Lavenergibyggeri

Bygningers energiforbrug udgør hele 40% af Danmarks samlede energiforbrug. En indsats for at reducere forbruget i eksisterende og nye bygninger vil derfor påvirke såvel energiforbruget som CO2-udledningen betragteligt.

Vi vil i DEM medvirke til, at der fortsat udvikles og opføres energi- og miljørigtigt byggeri i Danmark. Vi udfører derfor idéudvikling og projektering af byggerier i Bygningsklasse 2020, Net-Zero-Energy bygninger og plusenergihuse.
 

Helhedsløsninger for bæredygtigt byggeri

Vi arbejder gennem processen for Integreret Energi Design (IED) med udvikling af gode helhedsløsninger, som kombinerer arkitektur, godt indeklima, lavenergidesign og bæredygtighed. I den forbindelse udfører vi også totaløkonomiske beregninger for optimering af bygningsdele og tekniske løsninger omfattende anlægsinvesteringer og forventede driftsudgifter i forhold til den ønskede energiklasse.
 

Lavenergibyggeri af nybyg og renovering

Vi udfører projektering af lavenergibyggeri indenfor både nybyggeri og renovering af boliger, kontor- og erhvervsbyggeri, skoler, institutioner, sygehuse, hoteller og industribygninger og meget mere.