Vedvarende energi

Vi har i mere end 30 år ydet teknisk rådgivning indenfor vedvarende energi og -løsninger. Rådgivningen dækker alt lige fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer samt fjernvarmeværker og transmissionsnet.
 

Rådgivning om vedvarende energiløsninger

Vi yder teknisk og økonomisk rådgivning indenfor alle projektfaser: planlægning, projektering, udbud, tilsyn, måling og dokumentation. Vi har en tradition for at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter samt innovative demonstrations- og forsøgsprojekter indenfor vedvarende energi. Internationale best practice løsninger underbygges og dokumenteres med detaljerede energi-modelleringsværktøjer. Vores kernekompetenceområder er indenfor solenergi (termisk solvarme og solceller), vind, biomasse og varmepumpeløsninger samt udnyttelse af biomasse og sol i fjernvarmeværker.
 

Erfaring med vedvarende energiløsninger

Vi har gennem mange års arbejde været med til at fremme udbredelsen af blandt andet solvarme i Danmark. Vi har været involveret i en lang række forskelligartede solcelleprojekter, som både er fritstående anlæg, bygningsapplikerede eller bygningsintegrerede. Vi stræber efter at være på forkant med udviklingen inden for de forskellige teknologier. Derfor kan vi tilbyde rådgivning og projektering af driftssikre og æstetiske løsninger, der yder det optimale. I udlandet har vi igennem flere årtier assisteret adskillige regeringer og lokale institutioner i udvikling og implementering af nationale strategier for vedvarende energi samt implementering af off-grid løsninger i landområder.

Særlig rådgivning om solceller:

  • Valg af solcelletype, anlæg, vejledning om placering og ydelse mv.
  • Totaløkonomiske beregninger
  • Udarbejdelse af detajleret udbudsmateriale herunder el-teknisk dimensionering
  • Analyse, optimering og dokumentation af mulige design og konfigurationer for solcelleanlæg i en given situation, ved hjælp af værktøjerne PVSyst, PVGIS og Trnsys
  • Måling og dokumentation for solcelleanlæg