Indeklima

I Danmark tilbringer mennesker meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt at bygninger har et godt indeklima som danner rammer for gode opholds- og arbejdsmiljøer. Dårligt indeklima kan bl.a. resultere i sygdom, allergi/astma og mistrivsel, og på arbejdspladser kan det resultere i øget sygefravær og faldende produktivitet.

DEM har årtiers erfaring med indeklima og rådgiver ud fra et helhedssyn under hensyn til konstruktive, tekniske systemer – gennem brug af processen for Integreret Energi Design (IED).

Vi tilbyder rådgivning om

  • Termisk indeklima, der er udtryk for personers velvære ved at bestemt temperaturinterval
  • Visuelt indeklima og optimal udnyttelse af dagslys er grundlæggende elementer i et tilfredsstillende indeklima. Den visuelle komfort er en kombination af dagslys, kunstlys, solafskærmning og lysstyringsstrategier
  • Atmosfærisk indeklima, der er en betegnelse for den oplevede luftkvalitet
  • Målinger og dokumentation af indeklima bl.a. ved brug af måleudstyr, som registrerer indeklimaparametre som lufthastighed, luftfugtighed, CO2, belysningsstyrke og lydstyrke

DEM har endvidere et stort udvalg af måleudstyr og simuleringsprogrammer, og stiller viden og ekspertise til rådighed her indenfor.