Bæredygtighedskonsulent

Ikon af jordkloden

Aarhus

Aarhus

Ikon af en bygning

Full time

Fuldtid

Ikon af en kalender

Posted

Slået op

4.5.2023

Brænder du for bæredygtighed og virksomheders omstilling i en mere bæredygtig retning, og har du erfaring med bæredygtigt byggeri og ESG-rapportering?

Hos DEM har vi rygende travlt, og du har derfor nu en unik mulighed for at blive en del af vores team, der rådgiver offentlige og private kunder om bæredygtighed. Til vores kontor i enten Aarhus eller København, søger vi en bæredygtighedskonsulent, der kan bidrage til den grønne omstilling.

Om jobbet:

Efterspørgslen efter vores specialiserede bæredygtighedsrådgivning er stor, og vi søger derfor en stærk konsulent, der kan levere rådgivning til både den offentlige og private sektor. Som bæredygtighedskonsulent i DEM arbejder du inden for byggebranchen og på tværs af vores øvrige rådgivningsydelser, i tæt samarbejde med et bredt hold af specialister i bæredygtige tiltag, tekniske eksperter og DGNB-konsulenter på rådgivningsydelser indenfor den grønne agenda og med et særligt fokus på EU Taksonomien og ESG. Vores rådgivning bygger på høj faglighed og kvalitet, og du vil bidrage til, at vi til stadighed udvikler vores forretningsområde indenfor bæredygtighed. I samarbejde med engagerede og dygtige kolleger, heriblandt ingeniører, arkitekter, planlæggere, antropologer og økonomer, får du mulighed for at blive en del af et team, som er blandt landets førende konsulenter indenfor bæredygtighed og FN's Verdensmål.

Dine primære opgaver vil være på det danske marked, men det må forventes, at der ligeledes kan være opgaver for internationale kunder.

Dine typiske arbejdsopgaver inden for byggebranchen (ejendomsudviklere, pensionskasser, ejendomsselskaber, entreprenører, leverandører mv.) vil bl.a. være:

 • Strategisk ledelsesrådgivning og formidling inden for bæredygtighed, EU's taksonomi og FN's Verdensmål, cirkulær økonomi og klimaregnskaber
 • Udvikling af virksomheders grønne forretningsmodeller
 • Udarbejdelse af virksomheders og organisationers væsentligheds- og risikoanalyser samt bæredygtighedsstrategier
 • Udarbejdelse af strategiske og specifikke handleplaner for ejendomsporteføljer
 • Rapportering om bæredygtighed, herunder rapportering efter CSRD og CSRDDD
 • Beregning og rapportering af virksomheders og organisationers bæredygtige påvirkning og bidrag, herunder også DEM's egen årlige rapportering – se: DEM's bæredygtighedsrapport.
 • Deltagelse i og afholdelse af seminarer og kurser om bæredygtighed, EU's taksonomi og FN's Verdensmål
 • Udvikling af DEM's forretningsområde inden for bæredygtighed

Faglige kvalifikationer:

Relevant uddannelsesbaggrund som civilingeniør indenfor energi/byggeri eller anden relevant kandidatuddannelse med min. 3 års erfaring indenfor arbejdet med bæredygtighed.

Vores forventninger til dig:

Det er afgørende, at du brænder for forretningsdrevet bæredygtighed. Derudover forestiller vi os at du:

 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret, men samtidig er udadvendt og har gode sociale kompetencer
 • Bidrager proaktivt til vores salgs- og marketingaktiviteter og kan opbygge og vedligeholde gode kunderelationer samt videreudvikle vores metoder og rådgivningsydelser
 • Leverer projekter af allerhøjeste kvalitet, er analytisk og strategisk tænkende
 • Kan kommunikere på både dansk og engelsk på højt niveau
 • Er udadvendt og professionel i konsulentrollen og kan begå dig på direktørgangene hos vores kunder

Vi tilbyder

 • En dagligdag med specialiserede kollegaer inden for vores respektive områder. Tonen er uformel og vi sætter stor pris på at have en både udfordrende og sjov arbejdsdag
 • En udviklende stilling, hvor du er med til at forme og videreudvikle firmaets bæredygtighedsydelser; herunder karriereudvikling med større ansvar og ledelsesmæssige funktioner
 • Løn og vilkår, der modsvarer de stillede krav og dine kvalifikationer
 • En stilling i en rådgivende konsulent- og ingeniørvirksomhed med stor faglig spændvidde og international orientering

Ansøgningsfrist: Indkomne ansøgninger behandles løbende.

Arbejdssted: Aarhus eller København

Kan du genkende dig selv i ovenstående, så send din ansøgning samt CV til hr-dk@dem.dk. Ansøgningen mærkes med ”Bæredygtighedskonsulent” i emnefeltet.

Har du spørgsmål til os eller stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Mads Hammershøj, Markedsdirektør, på telefon: +45 20549706 eller mail: mah@dem.dk  

 

Om DEM

DEM er en rådgivende konsulent-og ingeniørvirksomhed med beliggenhed i Aarhus, København og Aalborg.

I DEM's konsulentafdeling arbejder vi bredt med ESG og EU’s taksonomi og hjælper kunder med ejendomsudvikling og -drift indenfor både offentlige og private sektorer – lige fra transport, kultur, finans, IT, ejendomme, turisme, industri til restauration mm. Vores arbejde med bæredygtighed er tæt knyttet til EU's Taksonomi og FN's Verdensmål.


I DEM's ingeniørafdeling er vi specialister i bæredygtighed i byggeriet, energirådgivning, cirkulær økonomi, energipolitiske projekter, monitorering og evaluering, byudvikling, nybyggeri og energirenovering af eksisterende byggeri.

DEM er en del af Danish Management Group, der omfatter virksomheder som Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic og Paustian.

DEM is a consulting engineering company located in Aarhus and Copenhagen.

Together with architects and builders, we carry out all-encompassing construction projects at home and abroad, all of which focus on energy-efficient construction and sustainability based on the UN's World Goals (SDGs). daylight and natural ventilation. In addition, we perform consulting and design within energy saving projects as well as implementation and consulting within the UN's World Goals for public and private clients.DEM is part of the Danish Management Group, which includes companies such as Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic and Paustian.

DEM er en rådgivende ingeniørvirksomhed med beliggenhed i Aarhus og København.

Sammen med arkitekter og bygherrer udfører vi altfavnende byggeprojekter i ind- og udland, der alle har fokus på energirigtigt byggeri og bæredygtighed med udgangspunkt i FNs Verdensmål (SDG’er).

Vi er førende indenfor energiledelse og integreret energidesign og har kompetencer indenfor bygningers indeklima, dagslys og naturlig ventilation. Derudover udfører vi rådgivning og projektering indenfor energibesparelsesprojekter samt implementering og rådgivning indenfor FNs Verdensmål hos offentlige og private kunder.

DEM er en del af Danish Management Group, der omfatter virksomheder som Dansk Ejendoms Management, Danish Design Restaurants, Warm Nordic og Paustian.

dem som arbejdsplads

Faglig fordybelse

Dansk Energi Management er en virksomhed i konstant udvikling. Det er en arbejdsplads med mulighed for faglig fordybelse, nytænkning og sparring.

Selvudvikling

På begge kontorer har vi et stort fokus på at lytte og give plads til alle medarbejdere. Der er rig mulighed for at få ansvar og for at udvikle sig selv, blandt andet gennem udfordrende og spændende projekter, nytænkning og vidensdeling på tværs af afdelinger.

Dynamik

Vi tror på, at fleksibilitet, forståelse og samarbejde er afgørende for at skabe en udviklende og inspirerende arbejdskultur. Du skal ikke være bange for at komme med idéer, tage initiativ og lade viljen drive dig.

Anerkendelse

Som virksomhed husker vi at anerkende den enkelte medarbejder for successer og godt arbejde. Uden hver enkelt medarbejders kompetencer, viden og engagement eksisterer der ikke noget “vi, os og DEM”.

Udfordring

At arbejde i DEM betyder, at du skal være omstillingsparat, have lyst til at lære nyt, holde dig fagligt opdateret, være proaktiv, fleksibel og interesseret i at give sparring og feedback, lige såvel som at få det. For at rykke os som virksomhed kræver det, at vi tør at udfordre os selv og vores faglighed.

Vi er altid på udkig efter nye profiler, så du er også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. Send din ansøgning til job@dem.dk med titlen “uopfordret ansøgning”, så vender vi tilbage til dig snarest muligt. Vi gemmer uopfordrede ansøgning i 12 mdr.

Working at DEM

Professional Immersion

DEM is a company in constant development. It is a workplace with opportunities for professional immersion, innovative thinking and collaboration.

Personal Development

In our offices, we have a strong focus on listening to and making space for all employees. There is ample opportunity to gain responsibility and to develop oneself, for example through challenging and exciting projects, innovative thinking and knowledge sharing across departments.

Dynamic Working

We believe that flexibility, understanding and cooperation are essential to create a developing and inspiring work culture. Here, you do not have to be afraid to share ideas, take initiative and let your will drive you.

Recognition

As a company, we remember to recognise the individual employee for successes and good work. Without each employee's skills, knowledge and commitment, there is no DEM.

Challenge

Working at DEM means being ready for change, wanting to learn new things, staying updated on your field of expertise, being proactive, flexible, and interested in giving feedback, as well as receiving it. In order to advance as a company, we must dare to challenge ourselves and our skills.

We are always on the lookout for new talent and thus welcome unsolicited applications. Send your application to job@dem.dk with the subject "unsolicited application" and we will get back to you as soon as possible. We keep unsolicited applications for 12 months.