Commissioning

I takt med at teknologien bliver en integreret del af vores bygninger, sker det desværre alt for ofte, at commissioning-teknologien ikke er gennemprøvet og testet ved overlevering til bygherren.
Det resulterer i en stor byrde for bygherrens driftsfolk, der i perioden efter aflevering må kæmpe med teknik, der ikke er indkørt og fejlsøgt. Netop det problem tager vi hånd om gennem en commissioning (Cx)-proces, hvor vi gennem hele projektet har fokus på de tekniske installationer og deres funktioner under drift.

Cx-proces

Vores Cx-proces tager udgangspunkt i bygherrens ønsker og krav til driftsmæssige funktioner. Herefter skræddersyes Cx-planen for byggeprocessen lige fra udbud til aflevering.
 

En typisk Cx-proces kan indeholde følgende:

  • Udarbejdelse af fokuspunkter med bygherres driftsorganisation
  • Sparring med projekterende ingeniører med fokus på driften og totaløkonomi
  • Inddragelse og fælles koordinering med entreprenøren
  • Planlægning af funktionstest
  • Gennemførelse af funktionstest
  • Evaluering og justering af de tekniske installationer

I forbindelse med nye krav til funktionstest i BR18 forventes der at komme yderligere fokus på commissioning-ydelser, der er med til at sikre at bygherren opnår et ibrugtagnings- og driftsklart byggeri ved aflevering.

Vi har erfaring med at tilpasse ydelserne efter opgavetypen og kundens ønsker. Det er blandt andet for at sikre, at det færdige byggeri lever op til kravene, at minimere energiforbruget og at samspillet mellem de tekniske installationer bliver funktionsafprøvet og kontrolleret ved tværgående test, så overgangen mellem byggeri og drift bliver så let som muligt.