Energioptimering

DEM er et Energy Service Company (ESCO), der arbejder med ESCO- og EPC-projekter i forbindelse med energioptimering. I ESCO-projekter finansieres investeringen i en ny energieffektiv teknologi af den energibesparelse, som implementering af den nye teknologi.

I vores ESCO-projekter har vi erfaringer med at tænke langsigtet. Det gør, at vores ESCO-projekter ofte bliver ledsaget af en såkaldt partnering-aftale, hvor vi kombinerer energirenoveringen med andre bygningsforbedrende aktiviteter.
 

Energieffektiviseringsprojekter med IFU og DEEP

I 2015 udvidede vi vores forretningskoncept til Sydøstasien. Vi har i samarbejde med den danske Klimainvesteringsfonden, kaldet IFU, dannet selskabet DEEP (Danish Energy Efficiency Partners).
Formålet med DEEP er at udvikle og finansiere energieffektiviseringsprojekter. Projekterne fokuserer typisk på hospitaler og skoler og ved hvert projekt indgår vi altid i lokale partnerskaber fra det givne land og område.
 

Mulighed for overvågning af energiforbrug

Vores erfaringer med målbare resultater fra udlandet bruger vi også her i Danmark. Vi kan derfor tilbyde skræddersyede ydelser indenfor energirenovering, brugeradfærdskampagner og overvågning af energiforbrug til danske kommuner og private virksomheder. Vi tilpasser ydelsen efter bygherrens kapacitet og ressourcer og arbejder med en klar proces- og organisationsstruktur, hvor vi forventningsafstemmer med bygherren inden og undervejs i processen. Vi inddrager servicemedarbejdere, personale og brugere, fordi de er afgørende i sikringen af, at investeringen i energioptimeringer giver tilpassede og vedvarende resultater.