BYGHERRERÅDGIVNING IFM. RENOVERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING AF 500.000 KVM. FOR POSTNORD


Kunde:
PostNord, Danmark
Periode:
2010-2017
Areal:
> 500.000 m2
Egne ydelser:
Strategi og målsætning for ønskede besparelser, bygningsgennemgang og energi-screeninger, økonomiske analyser og beregninger, projektering, udbud, fagtilsyn og aflevering samt kvalitetssikring af sideløbende projekter.

 

PostNord Danmark er én af landets største virksomheder med over 25.000 ansatte og historisk set bygninger i næsten hver by i hele landet. Bygningsmassen omfatter stort set alle former for arbejdspladser fra celle- og storrumskontorer til sorterings-, produktions- og lagerfaciliteter, som er i drift døgnet rundt.

DEM har gennem syv år været bygherre- og energirådgiver for PostNord Danmark ifm. med en omfattende bygningsgennemgang og energieffektivisering af deres lejede og ejede bygninger.

DEMs opgave har dels været at udarbejde en strategi og målsætning for energirenovering og ønskede energibesparelser i PostNord Danmarks mange hundrede bygninger landet over og dels en gennemgang af en lang række konkrete bygninger med henblik på at identificere, projektere og gennemføre energibesparende tiltag. Således har virksomheden rådgivet PostNord Danmark indenfor energirenovering af mere end 500.000 kvm. i hele Danmark med henblik på at finde energibesparelser indenfor fokusområderne belysning, vand- og varmeinstallationer/-forsyning, ventilation, automatik og styring samt klimaskærmen.

DEM har stået for rådgivningen i alle faser lige fra bygherrerådgivningen i de tidligere faser, hvor målsætninger og økonomiske analyser blev foretaget og til projektering, udbud, fagtilsyn, aflevering mv. af de over 30 udbud i fag-, hoved- eller totalentrepriser.

DEM har desuden bidraget med beregninger af budgetter, tilbagebetalingstider, salg af energibesparelser samt løbende foretaget kvalitetssikring af andre af PostNord Danmarks projekter samt løbende været i dialog med driftorganisationen for at videreformidle og dele erfaringer.

Derudover har DEM udført analyser og totaløkonomiske beregninger af mulighederne for at etablere solceller på flere af PostNord Danmarks ejendomme både som tagmonteret og facadeintegrerede løsninger. Endelig har DEM været bygherrerådgiver og udført kvalitetssikring og ført tilsyn ifm. etablering af ny 1000 kW fjernkølecentral.

Aa+ /BYGHERRERÅDGIVNING TIL AARHUS KOMMUNE


Kunde:
Aarhus Kommune
Periode:
2013-2019
Areal:
1,4 mio m2
Antal ejendomme:
650
Type bygninger:
Kommunale ejendomme

 

DEM, i konsortium med Bascon (nu COWI), indgik i 2013 aftale om bygherrerådgivning til Aarhus Kommune i forbindelse med energirenovering af ca. halvdelen af Aarhus Kommunes bygningsportefølje svarende til ca. 650 ejendomme / 1,4 mio. m².
Opgaven omfatter bl.a. bygherrerådgivning i forbindelse med energirenoveringsprojektets 5 faser:

1. Opstartsfasen, hvor der fastlægges rammer for proces- og styringsgrundlag.
2. Udbudsfasen, hvor udbudsmetode og krav til leverandører fastlægges, og energiscreeningerne samt entrepriseopgaverne sættes i rammeudbud.
3. Udførelsesfasen, hvor der gennemføres miniudbud og bygherretilsyn.
4. Overdragelsesfasen, inkl. traditionelle overdragelsesopgaver eller commissioning.
5. Driftsfasen, hvor energibesparelserne skal monitoreres og verificeres.

Opgaven omfatter endvidere bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg, læringsprocesser og kompetenceudvikling, kommunikation, kvalitetssikring og økonomistyring.

Det er muligt at følge projektet via linket http://www.aarhus.dk/aaplus.

BYGHERRERÅDGIVNING TIL ODENSE KOMMUNE


Kunde:
Odense Kommune
Periode:
2013-2014
Areal:
56.000 m2
Antal ejendomme:
11
Type bygninger:
Skoler, Daginstitutioner, Kultur & Fritid

 

DEM udførte i 2013 bygherrerådgivning til Odense Kommune i forbindelse med gennemførelsen af et pilotprojekt vedrørende processen for energirenoveringen af kommunens ejendomme (Energy Lean).

DEMs opgave var, at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen fremover skal gennemføre energirenovering af hele deres bygningsmasse, således at Odense Kommune, målrettet og effektivt kan udvælge de energisparetiltag, hvor der opnås størst udbytte af den økonomiske investering.

Endvidere har DEM haft ansvaret for udarbejdelse og implementering af adfærdskampagner i udvalgte ejendomme..