Tekniske installationer

Nutidens byggerier indeholder komplekse tekniske installationer, hvor samspillet skal sikres. Flere undersøgelser peger på, at der er et energispild på mellem 10-70% ved manglende funktionalitet af de tekniske installationer.

DEM tilbyder at udarbejde et traditionelt byggeprojekt, fra byggeprogram over projektering, udbud, tilsyn og til efterfølgende opstilling af driftsplaner for tekniske installationer som:

  • El-installationer
  • Belysningsanlæg
  • Ventilationssystemer (naturlige-, hybride og mekaniske ventilationsløsninger)
  • Varmeanlæg
  • Brugsvandsanlæg
  • CTS-anlæg
  • Brandtekniske installationer (ABA, AVS, ABDL og ABV)
  • Varme-, køle-, brugsvands- og sanitetsanlæg
  • LAR – Lokal Afledning af Regnvand

Projektering af traditionelle tekniske anlæg har udgjort kernen i DEMs ydelser gennem mere end 40 år. Vi har en omfattende viden i alle faser af byggeriet, og har derfor også kompetencerne til at binde det tekniske installationsprojekt sammen således både energi og indeklima er optimeret mest muligt.