LAR og klimasikring

For at forsætte den bæredygtige udvikling er vi nødt til at overveje, hvordan vi kan påvirke den globale opvarmning positivt og de miljømæssige belastninger, som vores samfund er årsag til.

Klimasikring gennem analyse og rapportering

DEM har igennem mange år medvirket til at belyse denne problemstilling gennem analyser og rapportering. Blandt andet indenfor områderne:

  • CO2-kortlægninger
  • Analyser over miljøskadelige stoffer
  • Livscyklusanalyser (LCA, LCCA)
  • Klimasikringsprojekter (f.eks. LAR-projekter)
  • Cost benefit-analyser for grøn omstilling i forskningssektoren

LAR (Lokal Afledning af Regnvand)

Klimaforandringerne har gennem de senere år blandt andet forårsaget meget voldsomme regnskyl i Danmark med følgende store skader på bygninger og veje. For at minimere denne risiko er det blevet mere og mere udbredt at anvende forskellige LAR-løsninger med fokus på håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt. Dette kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand og forstås som et tiltag, der begrænser og forsinker regnvandsstrømmen fra et område.

DEM, LAR-løsning