Commissioning

I takt med at teknologi bliver en integreret del af vores bygninger, sker det desværre alt for ofte, at denne teknologi ikke er gennemprøvet og testet ved overlevering til bygherren. Dette resulterer i en stor byrde for bygherres driftsfolk, der i perioden efter aflevering må kæmpe med teknik, der ikke er indkørt og fejlsøgt. Netop dette problem tager vi i DEM hånd om gennem en commissioning (Cx)-proces, hvor vi gennem hele projektet har fokus på de tekniske installationer og deres funktioner under drift.

Vores Cx-proces tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav til driftsmæssige funktioner. Herefter skræddersyes Cx-planen for byggeprocessen lige fra udbud til aflevering. En typisk Cx-proces kan indeholde følgende punkter:

  • Udarbejdelse af fokuspunkter med bygherres driftsorganisation
  • Sparring med projekterende ingeniører med fokus på driften og totaløkonomi
  • Inddragelse og fælles koordinering med entreprenøren
  • Planlægning af funktionstest
  • Gennemførelse af funktionstest
  • Evaluering og justering af de tekniske installationer

I forbindelse med nye krav til funktionstest i BR18 forventes der at komme yderligere fokus på commissioning-ydelser, der er med til at sikre at bygherre opnår et ibrugtagnings- og driftsklart byggeri ved aflevering.

I overgangen fra byggeri til drift har DEM endvidere stor erfaring med tværfaglig rådgivning, hvor vi bl.a. yder commissioning efter DS3090 – Commissioning-processen for bygninger – Installationer i nybyggeri og større ombygninger, men hvor vi også har rigtig god erfaring med at tilpasse ydelserne efter opgavetypen og kundens ønsker. Hermed sikres det, at det færdige byggeri lever op til kravene, energiforbruget minimeres og at samspillet mellem alle de tekniske installationer bliver funktionsafprøvet og kontrolleret ved tværgående test, så overgangen mellem byggeri og drift bliver så let som muligt.