Bæredygtighed

Bæredygtighed er et begreb, som i dag bruges i utallige sammenhænge og med mange forskellige fortolkninger. I Brundtlandrapporten (1987), der blev en forgænger på området global bæredygtighed, defineres bæredygtighed som det, der “skaffer menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for dække deres behov”.

DEM arbejder primært med miljømæssig bæredygtighed bl.a. gennem udvikling af bæredygtige bygninger og byområder med integration af aspekter angående social og økonomisk bæredygtighed.

Som en del af det, at bygge bæredygtigt udfører vi blandt andet

  • Lavenergibyggeri
  • Energineutralt byggeri
  • Totaløkonomiske vurderinger af bæredygtighed
  • Vurderinger af miljøbelastning fra materialer

DEM tilbyder konsulentydelser i forhold til DGNB, som er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri. DGNB systemet omtales ofte som et andengenerationssystem i forhold til LEED og BREEAM, og er kendetegnet ved at rumme en metodefrihed og dermed en fleksibilitet, der giver plads til at bruge egne kreative og innovative tiltag og idéer inden for systemets rammer.

DEM har desuden kompetencer inden for de to miljømærkningsordninger LEED (US) og BREEAM (UK). De to ordninger har det tilfælles, at de begge giver en samlet vurdering af et byggeris standard med hensyn til bæredygtighed og miljø ved at vægte en række centrale områder så som energi, vand og materialer.

DEM tilbyder:

  • Udvikling, planlægning og projektering af bæredygtige bygninger og bydele
  • Facilitering i forbindelse med workshops omkring bæredygtighed
  • Foredrag og kursusvirksomhed om bæredygtighed

Bæredygtighed er et centralt, globalt begreb, der er defineret med FNs verdensmål fra 2015, de såkaldte SDG’er. DEM deltog på Climate Week 2015 i New York, hvor FNs verdensmål blev præsenteret første gang, og har siden – og som de allerførste i Danmark – arbejdet aktivt med verdensmålene. Hos DEM har vi taget verdensmålene til os, og vi har blandt andet bundet vores strategi op på verdensmålene, samtidig med at vi benytter målene aktivt i vores forretningsudvikling. Læs mere herom.