Grønne regnskaber

Formålet med et grønt regnskab er informere offentligheden om virksomhedens miljø- og ressourceforbrug.

I DEM tilbyder vi at udarbejde grønne regnskaber for kommuner og virksomheder. Regnskaberne indeholder basisoplysninger, der tjener til identifikation af virksomheden/kommunen og en opgørelse og beretning over de sidste års forbrug, overblik over ressourcepolitikker og mål samt indsatser og resultater for de væsentlige ressource- og miljømæssige forhold. Vores ydelser omfatter dataindsamling og -analyse samt rapportskrivning og den grafiske bearbejdning af materialet.