Vedvarende energi

DEM har i mere end 40 år ydet teknisk rådgivning indenfor vedvarende energiløsninger. Rådgivningen dækker alt lige fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer samt fjernvarmeværker og transmissionsnet.

Vi yder teknisk og økonomisk rådgivning indenfor alle projektfaser: planlægning, projektering, udbud, tilsyn, måling og dokumentation. Vi har en lang tradition for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter samt innovative demonstrations- og forsøgsprojekter. Internationale best practice løsninger underbygges og dokumenteres med detaljerede energi-modelleringsværktøjer. Vores kernekompetenceområder er indenfor solenergi (termisk solvarme og solceller), vind, biomasse og varmepumpeløsninger samt udnyttelse af biomasse og sol i fjernvarmeværker.

DEM har gennem mange års arbejde været med til at fremme udbredelsen af blandt andet solvarme i Danmark og vi har været involveret i en lang række forskelligartede solcelleprojekter, som både er fritstående anlæg, bygningsapplikerede eller bygningsintegrerede. Vi er hele tiden på forkant med udviklingen inden for de forskellige teknologier og kan derfor tilbyde rådgivning og projektering af driftssikre og æstetiske løsninger, der yder det optimale. I udlandet har vi igennem flere årtier assisteret adskillige regeringer og lokale institutioner i udvikling og implementering af nationale strategier for vedvarende energi samt implementering af off-grid løsninger i landområder.

Vi tilbyder:

 • Udvikling af konceptuelle strategier for alternative energiforsyninger og -systemer lige fra ejendomsniveau til nationalt reformniveau
 • Design, projektering og tilsyn af solceller, solvarme, jordvarme, varmepumpesystemer, grundvandskøling, vindmøller samt transmissions- og distributionsnet
 • Måling og dokumentation af anlægsydelser
 • LCA (livs cyklus analyser) og LCCA (livs cyklus cost analyser)
 • Udvikling af solenergikoncepter baseret på aktiv solenergi ved hjælp af processen Integreret Energi Design (IED)
 • Særlig rådgivning om solceller:
  • Valg af solcelletype, anlæg, vejledning om placering og ydelse mv.
  • Totaløkonomiske beregninger
  • Udarbejdelse af detajleret udbudsmateriale herunder el-teknisk dimensionering
  • Analyse, optimering og dokumentation af mulige design og konfigurationer for solcelleanlæg i en given situation, ved hjælp af værktøjerne PVSyst, PVGIS og Trnsys
  • Måling og dokumentation for solcelleanlæg