Bæredygtigt belysningsdesign

Visuel komfort og optimal dagslysudnyttelse er centrale og grundlæggende emner i mange bygninger.
Ved projektering af byggeri kan der være store udfordringer i at disponere bygningskroppen i forhold til facader, bygningsdybde, etagehøjde og indvendige flader. Gennem simuleringer af forskellige alternativer er det muligt at kortlægge dagslys og blændingsforholdene i en bygning, så belysningen bliver mere bæredygtigt.

Beregning og vurdering af belysningsdesign

Vi bidrager med beregninger og vurderinger, som giver grundlaget for en præcisering af de visuelle komfortforhold og opstilling af specifikationer for dagslys, blændingsafskærmning med mere. Analyserne bidrager til, at arkitekten og projektteamet kan arbejde meget målrettet med for eksempel udformning af ovenlys, solafskærmning, blændingsafskærmning og kunstig belysning.
I den traditionelle fremgangsmåde bliver disse ofte valgt på et spinkelt beslutningsgrundlag. Denne nye projekteringstilgang giver større frihed og et bedre beslutningsgrundlag.

Rådgivning indenfor belysningsdesign

Den stadigt stigende kompleksitet i bygningerne og det øgede behov for viden om påvirkninger fra det optiske indeklima, som for eksempel dagslys, lyskilder, farver, blænding og kontraster har medført, at viden og kompetencer på dette område i dag har udviklet sig til et selvstændigt fagområde hos os.
Vi fokuserer på at holde vores viden på forkant med udviklingen og løbende videreudvikle og forbedre det grundlag, vi anvender. Det sker gennem tæt forskning og dialog med samarbejdspartnere og universiteter i ind- og udland.