Byggeprogram og udbud

Vi har som teknisk rådgivervirksomhed mange års erfaring med bygherrerådgivning indenfor byggeprogram og udbud. Vi samarbejder ofte med arkitekter og andre rådgivere i forbindelse med udarbejdelsen af byggeprogrammet, idéoplæg og udbudsmateriale, hvor vi bidrager med spidskompetencer indenfor energi, bæredygtighed, indeklima og tekniske installationer. Det er ofte i projektets tidlige fase, at mange af de vigtige beslutninger skal træffes. Her kan vi hjælpe med, at beslutningerne træffes på det rigtige grundlag. Vi prioriterer altid den holistiske og totaløkonomiske tilgang i vores rådgivning overfor bygherren.
 

Inddragelse af bygherren hele vejen

Den bygherrerådgivning, vi tilbyder, indledes altid med en forventningsafstemning med bygherren. Det gør vi for at målrette vores indsats i hvert enkelt projekt i forhold til bygherrens behov og ønsker. Derudover inddrager vi bygherren naturligt i alle beslutningsprocesser i løbet af projektet. Gennem effektiv ledelse, processtyring og rettidig fremdrift skaber vi tryghed hos bygherren om, at det ønskede projektresultat nås til tiden og indenfor kravene.
 

Kvalificeret rådgiver indenfor byggeprogram og udbud

Vores bygherrerådgivning indenfor tekniske installationer, energieffektivitet og vedvarende energi er baseret på mere end 30 års erfaring fra projekter i Danmark og i udlandet.
Vores projekter udføres altid af et team med højt kvalificerede medarbejdere bestående af ingeniører, arkitekter, certificerede DGNB-bæredygtighedskonsulenter, kommunikationseksperter m.fl. Tilsammen råder vi over kompetent faglig viden såsom evnen til at tænke innovativt, tværfagligt og i helhedsløsninger, hvilket er med til at sikre bygherren kvalificerede beslutningsgrundlag og efterfølgende optimale projektløsninger.

Hos DEM yder vi bygherrerådgivning til en lang række klienter, herunder kommuner, regioner, statslige styrelser, energiselskaber, boligselskaber, pensionskasser, finansielle investorer og private bygherrer.