Bæredygtighed & Energiledelse

Med vedtagelsen af FNs 17 bæredygtige udviklingsmål (SDGer) – også omtalt som verdensmål – er der sat endnu mere fokus på behovet for energi- og bæredygtige helhedsløsninger.  Både offentlige og private virksomheder og organisationer kalder på løsninger, som kan hjælpe dem med at komme i mål med både den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension af bæredygtighed.

Hos DEM tilbyder vi både ledelsesmæssige, tekniske og brugerrettet rådgivning indenfor energiledelse & bæredygtighed. Vi leverer løsninger og projekter, som tilfører umiddelbar merværdi og samtidig bidrager til vores fælles globale forpligtelse for sikring af et sundt og bæredygtigt klima og miljø – både nu og for vores efterkommere.

Vores rådgivning indenfor energiledelse er global og mangeårig og baserer sig på den internationale standard for Energiledelse ISO 50001. Vi ser energiledelse som vejen til den ledelsesmæssige forankring funderet i de tekniske og adfærdsmæssige tiltag. Vores energiscreeninger kortlægger omfattende energibesparelsesmuligheder, og vores model for fastholdelse af energibevidst fokus i hele organisationen sikrer, at besparelsen fastholdes år efter år.

Faktum er at mennesker bliver tiltrukket af bæredygtighed og meget af det vi gør som menneske, gør vi per automatik. Dette sammenfald er udgangspunktet for vores rådgivning indenfor fokuseret bæredygtighedsadfærd. Vi tilbyder målrettede forløb, der øger brugernes bevidsthed om ressourcer, klima og energi, så forbruget nedsættes og virksomheden opnår økonomiske besparelser.

Som førende rådgiver indenfor FNs verdensmål, hjælper vi private virksomheder og offentlige institutioner i både Danmark og udlandet med at omsætte verdensmålene til nye forretningsmuligheder. Vores rådgivning omfatter alt lige fra kortlægning af relevante verdensmål, udvikling af bæredygtighedsstrategier og effektmålingsmetoder til den visuelle kommunikation af virksomhedens bidrag til målene. Som firstmover indenfor arbejdet med verdensmålene, afholder vi ofte workshops og indlæg på konferencer både i New York, hvor SDG’erne blev lanceret, og i Danmark og resten af verden. Her deler vi ud af vores erfaringer og anbefalinger om, hvordan og hvilke muligheder, der ligger i at implementere verdensmålene i sin organisation.