Tekniske installationer

De tekniske installationer er essentielle for bygningens brug og bliver mere og mere komplekse efterhånden som yderligere teknologi indarbejdes i nutidens bygninger. I dag er der større og større fokus på at sikre en effektiv, miljørigtig og god økonomisk drift af moderne byggeri. Dette er medvirkende til, at der stilles større krav til de tekniske installationer og deres optimerede drift, både lovgivningsmæssigt men også fra kunder, der prioriterer netop dette.

DEM har omfattende erfaring indenfor samtlige tekniske installationsydelser, der kræves for at opnå den ovenfor nævnte optimale miljørigtige og økonomiske drift af et byggeri og vi tilbyder rådgivning indenfor følgende emner:

  • Varme
  • Ventilation
  • Sanitet
  • Køling
  • Brugsvand
  • El
  • Belysning
  • Automatik
  • Klimasikring herunder håndtering af regnvand

Fælles for projektering af de ovennævnte installationer er, at det altid udføres i tråd med tankegangen indenfor Integreret Energi Design (IED). Det betyder, at byggeriets energiforbrug, driftsbudget og design tænkes sammen i den indledende fase af byggeriet. På denne måde kan vi stå inde for, at de projekterede tekniske installationer er i tråd med nutidens lovgivning og ønsker til et bæredygtigt og totaløkonomisk attraktivt byggeri.