ESCO / EPC

I ESCO-/EPC-projekter finansieres investeringen i ny energieffektiv teknologi af den energibesparelse, som implementering af den nye teknologi giver. DEM er et erfarent Energy Service Company (ESCO), som i forskellige konstellationer tilbyder danske kommuner og private virksomheder energianalyser, energirenovering, brugeradfærdskampagner og overvågning af energiforbrug.

I DEM er samarbejdet i ESCO-/EPC-projektet altafgørende. Vi tilpasser derfor også altid vores ydelser efter bygherrens kapacitet og ressourcer og opererer med en klar proces- og organisationsstruktur efter at have afstemt forventninger mellem os og bygherren. For at skabe et godt og vedvarende resultat af investeringen prioriterer vi inddragelsen af servicemedarbejdere, personale og brugere som vigtige elementer.

I vores ESCO-/EPC-projekter har vi gode erfaringer med at tænke langsigtet. Dette gør, at vores ESCO-/EPC-projekter ofte bliver ledsaget af en såkaldt partneringaftale, hvorved energirenoveringen kombineres med andre bygningsforbedrende aktiviteter, således at man positivt udnytter, at der arbejdes gennemgribende på ejendommene.

Vores forretningskoncept er i 2015 blevet eksporteret til Sydøstasien, hvor vi i et samarbejde med den danske Klimainvesteringsfond, IFU har dannet selskabet DEEP (Danish Energy Efficiency Partners), hvis formål er at udvikle og finansiere energieffektiviseringsprojekter.