DGNB-certificering

En DGNB-certificering er en måde at certificere og anerkende et byggeri, der vægter social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed lige højt.

Hos DEM arbejder vi holistisk med bæredygtighed, ved at integrere vi også social og økonomisk bæredygtighed i vores projekter.
Det gør vi blandt andet i udviklingen af bæredygtige bygninger og byområder, hvor vi også har øje for det sociale og økonomiske i projektet.
 
Som en del af at bygge bæredygtigt udfører vi blandt andet:

  • Lavenergibyggeri
  • Energineutralt byggeri
  • Totaløkonomiske vurderinger af bæredygtighed
  • Vurderinger af miljøbelastning fra materialer

DGNB-certificering i byggeri

Én måde at arbejde med bæredygtighed i bygninger på er med en DGNB-certificering.
DGNB er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri. DGNB-systemet omtales ofte som et andengenerationssystem i forhold til LEED og BREEAM.
DGNB er kendetegnet ved at rumme en metodefrihed og fleksibilitet, der giver plads til kreative og innovative tiltag og idéer inden for systemets rammer.

Vi udfører derudover også miljømærkningsordningerne LEED (US) og BREEAM (UK). De to ordninger har det tilfælles, at de begge giver en samlet vurdering af et byggeris standard med hensyn til bæredygtighed og miljø ved at vægte en række centrale områder så som energi, vand og materialer.