Energiforsyning-/kilder

DEM har lang og bred erfaring med at arbejde med forskellige typer af forsyningsstrategier i byggeri. Helt fra mindre vedvarende energianlæg til store og komplekse energisystemer. Baseret på kundens behov ser vi altid på, hvad der økonomisk og forsynings-sikkerhedsmæssigt er mest hensigtsmæssigt nu og i forhold til fremtiden.

En hensigtsmæssig strategi for energiforsyning tager udgangspunkt i bygningens energibehov, og hvordan energi føres til og fra en bygning. Derfor er det vigtigt at kende infrastruktur og betingelser for nuværende disponible energiforsyninger i et område for at kunne lave en fornuftig energiplanlægning. For eksempel vil det for nye byområder være væsentligt at afklare, om der allerede findes fjernvarme i området eller om det i givet fald vil være mere hensigtsmæssigt af vælge alternative løsninger som f.eks. varmepumpebaserede løsninger i kombination med solcelleløsninger.

DEM deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter samt demonstrations- og forsøgsprojekter indenfor miljø- og energirigtigt byggeri og vi har opbygget en stor faglig viden omkring bygningers energisystemer, samt hvordan der opnås synergi mellem forskellige energikilder.

Vi rådgiver både konceptuelt og detaljeret omkring energiforsyningsstrategier og valg af energikilder, og vi har stor erfaring med at projektere de valgte løsninger.

DEM tilbyder:

  • Rådgivning indenfor konceptuelle strategier for energiforsyningen i et område
  • Rådgivning samt projektering af energiforsyning til bygninger