Integreret energidesign

DEM har udviklet en samarbejdsproces – Integreret Energi Design (IED) – som er en proces, hvor arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd med gennemtænkte løsninger, både i forhold til materialer, installationer og konstruktioner, og hvor optimalt indeklima og hensigtsmæssig og ressourcebesparende drift og vedligehold er tænkt med ind i projektet.

Integreret Energi Design har især følgende fordele:

  • IED-processen sikrer de opstillede miljømæssige mål i et byggeprojekt
  • IED-processen fremmer samarbejdet mellem alle involverede parter
  • IED-reducerer omkostningerne

Ved anvendelse af IED får man på et tidligt stade overblik over projektets fokusområder, således at man i den videre bearbejdning tilgodeser energistrategien og får den integreret i bygningens arkitektur. IED relaterer sig både til arbejdsprocessen, bygningsdesignet, arkitekturen og de tekniske installationer, som er nødvendige for at opnå den fastsatte målsætning for gennemførelsen af et bæredygtigt og energioptimeret byggeri.

l IED-processen involveres bygherre arkitekter og rådgivere helt fra projektstart, hvor designteamet forpligtiger sig til, i et aktivt samarbejde med bygherre, at føre de ønskede energi- og miljømålsætninger hele vejen igennem projektforløbet. Samarbejdsformen er præget af workshops og arbejdsmøder, hvor tværfaglig vidensdeling danner basis for at få arkitektur og teknik til at fremstå som et logisk og sammenhængende hele.

IED sikrer en mere effektiv proces, og det tætte samarbejde mellem arkitekt og ingeniør bevirker, at den tværfaglige koordinering starter tidligt i forløbet og styres af de fælles målsætninger.

IED-processen baseres på stedets forudsætninger og projektets program og tager udgangspunkt i udnyttelse af bygningens passive egenskaber (kompakthed, orientering, dagslys, evt. naturlig ventilation, varmeakkumulering, m.v.) for at sikre god indeklimakomfort og et lavt energiforbrug i det færdige projekt.

IED-processen reducerer således både omfanget/antallet af tekniske installationer og bygningens driftsudgifter, hvorved der også opnås en bedre totaløkonomi i projektet. En bygnings samlede levetid er typisk 80-100 år, mens de tekniske installationer i løbet af denne periode må påregnes at skulle udskiftes 2-3 gange. Det er derfor særlig vigtigt at sørge for at skabe et godt bygningsdesign i udgangspunktet, da dette vil følge bygningen gennem dens levetid.

Model for Integreret Energidesign (IED)

DEM tilbyder:

  • Implementering af IED i egne projekter
  • Facilitering af designprocesser for andre design teams baseret på IED
  • Foredrag og kursusvirksomhed

IED-processen er baseret på den viste procesmodel. Bygningens design og tekniske installationer optimeres i en iterativ proces, hvor forskellige hovedtemaer behandles i en prioriteret rækkefølge, og specielt dagslys er et centralt tema.