Retail & indretning

Ved ombygning og indretning af nye butikker og forretninger, skal der tages hensyn til energieffektivitet, indeklimaforhold og samtidig have øje for butikkens brand og identitet. Disse parametre skal alle bringes i spil, når projektet planlægges og implementeres.
 

Bæredygtig retail og indretning

Hos DEM har vi flere års erfaringer med at tilpasse de bagvedliggende installationer til en ny indretning eller ombygning af butikker.
I DEM bruger vi vores viden og erfaringer indenfor bæredygtigt byggeri, så projektet bliver planlagt i alle faser og tilpasset butikkens daglige drift og potentielle udvikling. Herunder er det også afgørende at betænke den enkelte forretnings affaldsmænge ind i bæredygtighedsoptimeringen, så den er tilpasset og realistisk.

Vores erfaringer med retail og indretning bruger vi til at sikre en proces med færre udfordringer for den enkelte forretning samt en robust tidsplan, der er udarbejdet med en effektiv og fleksibel LEAN-tankegang på tværs af projektets interessenter.
 

Cirkulær økonomi

Når vi bygger bæredygtigt, er det også vigtigt at bruge bæredygtige og genanvendelige byggematerialer. Det sikrer, at bygningens dele kan bruges igen til andre byggeprojekter.
Det skaber en cirkulær proces, hvor materialerne får nyt liv og på den måde bliver fremtidssikret. Derved er der både en økonomisk og en produktionsmæssig besparelse på nye byggelementer og -materialer.
Cirkulær økonomi går altså både ind under økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.

Vores erfaringer med retail og indretning vil sikre en proces med færre udfordringer, og en robust tidsplan, der er udarbejdet med et effektiv og fleksibel LEAN-tankegang på tværs af projektets interessenter.

Du kan læse mere om cirkulær økonomi her.