Energirenovering

Energirenovering indebærer transformering af bygninger med det formål at gøre dem mere energivenlige.
Ved at restaurere, optimere og transformere en bygning, så den får et nyt formål, minimerer vi brugen af ressourcer.
Energirenovering er skræddersyet med vores tankegang om cirkulær økonomi, så vi kan genbruge bygningens materialer.

Hos DEM beskæftiger vi os med energirenovering i forbindelse med renovering af indeklima, bæredygtighed, Internet of Things (IoT) og databaseret energirenovering. Derudover arbejder vi også med performancetests indenfor energirenovering, for at analysere og bearbejde data.
 

Dataunderstøttet energiscreening

Generelt fylder data mere og mere – også når vi energirenoverer.
Med dataunderstøttet energiscreeninger som beslutningsgrundlag er vi i stand til at specificere vores indsats, få mest muligt ud af projektet og højne energieffektiviteten mest muligt.

”Grønne” renoveringer er vores spidskompetence og vi renoverer og transformerer altid bygninger med bæredygtighed i tankerne. Men energirenovering handler ikke kun om at sænke energiforbruget – det handler om at skabe optimale rammer for det liv, som skal leves i og omkring ejendommen. Derfor har vi også øje for den sociale og økonomiske bæredygtighed.
 

Energirenovering med FN’s Verdensmål

Vores energirenoveringsprojekter bidrager naturligt til arbejdet med FN’s Verdensmål nr. 7: Bæredygtig Energi, og lige i hælene følger Verdensmål nr. 17: Partnerskaber for Handling.
Vi er nemlig interesserede i at få det bedste og mest fremtidssikrede resultat ud af de projekter vi laver og indgår i. Derfor arbejder vi tæt sammen med arkitekter og entreprenører i alle vores projekter og sørger for, at de altid følger tankegangen bag integreret energidesign, hvor æstetik, teknik, indeklima og økonomi går op i en højere enhed og understøtter Verdensmålene.

Hos DEM arbejder vi altid med den nyeste viden indenfor BIM og IKT i forbindelse med energirenovering. Med en solid erfaring og opdateret viden tilpasser vi vores rådgivningsydelser til det enkelte projekt.
Vi rådgiver vores kunder i et større perspektiv, hvilket betyder at vi skaber synergi til en forbedret vedligeholdelse som i sidste ende også øger ejendommens værdi.
 

Performancetestede energirenoveringer

Vi har erfaring med garanterede og performancetestede energiprojekter blandt andet projekter, som er udført efter ESCO-modellen, projekter om tilskud til energibesparelser, ombygning og indretning af butikker samt helhedsrenoveringer af både skoler og kontorer i hele landet.