Installationsingeniør med flair for bæredygtighed

Ikon af jordkloden

Flere lokationer

Several locations

Ikon af en bygning

Full time

Fuldtid

Ikon af en kalender

Posted

Slået op

4.1.2024

Har du mindst 2-3 års erfaring og brænder du for tekniske installationer, bæredygtighed og virksomheders omstilling i en mere bæredygtig retning – og har du erfaring med energirenovering af ejendomme, energieffektivitet og bæredygtigt byggeri?

Hos DEM har vi rygende travlt, og du har derfor nu en unik mulighed for at blive en del af vores team, der rådgiver private og offentlige ejendomsbesiddere. Til vores kontor i enten Aarhus eller København, søger vi en ingeniør, der kan bidrage til den grønne omstilling.

 

Om jobbet:

Efterspørgslen efter vores specialiserede energitekniske rådgivning kombineret med bæredygtighedsrådgivning er stor, og vi søger derfor en stærk ingeniør/konsulent, der kan levere rådgivning til både den private og den offentlige byggesektor. Vores rådgivning bygger på høj faglighed og kvalitet, og du vil bidrage til at vi til stadighed udvikler vores forretningsområde indenfor projektering af tekniske installationer, energieffektivisering og bæredygtighed.

I samarbejde med engagerede og dygtige kolleger, heriblandt ingeniører, arkitekter, planlæggere, antropologer og økonomer, får du mulighed for at blive en del af et team, som er blandt landets førende.

Dine primære opgaver vil være på det danske marked, men det må forventes, at der også kan forekomme opgaver for internationale kunder.

Dine typiske arbejdsopgaver indenfor byggebranchen (ejendomsudviklere, pensionskasser, ejendomsselskaber, entreprenører, leverandører mv.) vil bl.a. være:

 • Teknisk gennemgang af ejendomsporteføljer; herunder projektering indenfor f.eks. et installationsfagligt område
 • LCA- og EPD-relaterede analyser
 • Tekniske og økonomiske kalkuler
 • Strategisk ledelsesrådgivning og formidling indenfor bæredygtighed
 • Udarbejdelse af strategiske og specifikke handleplaner for ejendomsporteføljer
 • Cirkulær økonomi og klimaregnskaber
 • Udvikling af virksomheders grønne forretningsmodeller
 • Udarbejdelse af virksomheders og organisationers væsentligheds- og risikoanalyser samt bæredygtighedsstrategier
 • Udvikling af DEMs forretningsområde indenfor bæredygtighed

Faglige kvalifikationer:

Relevant uddannelsesbaggrund som civilingeniør eller diplomingeniør indenfor energi/byggeri eller anden relevant kandidatuddannelse med minimum 2-3 års erfaring indenfor arbejdet med bæredygtighed.

Vores forventninger til dig:

Det er afgørende, at du brænder for forretningsdrevet bæredygtighed i byggesektoren.

Derudover forestiller vi os at du:

 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret, men samtidig er udadvendt og har gode sociale kompetencer

 • Bidrager proaktivt til vores salgs- og marketingaktiviteter og kan opbygge og vedligeholde gode kunderelationer samt videreudvikle vores metoder og rådgivningsydelser

 • Leverer projekter af allerhøjeste kvalitet, er analytisk og strategisk tænkende

 • Kan kommunikere på dansk i både skrift og tale på højt niveau

 • Er udadvendt og professionel i konsulentrollen og kan begå dig på direktørgangene hos vores kunder

 

Vi tilbyder:

 • En dagligdag med specialiserede kollegaer inden for vores respektive områder. Tonen er uformel og vi sætter stor pris på at have en både udfordrende og sjov arbejdsdag
 • En udviklende stilling, hvor du er med til at forme og videreudvikle firmaets bæredygtighedsydelser; herunder karriereudvikling med større ansvar og ledelsesmæssige funktioner
 • Løn og vilkår, der modsvarer de stillede krav og dine kvalifikationer

 • En stilling i en rådgivende konsulent- og ingeniørvirksomhed med stor faglig spændvidde og international orientering

 

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 15.02.2024. Indkomne ansøgninger behandles løbende.

Arbejdssted: Aarhus, København eller Aalborg

Kan du genkende dig selv i ovenstående, så send din ansøgning samt CV til hr-dk@dem.dk. Ansøgningen mærkes med ”Installationsingeniør – Bæredygtighed” i emnefeltet.

Har du spørgsmål til os eller stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Peter Juhl Thorseng, Vicedirektør på 5151 1474/pjt@dem.dk eller Markedsdirektør Jesper Hemdorff Belling på 6124 4291/jhb@dem.dk

Om DEM

DEM er en rådgivende konsulent-og ingeniørvirksomhed med beliggenhed i Aarhus, Aalborg og København. I DEMs konsulentafdeling arbejder vi bredt med ESG og EU’s Taksonomi og hjælper kunder med ejendomsudvikling og -drift indenfor både offentlige og private sektorer – lige fra transport, kultur, finans, IT, ejendomme, turisme, industri til restauration mm. Vores arbejde med bæredygtighed er tæt knyttet til EUs Taksonomi og FNs Verdensmål.


I DEMs ingeniørafdeling er vi specialister i bæredygtighed i byggeriet, energirådgivning, cirkulær økonomi, energipolitiske projekter, monitorering og evaluering, byudvikling, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri.

DEM er en del af Danish Management Group, der omfatter virksomheder som Dansk Ejendoms Management, Warm Nordic og Paustian.

DEM is a consulting engineering company located in Aarhus and Copenhagen.

Together with architects and builders, we carry out all-encompassing construction projects at home and abroad, all of which focus on energy-efficient construction and sustainability based on the UN's World Goals (SDGs). daylight and natural ventilation. In addition, we perform consulting and design within energy saving projects as well as implementation and consulting within the UN's World Goals for public and private clients.DEM is part of the Danish Management Group, which includes companies such as Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic and Paustian.

DEM er en rådgivende ingeniørvirksomhed med beliggenhed i Aarhus, København og Aalborg.

Sammen med arkitekter og bygherrer udfører vi altfavnende byggeprojekter i ind- og udland, der alle har fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed med udgangspunkt i FNs Verdensmål (SDG’er).

Vi er førende indenfor energiledelse og integreret energidesign og har kompetencer indenfor bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation. Derudover udfører vi rådgivning og projektering indenfor energibesparelsesprojekter samt implementering og rådgivning indenfor FNs Verdensmål hos offentlige og private kunder.

DEM er en del af Danish Management Group, der omfatter virksomheder som Dansk Ejendoms Management, Warm Nordic og Paustian.

dem som arbejdsplads

Faglig fordybelse

Dansk Energi Management er en virksomhed i konstant udvikling. Det er en arbejdsplads med mulighed for faglig fordybelse, nytænkning og sparring.

Selvudvikling

På begge kontorer har vi et stort fokus på at lytte og give plads til alle medarbejdere. Der er rig mulighed for at få ansvar og for at udvikle sig selv, blandt andet gennem udfordrende og spændende projekter, nytænkning og vidensdeling på tværs af afdelinger.

Dynamik

Vi tror på, at fleksibilitet, forståelse og samarbejde er afgørende for at skabe en udviklende og inspirerende arbejdskultur. Du skal ikke være bange for at komme med idéer, tage initiativ og lade viljen drive dig.

Anerkendelse

Som virksomhed husker vi at anerkende den enkelte medarbejder for successer og godt arbejde. Uden hver enkelt medarbejders kompetencer, viden og engagement eksisterer der ikke noget “vi, os og DEM”.

Udfordring

At arbejde i DEM betyder, at du skal være omstillingsparat, have lyst til at lære nyt, holde dig fagligt opdateret, være proaktiv, fleksibel og interesseret i at give sparring og feedback, lige såvel som at få det. For at rykke os som virksomhed kræver det, at vi tør at udfordre os selv og vores faglighed.

Vi er altid på udkig efter nye profiler, så du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Send din ansøgning til job@dem.dk med titlen “uopfordret ansøgning”, så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Vi gemmer uopfordrede ansøgninger i 12 mdr.

Working at DEM

Professional Immersion

DEM is a company in constant development. It is a workplace with opportunities for professional immersion, innovative thinking and collaboration.

Personal Development

In our offices, we have a strong focus on listening to and making space for all our employees. There is ample opportunity for self-development and to gain responsibility through challenging and exciting projects, innovative thinking and knowledge sharing across departments.

Dynamic Working

We believe that flexibility, understanding and cooperation are essential in creating a developing and inspiring work culture. At DEM, you do not have to be afraid to share ideas, to take initiative and to let your will drive you.

Recognition

As a company, we remember to recognize the individual employee for successes and good work. Without each employee's skills, knowledge and commitment, there is no DEM.

Challenge

Working at DEM means being ready for change, wanting to learn new things, staying updated on your field of expertise, being proactive, flexible and interested in giving feedback, as well as receiving it. In order to advance as a company, we must dare to challenge ourselves and our skills.

We are always on the lookout for new talent and thus welcome unsolicited applications. Send your application to job@dem.dk with the subject "unsolicited application" and we will get back to you as soon as possible. We keep unsolicited applications for 12 months.