Miljø- & klimaforhold

For at forsætte vores bæredygtige udvikling er vi nødsaget til at overveje, hvordan vi positivt kan påvirke den globale opvarmning og de miljømæssige belastninger, vores samfund er årsag til. DEM har igennem mange år medvirket til at belyse denne problemstilling gennem analyser og rapportering. Blandt andet indenfor områderne:

  • CO2-kortlægninger
  • Analyser over miljøskadelige stoffer
  • Livscyklusanalyser (LCA, LCCA)
  • Klimasikringsprojekter (f.eks. LAR-projekter)
  • Cost benefit-analyser for grøn omstilling i forskningssektoren


LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Klimaforandringerne har gennem de senere år bl.a. forårsaget meget voldsomme regnskyld i Danmark med deraf følgende store skader på bygninger og veje. For at minimere denne risiko er det blevet mere og mere udbredt at anvende forskellige LAR-løsninger med fokus på håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt. Dette kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, og forstås som tiltag, der begrænser/forsinker regnvandsstrømmen fra et område.

DEM, LAR-løsning

LAR-løsninger omfatter:

  • Nedsivning/infiltration fra overflader eller gennem permeable belægninger eller nedsivning i faskiner
  • Forsinkelse/lokal anvendelse af vandet
  • Magasinering af vandet i grøfter, i terræn eller i forsinkelsesbassiner
  • Fordampning af vandet fra overflader eller via optagelse i beplantning

DEM tilbyder projektering af alle ovenstående LAR-løsninger.