Forskning & Udvikling

DEM har igennem mere end 30 år haft en mission om at være bindeleddet mellem de højtspecialiserede forskningsmiljøer i ind- og udland og erhvervslivet inden for energieffektivisering, indeklima og bæredygtighed.

Vi deltager i flere forskellige projekter i tværfaglige teams, hvor nye metoder, produkter og viden udvikles og demonstreres. Mange af de projekter vi deltager i, udspringer af ideer og visioner hos vores egne medarbejdere, idet det er en del af virksomhedens kultur at støtte denne type initiativer og give frihed til medarbejdere med disse kompetencer til at samle nationale eller internationale teams, som kan løfte den aktuelle opgave.

Deltagelsen i denne type projekter sikrer, at vi altid er ajour med den nyeste viden internationalt og er med i et internationalt netværk – til gavn for vores kunder og samarbejdspartnere.
Af særligt udvalgte F&U-projekter kan nævnes:

Hos DEM bidrager vi meget gerne med alle former for samarbejde – fra enkle reviews af projekter og ideer til samlet ledelse af tværfaglige teams, formulering af ansøgninger og forretningsplaner samt støtte på alle niveauer i forhold til realisering af nye ideer til byggesektoren.