Energirenovering

DEMs kernekompetencer inden for energirenovering bygger på en solid erfaring og opdateret viden, og til hvert projekt sørger vi altid for at tilpasse vores rådgivningsydelser til den enkelte kunde. Vores vision er at skabe nyskabende og “grønne” renoveringer, der vil skabe optimale rammer for det liv, som skal leves i og omkring ejendommene.

Hos DEM har vi flere årtiers erfaring med garanterede og performancetestede energiprojekter. Erfaringerne tæller projekter udført efter ESCO-modellen, tilskud til energibesparelser, ombygning og indretning af butikker samt gennemgribende helhedsrenoveringer af både skoler og kontorer.

DEM udfører energi- og indeklimarenovering, hvor vi – udover traditionel projektering og udbud af tekniske installationer – har særlige kompetencer til at udarbejde det rigtige energikoncept i omfattende bygningsrenoveringer. Vores koncept kan indeholde emner som:

  • Analyse og anbefaling af fremtidig energiforsyning for ejendommen
  • Undersøgelser af klimaskærmens beskaffenhed og tekniske muligheder for efterisolering
  • Totaløkonomiske beregninger af energibesparelser
  • Analyse og beregning af indeklimaforbedringer
  • Måling og dokumentation af de tekniske installationers effektivitet
  • Muligheder for at anvende vedvarende energi – heriblandt bygningsintegrerede solceller
  • Energiberegninger (Be15, Bsim osv.)

I vores projekter kan vi tilbyde en digitaliseret tilgang til et ombygnings- eller renoveringsprojekt med den nyeste viden om BIM og IKT. Samtidig har vi fokus på at rådgive vores kunder i et større perspektiv for at skabe synergi til en forbedret vedligeholdelse for derigennem at forøge ejendommens værdi.

Hos DEM arbejder vi tæt sammen med arkitekter og entreprenører i alle vores projekter, og vi sørger for, at vores projekter altid følger tankegangen bag integreret energidesign, hvor æstetik, teknik, indeklima og økonomi går op i en højere enhed.

I alle vores renoveringsprojekter har vi desuden for øje, at der tages hensyn til ejendommenes brugere og den samtidige drift. Dette gør vi ved at detailplanlægge byggeforløbet i et tæt samarbejde med arkitekter, entreprenører, bygherrer, brugere, lejere, m.fl. ved at gøre brug af principper, der stammer fra Lean Construction. På den måde generer vi brugerne/lejerne mindst muligt samtidig med, at vi optimerer anlægsøkonomien på det enkelte projekt – til gavn for alle parter.