Byggeprogram og udbud

Vi har som en teknisk tung rådgivervirksomhed mange års erfaring med bygherrerådgivning. Vi samarbejder ofte med arkitekter og andre rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogram, idéoplæg og udbudsmateriale, hvor vi bidrager med vores spidskompetencer indenfor energi, bæredygtighed, indeklima og tekniske installationer. Det er ofte i projektets tidlige faser, der hvor man ved mindst, at mange af de vigtige beslutninger skal træffes, og vi hos DEM kan med vores store erfaring og helhedsorienterede tilgang hjælpe med, at beslutningerne træffes på det rigtige grundlag. Vi prioriterer således altid den holistiske og totaløkonomiske tilgang i vores rådgivning overfor kunden.

Al vor bygherrerådgivning indledes med en forventningsafstemning med bygherren for at målrette vores indsats i hvert enkelt projekt i forhold til bygherrens behov og ønsker. Gennem effektiv ledelse, processtyring og rettidig fremdrift skaber vi tryghed hos bygherren om, at det ønskede projektresultat nås.

Vores bygherrerådgivning indenfor tekniske installationer, energieffektivitet og vedvarende energi er baseret på mere end 30 års erfaring fra projekter såvel i Danmark som i udlandet og udføres af et team af højt kvalificerede medarbejdere bestående af bl.a. ingeniører, arkitekter, økonomer, revisorer, certificerede DGNB-bæredygtighedskonsulenter, kommunikationseksperter m.fl. Tilsammen råder vi over kompetent faglig viden, evne til at tænke innovativt, tværfagligt og i helhedsløsninger, hvilket er med til at sikre bygherren kvalificerede beslutningsgrundlag og efterfølgende optimale projektløsninger.

DEM yder bygherrerådgivning til en lang række klienter, herunder kommuner, regioner, statslige styrelser, energiselskaber, boligselskaber, pensionskasser, finansielle investorer og private bygherrer.