Indeklima

I Danmark tilbringer mennesker meget af deres tid indendørs. Det er derfor vigtigt, at bygninger har et godt indeklima, som sikrer gode opholds- og arbejdsmiljøer, der giver velvære, øget koncentration og effektivitet, arbejdsglæde og øget indlæring. Dårligt indeklima kan bl.a. resultere i sygdom, allergi/astma og mistrivsel og på arbejdspladser kan det resultere i øget sygefravær og faldende produktivitet.

Godt termisk indeklima handler om, at bygningen skal være tilstrækkelig varm i fyringssæsonen og tilstrækkelig kølig i sommerhalvåret. Et godt indeklima kan udtrykkes ved, at bygningens brugere udtrykker tilfredshed omkring den termiske og visuelle komfort, og at der er en god indendørs luftkvalitet.

Optimering af indeklimaet baseres bl.a. på dynamiske termiske beregninger for at kortlægge kritiske zoner: Det vil sige at undersøge, om der er områder, hvor der vil være under- og overtemperaturer i bygningen set over et helt år.

DEM har mange års erfaring med sikring af et godt indeklima og rådgiver herom ud fra et helhedssyn under hensyn til bygningens konstruktive og tekniske systemer – bl.a. gennem brug af design processen for Integreret Energi Design (IED).

DEM tilbyder rådgivning om:

  • Termisk indeklima, der er et udtryk for personers velvære ved et bestemt temperaturniveau
  • Visuelt indeklima og optimal udnyttelse af dagslys, som er grundlæggende elementer i et tilfredsstillende indeklima. Den visuelle komfort er en kombination af dagslys, kunstlys, solafskærmning og lysstyringsstrategier
  • Atmosfærisk indeklima, som er en betegnelse for den oplevede luftkvalitet
  • Målinger og dokumentation af indeklima bl.a. ved brug af måleudstyr, som registrerer indeklimaparametre som lufthastighed, luftfugtighed, CO2, belysningsstyrke og lydstyrke

DEM har endvidere et stort udvalg af måleudstyr og simuleringsprogrammer, og stiller viden og ekspertise til rådighed her indenfor.