Specialesamarbejde

Ikon af jordkloden

Flere lokationer

Several locations

Ikon af en bygning

Full time

Specialesamarbejde

Ikon af en kalender

Posted

Slået op

21.6.2022

Det er en mulighed at samarbejde med os, når du skal skrive speciale.

Du vil i et specialesamarbejde med os, få sparring fra eksperter indenfor det givne område samt selvfølgelig få stillet relevant data og viden til rådighed.
Vores rolle er, at koble dit speciale til virkeligheden, ved at bruge vores viden og erfaringer på området.
Samarbejdet vil foregår mellem dig, din vejleder og en eller flere af vores medarbejdere.

Du er meget velkommen til at komme med idéer, da vi er åbne overfor forslag.

Vi kan især tilbyde viden indenfor følgende emner:

  • Vedvarende energi
  • Energipolitik og -lovgivning
  • Energiledelse
  • Energirenovering
  • Energirigtigt byggeri
  • Finansiering og gennemførelse af energiprojekter
  • Monitorering og evaluering af donorstøttede projekter
  • og meget mere

Hvem er DEM?

Vi er en del af koncernen Danish Management Group. Vi har ekspertise inden for både design og gennemførelse af energirigtigt byggeri, bæredygtighed, energiplanlægning, energibesparelser, energipolitik og vedvarende energi.
I DEM arbejder vi med en lang række samarbejdspartnere såsom danske bygherrer og myndigheder til internationale donorer som Verdensbanken, Den Asiatiske Udviklingsbank og EU-støttede projekter.

Herhjemme har vi kontorer i både København og Aarhus og i udlandet har vi i blandt andet Thailand og Malaysia.
Vi lægger stor vægt på at lytte til vores medarbejdere. Vi vil skabe en atmosfære med tillid og ansvar, så den enkelte medarbejder får de bedste muligheder for at udvikle sig gennem spændende og udfordrende projekter, samt en frihed til at tænke nyt inden for givne fagområder.

Kontakt os

Hvis du vil indgå i et specialesamarbejde med os eller sidder inde med spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

Send en kort beskrivelse af dig selv og din projektidé til Morten Søndergaard, mos@dem.dk, så vil vi vende tilbage til dig.

Du kan læse mere om os her på hjemmesiden og på vores LinkedIn-profil.

DEM is a consulting engineering company located in Aarhus and Copenhagen.

Together with architects and builders, we carry out all-encompassing construction projects at home and abroad, all of which focus on energy-efficient construction and sustainability based on the UN's World Goals (SDGs). daylight and natural ventilation. In addition, we perform consulting and design within energy saving projects as well as implementation and consulting within the UN's World Goals for public and private clients.DEM is part of the Danish Management Group, which includes companies such as Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic and Paustian.

DEM er en rådgivende ingeniørvirksomhed med beliggenhed i Aarhus og København.

Sammen med arkitekter og bygherrer udfører vi altfavnende byggeprojekter i ind- og udland, der alle har fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed med udgangspunkt i FNs Verdensmål (SDG’er).

Vi er førende indenfor energiledelse og integreret energidesign og har kompetencer indenfor bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation. Derudover udfører vi rådgivning og projektering indenfor energibesparelsesprojekter samt implementering og rådgivning indenfor FNs Verdensmål hos offentlige og private kunder.

DEM er en del af Danish Management Group, der omfatter virksomheder som Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic og Paustian.

dem som arbejdsplads

Faglig fordybelse

Dansk Energi Management er en virksomhed i konstant udvikling. Det er en arbejdsplads med mulighed for faglig fordybelse, nytænkning og sparring.

Selvudvikling

På begge kontorer har vi et stort fokus på at lytte og give plads til alle medarbejdere. Der er rig mulighed for at få ansvar og for at udvikle sig selv, blandt andet gennem udfordrende og spændende projekter, nytænkning og vidensdeling på tværs af afdelinger.

Dynamik

Vi tror på, at fleksibilitet, forståelse og samarbejde er afgørende for at skabe en udviklende og inspirerende arbejdskultur. Du skal ikke være bange for at komme med idéer, tage initiativ og lade viljen drive dig.

Anerkendelse

Som virksomhed husker vi at anerkende den enkelte medarbejder for successer og godt arbejde. Uden hver enkelt medarbejders kompetencer, viden og engagement eksisterer der ikke noget “vi, os og DEM”.

Udfordring

At arbejde i DEM betyder, at du skal være omstillingsparat, have lyst til at lære nyt, holde dig fagligt opdateret, være proaktiv, fleksibel og interesseret i at give sparring og feedback, lige såvel som at få det. For at rykke os som virksomhed kræver det, at vi tør at udfordre os selv og vores faglighed.

Vi er altid på udkig efter nye profiler, så du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Send din ansøgning til job@dem.dk med titlen “uopfordret ansøgning”, så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Vi gemmer uopfordrede ansøgning i 12 mdr.

Working at DEM

Professional Immersion

DEM is a company in constant development. It is a workplace with opportunities for professional immersion, innovative thinking and collaboration.

Personal Development

In our offices, we have a strong focus on listening to and making space for all employees. There is ample opportunity to gain responsibility and to develop oneself, for example through challenging and exciting projects, innovative thinking and knowledge sharing across departments.

Dynamic Working

We believe that flexibility, understanding and cooperation are essential to create a developing and inspiring work culture. Here, you do not have to be afraid to share ideas, take initiative and let your will drive you.

Recognition

As a company, we remember to recognise the individual employee for successes and good work. Without each employee's skills, knowledge and commitment, there is no DEM.

Challenge

Working at DEM means being ready for change, wanting to learn new things, staying updated on your field of expertise, being proactive, flexible, and interested in giving feedback, as well as receiving it. In order to advance as a company, we must dare to challenge ourselves and our skills.

We are always on the lookout for new talent and thus welcome unsolicited applications. Send your application to job@dem.dk with the subject "unsolicited application" and we will get back to you as soon as possible. We keep unsolicited applications for 12 months.