Teknisk bygherrerådgivning

DEMs kernekompetencer inden for teknisk bygherrerådgivning hviler på solid erfaring og nyeste viden indenfor området. Til hvert projekt målretter og tilpasser vi vores rådgivningsydelser specifikt til den enkelte kunde.

Vi har som en teknisk tung rådgivervirksomhed mange års erfaring med bygherrerådgivning. Vi samarbejder ofte med arkitekter og andre rådgivere ifm. udarbejdelsen af byggeprogram, idéoplæg og udbudsmateriale, hvor vi bidrager med vores spidskompetencer indenfor energi, bæredygtighed, indeklima og tekniske installationer. Det er ofte i projektets tidlige faser, der hvor man ved mindst, at mange af de vigtige beslutninger skal træffes, og vi hos DEM kan med vores store erfaring og helhedsorienterede tilgang hjælpe med, at beslutningerne træffes på det rigtige grundlag. Vi prioriterer således altid den holistiske og totaløkonomiske tilgang i vores rådgivning overfor kunden.

Commissioning
I overgangen fra byggeri til drift har DEM endvidere stor erfaring med tværfaglig rådgivning, hvor vi bl.a. yder commissioning efter DS3090 – Commissioning-processen for bygninger – Installationer i nybyggeri og større ombygninger, men hvor vi også har rigtig god erfaring med at tilpasse ydelserne efter opgavetypen og kundens ønsker. Hermed sikres det, at det færdige byggeri lever op til kravene, energiforbruget minimeres og at samspillet mellem alle de tekniske installationer bliver funktionsafprøvet og kontrolleret ved tværgående test, så overgangen mellem byggeri og drift bliver så let som muligt.

Tilskud til energibesparelser
DEM tilbyder at håndtere tilskud til og salg af energibesparelser iht. Energispareordningen. Vi er helt opdaterede på lovgivningen og tilbyder at håndtere hele processen omkring tildeling af tilskud for både renovering og nybyggeri. Energispareordningen er kompleks, og det er vigtigt at lovgivningen følges hele vejen for at sikre, at der kan ydes tilskud. Vi sørger for, at dokumentationen er i orden og via vores samarbejde med energiselskaberne kan vi også tilbyde at yde tilskud til markedsprisen.

Fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering
Fagtilsyn, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering (AMK) har stor betydning for byggeriets succes og DEM har mange års erfaring med at bistå kunder i udførelsesfasen ved mange forskelligartede og komplekse byggerier. Denne ydelse udføres ofte i forbindelse med egne projekterede opgaver, men tilbydes også som en separat ydelse, hvor kunden ønsker at tilkoble en ekstern rådgiver.