Bæredygtigt belysningsdesign

Visuel komfort og optimal dagslysudnyttelse er centrale og grundlæggende emner i mange bygninger. Ved projektering af byggeri kan der være store udfordringer i at disponere bygningskroppen i forhold til facader, bygningsdybde, etagehøjde, indvendige flader mv.
Gennem simuleringer af forskellige alternativer er det muligt at kortlægge dagslys og blændingsforholdene i en bygning.

DEM bidrager med beregninger og vurderinger, som giver grundlaget for præcisering af de visuelle komfortforhold, samt opstilling af specifikationer for dagslys, blændingsafskærmning mm. Analyserne bidrager til, at arkitekten og projektteamet kan arbejde meget målrettet med f.eks. udformning af ovenlys, solafskærmning, blændingsafskærmning, kunstig belysning mv., som i den traditionelle fremgangsmåde ofte bliver valgt på et spinkelt beslutningsgrundlag. Denne nye projekteringstilgang giver større frihed og et bedre beslutningsgrundlag.

Den stadigt stigende kompleksitet i bygningerne og det øgede behov for viden om påvirkninger fra det optiske indeklima, som f.eks. dagslys, lyskilder, farver, blænding og kontraster m.m. har bevirket, at viden og kompetencer på dette område i dag har udviklet sig til et selvstændigt fagområde i DEM.
Vi fokuserer på at holde vores viden på forkant med udviklingen og løbende videreudvikle og forbedre det grundlag, vi anvender. Dette gennem tæt forskning og dialog med samarbejdspartnere og universiteter i ind- og udland.

DEM tilbyder rådgivning om:

  • Integreret belysningsdesign – Løsninger som kombinerer dagslys, kunstlys, solafskærmning og lysstyringsstrategier
  • Simuleringer af bl.a. belysningsniveauer, dagslysfaktorer, blændingsindeks og farvegengivende egenskaber
  • Reguleringsstrategier for kunstlys til minimering af elforbruget til belysning
  • Belysningsanlæg specielt tilpasset mennesker og brugere som f.eks. ældre, synshæmmede, patienter på almene og psykiatriske hospitaler
  • Dynamisk lysstyring og døgnrytmelys