Bæredygtig adfærd

Bæredygtig adfærd koster ikke noget, og erfaringen viser, at det har stor betydning for energi- og ressourceforbruget i virksomhederne, at brugerne er bevidste om deres adfærd. Derfor går de tekniske løsninger, som vi tilbyder og adfærdspåvirkning ofte hånd i hånd. Via målrettede adfærdspåvirkninger arbejdes der med vidensopbygning og påvirkning af handlinger hos brugerne i alle typer af ejendomme og organisationer – lige fra børnehaver, skoler, universiteter, administrationsbygninger, kommuner m.fl.

Ny viden og nye holdninger fører til konkrete adfærdsændringer i dagligdagen. Det er DEMs erfaring, at det er vigtigt, at brugerne har den fornødne viden om energi- og ressourcebesparelser, for at de tager deres adfærdsmønstre op til revision. Alle vores adfærdsindsatser er derfor bygget op således, at der både arbejdes med den givne målgruppes viden, holdning og adfærd. På den måde forankres den bæredygtige adfærd i det daglige, hvilket resulterer i målbare besparelser.

Et adfærdsregulerende forløb indeholder typisk følgende faser:

  • Kortlægning og forberedelse (fastlæggelse af målgrupper, spørgeskemaundersøgelser, runderinger, interviews, motivationsfaktorer, handlingsplaner, fastlæggelse af materiale mv.)
  • Implementering af konkrete adfærdstiltag (undervisning, kampagner, synliggørelse af forbrug, grønne ambassadører, konkurrencer, workshops, kompetencedage mv.)
  • Opfølgning (spørgeskemaundersøgelser, nye runderinger, erfaringsmøder mv.)
  • Fastholdelse og eventuelt gentagelse (bæredygtigheds og energiledelsesrapporter, nyhedsbreve, succeshistorier på sociale medier, intranet mv.)

Vi tilbyder

  • Udvikling og planlægning af forløb for bæredygtighedsadfærd
  • Udarbejdelse af målrettet adfærdsmateriale til alle målgrupper – børn og voksne, elever, studerende og personale, private og offentlige virksomheder og organisationer
  • Før/efter effektmålinger af adfærdsindsatsen
  • Kommunikation og adfærdspåvirkninger via sociale medier og digitale platforme
  • Undervisning, træningsforløb og workshops