Bæredygtigt Byggeri & Byudvikling

I nybyggeri er DEM typisk ansvarlige for at udvikle et optimalt energikoncept med bedst muligt indeklima. Dette sker gennem Integreret Energi Design (IED) i et tæt samarbejde med arkitekter og bygherrer. IED er vores spidskompetence, og målet er herigennem at skabe synergi mellem form, funktion, arkitektur og bæredygtighed med bedre indeklima, færre synlige installationer, lavt energiforbrug og en god driftsøkonomi til følge.

Gennem de seneste 10 år har vi løbende været involveret i udarbejdelsen af bæredygtige og CO2-neutrale udviklingsplaner for nye bydele i såvel Danmark som i udlandet. I sådanne projekter er det vores ambition at sikre så lavt et energiforbrug som muligt samt at dække en væsentlig del af energiforbruget med vedvarende energikilder.
Udviklingsplanerne udarbejdes i en tæt dialog med arkitekter, byplanlæggere og developere for derigennem at sikre, at planerne får en stærk bæredygtig profil.

Et væsentligt element i alle vores projekter er endvidere at sikre, at projekterne i videst muligt omfang bidrager til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs mere om vores arbejde indenfor FNs Verdensmål her.

Bæredygtigt Byggeri
Den Integrerede Energi Design proces er grundlaget for at kunne opføre et bæredygtigt byggeri. Derfor yder DEM professionel rådgivning og projektering samt tilsyn indenfor alle de relevante temaer her indenfor; VVS, ventilation, el, belysning, dagslys, CTS-anlæg samt solfangere, solceller og øvrige vedvarende energikilder.

I alle projekter udvikles individuelle, optimerede og intelligente tekniske løsninger, hvor først og fremmest bygningens og stedets passive egenskaber udnyttes optimalt.

Bæredygtig Byudvikling
Når vi hos DEM arbejder med miljømæssig bæredygtig byudvikling tager vi udgangspunkt i et minimeret energibehov, der opnås ved at opstille en række ambitiøse krav til bygningernes energibehov og ved at have stort fokus på udnyttelse af sol og dagslys. Derfor foretager vi altid en omhyggelig analyse og optimering af forskellige bebyggelsesplaner for at sikre god dagslysadgang til de respektive bygninger i området. Dette er altafgørende for byggeriet, idet det ikke vil være muligt at kompensere for dårlig dagslystilførsel, hvis først bygningerne er placeret uhensigtsmæssigt i forhold hertil.

I alle vores projekter har vi fokus på at sikre den bedst mulige solenergitilførsel på bydelens tagflader, for derigennem at sikre en høj lokal energiproduktion fra solceller eller solfangere.
Derudover gennemføres altid omfattende vindstudier, for sikring af attraktive udeklimaforhold i bydelenes pladser og byrum.