Lavenergibyggeri

Bygningers energiforbrug udgør en betragtelig del af Danmarks samlede energiforbrug. En indsats for at reducere forbruget i eksisterende og nye bygninger vil derfor påvirke såvel energiforbruget som CO2-udledningen i positiv retning.

DEM ønsker at medvirke til, at der fortsat udvikles og opføres energi- og miljørigtigt byggeri i Danmark. Vi udfører derfor idéudvikling og projektering af byggerier i Bygningsklasse 2020, Net-Zero-Energy bygninger og plusenergihuse.

Vi arbejder gennem processen for Integreret Energi Design (IED) med udvikling af gode helhedsløsninger, som kombinerer arkitektur, godt indeklima, lavenergidesign og bæredygtighed. I den forbindelse udfører vi også totaløkonomiske beregninger, for optimering af bygningsdele og tekniske løsninger omfattende anlægsinvesteringer og forventede driftsudgifter i forhold til ønsket energiklasse.

Vi udfører projektering af lavenergibyggeri indenfor både nybyggeri og renovering af boliger, kontor- og erhvervsbyggeri, skoler, institutioner, sygehuse, hoteller og industribygninger m.v.

DEM tilbyder:

  • Idé-/projektudvikling af strategier for energi, indeklima og bæredygtighed
  • Projektering og tilsyn af indeklima, VVS og ventilation, el, belysning og energi, inklusiv energiberegninger iht. ønsket energiklasse
  • Måling og dokumentation når byggeriet er i drift
  • Lysdesign for optimering af både dagslys og kunstlys