Energiledelse

Med energiledelse minimeres energiforbruget og omkostningerne i den daglige drift, og midler frigøres dermed til virksomhedens primære aktiviteter. God energiledelse er når ledelsen også tager ansvar for energidriften og lader teknik og god energiadfærd gå hånd i hånd. Energiledelse omfatter systematiske energiscreeninger af bygninger og tekniske anlæg, der ofte identificerer besparelser på op til 50% af de årlige energiomkostninger. Og med god energiadfærd og energiledelsesrutiner i hverdagen sikres typisk 10% energibesparelser oveni.

I sin enkelhed handler energiledelse derfor om at:

 • ELIMINERE unødvendigt energiforbrug
 • Optimere EFFEKTIVITETEN af energiforbruget
 • Bruge energien når og hvor der er BEHOV
 • Skabe OPMÆRKSOMHED på energiforbruget

I DEM er vi pionerer i både Danmark og udlandet indenfor arbejdet med energiledelse, og vi udvikler energiledelsessystemer for både større og mindre private og offentlige virksomheder.

Vores energiledelsesrådgivning tager udgangspunkt i den internationale Energiledelsesstandard ISO 50001, hvor energiledelses-årshjulets 4 faser indarbejdes: Planlægning – Implementering og Drift – Kontrol – Opfølgning.

Vigtigst af alt er det dog at vi altid tager udgangspunkt i virksomhedens nuværende arbejde med energi og vi tilbyder derfor altid en indledende screening, hvor vi sammen med virksomhedens nøglemedarbejdere identificerer, hvad status er i dag.

Loven forpligter store virksomheder og private institutioner til at få udført et uafhængigt energisyn hvert 4. år. Men virksomheden kan dog undtages fra kravet om energisyn, hvis den i stedet har et certificeret energiledelsessystem, som fx ISO 50001 energiledelse, hvor energisynet indgår som en del af ledelsessystemet.

Uanset om målet er en egentlig energiledelsescertificering eller en light-udgave skræddersyer vi en energiledelsesløsning, som giver virksomheden maksimal værdi og bygger på eksisterende energistyring, data, forbrug og rutiner.

Vores rådgivning omfatter:

 • Idé og konceptudvikling for udvikling og implementering af energiledelsessystemer i bygninger og industriprocesser
 • Screening af bygninger og tekniske anlæg og kortlægning af nuværende energiforbrug og mulige energibesparelser
 • Udvikling af energipolitikker og målsætninger for virksomhedens energiforbrug
 • Etablering af energiledelsesteam, med klare og veldefinerede roller for arbejdet med energirutiner
 • Udvikling af alle operationelle værktøjer, handleplaner og prioriteringsværktøjer til brug for alle faser i årshjulet
 • Kompetenceopbygning og udvikling af kommunikationsaktiviteter
 • Kvalitetssikring og supervision i implementeringsfasen