Indeklimarenovering

I Danmark tilbringer vi mennesker meget af vores tid indendørs – både når vi er hjemme, på arbejde og i skole samt til indendørs fritidsinteresser. Det er derfor vigtigt, at bygninger og boliger har et godt indeklima, som danner rammerne for gode opholds-, lærings- og arbejdsmiljøer.

En indeklimarenovering skal selvfølgelig forbedre indeklimaet bedst muligt, så bygningen er sund og behagelig at opholde sig i. Vi rådgiver i indeklimarenovering ud fra et helhedssyn og med FN’s Verdensmål in mente.
I DEM bruger vi processen Integreret Energi Design (IED) og tager derfor hensyn til konstruktive, tekniske systemer.

Vil du have mere information om vores arbejde, erfaring og specialistviden indenfor indeklima, kan du læse mere om det indenfor Bæredygtigt byggeri og byudvikling.