HVAC – tekniske installationer

Tekniske installationer er essentielle for bygningens brug. De bliver mere og mere komplekse efterhånden som yderligere teknologi indarbejdes i nutidens bygninger. I dag er der et større fokus på at sikre en effektiv, miljørigtig og god økonomisk drift af moderne byggeri. Det er medvirkende til, at der stilles større krav til de tekniske installationer og deres optimerede drift både lovgivningsmæssigt men også fra kunder, der prioriterer netop det.
 

Tekniske installationer for miljørigtig drift

Hos DEM har vi erfaringer indenfor samtlige af de tekniske installationsydelser, det kræver, for at opnå den ovenfor nævnte optimale miljørigtige og økonomiske drift af et byggeri.

Fælles for projektering af installationerne er, at det altid udføres i tråd med tankegangen indenfor Integreret Energi Design (IED).
Det betyder, at byggeriets energiforbrug, driftsbudget og design tænkes sammen i den indledende fase af byggeriet.
På den måde kan vi stå inde for, at de projekterede tekniske installationer er i tråd med lovgivningen for et bæredygtigt og totaløkonomisk attraktivt byggeri.