og ekstern distribution.

Global Compact International Yearbook 2017


Aarhus Kommune CO2-neutral i 2030!

Posted on: august 21, 2017

Hvordan bliver Aarhus Kommune CO2-neutral i 2030?

En del af svaret er kommunens store energirenoveringsprojekt, Aa+, hvor samtlige af kommunens ejendomme gennemgår et energieffektivt løft.
Og vi er derfor meget stolte af, at Aarhus Kommune har valgt os som rådgiver til energirenovering af ca. 100 ejendomme.
I projektet skal vi i et tæt samarbejde med Aa+-sekretariatet, og ejendommenes brugere finde de mest rentable energiprojekter ud fra et totaløkonomisk perspektiv.

Til vores stærke team har vi desuden tilknyttet MOE A/S til at supplere teamet med både tværfaglige energirådgivere og specialister.

Foruden en stor reduktion af energiforbrug og CO2-udledning, bidrager Aa+-projektet også til styrkelse af den østjyske jobskabelse, da det som udgangspunkt er lokale håndværkere, der skal udføre opgaverne.


Prækvalificeret til konkurrence om udvikling af kulkransporet i Aarhus

Posted on: juni 14, 2017

Kulkransporet – Foto: Aarhus Kommune

På hold med Vandkunsten, STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, RAW Mobility og Smith Innovation, er Dansk Energi Management & Esbensen udvalgt til at afgive bud på, hvordan området omkring Kulkransporet i Aarhus kan udvikles til en ny ‘High line’ park i Aarhus Sydhavn.

Konkurrencen skal vise, hvordan Kulkransporet kan styrke sammenhængen i hjertet af Aarhus, og hvordan sporet kan knytte kommende byggerier i Sydhavnskvarteret sammen, i relation til både erhverv, byliv og social mangfoldighed.

Kulkransporet blev i industriens storhedstid brugt til at transportere kul til gasværket, og det udgør i dag en vigtig del af Aarhus’ kulturarv.

Konkurrencen løber hen over sommeren, og vi glæder os til at afgive vores bud på løsningen!


Bygningsstyrelsen sparer 7 mio. på varme- og elregningen

Posted on: juni 13, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen, har i det forgangne år arbejdet med at energioptimere og renovere 12 af Bygningsstyrelsens ejendomme, herunder adskillige politistationer, Politiskolen i København, Sankt Annæ Palæ, Københavns Byret og Udenrigsministeriet.

Projektet er nyskabende idet det er første gang, indenfor større offentligt byggeri, at et rådgivende ingeniørfirma agerer totalentreprenør.
Med DEM-ESB i spidsen som Totalentreprenør er Performancetest blevet udført og gennemarbejdet med rådgivererfaring, til stor gavn for projektet.

Læs mere om projekter her


Idrætshøjskolen i Sønderborg – Renovering af svømmehal

Posted on: maj 16, 2017

Foto: Idrætshøjskolen i Sønderborg

Idrætshøjskolen i Sønderborg (IHS) står overfor en totalrenovering af deres svømmehal (inkl. 25 meter svømmebassin). Svømmehallen er, efter 60 års brug, meget nedslidt og meget snart opfylder den ikke længere Miljøstyrelsens krav til vandbehandling.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S udarbejdede i 2015, sammen med Teknologisk Instituts Svømmebadsteknik og Oesten Arkitekter en tilstandsrapport og et projektforslag til et renoveringsprojekt til ca. 20 mio. kr., som skolen efterfølgende søgte fondspenge til.

Skolen har nu fået tilsagn om en del af de ansøgte midler, og samtidig har skolen selv midler til en del af de nødvendige foranstaltninger.
IHS har derfor bedt Dansk Energi Management & Esbensen A/S, i samråd med Teknologisk Institut, om en analyse af, hvilke tiltag, der bør udføres her og nu, og hvilke der kan vente til hele finansieringen på de 20 mio. kr. er på plads.

Projektet løber fra 2017 og et par år frem.


Kløften Park Ejerlejligheder, Haderslev

Posted on: maj 11, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S er valgt som ingeniører på et privat nybyggeri med 30 ejerlejligheder i ”Kløften Park”, centralt beliggende i Haderslev.

A78 Arkitekter er totalrådgivere på opgaven, og Ian Hobson er med som underrådgiver på konstruktioner.

De ydre rammer i arkitektur, materiale- og farvevalg tilpasses de historiske rammer i området, med rødt tegltag, grønne vinduer og med hvidskurede mure – for at være tro mod stilen i den fredede hovedbygning, Marienlyst, der er bygget i 1827. Boligernes indretning tilpasses tidens forventninger og krav til den moderne bolig.

De 30 lejligheder er fordelt på 5 ens 3-etagers blokke, med 6 lejligheder i hver.
Byggeriet forventes udbudt i 2 selvstændige etaper med henholdsvis 18 og 12 lejligheder.

Projekteringen er igangsat, og første etape forventes udbudt september 2017, med opstart af byggeriet inden udgangen af året.


Udskiftning af halmkedel for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Posted on: maj 10, 2017


Som bygherrerådgivere for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. i Ubby-Jerslev på Vestsjælland har Dansk Energi Management & Esbensen A/S tidligere udbudt udskiftningen af en eksisterende 4,8 MW halmkedel til en ny 7 MW halmkedel samt udvidelse af eksisterende halmlager i totalentreprise.

Halmkedlen anvendes som den primære varmeproduktionsenhed sammen med et solvarmeanlæg på 12.000 m2, der er etableret i 2013.

Totalentreprisen omfatter udskiftning af eksisterende halmkedel og halmdriftslager til et nyt, fuldt funktionsdygtigt halmkedelanlæg inklusive røggasrensning, centralt SRO SYSTEM, ny 30 meter stål-skorsten, askelager samt nyt nødstrømsanlæg.

Byggearbejdet med udskiftningen og udvidelsen er nu godt i gang, og den nye halmkedel forventes taget i brug i efteråret 2017 til glæde og gavn for de ca. 850 fjernvarmebrugere i Ubby-Jerslev og Rørby, der i dag modtager varme fra værket.


100 ejendomme skal energirenoveres i Aarhus Kommune

Posted on: maj 4, 2017

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er netop blevet udvalgt til at afgive et tilbud til Aarhus Kommune på energirenovering af 100 daginstitutioner. Opgaven er del af Aarhus Kommunes ambitiøse Aa+ projekt, der skal bidrage til, at kommunen bliver CO2-neutral i 2030.

 

Opgaven indeholder både en foranalyse af energisparepotentialet, en projekteringsperiode samt byggeledelse og fagtilsyn. For at kunne tilbyde Aarhus Kommune det stærkeste team til opgaveløsningen, er MOE blevet tilknyttet vores team som underrådgiver. Projektet vil starte op efter sommerferien og løber i 1½ år.

Vi glæder os til at afgive tilbud på opgaven.


SmartEnCity Network Webinar

Posted on: april 24, 2017


Torben Esbensen fra Dansk Energi Management & Esbensen havde den 19. april 2017 et indlæg på SmartEnCity netværks-seminar om energirenovering af almene etageboliger.

Webinaret er gratis og kan høres/ses her

Med afsæt i vores erfaringer fra tre boligforeninger i Sønderborg Kommune, illustrerer Torben Esbensen hvorledes vi har arbejdet med energirenovering af de almene etageboliger.
De tre boligforeninger gennemgår individuelle renoveringer af deres boligblokke, men flere tiltag går igen; solceller på taget, udskiftning af fællesbelysning til LED, energieffektive døre og vinduer, isolering af ydervægge og tage.
Med disse tiltag, der reducerer energiforbruget og øger egenproduktionen, bliver boligblokkene stort set forsynet med vedvarende energi alene.

SmartEnCity er et projekt finansieret under EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram. Under koordinationen af TECNALIA Research & Innovation samles 35 partnere fra seks lande for at gøre Smart Zero Carbon Cities til en realitet i Europa.
Projektet er et samarbejde mellem de 3 små og mellemstore byer Vitoria-Gasteiz i Spanien, Tartu i Estland og Sønderborg i Danmark, og projektet har i alt fået tildelt ca. 208 mio. kr. hvoraf de ca. 50 mio. kr. er tildelt Sønderborg.
Projektet er en vigtig brik for Sønderborg, for at nå målet om CO2-neutralitet i 2029, hvilket både borgere, virksomheder og politikere støtter op om. Projektets navn SmartEnCity kommer fra Smart Energy City og handler om at reducere energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, og være smarte omkring det.


Prækvalificeret til international projektkonkurrence om Papirøen

Posted on: april 4, 2017

Københavns Kommune har nu offentliggjort navnene på de fem teams, der skal konkurrere om at skulle tegne et vandkulturhus, en promenade og et havnebad på Christiansholm i København, der i daglig tale går under navnet Papirøen.

DEM-ESB udgør sammen med BIG – Bjarke Ingels Group, COBE, Hundsbæk & Henriksen, SLA Landsarkitekter, Teknologisk Institut, Gade & Mortensen og kunstnergruppen A KASSEN ét af de udvalgte teams, der er prækvalificerede.
I alt ansøgte 24 teams om at blive prækvalificeret til den internationale projektkonkurrence.

Udviklingen af Papirøen sker som et led i Københavns Kommunes overordnede vision for Københavns Havn, som blandt andet skal få flere aktiviteter i havnen, bedre adgang til vandet og bedre ruter og forbindelser på tværs af havnen.

Fristen for afgivelse af tilbud er den 2. juni 2017. Det vindende team ventes offentliggjort i begyndelsen af december ovenpå en række bedømmelses- og forhandlingsrunder. Den samlede udvikling af Papirøen forventes påbegyndt i starten af 2018 og ventes færdig i slutningen af 2021.


Vindere af Kähler-konkurrence

Posted on: april 4, 2017

Ida Stoltze

Vinderne af vores Kähler-konkurrence på Building Green Aarhus i sidste uge blev Dorthe Sode fra Dansk Lys og Ida Stoltze, studerende på Navitas. Tillykke til jer!

Tak til alle jer der deltog i konkurrencen, og tak for alle de mange besøg ved vores stand.


Tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum

Posted on: marts 30, 2017


Hos Dansk Energi Management & Esbensen er vi netop nu i gang med at udarbejde en tilstandsvurdering af klimaskærmen på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Arbejdet indebærer bl.a. foretagelse af en visuel inspektion af klimaskærmen, termografering af udvalgte bygningsdele samt udarbejdelse af en tilhørende vedligeholdelsesplan.

Tilstandsvurderingen skal hjælpe ARoS med at sikre det fornødne overblik, samt at skabe en mere hensigtsmæssig planlægning af fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

 


Mød os ved stand nr. 44 – Building Green Aarhus 2017

Posted on: marts 29, 2017


Hele dagen i dag og igen i morgen, er vi at finde ved stand nr. 44 på Building Green i Aarhus.

Vi ses!

 


Building Green Aarhus 2017

Posted on: marts 21, 2017


Den 29.-30. marts kan du møde Dansk Energi Management & Esbensen ved stand nr. 44 på Building Green Aarhus.

Building Green er Danmarks største fagmesse for bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet – og når arrangementet løber af stablen i Centralværkstedet på Aarhus Havn, bliver det Building Greens første Aarhus-event.

Hos DEM-ESB glæder vi os meget til nogle gode dage med dialog, sparring og networking med alle jer, der kigger forbi vores stand.

 


DEM-ESB’s første årlige bæredygtighedsrapport er nu på hylden!

Posted on: marts 9, 2017


Hos Dansk Energi Management & Esbensen har vi netop lanceret vores årlige bæredygtighedsrapport!
Læsere vil ikke kun få et indblik i vores interne indsats for bæredygtighed, men vil også kunne læse om hvordan vi måler vores arbejde i forhold til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.

Højdepunkter fra ”Our Footpoint” omhandler firmaets indsats med hensyn til blandt andet en vurdering af medarbejdernes trivsel, en måling af vores indsats for CO2-reducering samt et indblik i vores Business Integrity Management System (BIMS).

”Our Impact” måler derefter nøjagtigt hvordan den enkelte medarbejders arbejde bidrager til de globale bæredygtighedsmål. Nøgletal heri viser de såkaldte SMART indikatorer, som Dansk Energi Management & Esbensen har udviklet på baggrund af vores mere end 20 års erfaring med monitorering og evaluering.

 

Sustainability Report 2015-2016


Solceller – Lillerød Rensningsanlæg

Posted on: marts 8, 2017

Solcelleanlæg ved Lillerød Rensningsanlæg

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har for ‘Forsyningen Allerød Rudersdal A/S’ forestået opførelsen af et markplaceret solcelleanlæg, på 232 kWp svarende til 1425 m2 solcellepaneler.

Anlægget har en årlig ydelse på 235.000 kWh – svarende til 27 % af rensningsanlæggets samlede strømforbrug.
Anlægget er kalkuleret og tilpasset i størrelse, på baggrund af rensningsanlæggets årlige forbrug af strøm, således at stort set hele produktionen fra solcelleanlægget aftages af rensningsanlægget selv.

Solcellepanelerne er hævet fra terræn, så fårene på marken, der holder bevoksningen nede, kan græsse frit.

Officiel indvielse af anlægget er fredag d. 21. april 2017 kl. 14 – Alle er velkomne.


DEM-ESB bærer Klimastafetten for Aarhus Kommune

Posted on: marts 6, 2017


År tilbage satte Århus Kommune gang i KLIMASTAFETTEN, som en måde at kickstarte klimasamarbejdet med og mellem virksomheder i Århus. Med stafetten bliver der sat spot på klimaindsatsen i århusianske virksomheder gennem involvering af medarbejderne og fortælling af de gode historier.

 

Klimastafetten er denne gang landet hos Kirsten Mariager, der er senior konsulent her hos Dansk Energi Management & Esbensen:

“En af de store udfordringer ved den grønne omstilling er at værdisætte og synliggøre effekterne af bæredygtighed – det gælder både den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed. Det er desværre ofte en hindring for igangsætning af bæredygtige investeringer.

Alle taler om det voksende globale behov for bæredygtig udvikling. Og verdenssamfundet har formelt forpligtet sig til FNs 17 bæredygtige udviklingsmål  – de såkaldte Sustainable Development Goals –  eller SDGer. Forpligtelsen gælder for os alle – også for Århus Kommune og dens erhvervsliv. Århus Klimaplan 2016 – 2020 sætter de lokale rammer for store dele af denne forpligtelse – og vi bør derfor gribe mulighederne som SDGerne giver. SDGerne danner en fælles reference og kommunikationsplatform, der kan fremme værdisætningen og synliggørelsen af den grønne omstilling i Aarhus – og i sidste ende være katalysator for at fremme den grønne vækst lokalt.

Dansk Energi Management og Esbensen har udviklet et SDG-modelværktøj, der systematisk omsætter og formidler værdien af organisationers bæredygtige indsatser og bidrag til opfyldelse af FNs bæredygtige udvklingsmål.”

 


Projektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K

Posted on: februar 27, 2017

Hotel Herman K, Bremerholm 6 – Efter (Illustration: Dansk Ejendoms Management)

Bremerholm 6 – Før

Dansk Energi Management & Esbensen A/S har forestået ingeniørprojektering af Københavns nye 5-stjernede hotel, Herman K, beliggende i den nedlagte transformerstation på Bremerholm 6. Hotellets nærmeste naboer er Magasin og Hotel D´Angleterre ved Kongens Nytorv.

Ingeniørprojektering består af energirammeberegninger, energirenovering samt alle tekniske installationer inden for ventilation, vand, varme, køl, sprinkling, el, solceller og elevator.
Ønsket om at lave en eksisterende meget ”rå” betonbygning om til et 5-stjernet hotel har været særdeles spændende, men også udfordrende for de implicerede ingeniører.

En væsentlig faktor i projekteringen var, at føringsvejene for installationer nærmest var givet på forhånd og på ingen måde levede op til pladskravene for implementering af de forskellige installationstyper.

Af hensyn til komforten blev der endvidere stillet store krav til ventilation samt ikke mindst til mulighederne for opvarmning og køling, i takt med vejrets skiften.
Yderligere skulle der selvfølgelig tages hensyn til de mange myndighedskrav, der skal overholdes. Specielt i forhold til brandalarmering, varslingsanlæg, flugtveje og sprinkling.

Under hele byggeperioden varetages byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering af Dansk Energi Management & Esbensen, og vi glæder os til at se hotellet stå færdigt i 2018.

 

Læs mere om Hotel Herman K her.


Vinder af konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter

Posted on: februar 22, 2017

Foto af projektforslaget

Dansk Energi Management & Esbensen har vundet konkurrencen om til- og ombygning af Gråsten Plejecenter for Sønderborg Kommune.
Projektgruppen består desuden af A78 Arkitekter, Tegnestuen Regnbuen og Ian Hobson Rådgivende Ingeniører.
Byggeriet omfatter nybyggeri på 1.250 m², til-og ombygning på 650 m² samt let ombygning på 3.000 m² – et projekt til ca. 30 mio. kr.


Nomineret til ”Mies van der Rohe”-prisen

Posted on: februar 8, 2017

Kannikegården i Ribe, hvor DEM-ESB har været rådgivende ingeniører, er nomineret til den europæiske arkitekturpris: ”Mies van der Rohe”-prisen, der betragtes som en af verdens mest prestigefyldte arkitekturpriser.

355 projekter var i år valgt ud til at konkurrere om den eftertragtede Mies van der Rohe-pris. Nu er feltet snævret ind til bare 40 værker, der alle fremhæver mulighederne og tendenserne i nutidens europæiske områder. Kun tre danske projekter er sluppet gennem nåleøjet til at komme i betragtning til årets Mies van Der Rohe-pris.

I midten af februar bliver de endelige finalister annonceret, og først i maj løftes sløret for vinderen.

Lundgaard & Tranberg Arkitekter har tegnet bygningen sammen med Oesten Arkitekter i Aabenraa.

Kannikegården fungerer som menighedshus for Ribe Domkirke.


Vi søger ingeniører…

Posted on: januar 19, 2017


Dansk Energi Management & Esbensen A/S vækster,

og vi søger derfor flere dygtige ingeniører.

Se alle vores åbne stillingsopslag her.

 

Erfarne VVS-/ventilationsingeniører søges til vores kontor i Aarhus

Til styrkelse af vores team søger vi erfarne, dynamiske og ambitiøse VVS-/ventilations- og bygningsingeniører til vores kontor i Aarhus med erfaring indenfor projektering af tekniske installationer og med kendskab til byggeteknik.

Ledende VVS-/ventilationsingeniør søges til vores kontor i Aarhus (evt. København)

Til vores kontor i Aarhus, søger vi lige nu en erfaren VVS-/ventilationsingeniør/projektleder, der har lyst til at stå i spidsen for videreudviklingen og styrkelsen af fagområdet og vores projekterende team på tværs af vores tre kontorer.

Diplom-/civilingeniører søges til vores kontorer i Aarhus og Sønderborg

Til vores kontorer i Århus og Sønderborg søger vi diplom- og civilingeniører, med kompetencer indenfor projektering af tekniske installationer, og som også interesserer sig for energirenovering, energidesign, indeklima, vedvarende energi og bæredygtigt byggeri.


Vinder af parallelopdraget Stigsborg Havnefront

Posted on: januar 18, 2017


Det tidligere industriområde Stigborg Havnefront i Nørresundby skal omdannes til en attraktiv ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv og rekreative arealer.
Det ca. 55 ha store område strækker sig mellem Limfjordsbroen i vest og Limfjordstunnellen i øst og er Aalborgs største byudviklingsprojekt i nyere tid.

Sammen med Vandkunsten, BOGL, Oxford Research, Via Trafik og Mette Lis Andersen har DEM-ESB vundet parallelopdraget om udarbejdelse af et forslag til en udviklingsplan for den nye bydel. Det er et enstemmigt Aalborg Byråd, der har udvalgt teamet til at arbejde videre med forslaget, frem mod en endelig udviklingsplan for Stigsborg Havnefront.

Hovedgrebet i planen er etableringen af en Danmarks største byparker oven på den gamle Kemira-grund. Byparken danner ramme for en række langtidsholdbare strategier for bæredygtig byudvikling.

Der er i forslaget bl.a. fokuseret på sikring af minimalt energiforbrug, optimale dagslysforhold og implementering af smart city teknologier ligesom en række udvalgte DGNB-indikatorer har indgået i udviklingen af forslaget.


Dansk Energi Management & Esbensen søger grafisk designer med flair for kommunikation

Posted on: december 16, 2016


Er du en kreativ og engageret grafiker, og brænder du for at udarbejde grafiske materialer?

Så er du måske vores nye kollega.

Læs stillingsopslaget her


Bygherrerådgiver på flytning af Post Nord’s store brevsorteringscenter i Østdanmark

Posted on: december 6, 2016

postnord
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har været bygherrerådgiver på flytning af Post Nord’s store brevsorteringscenter i Østdanmark, som flytter til 20.000 m2 nyrenoverede lokaler i Høje Taastrup.
Dansk Energi Management & Esbensen har stået for udarbejdelse af udvidet forprojekt og udbud i to Totalentrepriser for henholdsvis administration- og produktionsområderne samt været gennemgående bygherrerepræsentant gennem hele udførelsesfasen.
Der har igennem hele projektet været stort fokus på bl.a. etablering af gode dags- og kunstlysforhold i produktionsområderne.

Den officielle indvielse fandt sted den 11. november 2016.


Indlæg på China-Denmark Regions and Cities Forum i Beijing

Posted on: december 2, 2016

Haiyan

Zero Carbon House

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er inviteret til at holde et indlæg på den dansk-kinesiske samarbejdskonference, der afholdes i Beijing den 5.-6.december 2016.

Temaet er ”Green Solutions for Sustainable Urbanisation ”, hvor DEM-ESB præsenterer de tre projekter, som firmaet har gennemført i Haiyan City i Zhejiang Province indenfor rammerne af samarbejdsaftalen mellem Sønderborg Kommune og Haiyan County.

De tre projekter er:

 • Zero Carbon House, som er designet af DEM-ESB og opført i Haiyan.
 • Danish Low Carbon Street i Haiyan: Design af en bæredygtig masterplan for et 6 ha byområde centralt i Haiyan.
 • Universe Science Park i Haiyan: Design af en bæredygtig masterplan for en ny science park på 17 ha.

Fremtidssikring af Skamlingsbanken

Posted on: november 25, 2016

skamlingsbanken

Det nye besøgscenter er diskret placeret i det kuperede terræn. Næsten som en hule gemmer centret sig i landskabet under en græsklædt bakke. Visualisering: Cebra.

Den 21. november blev vinderforslaget i projektkonkurrencen om nyt besøgscenter, ved det historiske mødested Skamlingsbanken, afsløret.

Dansk Energi Managment & Esbensen er med i teamet bag vinderforslaget ”Skamlingsbanken – natur og stemmer, der samler”, sammen med Cebra, Opland Landskabsarkitekter, Drias Rådgivende Ingeniører og 2+1 Idébureau.

Skamlingsbanken er et af Sønderjyllands højeste punkter og har dannet bagtæppe for nogle af Danmarkshistoriens vigtigste taler. Den 113 meter høje bakke skråner ned til Mosvig ved Lillebælt, har igennem historien udgjort en naturlig scene for vigtige taler afholdt af blandt andet Grundtvig. Således handler arkitektkonkurrencen om at forene historiens vingesus og et unikt og karakteristisk landskab i et nyt besøgscenter.


Vi åbner kontor i NYC !

Posted on: oktober 28, 2016

img_2405img_2402
I forlængelse af vores undersøgelser af forretningsmuligheder i New York City, er vi glade for at kunne annoncere, at vi nu åbner kontor på Manhattan.
I første omgang vil vi satse på at udbygge vores services indenfor energieffektivitet, bæredygtigt nybyggeri, energirenovering, energiledelse og FNs bæredygtige udviklingsmål (SDG – Sustainable Development Goals).
Kontoret er i første omgang ikke fast bemandet, idet vi pendler frem og tilbage, hvilket en fleksibel lejeaftale gør muligt.
I hele uge 44 er vores markedsansvarlige indenfor energiledelse, Kirsten Mariager, at finde på kontoret.
I uge 45 er det vores CEO, Jørn Lykou.


Danish Energy Management

Grand Central Tech

335 Madison Avenue, 4th Floor
New York City, NY, 10017

Web: https://www.dem.dk/en/
Tlf. (646) 647-3038

Kontoret ligger lige ved Grand Central Station på Manhattan.


Vinder af masterplanen for udviklingen af Amager Fælled Kvarter

Posted on: oktober 27, 2016

vandkunsten_visualisering_boligstraede2000px

Illustration: Vandkunsten

Dansk Energi Management & Esbensen, Vandkunsten, Marianne Levinsen Landskab og Norconsult-Wessberg har vundet By & Havns projektkonkurrence om en ny masterplan for Amager Fælled Kvarter, der er det sidste bykvarter i Ørestad.

Konkurrenceprogrammet forudsatte, at masterplanen skal rumme ca. 260.000 etagemeter byggeri, primært boliger. I konkurrenceprogrammet efterlyste By & Havn en visionær grøn og blå profil, der forankrer byudviklingen i stedets natur syd for Grønjordssøen.

I de kommende måneder skal masterplanforslaget kvalificeres i et samarbejde mellem konkurrencevinderne, By & Havn og Københavns Kommune. Det er ydermere By & Havns målsætning at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB standarden, og dette arbejde vil blive igangsat samtidig med kvalificeringen af masterplanen. Efterfølgende skal masterplanen danne udgangspunkt for et lokalplanforslag, som skal vedtages i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

 


Responsible Energy 2016

Posted on: oktober 11, 2016

csr
Fra COP21 har danske og internationale virksomheder fået klare ambitioner og nye rammer for deres arbejde, indsats og produkter. Men hvordan omsættes globale ambitioner til konkrete handlinger – i lokalt, nationalt og globalt perspektiv?

På CSR-konferencen Responsible Energy 2016 er Dansk Energi Management & Esbensen med.
Vi deler ud af vores viden og erfaring inden for Energiledelse og Strategisk Bæredygtighedsmåling. Ses vi?

Program for RESPONSIBLE ENERGY 2016


Skab merværdi med energiledelse og strategisk bæredygtighedsmåling!

Posted on: oktober 10, 2016

udklip-jp
Har du her i weekenden læst Dansk Energi Management & Esbensens skriv i Jyllands Postens særtillæg om Energi, bragt lørdag den 8. oktober 2016?
Vi beskriver vores arbejde med energiledelse og strategisk bæredygtighedsmåling, som er blandt vores kernekompetencer. Kan vi hjælpe dig igang?

Læs PDF-udgaven her.


Masterplan for ny forlystelsespark i Kina

Posted on: juli 15, 2016

Haiyan Masterplan

Energy Arena

DEM-ESB har i samarbejde med Bay Achitects, CD Link og Danfoss Universe udarbejdet en masterplan for en ny forlystelsespark med fokus på videnskab, teknologi og energi i Haiyan i Kina. DEM-ESB har udarbejdet en plan for energiforsyning og reduktion af energibehov i parken. Energikonceptet indeholder både traditionelle vedvarende energikilder som sol og vind, men også mere specielle installationer som algefacader, varmegenvinding fra spildevand og saltlagre for lagring af overskudsvarme.

Haiyan Universe Masterplan


Nomineret til World Architecture Festival Award

Posted on: juli 8, 2016

WorldArchitectureFestival

NærHeden smelter de sociale relationer fra den tætte by sammen med forstadens grønne kvaliteter og giver kommende beboere optimale rammer for en nem hverdag med stærke fællesskaber. Illustration: Arkitema Architects.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S er sammen med blandt andre Arkitema Architects nomineret til en World Architecture Festival Award for arbejdet med byudviklingsprojektet NærHeden, som opføres ved Hedehusene mellem København og Roskilde. NærHeden er en bæredygtig nytænkning af forstadsmiljøet, hvor det nemme liv, fællesskaber og trivsel i kombination med nem adgang til naturen er prioriteret højt, hvilket er med til at skabe livskvalitet for beboerne, gøre byen grønnere og biodiversiteten større.

Projektet kan følges på www.naerheden.dk.


Helhedsrenoveringen af Skolen ved Sundet samt opførelse af et nyt stort fritidshjem i tilknytning til skolen

Posted on: juni 15, 2016

SkolenVedSundet
Vi er sammen med H+ Arkitekter, Rønnow Arkitekter og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma blevet prækvalificeret til helhedsrenoveringen af Skolen ved Sundet på Amager og opførelse af et nyt 1.300 kvm. stort fritidshjem i tilknytning til skolen.

Skolen ved Sundet fra 1938 er tegnet af arkitekt Kaj Gottlob og det regnes i dag for hans hovedværk, og skolen blev i 1990 fredet både ind- og udvendigt. Skolen skal nu, mens den er i drift, helhedsrenoveres og ombygges inden for seks definerede indsatsområder:

 1. Indvendig og udvendig genopretning,
 2. Energirenovering,
 3. Indeklima,
 4. Tilgængelighed,
 5. Klimatilpasning samt
 6. Modernisering.

Skolen ved Sundet er én af blot tre fredede folkeskoler i København, og efter tidligere at have renoveret og udbygget Sølvgades Skole, som er en af de to øvrige, ser vi frem til at arbejde videre med Skolen ved Sundet


New York Energy Week 2016

Posted on: juni 13, 2016

c86b982b-62b6-48f2-a6ca-7e26443f1167
DEM-ESB er i denne uge – som en del af delegationen fra Danish Cleantech Hub – repræsenteret ved New York Energy Week 2016. Med fokus på energieffektivitet inviterer Danish Cleantech Hub til en række arrangementer i løbet af ugen. Dette trans-atlantiske partnerskab samler forskningsinstitutioner samt offentlige og private interessenter, som en del af en større indsats for at fremskynde overgangen til en grønnere økonomi.
I løbet af ugen præsenterer vi vores kernekompetencer, samt vores ny-udviklede værktøj til ”Sustainability Management and Measurement” for bl.a. BEEx og NYU.
Vi glæder os!


Hilsen fra Rwanda…

Posted on: juni 10, 2016

AFR_Janine_Ampurire__Monitoring_and_evaluation_manager_IMG_9582

AFR-plakat med Janine Ampurire, Monitoring and Evaluation Manager

Navnet Rwanda er for de fleste først og fremmest forbundet med folkemordet i 1994. I mellemtiden har landet imidlertid gennemgået en imponerende udvikling, hvor man fra at være et fuldstændig ødelagt land… er rykket op til at være et af meget få lande i Afrika, der opfylder næsten alle FN’s globale udviklingsmål og har præsteret den hurtigste fattigdomsreduktion i Afrikas historie.

Samtidig med på mange måder at være et foregangsland – især på baggrund af den frygtelige forhistorie – er muligheden for at være en del af den økonomiske fremgang dog fortsat meget ulige fordelt. En af de organisationer, der forsøger at rette op på dette, er Access to Finance, Rwanda (AFR), der arbejder på at give fattige landarbejdere adgang til de finansielle markeder for dermed styrke deres indtægtsmuligheder. I den forbindelse administrerer og igangsætter AFR en lang række projekter, hvor det kan være vanskeligt at bevare overblikket over fremdrift m.v.

Med henblik på at effektivisere de daglige arbejdsgange og skabe overblik over de mange projekter udvikler Dansk ICT Management / Dansk Energi Management & Esbensen hen over sommeren 2016 on-site et web-baseret Management Information System, der til dels er skræddersyet til AFR’s behov, men samtidig er en applikation, der løser helt generelle problemstillinger i forbindelse med projektstyring i forhold til målopfyldelse, rapportering mv.

Overordnet arbejder AFR (i lighed med en lang række andre ”hjælpeorganisationer”) ud fra en metode kaldet ”Theory of Change”, hvor man ser indsatsen i de enkelte projekter som en del af fødekæden i forhold til de overordnede mål. Det af Dansk ICT Management udviklede system understøtter således ikke blot styring af det enkelte projekt med hensyn til aktiviteter, opsætning af mål mv. men også den mere overordnede rapportering i forhold til i hvilket omfang de enkelte projekter bidrager til de overordnede mål.


Prækvalificeret til at afgive bud på om- og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

Posted on: juni 6, 2016

Vejen Raadhus_2014
Vi er sammen med Årstiderne Arkitekter og Orbicon blevet prækvalificeret til at afgive bud på om- og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus.
Vejen Kommune ønsker med projektet at skabe et markant BR2015-byggeri med nutidige arbejdspladser for medarbejderne på rådhuset og selve indretningen af byggeriet skal ske med fleksible åbne kontormiljøer, hvor arbejdsmiljøet vægtes meget højt specielt i forhold til lyddæmpning og temperaturforhold. Indretningen af arbejdspladserne skal endvidere understøtte nye måder at arbejde på – såkaldt New Ways of Working, hvilket altsammen ligger indenfor vores kerneområder.
Vi ser frem til næste fase!


Udbud: Udskiftning af eksisterende halmkedel samt udvidelse af halmlager for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning

Posted on: maj 26, 2016

Hvidebæk
Som bygherrerådgivere for Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. i Jerslev på Vestsjælland har Dansk Energi Management & Esbensen A/S nu udbudt udskiftningen af den eksisterende 4,8 MW halmkedel til en ny 7 MW halmkedel samt udvidelse af det eksisterende halmlager i totalentreprise. Efter den igangværende prækvalifikation løber tilbuds- og forhandlingsfasen frem til oktober, hvor der indgås kontrakt med vinderen. Byggearbejdet med udskiftningen og udvidelsen starter op i foråret 2017 og den nye halmkedel tages i brug i efteråret 2017 til glæde og gavn for de ca. 850 fjernvarmebrugere i Ubby, Jerslev og Rørby, der i dag modtager varme fra værket.

Opgavens omfang og vilkår er uddybende beskrevet i det samlede udbudsmateriale, som er fuldt tilgængeligt og kan downloades på Byggeweb via www.rib-software.dk ved at søge på TN077544 efter log in.


Dansk Energi Management & Esbensen er nu medlem af Global Compact

Posted on: april 12, 2016

UN Global Compact
Dansk Energi Management & Esbensen er rigtig glade for, i februar 2016, at være blevet medlem af Global Compact, fordi vi nu er i stand til at måle effekten af ​​vores daglige arbejde og sætte det i perspektiv. Dette omfatter vores danske og internationale markeder og alle vores interessenter på globalt plan.
Vores interne initiativ mod bæredygtighedsmåling blev anført af vores deltagelse i FNs topmøde for bæredygtig udvikling 2015 i New York.

Men principperne bag Global Compact har en lang tradition i organisationen som helhed. I 2003 vedtog Danish Management Group en Code of Ethics og Integrity Management System, som blev oprettet efter de ti (dengang ni) principper for FNs Global Compact, og OECDs retningslinjer for multinationale virksomheder, og at bruge disse som en standard for erhvervslivet praksis.
DEM-ESBs medlemskab af Global Compact bygger dermed på mere end et årtis arbejde, der er medvirkende til systematisk at sikre, at menneskerettighederne respekteres, arbejdsnormer opretholdes, korruption bekæmpes i alle former og miljømæssige konsekvenser minimeres i alle aktiviteter.
 
Læs brevet fra vores CEO Jørn Lykou her.
 
Læs om vores medlemskab af Global Compact her.


Vindere af konkurrence om nyt gymnasium og banebro i Viborg

Posted on: april 8, 2016

Viborg

Illustration: CUBO Arkitekter

Dansk Energi Management & Esbensen er med på det vindende hold til nyt gymnasium og ny banebro i Viborg, benævnt Hærvejskvarteret.

Vinderholdet består udover DEM-ESB af Cubo Arkitekter, Møller & Grønborg, ISC Rådgivende Ingeniører samt specialkonsulenterne Frie Jernbanekonsulenter og Niras.

Hærvejskvarteret består af to selvstændige projekter – et 13.000 m2 nyt stort gymnasium for Mercantec, der skal ligge ved siden af Viborg Station/Viborg Svømmehal, samt en ca. 270 m lang banebro, der skal fungere som stiforbindelse mellem Viborg Midtby og den sydlige bydel.

DEM-ESB skal på projektet varetage opgaverne indenfor energi- og bæredygtighedsdesignet, indeklimaforhold samt projektere alle tekniske installationer.

Læs mere her:

http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2016/Marts/Projektkonkurrence

http://baneby.viborg.dk/Projekter/Banebro-og-gymnasium


Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave på vej i Brøndby Strand

Posted on: februar 26, 2016

broendby_raekkehuse_hoejhuse-e1449567275593
Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave er på vej i Brøndby Strand, og vi er glade for hos Dansk Energi Management & Esbensen at kunne fortælle, at vi sammen med Danakon, JJW Arkitekter, Torkil Laursen og Teknologisk Institut har vundet første etape af renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.
Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering samt efterfølgende totalrenovering af 320 boliger fordelt på fem højhuse. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og P-kældre.

Vi glæder os til at komme i gang!

Læs om projektet her.


Energitjek på Boesagerskolen

Posted on: februar 22, 2016

Energitjek Boesagerskolen

Klik på artiklen for at læse mere…

Dansk Energi Management & Esbensen energiscreener størstedelen af Egedal Kommunes i alt 114 bygninger i løbet af forår/sommer 2016. På baggrund af resultaterne vil Egedal Kommune vurdere, hvilke bygninger der skal energirenoveres. Det sker i efteråret 2016.

En foreløbig vurdering på baggrund af energiscreeningen på Boesagerskolen viser, at anlæggenes elforbrug kan halveres ved udskiftning til nye anlæg. Nye anlæg vil også betyde betragtelige varmebesparelser, en væsentlig forbedring af indeklimaet, ligesom skolen vil få reduceret fremtidige vedligeholdelsesomkostninger.


Prækvalificeret til totalrådgivning for Syddjurs Kommune

Posted on: februar 18, 2016

Billeder fra juni 2011 176_5
Vi er blevet prækvalificeret til totalrådgivning for Syddjurs Kommune, i forbindelse med udvikling og opførelse af 28 nye pleje-/ældreboliger, fælleshuslokaler, servicearealer og demensdagcenter i Kolind.

Syddjurs Kommune har i forbindelse med udbuddet særligt fokus på at demensomsorgen skal være forbundet med tryghed, nærvær og høj faglighed, hvilket betyder, at følgende parametre vægtes højt:

 • Fleksibel indretning af boliger og fællesarealer
 • At Lyd- og lysmiljø understøtter døgnrytmen og giver livskvalitet
 • At uderummet er lige så vigtigt som inderummet
 • At teknologianvendelse er velovervejet og fremtidssikret
 • At rehabilitering og fysisk træning tænkes ind som en stor del af hverdagen
 • At der kan laves mad i boenhederne
 • At pårørende føler sig velkomne
 • At der er mulighed for et hotelophold i en presset situation
 • At der skabes en velfungerende arbejdsplads
 • At der tilbydes et attraktivt og varieret tilbud til hjemmeboende med demenssygdom
 • At der kan skabes et fagligt centrum med plads til udvikling af demensindsatsen

Dansk Energi Management & Esbensen har stor erfaring fra tidligere, med lignende opgaver, herunder Fælledgården på Østerbro, Hadbjergparken i Hadsten og Helsingør Handicapcenter.

Til opgaven for Syddjurs Kommune, er vi på hold med AART Architects, DRIAS Rådgivende Ingeniører og Vega Landskab.


Energioptimering for Bygningsstyrelsen

Posted on: januar 18, 2016

bygst
Dansk Energi Management & Esbensen A/S har netop vundet en stor totalentrepriseaftale omkring energioptimering for Bygningsstyrelsen. Aftalen omhandler energioptimering af 12 større administrations- og kontorejendomme deriblandt Udenrigsministeriet.

Projektet vil reducere energiforbruget i ejendommen med minimum 15% og er det første i Danmark, hvor de energibesparende tiltag vil blive performancetestet i forbindelse med aflevering. Performancetesten vil sikre, at det installerede udstyr lever op til de opstillede energieffektive krav, og forventes at blive retningsgivende for fremtidige energioptimeringer er bygningsmassen i Danmark.

Dansk Energi Management & Esbensen A/S vil benytte sig af en utraditionel fremgangsmåde, der sikrer Bygningsstyrelsen størst mulig værdi i alle projektets faser. Til projektet vil Dansk Energi Management & Esbensen A/S tilknytte kvalitetsbevidste samarbejdspartnere, der har stor erfaring med at energioptimere bygninger i drift.

Opgaven vil blive udført i 2016, og omhandler fagområder som CTS, VVS, ventilation, belysning, solceller, køleanlæg og klimaskærmsforbedringer.


Prækvalificeret til større renovering af N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus

Posted on: december 22, 2015

Fjordsgade
Dansk Energi Management & Esbensen er på hold med CEBRA og DRIAS Rådgivende Ingeniører blevet prækvalificeret til opgaven om en større renovering af N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus, der i fremtiden skal danne rammerne omkring byens nye Fritids- og Foreningshus.

Bygningen der i dag fungerer som skole og SFO overgår til Sport og Fritid og skal fremadrettet benyttes til undervisning, administration, bevægelse og kreativitet. Et multifunktionelt hus, der skal kunne bruges på tværs af foreningerne og med stor fokus på foranderlighed og fleksibilitet. Der er primært tale om en renoveringsopgave som omfatter i alt ca. 7 000 m²  fordelt over 1 hovedbygning samt 4 mindre bygninger i skolegården.

Foruden en større renovering, vil der ligeledes være arbejder vedr. energirenovering af bygningen. Disse tiltag er forud for projektet kortlagt og beskrevet, men vil blive en del af det samlede entrepriseudbud.


Egedal Kommune vil sænke energiforbruget

Posted on: december 22, 2015

AstridOgJakob_farve_IMG_5175
Egedal Kommune sætter frem til 2019 fokus på at sænke energiforbruget i kommunes bygninger. Målet er et bedre indeklima og en besparelse på 5 millioner kroner.

Vi er meget glade for, at Egedal Kommune har valgt os til at være med til at sænke energiforbruget og forbedre indeklimaet. Til projektet har vi udviklet en særlig brugerorienteret tilgang, der gør at brugerne bliver involveret i arbejdet på lige fod med det tekniske aspekt.

Læs mere her.


Det danske Zero Carbon House i Haiyan er nu indviet…

Posted on: november 24, 2015

IMG_5284IMG_5263
Det danske Zero Carbon House i Haiyan er nu indviet. Otte danske firmaer deltog i indvielsen, her i blandt Dansk Energi Management & Esbensen, som har stået i spidsen for planlægningen af ZERO++-huset.
Arbejdet har banet vejen for, at vi også skal stå i spidsen for design og energiprojektering af den øvrige del af Danish Low Carbon Street.

Læs mere om indvielsen her.


Prækvalificeret til udviklingen af et tre hektar stort og centralt beliggende område i Roskilde, til boliger, storbutikker og erhverv!

Posted on: november 9, 2015

NyØstergade

Vi er på hold sammen med bl.a. Tegnestuen Vandkunsten og Marianne Levinsen Landskab blevet Området skal udvikles til et levende, attraktivt og på alle måder bæredygtigt byområde, som kan danne bro mellem den nordlige og sydlige del af byen og bidrage til skabelsen af en dynamisk bymidte. Dette kommer bl.a. til at ske ved etablering af nye forbindelser, der skal sammenkoble området med den historiske bymidte på tværs af jernbaneterrænet ved stationen.


Prækvalificeret til konkurrence om 104 plejeboliger m.m. ved Paris

Posted on: oktober 30, 2015

Frankrig
Vi er med Tegnestuen Vandkunsten og de to franske arkitekt-/ingeniørfirmaer, NGARCHITECTURES og BCCB blevet prækvalificeret i konkurrencen om et energirigtigt og bæredygtigt plejeboligprojekt med 104 boliger, fællesfaciliteter, fysio-/ergoterapi.

Holdet blev først udvalgt blandt 60 ansøgere og er efter en præsentationsrunde i Paris endeligt udvalgt, som ét af tre hold.

Det 8.500 m2 store nybyggeri, kaldet Sainte-Marthe à Bobigny, skal opføres i Bobigny, en forstad til Paris. Projektet har fokus på velfærdsteknologi og bæredygtighed, og der lægges vægt på det sociale fællesskab og ’hjemlighed’.
Projektet omfatter endvidere en børnehave.


Prækvalificeret til opførelsen af ca. 70 almene boliger på Beauvaisgrunden i København

Posted on: oktober 27, 2015

Beauvaisgrunden
Vi er blevet prækvalificeret til opførelsen af ca. 70 almene boliger på Beauvaisgrunden i København. Her ønsker Boligforeningen 3B at skabe attraktive og bæredygtige boliger i høj kvalitet, og både den yngre og den ældre generation skal kunne se sig selv bo her gennem et helt liv, hvorfor der skal leveres et stærkt og fleksibelt bokoncept med fokus på boligfællesskaber i mindre enheder, hvilket vi har god erfaring med fra bl.a. rammeaftalerne for AlmenBolig+.
Vi er på hold med Tegnestuen Vandkunsten, Oluf Jørgensen Rådgivende Ingeniører og Mark Vacher.


Energigennemgang af Flyvestation for Forsvaret

Posted on: oktober 26, 2015

f-16-manas
Dansk Energi Management & Esbensen har fået til opgave at udføre energigennemgang på en af Forsvarets Flyvestationer med henblik på implementering af et certificeret energiledelsessystem jævnfør ISO 50001-standarden for energiledelse.

Læs mere om opgaven her.


Gode PV-nyheder: Forsvarets nye solcelleanlæg i Oksbøl…

Posted on: oktober 6, 2015

Oksbøl_RForsvarets nye solcelleanlæg i Oksbøl har allerede nu – 2,5 måned før tid – produceret den forventede årlige produktion på 300.000 kWh. Anlægget er projekteret af Dansk Energi Management & Esbensen, udført af AT-Solar, og blev færdigt i december sidste år.

Produktionen i år svarer til 56,9 danske husstandes årlige elforbrug. Se flere detaljer her.

Den samlede produktion fra Forsvarets solcelleanlæg kan ses her.


Haiyan visit gives new agreements

Posted on: september 28, 2015

News2-1Official presentation of low carbon city gives new agreements towards a Danish entry in the Chinese five energy plan – The Danish Low Carbon Street in Haiyan is the second of three phases in a strong cooperative agreement between Haiyan County in China and Sønderborg Municipality. The Danish Low Carbon Street is developed as the first phase of making Haiyan sustainable. The project excited the Chinese delegation in such a way that new agreements were made on energy renovating the existing building stock in Haiyan. Read more about the project here.


The Danish Low Carbon Street

Posted on: september 22, 2015

Haiyan_Page_6_s
A sustainable low carbon city designed to be role model to Chinas five year energy plan – set to house more than 2000 residents the Haiyan Danish Low Carbon Street has strategies for energy, water, waste, environment, ecology and transport which is sustained through sustainability management, energy efficient behavior and user involvement. Read more about the project here.


Bygherrerådgivning vedr. rammeudbud og senere miniudbud af større solcelleanlæg for HOFOR A/S

Posted on: september 21, 2015

Solceller 2
Dansk Energi Management & Esbensen A/S indgik i august en aftale med HOFOR A/S om bygherrerådgivning vedr. rammeudbud og senere miniudbud af større solcelleanlæg ved flere vandværker på Sjælland.

Som led i bestræbelserne på at gøre København CO2-neutral ønsker vand- og spildevandsselskaberne i HOFOR-koncernen, at der leveres, opsættes og idriftsættes solcelleanlæg på selskabernes respektive lokationer.

Aftalen løber fra sep. 2015 – maj 2016.


CLIMATE WEEK NYC – SEPTEMBER 21-28, 2015

Posted on: september 21, 2015

NYC
Urban Innovation for Livable Cities: This conference in New York will next week provide a forum for the effective exchange of solutions and experiences, bringing together leaders from the public and private sectors in a hands-on discussion on urban innovation for livable cities.

We are part of the DI delegation participating in NYC, and CEO Jørn Lykou is invited to speak at the conference. His presentation is entitled “Integrating the holistic building energy efficiency model in energy planning for cities.”

Accompanied by the Mayor of Aarhus who will open the conference, our delegation is in charge along with Aarhus Municipality for the specific workshop on EE with key opening speech by Technical Director Erik Jeppesen and we will be attending several meetings about energy management and client consultancy during the week, with a range of potential customers. Kirsten Mariager will  e.g. at NY University introduce energy management as a systematic approach to secure and sustain energy savings in buildings illustrated by a case at Aarhus University, Denmark.

http://www.climateweeknyc.org/


Prækvalificerede til konkurrence om totalrådgivning ifm. renovering af 5 PCB-berørte højhuse i Brøndby Strand

Posted on: september 16, 2015

Brøndby Strand
Dansk Energi Management & Esbensen er sammen med JJW Arkitekter, Danakon, Torkil Laursen og Teknologisk Institut blevet prækvalificerede til konkurrence om totalrådgivning vedr. renovering af fem PCB-berørte højhuse i 16 etager. Der er tale om et fælles udbud fra de tre boligselskaber:

 • Brøndby Almennyttige Boligselskab (BAB), afdeling Rheumpark
 • Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB), afd. 8
 • Tranemosegaard (TMG), afd. T13

 

Renoveringen omhandler bl.a. følgende hovedpunkter:

 • PCB-sanering af primære, sekundære og tertiære PCB-kilder.
 • Energirenovering af klimaskærme.
 • Indvendige renoveringsarbejder i boligerne, som følge af den omfattende PCB-sanering, hvorunder alle vinduespartier, altandøre, lette facadeelementer, samt al indvendig aptering og installationer nedrives og bortskaffes.
 • Renoveringen omfatter desuden håndtering af bly i malinger og asbest i lette facadepartier.

Nomineret til Årets Skolebyggeri 2015

Posted on: september 15, 2015

Vigerslev Alle Skole2
Dansk Energi Management & Esbensen er, i samarbejde med Sloth Møller, Nøhr & Sigsgaard Arkitekter, 1:1 Landskab og Enemærke & Petersen, nomineret til ”Årets Skolebyggeri 2015” med Vigerslev Allés Skole i Valby.

På Vigerslev Allés Skole var de bevaringsværdige 100 år gamle skolebygninger så nedslidte, at der var behov for en omfattende helhedsrenovering og energioptimering samt en udvidelse.

Den ‘nye’ Vigerslev Allés Skole fremstår nu som en moderne skole i bevaringsværdige rammer, hvor der er tænkt bevægelse, inklusion og nye læringsformer i udformningen. Læringscenteret midt i skolegården fungerer som skolens “hjerte og hjerne”. Indeklimaet er betydeligt forbedret, og der er niveaufri adgang for øget tilgængelighed. Bygningerne er koblet sammen via en bevægelsessti, og skolen fremstår nu som en ‘ny’ skole, der inspirerer til bevægelse både ude og inde.

Prisen for Årets skolebyggeri uddeles på Nohr-Con’s “Konference om byggeri af fremtidens skole” den 30. september 2015.

GIV OS DIN STEMME VIA DETTE LINK:

https://da.surveymonkey.com/r/aarets-skole-2015
– Senest fredag den 25. september kl. 12.


Prækvalificeret til endnu et skolebyggeri! Denne gang i Hedensted…

Posted on: september 8, 2015

Hedensted Skole
Vi er på hold med Mangor & Nagel Arkitektfirma og LB Consult blevet prækvalificeret til endnu et skolebyggeri! Denne gang er det Hedensted Skole, som der står overfor en større om- og tilbygning. Projektet omfatter således ombygning på i alt 7.900 kvm. af mellemtrin, udskoling, faglokaler, administration, personaleområder og pædagogisk læringscenter, mens den nye tilbygning på 850 kvm. skal indeholde faciliteter til samling og musik.


Prækvalificeret til at udføre energiscreening, Egedal Kommune

Posted on: september 3, 2015

Egedal-Kommune
Vi er prækvalificeret til at udføre energiscreening af byggetekniske anlæg for Egedal Kommune!
Screeningen omfatter forsyningsanlæg, ventilationsanlæg, el-installationer, VVS-installationer, køling, varmeanlæg, CTS, automatik mv., og bygningsmassen udgøres af forskellige typer af anvendelse, herunder skoler, idrætsinstitutioner, biblioteker og børneinstitutioner.
Energiscreeningen har til opgave at belyse mulige investeringer i nævnte områder, herunder energibesparelse, anlæggenes tilstand, investeringsomkostninger, forbedring af indeklima mv. Energiscreeningen skal udmønte sig i én rapport pr. ejendom, og skal bl.a. anvendes til brug for videre projektering af de byggetekniske anlæg i kommunens ejendomme.

 


Zero Carbon Building i Haiyan, Kina

Posted on: september 1, 2015

HaiyanIndenfor rammerne af en samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og Haiyan County har Dansk Energi Management & Esbensen A/S fået kontrakt på at designe en ”Zero Carbon Demonstration Building ”, som nu er opført i en park i centrum af Haiyan.
Haiyan er en, efter kinesiske forhold, mindre by med ca. 500.000 indbyggere, som ligger ved Kina’s østkyst ca. 150 km. syd for Shanghai.
Dansk Energi Management & Esbensen har designet bygningen i samarbejde med det store arkitektfirma i provinsen : Zhejiang Urban & Rural Planning Design Institute.
Bygningen på 350 m² er en CO2-neutral bygning, der skal anvendes som energiskole for området og som demonstrationsbygning for energibesparende foranstaltninger.
Byggeriet indeholder en lang række energispare- og bygningskomponenter fra danske virksomheder.


Prækvalificeret til opførelse af et nyt springcenter for Høje-Taastrup Kommune!

Posted on: august 27, 2015

Nærheden søen_Foto af NærHeden

Nærheden søen – Foto: NærHeden

Vi er prækvalificeret til opførelse af et nyt byggeri, der skal huse et springcenter, som Høje-Taastrup Kommune vil opføre i forbindelse med udviklingen af den nye bydel ”NærHeden – Fremtidens Forstad” ved Hedehusene, som er et byudviklingsprojekt, Dansk Energi Management & Esbensen også er involverede i. Vi er på hold med Vestergaard Nielsen, Mangor & Nagel Arkitektfirma og Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma. Foruden selve springhallen med stortrampoliner og nedfældede springgrave skal centeret indeholde rytmesale, omklædningsfaciliteter samt klublokaler. Projektet omfatter design, projektering og opførelse af faciliteter for det nye springcenter, hvor det samlede areal, er på ca. 2.000m². Projektet skal gennemføres i perioden marts til august 2016. Læs mere on ”NærHeden – Fremtidens Forstad” her.


Vi er inviteret til at tale på konferencen “100% Climate Neutrality – Solutions for Crossing Borders” d. 6.-8. oktober i Sønderborg

Posted on: august 26, 2015

{8BAE168F-88BE-491E-B32B-212793B37A5B}ClimateneutralBannerX

Den 6.-8. oktober afholdes konferencen ”100 % Climate Neutrality – Solutions for Crossing Borders” på Syddansk Universitet, Alsion i Sønderborg. Dansk Energi Management & Esbensen er blevet inviteret til at tale på konferencen over emnet: ”New and Innovative Solar Energy Buildings in South Denmark ”. Konferencen vil vise muligheder for klimaneutralitet, og med Project Zero i Sønderborg og Klimapakt Flensborgs initiativer har grænseregionen allerede udvist en stærk forpligtelse til at opnå klima-neutralitet. Konferencen sætter fokus på de energimæssige aspekter og kombinerer gode ideer fra kommuner, industri og nyeste forskning for at give eksempler på, hvordan vi sikrer og understøtter overgangen til klimaneutralitet.

Se programmet her.


Shortlisted! Clean Energy Cooperation with India (CECI)

Posted on: august 24, 2015

Europan Commission logo_en

Danish Energy Management & Esbensen have recently been shortlisted for the EC tender “Clean Energy Cooperation with India (CECI). Our consortium partners are the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), and Development Environergy Services Limited (DESL).

India is the world’s sixth largest energy consumer. India’s substantial and sustained economic growth is placing enormous demands on its energy resources. Increasing urbanization and the continuing rapid development of economic prosperity means that consumption of power per capita in India is increasing at a rate which greatly outstrips supply. The country will face potentially severe energy supply issues if the country is to continue in its growth as a developing world economy. With a budget of 1.5 Million Euros, this project aims at enhancing India’s capacity to deploy low carbon energy production and improve energy efficiency, thereby contributing to the mitigation of global climate change. Project activities will support India’s efforts to secure the supply of energy and thus contribute to global energy security, within a well-established framework for strategic energy cooperation between the EU and India.

Tasks will include updating and applying Energy Efficiency legislation for the building sector in India, using the experience of EU regulation and standards in this area; undertake design studies to retrofit/construct at least eight existing/new buildings, according to very high energy efficiency requirements, capacity development, etc.


Shortlisted! European Commission tender for “Switch to Green Flagship Facility”

Posted on: august 24, 2015

Europan Commission logo_en

Danish Energy Management & Esbensen have been shortlisted for the European Commission tender “Switch to Green Flagship Facility”. Our consortium partners are Switch to Green, ÅF-Mercados (Spain), ICCS-NTUA (Greece), and International Institute for Energy Conservation (IIEC) (Thailand).

Given the scale of environmental challenges and their impact on and interaction with economic growth and social development, greening the economy is an urgent necessity and increasingly a political priority in many developing countries. With a budget of 1 Million Euros, this project aims to develop and foster effective dialogue and cooperation on transformation towards inclusive green economy between the EU and developing countries.

The tasks include: improving identification and formulation of new actions contributing to the SWITCH TO GREEN flagship initiative; enhance dialogue and exchange of experiences on supporting the transformation towards an inclusive green economy between the EU and partner countries; and create, share and communicate knowledge in an effective manner amongst the EU and developing countries.


Shortlisted! Energy Efficiency Strategy for Botswana

Posted on: august 24, 2015

Botswana_logo_cropped

Danish Energy Management & Esbensen have been shortlisted for a World Bank tender regarding Energy Efficiency Strategy for Botswana. The objective is to recommend strategic actions which could be taken by the Government of Botswana to promote and sustain overall Energy Efficiency. This includes an assessment of the current Energy Efficiency scenario within the country and finally building the local capacity to strengthen the implementation and future growth in this direction.


Prækvalificeret til international projektkonkurrence i Viborg Kommune!

Posted on: august 20, 2015

7818204-spaden-i-jorden-ved-viborg-baneby-om-et-r---1

Billede: Banebro set mod nord – visualisering fra helhedsplanen. Visualisering af: Tegnestuen Vandkunsten.

Dansk Energi Management & Esbensen er netop blevet prækvalificeret til en stor international projektkonkurrence, som Viborg Kommune afholder i samarbejde med Mercantec og Realdania. Vi er på hold med Cubo Arkitekter, ISC Rådgivende Ingeniører og Møller og Grønborg. Konkurrencen er ambitiøs og bredtfavnende, og de 5 prækvalificerede teams skal komme med et forslag til udformningen af: et erhvervsgymnasium, der skal være et fremtidsorienteret studiemiljø for erhvervsgymnasiale uddannelser til ca. 1.100 elever og 100 ansatte; en ny broforbindelse over banen, som skaber et levende byrum til både bevægelse og ophold samt som for-areal til perronen; samt en overordnet bebyggelsesplan for de tilstødende arealer syd for banen.

Aflevering af projektforslag sker i begyndelsen af november 2015, hvor der udpeges 1-3 vindere, der inviteres til at deltage i konkurrencens anden fase, som forventes afsluttet i foråret 2016.

Læs mere her


Dansk Energi Management & Esbensen og Dansk Industri planlægger konference om energieffektivisering og vedvarende energi i New York

Posted on: august 14, 2015

gluten-free-new-york-city

Dansk Energi Management & Esbensen har etableret et samarbejde med Dansk Industri for at tilbyde en unik dansk helhedsorienteret energimodel til det amerikanske marked. Vi har siden juni 2014 sammen med Dansk Industri’s New York-baserede kontor arbejdet på et feasibility studie, der skal skabe klarhed over mulighederne for at levere rådgivningsydelser indenfor energiområdet til New Yorks bystyre, andre offentlige kunder og den private sektor via etablering af et kontor i byen. New Yorks borgmester har efterlyst assistance fra danske virksomheder til at hjælpe byen med i fremtiden at modstå eftervirkningerne fra storme som Sandy. Dette indbefatter også energiområdet, da byen er særdeles sårbar på forsyningsområdet på grund af udfald af reserveanlæg i lavtliggende byområder, som der trækkes på som følge af et alt for højt energiforbrug i bygningerne.

Næste skridt for Dansk Energi Management & Esbensen er, at præsentere den ”danske model” for hvordan energieffektivisering og brug af vedvarende energi kan gennemføres i større bysamfund eller for en større sammenhængende ejendomsportefølje.  Præsentationen sker ved en konference, som afholdes i New York i efteråret 2015 og er under forberedelse.

 


Vinder af ny kontrakt! Midtvejsevaluering for det finske EEP-program i Sydafrika og Østafrika

Posted on: august 14, 2015

Ministry for foreign Affairs of Finland

Danish Management er vinder af et spændende M&E projekt for Udenrigsministeriet i Finland. Det finske Udenrigsministerium etablerede i 2009 ”Energy and Environment Partnership Programme in Southern and East Africa” (EEP Programme), som skal øge adgangen til vedvarende energi og promovere energibesparelser i lande som Sydafrika, Tanzania, Kenya, m.fl. Fase I af EEP programmet er gennemført, og Fase II løber frem til 2017. Vi skal foretage en midtvejsevaluering af projektets Fase II og redegøre for implementeringsforløbet, komme med anbefalinger til sidste halvdel af implementeringsperioden, foretage en detaljeret analyse af projektets effektivitet og potentielle gennemslagskraft inklusiv en model af den organisatoriske opstilling for Fase III. Vi glæder os til at komme i gang!


Vinder af ny kontrakt! Vurdering af evalueringssystemer brugt i udviklingsarbejde for Norad

Posted on: august 13, 2015

Norad logo

Danish Management har for nyligt vundet et spændende M&E projekt for Norad – Styrelsen for udviklingsbistand i Norge. Norad vil have foretaget en vurdering af evalueringssystemer brugt i udviklingsarbejde verden over. Vi skal stå i spidsen for denne vurdering, som vil omhandle alle dele af evalueringsværdikæden, herunder beslutningstagning, kvalitetssikring, implementering, anvendelse og formidling. Vi skal indsamle, bearbejde og analysere oplysninger om evalueringssystemer blandt medlemmer og observatører af OECD Development Assistance (DAC) Evaluation Network (EvalNet) gennem strategisk analyse, erfarings- og dataindsamling, interviews, kommunikation, etc.

Vi ser frem til at komme i gang!


Mød os til ”Professional Lighting Design Convention” i Rom – oktober 2015!

Posted on: juli 17, 2015

PLDC_Logo_150x150

Fra d. 28. til d. 31. oktober afholdes ”Professional Lighting Design Convention” (PLDC) i Rom. PLDC er en kongres skabt til det globale marked indenfor lysdesign, og et mødested for lysdesignere, arkitekter, researchere, universiteter, virksomheder og kunder, der søger læring om de seneste trends og den nyeste udvikling indenfor lysdesign. På den tre-dage lange kongres, vil der blive holdt omkring 70 præsentationer af profilerede talere inkl. hovedtalere.

Dansk Energi Management & Esbensen er blevet udvalgt til at tale på kongressen sammen med Aarhus Universitet. Der afholdes et 60 minutters indlæg, hvor erfaringer, resultater og pilotstudier for forskning, bliver fremlagt i forbindelse med etablering af døgnrytmelys til behandling af maniske patienter i psykiatriske hospitalsmiljøer, for nedbringelse af tvang i psykiatrien, på Risskov psykiatriske hospital.  Erfaringerne fra dette projekt bliver således også implementeret i projekteringen af det nye psykiatriske hospital i Skejby.

Læs mere om konferencen her.


Prækvalificeret til totalrådgivning ved etablering af Demens- og Hjernecentrum Aarhus

Posted on: juli 16, 2015

dagcenter-personer

DCAa-logo-370x90

Dansk Energi Management & Esbensen er prækvalificeret til totalrådgivning i forbindelse med etablering af Demens- og Hjernecentrum Aarhus, som skal opføres i det nordlige Aarhus. Aarhus Kommune ønsker at skabe et samlet Demens- og Hjernecentrum, der sikrer de bedst mulige vilkår for mennesker med demens og andre neurologiske sygdomme. Byggeriets første etape består af 125 almene boliger (10.000 m2) med tilhørende fællesarealer, heraf 75 specialboliger til mennesker med svær demens og 50 demensboliger, som forventes udført efter standarderne bygningsklasse 2020, og klar til ibrugtagning primo 2019. Anden etape er en ombygning af ca. 2.650 m2, primært til boliger egent til psykiatriske borgere med svær adfærd, og forventes ibrugtaget i 2020. Vi er på hold sammen med Friis & Moltke, Hune & Elkjær, Orbicon, Preben Skaarup Landskabsarkitekt og specialkonsulent indenfor demens Mette Juncher Søndergaard.


Nulenergihuse og bæredygtig byudvikling vækker positiv opsigt i EU og Kina

Posted on: juli 9, 2015

Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, er i gang med sin åbningstale, mens Jean-Claude Juncker lytter

Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, er i gang med sin åbningstale, mens EU-Kommisionsformand Jean-Claude Juncker lytter.

I sidste uge blev der afholdt EU-Kina konference om den kinesiske urbanisering i Bruxelles. Både den kinesiske premierminister, Li Keqiang og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker deltog. Jean Claude Juncker fremhævede Sønderborg Kommune og Haiyan som et godt eksempel på et samarbejde om bæredygtig udvikling, som hele Kina kan lære af.

”En lille by i Danmark, Sønderborg, og Haiyan har udviklet et koncept for nulenergihuse. De breder sig nu i Kina. (…) Vi har lyttet til jer.”udtalte EU-Kommissionen formand Jean Claude Juncker.

Sønderborg Kommune har en ProjectZero-vision om, at gøre Sønderborg og område CO2-neutralt i 2029, og skulderklappet fra EU-Kommissionsformanden understreger blot, at konceptet er så godt sammensat, at det vækker opsigt rundt om i verden.

I 2013 indgik EU og Kina en partnerskabsaftale om bæredygtig byudvikling. På urbaniseringskonferencen i Beijing i Kina den 21. november 2013, blev aftalen udmøntet i 12 konkrete samarbejder mellem kinesiske og europæiske byer. En af de 12 aftaler er en samarbejdsaftale mellem Sønderborg Kommune og Hayian County i Kina. Dansk Energi Management & Esbensen samarbejder med Sønderborg Kommune og har leveret produkter og ydelser i første fase af samarbejdet, som bl.a. omfatter et nulenergihus, en ny bæredygtig bydel og uddannelse.

Det første resultat af samarbejdet med Haiyan var udformningen og konstruktionen af et nulenergihus på 350 m2 i centrum af Haiyan. Dansk Energi Management & Esbensen som bl.a. har kontor i Sønderborg, har udformet bygningens energi- og bæredygtigheds design i samarbejde med Zhejing Urban & Rural Planning Design Institute. Bygningen stod færdig i april 2015.

Som en følge af nulenergihuset i Haiyan, underskrev Haiyan Urban Construction Investment and Development Co. og Dansk Energi Management & Esbensen en ny kontrakt i begyndelsen af januar 2015. Formålet med kontrakten er at udvikle en konceptuel plan for et byområde på 60.000 m2 i centrum af Haiyan, der har fået navnet ”Danish Low Carbon Street”.

design_3d_solar_radiation

3D design af solindfald

Designet skal foreslå en urban bæredygtig byplan, udviklet ud fra en helhedsorienteret tankegang, der tager hensyn til de eksisterende bygningers placering, volumen og højde. Udviklingen i området er planlagt nøje for, at sikre det optimale solindfald på bygninger samt et optimalt naturligt dagslys i rum, og med et skandinavisk bæredygtigt udtryk i arkitekturen. Desuden omfatter planen analyser for den mest bæredygtige energiforsyning til Danish Low Carbon Street. Planen sikrer lavere kulstofemissioner for vandforsyning, drænsystem, affaldsbehandling og lokal transport indenfor området. Sidst men ikke mindst er der udarbejdet overordnede retningslinjer til et konceptuelt bæredygtigt design for de nye og gamle bygninger i området.

”Sønderborg og Haiyan viser vejen i Kina” – Læs pressemeddelelsen fra Sønderborg Kommune her.

Rådgivende ingeniør Torben Esbensen udtaler sig her om planen for den nye bæredygtige bydel i Haiyan.


Winner of a huge Energy Performance Contract in Malaysia!

Posted on: juni 26, 2015

Press Conference with Malaysian Media - National TV News and quite a number of Newspapers

On Wednesday, we have entered into our first Energy Performance Contract with the State Government of Malacca, in Malaysia. The Contract is for our newly established local company “Danish Energy Efficiency Partners Sdn. Bhd.”, which we own jointly with the Danish Climate Investment Fund, managed by IFU.

The Danish Climate Investment Fund – a public and private initiative – is based on an agreement to invest DKK1.2bn in climate projects in developing countries, Last year, Danish Energy Management & Esbensen carried out energy audits in selected buildings in Malacca. Now we move on to the stage of implementing our recommendations for retrofitting the buildings, which include Putra Specialist Hospital, a state administration building, and Malacca Central Bus Terminal, covering a total floor area of 80,000 m2. The expected energy saving is around 4, 7 mill. KWh per year. Six additional buildings, covering a floor area of 100,000 m2, will be included at a later stage. The contract value will be paid by the State Government over the next ten years from the energy cost savings. As such, there is no net cost for the state or the building occupants – it is all paid by the savings.

With this project, Danish Energy Management & Esbensen have launched our one-stop-shop concept in Malaysia. Moving forward, we are able to showcase our approach to Energy Efficiency in a large building portfolio, fitted to be replicated world-wide. We are excited to continue our work with the State Government in Malacca!

Read more about our Energy Performance Contract with the State Government of Malacca here (in English)

Read more about our partnership with the Danish Climate Investment Fund here (in Danish)


Promoting Green Initiatives with IMT-GT!

Posted on: juni 26, 2015

Signing the Agreement with Mr. Balamurugan of Centre for IMT-GT on cooperation

On Wednesday, we entered into an exciting agreement with the regional organization IMT-GT (Indonesia, Malaysia, and Thailand – Growth Triangle). The agreement is all about working together on promoting green initiatives in states and provinces in Indonesia, Malaysia and Thailand. The organisation has 43 member states / provinces in West Malaysia, Sumatra and Southern Thailand. Some cities are already engaged in preparing Green City Action Plans, where the first one was in Malacca in Malaysia – sponsored by the Asian Development Bank. Danish Energy Management & Esbensen projections on Energy Efficiency in buildings are one of the key initiatives in the Green City Action Plan for Malacca, and moving forward we will be promoting our concept to other cities together with IMT-GT.


Dansk Energi Management A/S & Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S fusionerer

Posted on: juni 19, 2015

Billede - fusion

Det nye firmanavn er Dansk Energi Management & Esbensen A/S. Begge firmaer har i mange år været veletablerede firmaer på den danske og internationale energi- og rådgivningsscene – med mere end 100 års samlet firmaerfaring. Både Dansk Energi Management og Esbensen er en del af koncernen Danish Management Group (DMG). De to firmaer, har siden Esbensen blev en del af DMG-familien i 2012, haft et tæt og succesrigt samarbejde energi-specialisterne imellem.

Administrerende direktør Jørn Lykou fortæller: ”Med fusionen skaber vi for vore kunder en endnu mere enkel, effektiv og fremtidssikret struktur med en udvidet ekspertbase, som tilbydes alle kunder. Vores kunder og samarbejdspartnere får med fusionen nu direkte adgang til ét samlet firma, hvor vi hidtil har opereret med flere kontaktrelationer for, at bringe de samlede ressourcer i spil.

Fusionen skaber synergieffekter, der samlet styrker og underbygger virksomhedens position på både det danske og internationale marked. I modsætning til andre større firmaer i den rådgivende konsulent- og ingeniør branche, har Dansk Energi Management & Esbensen fokuseret kerneserviceydelserne på energi. Endvidere fortæller administrerende direktør Jørn Lykou: ”Vores forretningsstrategi er fortsat, at være den bedste på markedet med spidskompetencer inden for energi – 360 grader rundt – så vores kunder får adgang til den højeste specialviden inden for energi og bæredygtighed”.

Sammenlagt har Dansk Energi Management & Esbensen udført konsulent arbejde i mere en 100 lande. Med kontorer i både Danmark, Norge, England, Thailand, Malaysia, Bangladesh og Sydafrika kan vi hurtigt være i lokalområderne hvor efterspørgslen er, og derved skabe de bedste betingelser for en bæredygtig udvikling.

På det danske marked tilbyder vi private og offentlige bygherrer rådgivning indenfor integreret energidesign/energirenovering af større bygninger. Vi dækker spidskompetencer inden for energi-investeringer og rentabilitet gennem simulering af bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation. Dette videreføres til konkret projektering af energidesign, indeklima, ventilation, køl, VVS, El og vedvarende energi med optimering af økonomi, miljø og funktion.

På det internationale marked arbejder vi i en lang række lande, typisk for internationale donorer, som Verdensbanken, EU, FN og regionale udviklingsbanker, med at skabe de bedste rammebetingelser i udviklingslande for en bæredygtig udvikling. Vi yder rådgivning indenfor energipolitik, energilovgivning, energieffektivisering, vedvarende energi, organisationsudvikling, finansiering samt monitorering og evaluering.

I forbindelse med fusionen ser ledelsen ud som følger – Jørn Lykou udnævnes til administrerende direktør, mens Peter Juhl Thorseng og Morten Søndergaard bliver vicedirektører for henholdsvis det danske og internationale marked. Formand for bestyrelsen er Frantz Longhi, der er ejer af Danish Management Group A/S.


PLETSKUD! – Vinder af Skytternes Hus

Posted on: juni 18, 2015

Skytternes hus -medium

Sammen med GPP Arkitekter og NS Rådgivende Ingeniører har vi vundet totalrådgivningsopgaven vedrørende det ny Skytternes Hus, som skal opføres ved Aarhus Skøjtehal. Bygherres vision er at skabe et moderne og funktionelt byggeri, der giver gode, fremtidssikrede rammer for dansk skydesport. Byggeriet skal være bæredygtigt miljømæssigt og totaløkonomisk, og helhedsorienterede løsninger, hvor der skabes synergi mellem æstetik, teknik og økonomi, kommer til at være i højsædet. Byggeriet står færdig i starten af 2017. Vi ser frem til at komme i gang!


Første spadestik er taget til Hadbjergparken på Elbæk Allé i Hadsten

Posted on: juni 17, 2015

Elbæk Alle

I går blev første spadestik til Hadbjergparken på Elbæk Allé i Hadsten taget. Det 5.350 m2 store botilbud for udviklingshæmmede og handicappede borgere kommer til at rumme 33 almene boliger, seks aflastningsboliger, et aktivitetscenter med produktionskøkken og undervisningslokaler, ligesom STU-tilbuddet også får lokaler i Hadbjergparken. Projektet er udarbejdet sammen med Aarhus Arkitekterne, Landskabslaboratoriet Grün og Frandsen & Søndergaard Rådgivende Ingeniører. Vi har stået for udvikling af koncept for energi og indeklima samt projektering af bygningsinstallationer.

Følg disse links for at læse mere begivenheden:

Favrskov Kommune 

Første Spadestik på Elbæk Alle i Hadsten er taget

Første spadestik i størrelse extra-large


Ukraine, European Investment Bank: Kaniv Pumped Storage Power Plant – Sedimentation Study

Posted on: juni 8, 2015

image00

Illustration: UkrHydroEnergy (UHE), a state owned company of Ukraine that administers cascades of hydro power plants along Dnieper and Dniester rivers.

In the Ukrainian “Energy Strategy through 2030” Kaniv Hydro Pumped Storage Plant is one of the three major PSP plants which play a significant role for lead shifting in order to provide sufficient electric energy during peak hours. Concerns have been raised that the operation of the Kaniv PSP will have a negative impact on the hydrodynamic conditions in the reservoir, which may re-mobilise these sediments and could result in the downstream migration of radioactive and toxic materials, including also heavy metals and pesticides that may result in health hazards for the downstream population.

The European Investment Bank (EIB) had hired Danish Energy Management & Esbensen in February 2015 to review the existing studies and to prepare a report into the risks associated with possible disturbance of radioactive and/or toxic sediments caused by the future operation of the Kaniv PSP in the Ukraine.

As part of the assignment the Danish Energy Management & Esbensen’s consultants –

Activity 1. assessed whether the existing studies are sufficient in terms of their scope and quality to be able to determine the impact of the Kaniv PSP on the sediments in the Kaniv Reservoir, and if so

Activity 2.

(i) quantified the impact on the physical displacement of the radioactive and other toxic sediments in the Kaniv Reservoir

(ii) quantified the impact in the Kaniv Reservoir and downstream;

(iii) recommended pertinent mitigating measures

The Final Sedimentation Study Report was submitted in April 2015 to the EIB. The report captured the findings and also made recommendations for a more detailed quantification of the actual sediment displacement, transport and re-settlement. After a thorough review of the report and its recommendations by EIB, the beneficiary and other project stakeholders,  Danish Energy Management & Esbensen has been invited to conduct further supplementary sedimentation studies through June and July 2015 to

a. improve the understanding of the measures which have been conducted so far and to
b. reduce the uncertainties affiliated to the interpretation thereof.