GRØNDALSVÆNGETS SKOLE – KAPACITETSUDVIDELSE OG HELHEDSRENOVERING I ÉT


Kunde:
Københavns Ejendomme
Periode:
2016-2018
Areal:
4.400 m2 nybyg / 5.100 m2 renovering
Samarbejdspartnere:
JJW, Schul Landskabsarkitekter, Jørgen Nielsen og Jakon A/S (Hovedentreprenør)
Egne ydelser:
Projektering, projektopfølgning og fagtilsyn af installationer og energi

 

For Københavns Ejendomme har DEM sammen med Jørgen Nielsen ansvaret for ingeniørrådgivning og fagtilsyn vedr. kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Grøndalsvængets Skole, en næsten 100 år gammel skole i Københavns Nordvestkvarter. DEM er herunder ansvarlige for projektering af EL, CTS, VVS, Ventilation, kloak og energi, og varetager endvidere fagtilsyn på alle installationsfag.

Skolen er en 3-sporet skole, der får to nye bygninger – en indskolingsbygning, der sammenbygges med den eksisterende bygning samt en ny idrætsbygning. Totalt set en tilføjelse af bygningsmassen med omkring 4.400 m2.
Den eksisterende, bevaringsværdige bygning på omkring 5.100 m2 renoveres med ny indretning og en klar forbedring af indeklimaet, primært via ny ventilation samt en opgradering af klimaskærmen (nye vinduer og tag).
Både renovering og nybyg udføres med stort fokus på bæredygtighed.

Byggepladsen er startet op i januar 2017, og de to nye bygninger skal stå færdige til elevernes indrykning i januar 2018. Renoveringen af hovedbygningen foregår i etaper, og mens bygningen er delvist i brug, fra sommeren 2017, og skal være helt færdig, når eleverne kommer tilbage fra sommerferie i 2018.
Projektet gennemføres i tæt samarbejde med både brugere, bygherre og entreprenører og byggefasen er nøje tilrettelagt under hensyn til, at skolen er i drift under udførelsen.

OMFATTENDE HELHEDSRENOVERING OG UDVIDELSE AF VIGERSLEV ALLE SKOLE


Kunde:
Københavns Ejendomme
Periode:
2011-2015
Areal:
9.100 m2 renovering
Samarbejdspartnere:
Nøhr & Sigsgaard Arkitekter A/S, 1:1 Landskab ApS og Sloth Møller A/S
Egne ydelser:
Udarbejdelse af energi- og indeklimakoncept. Projektering af tekniske installation samt udbud, projektopfølgning og fagtilsyn

 

Vigerslev Allés Skole er en mere end 100 år gammel folkeskole beliggende i Valby. Skolen har tidligere fungeret som en tosporet skole, men med en forventet elevtilgang var der behov for en udbygning af skolen, så den fremover rummer tre spor. Derfor er de 7.000 eksisterende kvm. blevet renoveret, mens der er tilbygget 2.100 nye kvm.

Hovedidéen bag projektet er en mere åben pavillonstruktur med forbindelse mellem forskelligartede aktive uderum for derved at skabe rammerne for en dynamisk sammenhæng mellem skolens områder. Midterkorridor-strukturen i pavillonerne med fire basislokaler og en midtergang er ombygget til et nyt sammenhængende fællesområde og tre hjemklasser til hver årgang, så der er skabt muligheder for differentieret undervisning og fleksible indretninger med stillezoner og aktive områder.

Pædagogisk center er indrettet i samspil med ressourcecenter som skolens ”hjerte og hjerne” i den gamle drengesal midt i skolegården. De kreative faglokaler er samlet i stueetagerne af den nye tilbygning og i den lange bygning fra 70´erne, hvor en utidssvarende svømmehal er nedlagt. Den tredje gymnastiksal er placeret i nybygningen, så den kan sammenlægges med eksisterende teatersal, når hele skolen skal samles. Institutionen på Fengersvej er udvidet med 100 pladser og de to grunde er sammatrikuleret, så der opstår nye fælles udearealer.

Helhedsrenoveringen omfatter renovering af eksisterende bygninger herunder nye tekniske installationer, nyt tag, nye vinduer og renovering af indvendige overflader, så de fremstår tidssvarende. I den forbindelse har DEM udarbejdet energi- og indeklimakonceptet for hele projektet og har projekteret ventilationsanlæg, VVS-anlæg, belysning, el- og CTS anlæg samt udarbejdet udbudsmaterialet og i udførelsesfasen ført fagtilsyn ifm. hermed. Målet for DEM har været at minimere forbruget af energi og vand mest muligt af hensyn til miljøbelastning og driftsøkonomi gennem integreret energidesign, hvor de tekniske anlæg og deres regulering/styring, bygningens klimaskærm og resulterende indeklima indgår.