Funktions- & Performancetest

I Bygningsreglementet 2018 skal omfattende renoveringer af tekniske installationer funktionstestes.
Formålet med testen er at sikre, at de gennemførte renoveringer udføres i henhold til krav, der er specificeret i udbuddet og at installationerne idriftsættes og indreguleres korrekt efter udførslen.

Som et supplement til funktionstesten, har Bygningsstyrelsen udviklet en performancetestmodel, der har samme formål som funktionstesten, men også indeholder andre juridiske og tekniske muligheder for bygherren.
 

Bygningsstyrelsens performancetest

Vi har i DEM i løbet af 2015-2017 afprøvet Bygningsstyrelsens performancetestmodel på renoveringssager. Det udfører vi som rådgivende totalentreprenør, hvor testen er blevet videreudviklet under praktiske forhold for at sikre en mere optimal proces og dermed give større nytte for den danske byggebranche.

Vi kan tilpasse omfanget af testen ud fra byggeriets kompleksitet og vi dækker derfor både de regulerende krav for funktionstest samt de udvidede performancetests.

Hos DEM udfører vi også funktions- og performancetests i forbindelse med energirenoveringer. Det giver mening at udføre testen, inden der renoveres, så resultaterne kan sammenlignes med resultaterne efter energirenoveringen.