År: 2021

Grøn Data

Posted on: maj 7, 2021

Vi har været en del af Erhvervsstyrelsens Partnerskab for åbne offentlige data, i projektet ”Grøn Data”.

Rigtig meget data som eksempelvis forbrugsdata og sensordata får værdi, når det kobles til stamdata eller økonomi- og administrative data. Det er ofte data af mere statisk karakter, der kan gøre dynamiske forbrugs- og sensordata ‘klogere’, idet de gør det muligt at koble data til de faktiske forhold omkring bygninger. Derfor kan der være stor værdi i at udstille stamdata på kommunale bygninger.

Læs vores case (på side 16 i pdf’en) med Hillerød Kommune i case-samlingen ”Åbne energidata baner vejen for nye grønne forretningsmodeller” på Erhvervsstyrelsens website her.


Vores årlige bæredygtighedsrapport er nu blevet trykt!

Posted on: april 16, 2021

Det er vores femte rapport siden vedtagelsen af verdensmålene i 2015, og det har virkelig været en rejse – hvor er der sket meget på den bæredygtige bane i de fem år!

I 2015 deltog vi i FN’s topmøde om bæredygtig udvikling i New York. Det var begyndelsen på vores forpligtelse til at arbejde med målene. I 2016 blev vi medlem af UN Global Compact og vi identificerede de fire Verdensmål samt 30 indikatorer, som relaterer sig til vores markedsområder som rådgivende ingeniør- og konsulentfirma.

Vi måler dermed hårde fakta – dvs. reel ”impact” af alle vores projekter, og opfylder dermed hovedsigtet med Verdensmålene – at kunne sætte data på arbejdet med målene.

I starten af 2017 udgav vi så vores første COP rapport – vores bæredygtighedsrapport – om det forgangne rapporteringsår, hvor vi, som nu, fokuserede på vores fremskridt mod mere bæredygtighed.

Det er glædeligt at se flere og flere virksomheder tage målene til sig i en gentænkning af strategier og forretningsplaner. Vi er selv så heldige at være med i processen hos mange af disse virksomheder som rådgiver og sparringspartner.

Se vores rapport her

Eller på vores profil hos UN Global Compact her


Effektiv brug af el i industrivirksomheder

Posted on: april 6, 2021

DEM og virksomheden FlexMeter er ved at udvikle et koncept for effektiv brug af el i industrivirksomheder.

Baseret på en detaljeret viden om elforbruget og produktionen, laver vi forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner. Resultatet, er kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, som kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet her.

 


Grønne forretningsmodeller i DEM

Posted on: marts 29, 2021

Mere bæredygtighed og bedre bundlinje. Hvordan en virksomheds produkter eller serviceydelser bidrager til en bæredygtig udvikling er grundlæggende det, en grøn forretningsmodel går ud på. Det åbner for nye forretningsmuligheder, mærkbare konkurrencefordele og et stærkere brand.

Vores ressourceforbrug skal begrænses og udnyttes bedre. Omstillingen til cirkulær økonomi fremtidssikrer både virksomhederne og verden omkring dem.

Vi får en større og større forventning om, at de danske virksomheder, ikke bare har forholdt sig til, men også handlet på, den presserende bæredygtige dagsorden. Samfundsmæssigt har vi også forpligtet os til at implementere FN’s 17 Verdensmål – så både den brændende platform og efterspørgslen på grønne forretningsmodeller kommer kun til at vokse.

I DEM har vi efterhånden hjulpet en del virksomheder med grønne forretningsmodeller og med os på sidelinjen, er det relativt nemt at gå til:

Vi hjælper med at strukturere arbejdet. Først kortlægger vi, hvor virksomheden er i dag. På den baggrund fastsætter vi mål og handlinger i den nye forretningsmodel.

Læs mere om støttemuligheder for SMV’ere her


Seniorbo Struer

Posted on: marts 12, 2021

Seniorer i Struer kan nu udleve drømmen om at bo i et bofællesskab.

En nedlukket bank bliver omdannet til ’Seniorbo Struer’ – cirka 20 individuelle boliger med fællesarealer og en central placering ved gågaden og havnen i Struer.

Struer Kommune, Realdania, Lejerbo, Pluskontoret, DEM og antropolog Max Pedersen står bag projektet, og vi vil gerne vise værdien i at bruge de eksisterende arkitektoniske kvaliteter i transformationen til boliger.

DEMs bidrag er naturligvis bæredygtigheden. Vi vil gerne vise, hvordan man tilgodeser både den miljømæssige, den sociale og den økonomiske bæredygtighed. Boligerne bliver lavenergiboliger med fokus på et sundt indeklima, beboerne får, blandt andre ting, medbestemmelse på indretning af fællesarealer og driftomkostningerne holdes lave.

Udover vores egne gode ideer, vil vi også meget gerne trække de potentielle kommende beboere med ind i beslutningerne om, hvordan et sådant projekt får mest mulig succes. Så udover ideer til bæredygtighed, vil vi også gerne have ideer til temaerne ’fællesskabet og byen’ og ’fællesskabet og inde-/udeliv’.

Vi har lavet nogle små beskrivende videoer for at give indsigt i projektet, og disse kan ses på Struer Kommunes website her: https://www.struer.dk/seniorbo


Holdånd i det strategiske partnerskab L:Eg

Posted on: marts 5, 2021

Hvordan sikrer vi at vi trækker i samme retning i det tværfaglige strategiske samarbejde og at vi når de ønskede resultater? I L:Eg samarbejder vi bevidst og målrettet ved hjælp af samarbejdsplatformen Teamvaerk, udviklet af Bedre Byggeprocesser.

L:Eg har netop skudt samarbejdet på partnerskabets første skole i gang med en Teamvaerk-workshop. Her deltog både bygherre, L:Eg og repræsentanter fra Søhøjskolen, som er den første skole, der skal helhedsrenoveres – målet er kreative og multifunktionelle læringsmiljøer.

”Det er helt afgørende at vi kommer rigtigt fra start i vores partnerskabsprojekter”, fortæller Chris Arendrup, Teamvaerk facilitator i L:Eg. Han fortsætter ”Derfor prioriterer vi at sætte ord på samarbejde og målsætninger. På vores samarbejdsworkshop har vi sammen defineret de rammer vi gerne vil samarbejde i og de mål vi gerne vil nå. Det gør det muligt for os at måle på samarbejdet løbende – og selvfølgelig handle, hvis vi oplever at adfærd eller mål begynder at skride”.

Partnerskabet består af RUBOW arkitekter A/SNERD architectsDEM (Dansk Energi Management A/S)EKJ RÅDGIVENDE INGENIØRER ASJuul & Nielsen A/S samt Egedal Kommune.


Vi søger virksomheder, der ønsker at reducere elforbruget

Posted on: februar 25, 2021

Sammen med Flexmeter søger vi virksomheder til et gratis skræddersyet testforløb, der skal hjælpe virksomhederne med at reducere deres elforbrug.

Industrien i Danmark står for 13% af landets energiforbrug og ca. halvdelen af dét, er elforbrug.

Det har vi, i Dansk Energi Management og i Flexmeter, sat os for at gøre noget ved, og vi er lige nu ved at udvikle et koncept, som kan sætte fingeren præcist på alle de lavthængende frugter, der er for at reducere elforbruget i industrien.

Det nye koncept er baseret på et succesfuldt koncept udviklet til en anden branche, og med støtte fra Elforsk, tilpasses konceptet til plastbranchen.

Plastbranchen er blandt andet udvalgt, fordi der i denne branche er stort fokus på bæredygtighed. Konceptet tager udgangspunkt i en skræddersyet måling af el-forbruget som sammenlignes med data fra produktionen.

Baseret på en detaljeret viden sættes der ind med forslag til adfærdsændringer, tilretninger og indstillinger af maskiner og resultatet, i form af kilowatt-timebesparelser og kroner-og-øre-besparelser, kan aflæses prompte efterfølgende.

Læs mere om projektet her hos Plastindustrien:

https://plast.dk/2021/02/dansk-energi-management-soeger-virksomheder-der-oensker-at-reducere-elforbruget/


Konkurrence vundet!

Posted on: februar 15, 2021

Vi har vundet konkurrencen, hvor opgaven var at transformere Finansforbundets Hus på Christianshavn.

Konkurrencen falder smukt ind i vores bæredygtige kernekompetence og Finansforbundets værdier, da vores forslag, blandt andre verdensmål, har et strategisk fokus på mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion. Principper som affaldsbegrænsning og cirkulær økonomi er et væsentligt element i vores forslag.

Vi glæder os meget over at have vundet og over samarbejdet med FinansforbundetBAUHERRChristensen & Co Architects og AB Clausen A/S – Rådgivende Ingeniører.


Virtuelle gåture i DEM

Posted on: februar 4, 2021

I DEM har vi et bæredygtighedsudvalg. Og det er godt for kontorkroppen, for udvalget har nemlig systematiseret en ugentlig gåtur.

Hver torsdag, efter frokost på hjemmekontoret, går vi en tur med en kollega i øret, til en lille snak om løst og fast. En snak som vi tidligere typisk ville have ved kaffemaskinen på kontoret.


Egedal Kommune – et strategisk partnerskab

Posted on: februar 2, 2021

Succeskriterie i Egedal Kommune Partnerskabet: Nye løsninger der med stor fordel kan anvendes på mere end ét projekt.

Et strategisk partnerskab har mange fordele. En af dem er, at der er tid og plads til at gennemtænke de bedste løsninger. Løsninger der også bliver de mest bæredygtige, hvis de kan anvendes på flere projekter.

Derfor har vi i partnerskabet dannet små rådgivergrupper bestående af RUBOW arkitekter A/, NERD architects, DEM – Dansk Energi Management A/S, EKJ Rådgivende Ingeniører A/ og entreprenør Juul & Nielsen A/S samt skoleledere, driftskoordinatorer og projektledere fra Egedal Kommune.

På renoveringslisten står lige nu fire skoler. Første skridt er, at få et overblik over ejendomsporteføljen og hvilke opgaver der ønskes løst. Om fire år, når disse fire skoler er færdigrenoveret og nye projekter skal igangsættes, vil det så være muligt at genanvende nogle af de gode løsninger, vi allerede har fundet. Det synes vi giver virkelig god mening.

L:Eg er et strategisk partnerskab, som på tværs af traditionelle faggrænser og på tværs af projekter, skaber læring til gavn for både Egedal Kommunes borgere og for branchen. L:Eg er baseret på en fælles forståelse for de udfordringer og potentialer vi finder i byggeri til børn og unge.


DEM kontorer i Aarhus og København har været på ’studietur’

Posted on: januar 6, 2021

Destinationen for Aarhuskontoret var Energimuseet; smukt beliggende ved Tange Sø og Gudenåen. Under en dejlig bæredygtig frokost, fik vi et oplæg om museets fortid og fremtid, af direktør Teo Juel Geer, efterfulgt af en guidet tur rundt på museet.

Som nogle måske ved, er vi i DEM så heldige, at vi skal være med til at renovere Energimuseet på bedste cirkulære og bæredygtige vis. Læs mere om projektet her: https://www.dem.dk/energimuseet-tange/

I København tog vi ikke så langt væk fra kontoret, vi blev nemlig i Nordhavn. Her guidede ‘Københavnerture’ os rundt og berettede bl.a. om Nordhavns rolle i besættelsestiden.

Vi var på konditaget Lüders, et offentligt byrum, på taget af et P-hus, med faciliteter til træning og leg. Vi så Portland Towers, en af Nordhavns mange arkitekturattraktioner – tidligere industrisiloer fra 70’erne, og som nu huser et miljøcertificeret kontorhus med 360-graders udsigt over København og Øresund.

Et andet spændende byggeri vi så var FN Byen. To Campuser, som huser 11 FN organisationer i Campus 1 og UNICEF’s nye højlager, verdens største humanitære varehus, i Campus 2. Læs mere om et af Skandinaviens mest bæredygtige byggerier her: https://un.dk/da/om-fn-byen