Retail & indretning

Ved ombygning og indretning af nye butikker, skal der tages hensyn til energieffektivitet, indeklimaforhold og butikkens brand. Disse parametre skal alle bringes i spil, når projektet planlægges og implementeres.

DEM har flere års erfaringer med at tilpasse de bagvedliggende installationer til en ny indretning eller ombygning af butikker. Vi bringer vores viden og erfaring med, så projektet bliver planlagt i alle faser og tilpasset butikkens daglige drift.

DEMs erfaringer med retail og indretning vil sikre en proces med færre udfordringer, og en robust tidsplan, der er udarbejdet med et effektiv og fleksibel LEAN-tankegang på tværs af projektets interessenter.