Integreret energidesign

DEM har udviklet en samarbejdsproces – Integreret Energi Design (IED) – som er en proces, hvor arkitektonisk kvalitet går hånd i hånd med gennemtænkte løsninger. Det er både i forhold til materialer, installationer og konstruktioner og hvor et optimalt indeklima, hensigtsmæssigt og ressourcebesparende drift samt vedligehold er tænkt ind i projektet.

Integreret Energi Design har følgende fordele:

  • IED-processen sikrer de opstillede miljømæssige mål i et byggeprojekt.
  • IED-processen fremmer samarbejdet mellem alle involverede parter.
  • IED-reducerer omkostningerne ved at indtænke driftsomkostninger i designfasen.

Anvendelse af IED-processen

Ved anvendelse af IED får man på et tidligt stadie et overblik over projektets fokusområder. Det gør, at man i den videre bearbejdning tilgodeser energistrategien og får den integreret i bygningens arkitektur.
IED relaterer sig både til arbejdsprocessen, bygningsdesignet, arkitekturen og de tekniske installationer, som er nødvendige for at opnå den fastsatte målsætning for gennemførelsen af et bæredygtigt og energioptimeret byggeri.
 

Bygherrer, arkitekter og rådgivere involveres

I IED-processen involveres både bygherrer, arkitekter og rådgivere helt fra projektets start. Her forpligter designteamet sig til, i et aktivt samarbejde med bygherren, at føre de ønskede energi- og miljømålsætninger hele vejen igennem projektforløbet. Samarbejdsformen er præget af workshops og arbejdsmøder, hvor tværfaglig vidensdeling danner basis for at få arkitektur og teknik til at fremstå som et logisk og sammenhængende hele.

IED sikrer en mere effektiv proces, og det tætte samarbejde mellem arkitekt og ingeniør medfører, at den tværfaglige koordinering starter tidligt i forløbet og styres af de fælles målsætninger.

IED-processen tager udgangspunkt i bygningens egenskaber

IED-processen baseres på stedets forudsætninger og projektets program og tager udgangspunkt i udnyttelse af bygningens passive egenskaber (kompakthed, orientering, dagslys, evt. naturlig ventilation, varmeakkumulering, m.v.) for at sikre en god indeklimakomfort og et lavt energiforbrug i det færdige projekt.

IED-processen reducerer således både omfanget/antallet af tekniske installationer og bygningens driftsudgifter, så der også opnås en bedre totaløkonomi i projektet. En bygnings samlede levetid er typisk 80-100 år, mens de tekniske installationer i løbet af denne periode må påregnes at skulle udskiftes 2-3 gange. Det er derfor særlig vigtigt at sørge for at skabe et godt bygningsdesign i udgangspunktet, da det vil følge bygningen gennem dens levetid.

Model for Integreret Energidesign (IED)

IED-processen er baseret på den viste procesmodel. Bygningens design og tekniske installationer optimeres i en iterativ proces, hvor forskellige hovedtemaer behandles i en prioriteret rækkefølge, og specielt dagslys er et centralt tema.