År: 2021

Vi søger virksomheder, der ønsker at reducere elforbruget

Posted on: februar 25, 2021

Sammen med Flexmeter søger vi virksomheder til et gratis skræddersyet testforløb, der skal hjælpe virksomhederne med at reducere deres elforbrug.

Industrien i Danmark står for 13% af landets energiforbrug og ca. halvdelen af dét, er elforbrug.

Det har vi, i Dansk Energi Management og i Flexmeter, sat os for at gøre noget ved, og vi er lige nu ved at udvikle et koncept, som kan sætte fingeren præcist på alle de lavthængende frugter, der er for at reducere elforbruget i industrien.

Det nye koncept er baseret på et succesfuldt koncept udviklet til en anden branche, og med støtte fra Elforsk, tilpasses konceptet til plastbranchen.

Plastbranchen er blandt andet udvalgt, fordi der i denne branche er stort fokus på bæredygtighed. Konceptet tager udgangspunkt i en skræddersyet måling af el-forbruget som sammenlignes med data fra produktionen.

Baseret på en detaljeret viden sættes der ind med forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner og resultatet, i form af kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet her hos Plastindustrien:

https://plast.dk/2021/02/dansk-energi-management-soeger-virksomheder-der-oensker-at-reducere-elforbruget/


Konkurrence vundet!

Posted on: februar 15, 2021

Vi har vundet konkurrencen, hvor opgaven var at transformere Finansforbundets Hus på Christianshavn.

Konkurrencen falder smukt ind i vores bæredygtige kernekompetence og Finansforbundets værdier, da vores forslag, blandt andre verdensmål, har et strategisk fokus på mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Principper som affaldsbegrænsning og cirkulær økonomi er et væsentligt element i vores forslag.

Vi glæder os meget over at have vundet og over samarbejdet med FinansforbundetBAUHERRChristensen & Co Architects og AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører.


Virtuelle gåture i DEM

Posted on: februar 4, 2021

I DEM har vi et bæredygtighedsudvalg. Og det er godt for kontorkroppen, for udvalget har nemlig systematiseret en ugentlig gåtur.

Hver torsdag, efter frokost på hjemmekontoret, går vi en tur med en kollega i øret, til en lille snak om løst og fast. En snak som vi tidligere typisk ville have ved kaffemaskinen på kontoret.


Egedal Kommune – et strategisk partnerskab

Posted on: februar 2, 2021

Succeskriterie i Egedal Kommune Partnerskabet: Nye løsninger der med stor fordel kan anvendes på mere end ét projekt.

Et strategisk partnerskab har mange fordele. En af dem er, at der er tid og plads til at gennemtænke de bedste løsninger. Løsninger der også bliver de mest bæredygtige, hvis de kan anvendes på flere projekter.

Derfor har vi i partnerskabet dannet små rådgivergrupper bestående af RUBOW arkitekter A/, NERD architects, DEM – Dansk Energi Management A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/ og entreprenør Juul & Nielsen A/S samt skoleledere, driftskoordinatorer og projektledere fra Egedal Kommune.

På renoveringslisten står lige nu fire skoler. Første skridt er, at få et overblik over ejendomsporteføljen og hvilke opgaver der ønskes løst. Om fire år, når disse fire skoler er færdigrenoveret og nye projekter skal igangsættes, vil det så være muligt at genanvende nogle af de gode løsninger, vi allerede har fundet. Det synes vi giver virkelig god mening.

L:Eg er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både Egedal Kommunes borgere og for branchen. L:Eg er baseret på en fælles forståelse for de udfordringer og potentialer vi finder i byggeri til børn og unge.


DEM kontorer i Aarhus og København har været på ’studietur’

Posted on: januar 6, 2021

Destinationen for Aarhuskontoret var Energimuseet; smukt beliggende ved Tange Sø og Gudenåen. Under en dejlig bæredygtig frokost, fik vi et oplæg om museets fortid og fremtid, af direktør Teo Juel Geer, efterfulgt af en guidet tur rundt på museet.

Som nogle måske ved, er vi i DEM så heldige, at vi skal være med til at renovere Energimuseet på bedste cirkulære og bæredygtige vis. Læs mere om projektet her: https://www.dem.dk/energimuseet-tange/

I København tog vi ikke så langt væk fra kontoret, vi blev nemlig i Nordhavn. Her guidede ‘Københavnerture’ os rundt og berettede bl.a. om Nordhavns rolle i besættelsestiden.

Vi var på konditaget Lüders, et offentligt byrum, på taget af et P-hus, med faciliteter til træning og leg. Vi så Portland Towers, en af Nordhavns mange arkitekturattraktioner – tidligere industrisiloer fra 70’erne, og som nu huser et miljøcertificeret kontorhus med 360-graders udsigt over København og Øresund.

Et andet spændende byggeri vi så var FN Byen. To Campuser, som huser 11 FN organisationer i Campus 1 og UNICEF’s nye højlager, verdens største humanitære varehus, i Campus 2. Læs mere om et af Skandinaviens mest bæredygtige byggerier her: https://un.dk/da/om-fn-byen