FNs Verdensmål – SDG

FNs Verdensmål – også kaldet SDG (Sustainable Development Goals) har sat helt nye rammer for det at arbejde med bæredygtighed. Verdensmålene sætter både den miljømæssige, sociale og økonomiske bæredygtighed på dagsordenen og er den store driver, der åbner for nye ansvar og forretningsområder i virksomhederne.

Med bæredygtighed som vores kernekompetence, og med mere end 20 års erfaring indenfor monitorering og evaluering, hjælper DEM både private og offentlige virksomheder med at linke, måle og kommunikere deres indsatser og bidrag til FNs Verdensmål.

I DEM har vi udviklet en model, der kan sammenkoble FNs Verdensmål med virksomheders kerneydelser og strategier. Modellen kan:

 • gøre virksomhedens bidrag til bæredygtighedsmålene synlig og håndgribelig for medarbejdere og interessenter
 • vise hvad I bidrager med og hvor I er med til at gøre en forskel
 • identificere nuværende og fremtidige forretningsmuligheder
 • opretholde synligheden af virksomhedens indsats for bæredygtig udvikling
 • genere effektivitetsmålinger som kan understøtte virksomhedens officielle tal og statistikker

Sammen ser vi på, hvilke nye forretningsmæssige muligheder som verdensmålene skaber for virksomheden, men også hvilke konkurrencemæssige risici, der er forbundet med ikke at agere i forhold til verdensmålene. Begge dele er helt essentielle i et marked, hvor der stilles større og større krav til virksomheders bidrag til den globale bæredygtighedsagenda.

SDG Kompas

Vi tilbyder:

 • SDG Bæredygtighedsstrategi – at tilføre midler til at styre i en mere bæredygtig retning
 • SDG Screening og vurdering – kortlægning af relevante FN bæredygtighedsmål og delmål
 • SDG SMART Indikator identifikation – simpel, jævnlig måling og rapportering
 • SDG Bidragsrapporter – visuel repræsentation af den bæredygtige påvirkning
 • SDG Målesystem – et webbaseret system til sporing og rapportering af bæredygtig påvirkning
 • SDG Workshops – undervisning og hands-on case-udvikling